Kolay Doğum İçin Dua

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

KOLAY DOĞUM İÇİN DUA

Doğum yapmak pek çok kadın için ürkütücü, zor gelebilir. Özellikle ilk kez doğum yapanlar için bu daha belirgindir. Doğum yaşamın normal bir süreci olsa da, bazı kadınlar zor doğum yaparken, bazıları daha kolay doğum yapabilir. Doğum içinde Allah'a sığınmak, dua etmek her zaman iyidir. Dua insana şuur verici bir etki yapmaktadır. Tüm alemde her şeye kadir, gücü yeten Allah için bilinçli olur, O'na yakın oluruz. Dua sayesinde ne kadar küçük olduğunun, ne kadar muhtaç durumda olduğunun farkına varmak zor değildir. Dua ederken her şeyi içtenlikle yaşarız. Doğum gibi zorlu bir süreçte te dua etmenin önemi çok fazladır. Tüm acılarımızı, sıkıntılarımızı karşılayan, bize güç, kuvvet veren dua sayesinde kolay doğum içinde Allah'tan yardım isteyebiliriz. Doğum sancısında, her türlü manevi ve maddi sıkıntıda, hastalıkların yakınmasında dua, bunlarından kurtulmanız için medet isteyin, kaldıramayacağın yüklerin altında ezilmemek için yardım isteyin der. Tüm yükü sen kaldıramazsın, yükün senin üzerine yüklendiğini sanma der. Bu nedenle sizlere faydalı olacak duaları kolay doğum yapmak içinde okumalısınız.


Kolay doğum için okunacak dua örnekleri
Hamile olan kadınlar bu süreçte, özellikle doğum çok yaklaştığı zaman, doğum sancısı çekiyorken İnşikak Suresini bol bol okumalıdır. Bu dua özellikle doğumda bebeğin ters gelmesi gibi sorunlarda size yardımcı olacaktır.
Peygamberimiz (s.a.v.) kolay doğum için bazı dua önerilerinde bulunmuş, kolay doğum ve sağlıklı bir doğum için ilk olarak Ayetel Kürsi, ardından Felak ve Nas sürelerinin okunmasını buyurmuştur. Bunların arkasından (Araf 54) ayeti okunmalıdır. Bu ayetin anlamı doğumunuz için size destek olacaktır;
"Sizleri Rabbi gerçekten altı gün içinde gökleri, yeri yaratan, ardından arşa istiva etmiş Allah'tır. Gündüzleri aralıksız şekilde geceyle örten, aya, güneş ve yıldızlara buyruğuyla baş eğdiren O'dur. Biliniz ki yaratmak ve emir vermek O'nun, alemlerin Rabbi Allah'ındır. O ne yücedir.
Kolay doğum yapmak için okunacak dualar arasında doğum sancısı çekerken ve özellikle ıkınırken (Abese Suresi-20) "Sümmessebile yesserah" ayeti de vardır. Bunun anlamı, ardından ona yolu kolaylaştırdı demektir.

 

Doğum yapacak kadınlar ferahlamak amacıyla İnşirah suresini okuyabilir.
Rabbie yessir duası da doğumu kolaylaştırmak için sizlere yardımcı olabilir. Bu duanın anlamı; " Rabbim! işimi kolaylaştır, zorlaştırma, Rabbim sonunu hayırla tamamla!"
Kolay doğum yapmak için okunacak dua, içten samimiyetle okunmalıdır. İçinizden geldiği gibi duanızı etmelisiniz. Allah her duanızın karşılığını verecektir. O sıkıntıyla aklınıza bu dualar gelmese de, Kuran-ı Kerim'de olan ayetlerle, surelerle duanızı edebilirsiniz.
Çocuğun rahat doğması için Abdullah ibni Abbas buyurdu ki:
Bir tas, tabak içine (Bismillahillezi la ilahe illa huv El-Halim-ül Kerim. Sübhane Rabbil Arş-ilazim Elhamdülillahi Rabbil âlemin)ve sonra Naziat suresinin son âyetini ve Ke-ennehümden itibaren Ahkaf suresinin son âyetini İslam harfleri ile yazıp, eritip, [sancı başlayınca] anasına içirmelidir. (Bostan-ül-arifin)

 

Doğum Yapacak Annelerin Okuması Gereken Dua
Doğumu yaklaşan anne adaylarına genelde Allah ağrısız sızısız doğumlar nasip etsin,inşallah bir sancıda kurtulursun diye dua ederiz…Birde anne adayının doğuma gitmeden önce kendine edeceği dualar vardır..Doğuma giderken okunacak duaları yazımızda bulabilirsiniz
Bismikellahumme ünşidüküm, yâ ma’şerelcinni, billâhil ferîdiddâfi’i el-Vâfi, en tetrükû hâmile kitâbî hâzâ fulânu’bnu fulân, ev fulânete binti fulânin.
Bismillahi ve elkat mâ fiha ve tehallet, ve ezinet li Rabbiha ve hukkat, âhiyyen, şerâhiyyen.
Bismillahirrahmanirrahim, Yâ hâlikannefsi minennefsi veya muhlisennefsi minennefsi veya muhricennefsi minennefsi.
Açıklama: Bu dualar çocuk yapacak kadınlar için okunur, tecrübeleri yapılmıştır. Bu itibarla sancılanan kadının üzerine okunur. Yahutta, bu ayetleri yazıp suyunu içmekte şifadır. Her iki yönde şifa umulur. Ancak sağlam itikat etmek şarttır.
Doğum yapacak hanımın sıhhat ve kolaylıkla doğumunu yapması niyetiyle, Önce Ayetel Kürsi okunur, sonra (Felâk ve Nâs) sûreleri okunur. Bunlardan sonra da şu âyet okunur:
inne rabbekümüllahüllezi halekas semavati vel erda fi sitteti eyyamin sümmesteva alel arşi yuğşil leylen nehara yatlübühu hasisev veş şemse vel kamera ven nücume müsehharatim bi emrih ela lehül halku vel emr tebarakellahü rabbül alemin. (Araf 54)
Hamile bayanlar, ellerini bebeğin üzerine koyarak el-Musavvir (cc) zikrine devam ederlerse inşallah-ü teala doğacak çocuk da bu esma-i ilahi ile güzel ve sağlıklı olur.
Kolay doğum yapmanın (ve diğer işleri de kolaylaştırmanın) bir güzel yolu da İnşikak Suresini çok okumaktır.

 

Doğuma Girmeden Okunacaklar
1. Meryem Suresi
2. Fatiha-Yasin-Tebareke-Amme
3. Ashab-ı Kehf
Yemlîhâ, Mekselînâ, Mislînâ, Mernûş, Debernûş, Şâzenûş, Kefeştatayyûş ve köpekleri Kıtmîr‘dir.(üstünde de taşınabilir)
Doğum Anında Tekrarlanacaklar:
( Doğum yapan ve onu bekleyenler tarafından)
1. Lailahe illa ente kuntuminezzalimin
2. İnşirah suresi
3. Rabbiyesir duası
Rabbiyesir vela tuasır Rabb, temim Bil hayr.
4. İnşikak suresi ilk üç ayet:
5. Abese suresi 20. Ayet:
Sümmmessebile yesserah (özellikle doğum ve sancı anında tekrarlanmalı)
Anlamı: Sonra ona (doğmasında, hayır ve şerri seçmesinde) yolu kolaylaştırdı


Bebeğin Sağlıklı Doğması için Okunacak Dualar
Anne adayları hamileyken bebeklerinin sağlıklı doğmaları, düzgün ve tam fiziğe sahip olarak hayata gelmeleri için Allah cc. Dua ederler. Bebeklerin sağlıklı ve tam olarak doğmaları için edilecek dualardan bazıları Kuran-ı Kerimde geçen sure iken şu şekildedir.
Kura-ı Kerimin 26. Ayeti olan Al-i İmran suresi her gün 21 defa okunmalıdır. Al-i İmran suresi 21 defa okunursa doğacak çocuk salih olur ve sıhhatle doğar. Al-i imran suresi 35. ayetinden itibaren surenin sonuna kadar bütün ayetler doğum yapılana kadar okunursa doğacak çocuğun fiziki ve ruhsal asağlığı yerinde olur.
Kuran-ı Kerimde yer alan Araf Suresinin 189. Ayeti her namaz vaktinde farz namazlarından sonra okunursadoğacaj çocuğun fiziği tam olur.
Her gün enbiya suresi okunursa doğacak çocuk güzel ahlaklı ve akıllı olur. Enbiya suresinin yanında Yasin suresi okunursa çocuk hayırlı olur.
Çocuk sahibi olacak anne ve baba her gün 10 ar defa : ‘’ Yerisüni ve yerisü min âli Yâkûb.” “Yühricüküm tıflen sümme li tebluğû eşüddeküm ‘’ okursa çocuğun anne karnında gelişimi tam olur.
Zekeriya as., doğacak çocukların hayırlı ve sağlıklı olmalarını isteyen anne ve babalara: ‘’Fe hebli min ledünke veliyya’’ zikrini durmadan her fırsatta söylemelerini buyurmuş ve bu zikiri yerine getirenlerin çocuklarının sıhhatle dünyaya geleceğini belirtmiştir. Bu zikirin anlamı ise: Binnaenaleyh, bana tarafından bir veli oğul ihsan et. Ki bana da mirasçı olsun, Yâkub hanedanına mirasçı olsun. Sonra bebek olarak çıkaran, sonra sizi güçlü kuvvetli bir çağa erişmeniz için.

 

Çocuk sahibi olmak isteyenler şunları yapmalıdır:
Güzel Yüzlü olması için YUSUF Suresi okunur.
Ahlakı güzel olması için İNSAN-İBRAHİM Suresi okunur.
İlk 4 ay 70 bin SÜBHANALLAHİ VE BİHAMDİHİ okunur.
9 ay boyunca 71 tane ENBİYA SURESİ okunur.

 

Kolay Doğum İçin Dualar
Doğum, yerine göre hayatî tehlike arz eden bir ameliyat olabilir. Böylesine ciddî bir olay, elbette sadece mânevi dua ile geçiştiritlemez. Önce maddi tedbirler alınır, yâni gereken ebeye, doktora gidilir, alâka ve muayenesi temin edilir, Bundan sonra sıra manevî tedbire, yâni duaya gelir.
Doğum yapacak hanımın sıhhat ve kolaylıkla doğumunu yapması niyetiyle, Önce Âyete’l-Kürsî okunur, sonra (Felâk ve Nâs) sûreleri okunur. Bunlardan sonra da şu âyet okunur:
İnne rabbekümüllahüllezi halekas semavati vel erda fi sitteti eyyamin sümmesteva alel arşi yuğşil leylen nehara yatlübühu hasisev veş şemse vel kamera ven nücume müsehharatim bi emrih ela lehül halku vel emr tebarakellahü rabbül alemin. (Araf 54)
Anlamı : Gerçekten sizin Rabbiniz, altı günde gökleri ve yeri yaratan, sonra arşa istiva eden Allah`tır. Gündüzü, durmaksızın kendisini kovalayan geceyle örten, güneşe, aya ve yıldızlara kendi buyruğuyla baş eğdirendir. Haberiniz olsun, yaratmak da, emir de (yalnızca) O`nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. Resul-i Ekrem Efendimiz kızı Fâtıma validemizin doğumunda bu duayı okutmuş, netice sevindirici şekilde huzurlu ve sıhhatli bir doğum olarak tecelli etmiştir, Mübareknesil Hazret-i Hasan ve Hüseyin Efendilerimiz böyle dualarla dünyaya gelmişlerdir.
Kolay doğum için, Meryem suresinin 23-26. ayetleri, Abese suresinin 19-20. ayetleri, İnşirah suresi ve İnşikaksuresinin ilk 6 ayeti okunması şiddetle tavsiye edilmiştir.
Ayrıca Rabbiyesir vela tuassır Rabbi temim Bil hayr.
Yani: Rabbim! kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır, zikride bol bol okunmalıdır.

Hamilelik esnasında okunacaklar
1 – hamilelik esnasında 900.000 defa “subhanallah” derse hem doğumu kolay olur hem çocuğu salih olur.
2- doğumun kolay olması için her gün 316 defa “ya rakib (cellecelalühü)” ismi şerifi okunur.
Üzerinde taşınacaklar
Ayet ve allah-u teala’nın isimlerini muska yapıp üzerinde taşıyan kişinin bunlarla helâya banyoya girmesi, abdestsiz dolaşması uygun değildir.
Ancak üzerinde kılıf olduğunda caiz olur. O nedenle bunları sürekli üzerinde taşıyacak olan kişi, deri parçası ile veya naylona sarıp üzerini bezle dikerek bir kılıf oluşturabilir.
1 – “doğum zorluğu çeken kimse ashab- kehfin isimlerini yazıp sol baldırına bağlarsa kolay doğum yapar.”
2- “ibn-iabbas (radıyallahuanhuma) şöyle demiştir:
“bir gün isa (aleyhisselam) doğum yapmakta olan bir ineğin yanından geçiyordu. İnek dile gelerek şöyle dedi:
“ey allah’ın peygamberi! Dua et de bu sıkıntıdan kurtulayım.”
İsa (aleyhisselam) da şöyle dua etti:
Bunun üzerine inek doğumunu hemen yaparak sıkıntısından kurtuldu.
İbn-i abbas (radıyallahuanhuma) bundan sonra;
“doğumu zor olan kadına, bu dua yazılır (üzerine asılır)” buyurdu.”
3- “doğumu zor olan kadın üzerinde nalin-i şerifi taşırsa doğumu allah-ü teala’nın izniyle kolay olur.”
4- yunus suresinin 31. Ayeti kağıda yazılır sancı başlayınca kola bağlanır.
5- hamile olan kadın üzerinde kantaşı amazonitin taşını bulundurursa doğumu kolay olur.191’
6- hamile olan kadın şu taşları üzerinde bulundurursa doğum sancılarını azaltır. – kantaşı – yeşim1921
(taşlar hakkında ayrıntılı bilgi ve temizlikleri için değerli taşlarla ilgili kitaplara bakınız veya taş satın aldığınız yere muhakkak sorunuz.)
Doğuma yakın yiyecek ve içeceklere okunacak olanlar
1- çocuğun akıllı – uslu olması için doğuma yakın üç hurmaya ayrı ayrı birer yasin suresi okunur.
Birinci hurmayı anne doğum sancısı başlayınca yer.
İkinci hurmayı anne doğumdan sonra yer.
Üçüncü hurma doğduktan sonra çocuğa tahnik ettirilir.
(“bebeğin doğduğu ilk günde yapılacak olanlar” bölümünün “tahnik” konusuna bakınız.)
2- doğuma yakın bir erkek mürekkepli bir kalemle abese suresinin 19 ve 20. Ayetlerini yazar, bu yazı suya bırakılır, sancılanınca kadın bu suyu içerse doğumu kolay olur. Bu ayetler rahmin açılma ayetleridir.
3- doğumun kolay olması için ahkaf suresi 35. Ayet, naziat suresi 42. Ayet, yusuf suresi 111. Ayet yazılıp suda silinir. Bu su sancı başlayınca içilir.
4- doğumun kolay olması için cam bardağın içine 40 tane besmele yazılıp zemzem suyuyla silinir. Sancı başlayınca içilir.
5- doğum anında 7 tane inşikak suresi suya okunup içilir. Tilavet secdeleri yapılır.
6- tarık suresi okunur.
7- kolay doğum için nisan yağmuruna şu sure ve tespihler okunur:
Büyük istiğfar, fatiha, ayetel kürsi, ala suresi, inşikak suresi, kadir suresi, kafirun suresi, ıhlas suresi, felak suresi, nas suresi, tevhid, sübhanellahi vebihamdihi, la havle ve la guvvete illa billah, salavat-ı şerife.
Buraya kadar olanların hepsi 70 tane okunur.
8- arabistan’da satılan “fatıma anamızın eli” (ışbe meryem) denilen ot sancılar başlayınca ılık suyun içerisine koyulur. Rahmin açılması için koyarken bir defa yasin suresi, 3 defa ıhlas, 1 defa fatiha, felak ve nas sureleri okunup üflenir, sudan bir miktar içilir. Bu otun dalları açıldıkça rahimde açılır ve böylece allah-u teala’nın izni ile doğum kolay olur.
9- “kadının doğumda zahmet çekmemesi için mümkünse bir gümüş tas içine bu dua yazılır. İçine su
Doldurup yazılar yıkanır. Suyu kadına içirilir.”
“veya bu dua bir kağıda yazılıp bir bardak içerisine bırakılır ve bardağın içerisi su ile doldurulup yazılar silinir. Daha sonra da doğuma hazırlanan hanıma içirilir.”
10- doğumun kolay olması için 7 pirincin her birine birer ayetel kürsi, taha suresi, yasin suresi, meryem suresi okunur.
Geniş bir porselen tabağa zaferanla 1 defa inşirah suresi 21 defa besmele yazılır. Üzerine su dökülüp bir şişeye alınır.
Kadın her sancıda bir tane olmak üzere surelerin okunduğu pirinçleri bu suyla yutar.
10- inşikak suresi yazılıp suyu içilir.
1 1- “doğum zorluğu bulunan bir hanım için; besmele, fatiha suresi, ihlâs ve muavvizeteyn sureleri yazılır ve aynı yazıya şu kısım eklenir ve suya çıkartılıp hamile olan hanıma içirilir:”
Sancı anında okunacak olanlar
1- “hz. Fatıma (radıyallahu anha)’m doğumu yaklaştığında rasulullah (sallallahu aleyhi ve selem) hanımlarından ummü seleme ve zeynep binti cahş’ı hz. Fatıma (radıyallahü anhaj’nın yanına gönderir ve ona ayetel kürsi, araf suresi’nin 54. Ve yunus suresi’nin 3.ayetini felak ve nas surelerini okumalarını emreder.”
2- “meryem suresi okunur.”
3- sancı anında abese suresinin 20. Ayeti çok okunur.
4- inşirah suresi 10 defa okunur.
5- “kolay doğum için şu dua okunur.”
6- ebu hureyre (radıyallahu anh)’den rivayet olunmuştur:
“isa, zekeriyya ve yahya (aleyhimüsselam) hazretleri birlikte şehir dışında yürümekteydiler. O sırada sancısı tutmuş, doğurmakta olan bir koyun gördüler. İsa (aleyhisselam), yahya (aleyhisselam)’a:
“ey yahya! Şu kelimeleri bu koyun üzerine okuyun” dedi. O kelimeler şunlardır:’
Hammad b. Zeyd diyor ki:
“bir yerde doğum ağrısı çeken bir kadının üzerine bu kelimeler okunacak olursa kolayca doğum yapar.”
7- “doğum yapmak üzere olan hanımlara saman tütsüsü koklatmak kolay doğum için yararlıdır.”
8- inşirah suresi bir kağıda yazılıp gül suyuyla silinir, sancı esnasında bu su göbeğe sürülür.
9- “doğum anında zorluk çeken kadınların yanında bu salevat yedi defa okunursa biiznillah doğum kolay
Olur.”
Bebeğin rahimde farklı bir pozisyonda olması
“eskiden bebek makat veya ayakla gelse bile bütün ebeler doğumu rahatlıkla yaptırabilirdi. Ancak sezeryana alışan kadın doğum uzmanları, bu tecrübeyi kazanamamıştır.
Rahimde bebeğin aldığı değişik pozisyonlar annenin sağlığı ile bağlantılıdır. Bebek, annesinin hasta organından başını uzak tutmaya çalışır. Fakat doğum sırasında inşikak suresi okunur (secde ayetinin secdesi yapılır) sa, bu suredeki secde ayetiyle allah’tan (celle celalühü) secde emri alan bebek rahimde ters bile olsa pozisyonunu değiştirir.”   
Çocuğun doğumunun ilk kırk günü içinde 
Hakka suresi zeytinyağına okunup çocuğun vücudu ovulursa dünya sevgisi ondan soyulur.
2- çocuk ilk doğduğu günden kırk güne kadar çocuğun bulunduğu yerde bir hatim okunmasının, bebeğin ruhaniyetine son derece olgunluk verdiğini söyleyen alimler vardır. 
Her gün bir hatim okunursa beş yaşında hafız olur diyen alimler vardır.”
3- çocuğun ahlakının güzel olması için kırkı çıkana kadar her gün kulağına bir tane yusuf suresi okunur.
4- çocuğun itaatkâr olması için kırkı çıkana kadar her gün bir tane yasin suresi okunur.
5- çocuğun zeki olması için kırkı çıkana kadar kulağına bir defa fetih suresi okunur.
6- çocuk doğduktan sonra 40 gün boyunca sürme sürülürse gözleri hep sürmeli gibi olur.
7- çocuğun doğumunun 37. Gününde al-i imran suresi okunur, yedi delikten (iki kulak, iki burun, iki göz, ağız) üflenirse şeytan çocuğa yaklaşmaz.
39. Gününde al-i imran suresi okunup, yedi delikten üflenirse o çocuk sara, havale, ateşli hastalıklardan biiznillah korunur.      
Bebeğin doğduğu ilk gün yapılacaklar; bebeğin doğduğu ilk kırk gün içinde;
● çocuk doğunca ilk görüldüğünde kelime-i tevhid okuyup yùzüne üflenir.
● çocuk doğduğunda çocuğu doğuran anneye şöyle dua edilir. (1)
” barakallahu leke bima razeka’kellahü min veledin ve cealehü salihan. “ 3.
● çocuğun sağ kulağına ezan sol kulağına da kamet okunur okunduktan sonra; “allahümmec’âlhü berran ve enbithü bil islâmi nebatan hasenan.”
● çocuk beyaz beze sarılır.çocuğun bulunduğu oda da,yastık yada yorgan ve çarşafta ,gerek kıyafet ve eşyaların hiç birin de resim olmamasına dikkat edilir.
● “acve” hurması uygulamasından önce hayır duası yapılır, örnek;ya rabbi bu çocuğu salih kullarından eyle,müslüman olarak büyütüp yetiştir. “allah’ım, bu yavruyu islâm fidanlığında biten güzel birfidan olarak büyüt, islâmî hayatta ebedî ve sabit kıl.” Bu sıralarda çocuğuna bakan ana-baba, ibrahim aleyhisselâm’ın oğulları ismail ve ishak’a bakarken okuduğu şu duayı okurlar: “elhamdülillahillezî vehebe lî ale’l-kiberi ismâile ve ishak.inne rabbî lesemîu’d-duâ.” “bana bu evladı ihsan eden allah’a hamd eder, minnet ve şükranlarımı takdim ederim.
● “acve” hurmasıyla ağızda çiğnedikten sonra çocuğun damağını onunla ovmak karnına ondan bir şeyler gidinceye kadar çocuğun ağzı açılarak 3 acve hurmasıyla tahnik etmek sünnettir.
● çocuğun sağ kulağına al-i imran suresi 36. Ayatini okumak sünnettir.’’ve innî uîzuhâ bike ve zurriyyetehâ mineş şeytânir racîm(racîmi). ‘’
● çocuğun sağ kulağına peygamberimiz ihlas süresini okumuştur.
● yeni doğan çocuğun kafası elle tutulup allah-ü teala’nın isimlerinden
7 defa el berru (celle celalühü)
7 defa eş şehid (celle celalühü)
3 defa da kadir suresi okunursa çocuk hiç zina etmez diye rivayet edilmiştir.
● çocuk için eş, dost, komşulara evde ziyafet verip çocuk için dini, aklı, ahlakı geleceği için hayır dualarını alıp hayır dualarda bulunmak.
● anne çocuğunu ilk olarak emzireceğin de sağ göğsünden ve emzirmeye,abdestsiz emzirmemeye dikkat etmelidir.
Bebeğin doğduğu ilk kırk gün içinde;
● hakka süresi zeytinyağına okunup çocuğun vücudu ovulursa dünya sevgisi ondan sıyrılır. ● çocuğun bulunduğu yerde bir hatim okumak ruhaniyetine olgunluk vereceği,
● çocuğun ahlakının güzel olması için her gün (40 gün) kulağına yusuf suresi okunur.
● çocuğun itiatkar olması için hergün bir tane yasin suresi okunur.
● çocuğun zeki olması için kulağına bir defa fetih suresi okunur.
● doğumun 37. Günün de al-i imran suresi okunur,yedi delikten (iki kulak,iki burun,iki göz,ağız) üflenirse şeytan çocuğa yaklaşmaz.
● 39. Günün de al-i imran suresi okunup,yedi delikten (iki kulak,iki burun,iki göz,ağız) üflenirse o çocuk sara,havale, ateşli hastalıklardan biiznillah korunur.
● çocuk doğduktan sonra 36. Günü enbiya suresi okunur.
● 7 nci gün akika kurbanı kesilir.
● 7 nci gün akikanın kesilişinden sonra çocuğun saçları kazıtılıp saçların ağırlığınca sadaka verilmesi rivayet edilmiştir.   bebek doğduğu ilk günden 40. Güne kadar hergün 1 tane cin sure'si okunursa hayatı boyunca o kişiye şeytan zarar veremez..rabbimin izniyle...❀ hazreti meryem’in loğusalık yiyeceği...
Hurmanın bir özelliği de hamilelik döneminde iyi bir besleyici olması ve doğumu kolaylaştırmasıdır. Rahmin kasılmasına sebep olan ve doğumu kolaylaştıran oksitosin hormonu hurmada bol miktarda bulunur. Kur’an-ı kerîm’de de hazreti meryem’e doğum öncesinde hurma yemesi tavsiye edildiği anlatılıyor, “derken doğum sancısı onu bir hurma dalına sürükledi. Dedi ki; keşke bundan önce ölseydim de, hafızalardan silinip unutuluverseydim... Altından (bir ses) ona seslendi; hüzne kapılma, rabbin senin altında bir su arkı kılmıştır. Hurma dalını kendine doğru salla, üzerine henüz oluşmuş taze hurma dökülüversin. Artık ye, iç. Gözün aydın olsun... [meryem 23–26]”
Rasülullah sallallâhû teâlâ aleyhi ve sellem efendimiz de bir hadîs-i şeriflerinde loğusalık döneminde hurma yemenin öneminden bahsediyor; kadınlarınıza loğusa döneminde hurma yediriniz. Kim loğusalığında hurma yerse, onun çocuğu akıllı ve ağırbaşlı olur. Çünkü hurma, hazreti meryem’in loğusalığındaki yiyeceği idi (hazreti meryem vâlidemize allahû teâlâ hazretleri kuru bir hurma ağacından onu vermişti). Şâyet (loğusa için) hurmadan daha iyi bir yiyecek olsa idi, allah celle celâlühû onu meryem’e ikrâm ederdi...”   
Her gün 1 cüz okumalı ay da bir kuran'ı kerim'i hatim edebilmek için....
 yusuf kandehlevi hazretleri'nin beyanına göre hamileliğin 6. Ayından sonra her gün 1 cüz okuyarak hatim indiren bir kişinin çocuğu *hafız* olur..
 hamile kadınlar hatim yaparsa bebeğin beynine yerleşir ve dünya gelince kuran'ı kerim'i çabuk öğrenir.
Doğacak çocuğun 
Lokman sözlü yusuf yüzlü olması için hamileliğin her günü 
1 tane yusud suresi
1 tane lokman suresi okunur ,buna imkan bulamayan tek sayı olarak okuyabildiği kadar okur..
 bunun içinde 4 ay içinde olması daha evlâdır..
Çocuğun hayırlı olması niyetiyle 9 ay boyunca her gün 1 tane yasin suresi okunur , eğer yasin suresinin sayısının 500'e tamamlayabilirse doğacak olan çocuk allah cc izniyle alim olur...
Ahlakının güzel olması için 70 tane insan suresi okunur..
 hamile kadın 4 aydan sonra tv veya sokakta haram olan bir kimseye baksa çocuğa sirayet eder...
Araf suresinin 189.ayeti kerimesi her farz namazdan sonra okunursa doğacak çocuğun fiziki yapısı düzgün olur..
Hamile kadın ibrahim suresini çok okursa çocuğu yumuşak huylu olur.
Çocuğu şeytanın zararindan korunmak için ali-imran suresi okunur..
Her gün 1 defa meryem sure'si okunur...
Doğacak çocuğun peygamber ahlakı olması için hamilelik döneminde her gün 1 defa *enbiya suresi* okunur, buna imkan bulamayan gebeligi boyunca en az 70 tane okumaya gayret eder...
 bu sayıya ilk 4 ay içerisinde ulaşmak daha evlâdır. ..
70 bin *"sübhanallahi ve bihamdihi"* okunursa çocuk salih olur...
 ilk 4 ay içerisinde okunması daha evlâdır...      
Hamilelerin okuyacakları  
1- Doğacak çocuğun mücahid olması için kaf suresi okunur.
2. Güzel yüzlü olması için yusuf suresi okunur.
3. Ahlakı güzel olması için insan-ibrahim suresi okunur.
4. İlk 4 ay 70 bin sübhanallahi ve bihamdihi okunur.
5. 9 ay boyunca 71 tane enbiya suresi okunur.
6. Doğumu kolaylaştırsın diye inşikak suresinin ilk 3 ayeti okunur.
7. Çocuk doğduktan sonra 36. Günü enbiya suresi okunur.
8. Ateşli hastalık olmaması için ali imran suresi okunur.
9. Ağlayan çocuğa cuma saati kulağına ezan ve ali imran suresi 83. Ayeti okunur.
10. Bol bol yasin okunur.
11. Terfice, tüncina hatimleri okunur.
Sütü az olan kadın
Bir kimse "yâ metîn" ismini bir yemek üzerine yazsa ve sütü az olan kadına yedirse sütü çok olur._
Çocuğun itaatkar olması için
Eğer, bir kimsenin oğlu kendine itaat etmezse şehadet parmağını onun eli üzerine koyarak "yâ şehîd" dese allah'ın izniyle itaatkâr olur.
Çocuk düşmemesi için
Karısı hamile olup da erken doğum, çocuğun düşmesi veya geç doğması gibi korkular ve tehlikeler karşısında kalan bir kimse, parmağını hamile olan karısının karnına sürüp:
"ya mübdi" ismini 99 kere okursa hak sübhanehu ve teala hazretleri o hamile kadını bu tehlikelerden saklar.
Çocuğun huyunun güzelleşmesi
Kötü huylu çocuğu olan bir kimse:

"ya mukît" ismini 7 kere bir boş kaba okusa ve o kabı su ile doldurup o kötü huylu çocuğuna içirse allah'ın izniyle o çocuğun huyu güzelleşir.      kolay doğum için okunacaklar  
Çocuğun rahat doğması için abdullah ibni abbas buyurdu ki:
Bir tas, tabak içine (bismillahillezi lâ ilahe illa huv el-halim-ül kerim. Sübhane rabbil arş-ilazim elhamdülillahi rabbil âlemin) ve sonra naziat suresinin son âyetini ve ke-ennehümden itibaren ahkaf suresinin son âyetini islam harfleri ile yazıp, eritip, [sancı başlayınca] anasına içirmelidir. (bostan-ül-arifin)
Kağıda yazıp suya batırılırsa suyunu içmek de aynıdır.      
Hamilelikte hamileyken çokça kur'ân-ı kerim okunmalı, dil ile yapılan dualarla birlikte lisan-ı hal ile de dua edilmelidir
Çocuğun hayırlı bir evlat olması için anne istediği gibi bolca dua edip kur'an-ı kerim okuyabilir. Ancak hamileyken dil ile yapılan dualarla birlikte lisan-ı hal (hal dili) ile de yapılan dualar, çocuğun hayırlı bir evlat olmasında büyük rol oynar. Annenin hamileyken ya da hamilelikten önce ve sonra yaptığı davranışlar çocuğun ruh ve beden sağlığına olumlu ya da olumsuz olarak akseder. Çocuğunun hayırlı bir evlat olmasını isteyen bir anne öncelikle kendi davranışlarını allah’ın istediği tarza çevirmelidir. Hamilelik esnasında ve hamilelikten önce ve sonraki tüm davranışların çocuğun hayatına müsbet ya da menfi tesirlerinin olacağı unutulmamalıdır.
Hamileyken inşikak suresi çok okunmalıdır
Kolay doğum yapmanın (ve diğer işleri de kolaylaştırmanın) bir güzel yolu inşikak suresini çok okumaktır. (mecmuatül ahzab, ahmed ziyaüddin gümüşhanevi)
Doğum yaklaşınca ayetül kürsi, araf suresinin elli dördüncü ayeti ve felak-nas sureleri okunmalıdır
Peygamberimiz (asm), kızı hz. Fatıma’nın (ra) doğum sancısı başladığında ümmü seleme ile zeynep binti cahş’a, fatıma’nın yanına gitmelerini ve ayetü’l-kürsi’yi, a’râf sûresinin elli dördüncü ayetini ve muavvizeteyni (felâk-nâs sûrelerini) okumalarını söylemiştir. (ibn sünnî, s.232, no: 625)
Hamilelik döneminde el-musavvir zikri çokça çekilmelidir
Hamile bayanlar ellerini bebeğin üzerine koyarak el-musavvir (cc) zikrine devam ederlerse inşallah bu doğacak çocuk da bu esma-i ilahiye ile güzel ve sağlıklı olur. (mecmuatül ahzab, ahmed ziyaüddin gümüşhanevi)
Yasin-i şerif birçok hayırlı kapının açılması için bir tılsımdır
Kırk bir yasin-i şerif okumak konusunda da âlimler “birçok hayırlı kapının açılması için bir tılsımdır” demişlerdir.
Hz. Enes (ra) anlatıyor: "hz. Peygamber (asm) buyurdu ki: "her şeyin bir kalbi vardır. Kur'ân'ın kalbi de yâ-sîn'dir. Kim bu sureyi okursa, cenab-ı hakk, bu okuması sebebiyle kendisine, kur'ân-ı kerim'i -yâ-sîn hariç- on kere okumuş sevabını verir." (tirmizî, sevâbu'l-kur'ân 7, (2889)
Kadın hamilelik döneminde yeme ve içmesine dikkat etmelidir
Bir kadında, hamile kaldığı emaresi belirdiği zaman yemesine içmesine dikkat etmelidir. Bilhassa, haram ve şüpheli şeylerden sakınmalıdır. 
Daha uygunu, zifaf gecesi ve daha sonrası erkek kadın yemelerine ve içmelerine dikkat etmelidir. Tâ ki: kendisi, kadını, kendilerinden olacak çocuk; dünyada şeytandan, âhirette ise cehennem azâbından korunurlar. (gunyet’üt tâlibin) 
Çocuğun üstün ve güzel olması için; 
Sefercel,(ayva) kalbe cila, zekâ ve korkağa cesaret vermede bedelsizdir. Onu pilav ile yiyen hamilenin çocuğu üstün ve güzeldir. (marifetnâme)
Doğacak çocuğun zeki ve gürbüz olması için; 
Âla suresini cuma günü yazıp üzerinde taşıyan kişi her türlü felakete karşı kendisini himaye altına almış olur. Bu sure hamile kadın için yazılır. Bu yazım işi ayın ilk günlerinde gerçekleştirilse doğacak çocuk zeki ve gürbüz olur. 
9 ay boyunca devamlı yapabileceğiniz genel tavsiyeler:
1-hep abdestli olmaya çalışmak. Özellikle yemek yerken özen gösterilmeli.
2- hamilelik esnasında düzenli beslenmek ve temizliğe önem vermek.
3-bütün günahlardan korunmak.
4-müstehap olan şeyleri yapmaya dikkat etmek.
5-sinirlenmeyip, huzurlu ve sakin olmak.
6-kuran dinlemeye ve okumaya çalışmak.
7-hamilelik boyunca -1 kere de olsa- kuran-ı kerim hatmi yapmak.
8-hususen namazlardan sonra tevbe – istiğfar getirmek.
9-bebek hareket ettiğinde el karnın üzerine konularak salâvat getirilip, ihlâs süresi okumak.
10-mümin insanların yüzüne bakmak.
11-gıybetten ve yalandan uzak durmak.
12-namazları vaktinde kılmaya özen göstermek.
13-devamlı allah’ı zikiretmek ve tefekkür etmek. 
14-insanlara yardım etmek.
15-çocuğa hayırlı bir isim koymak.
16-yasin suresi bolca okunup tefriciye ve tüncina hatmi yapmak.
17- anne ve babanın çocukla çok iyi bir ilişkisi, bağı, diyolağu olması için çocuk doğmadan ve doğduktan sonra çocukla konuşmak.
  doğum yapacak hanımın sıhhat ve kolaylıkla doğumunu yapması niyetiyle,
Önce âyete'l-kürsî okunur, 
Sonra felâk ve nâs sûreleri okunur. Bunlardan sonra da şu âyet okunur:" "inne rebbekümülahüllezi haleka's-semâvâti ve'l-arda fî sitteti eyyâmin, sümme'stevâ ale'l-arşi, yuğşi'l-leyle'n-nehâra yetlübühû hasîsen. Ve'ş-şemse ve'l-kamere ve'n-nücûme müsahharâtin bi-emrih, elâ lehü'l-halku ve'l-emru. Tebârekellahü rabbü'l-âlemîn." (a'raf, 7/5)
Resul-i ekrem efendimiz (asm) kızı fâtıma (r.anha) validemizin doğumunda bu duayı okutmuş, netice sevindirici şekilde huzurlu ve sıhhatli bir doğum olarak tecelli etmiştir, mübarek nesil hazret-i hasan ve hüseyin (ra) efendilerimiz böyle dualarla dünyaya gelmişlerdir.* 
*sıhhatli bir doğum haberini alınca allah'a şükretmek, konu komşuda bulunan yoksullara yardım etmek, münasip olan bîr cömertliktir.* müslüman anne adayı hanım kardeşlerimizin , 9 ay yapılacaklar listesi    
• namazlardan sonra elini karnının üzerine koy ve salâvat getir.
1-hep abdestli olmaya çalış. Özellikle yemek yerken.
2-bütün günahlardan korunmaya bak.
3-elinden geldiğince müstehap olan şeyleri yapmaya çalış.
4-geceleri aynaya bakma.
5-snirlenme. Huzurlu ve sakin ol.
6-kur'ân dinlemeye ve okumaya çalış.
7-namazlardan sonra tesbihatı ihmal etme.
8- hamilelik boyunca 1 kere de olsa kuran hatim et.
9-her gün salavât getir.
10-bebek hareket ettiği her an elini karnının üzerine koy ve salavât getir ve ihlâs süresini oku.
11-allahı çok düşün.
12-insanlara yardım et.
13-mü'min insanların yüzüne bak.
14-gıybetten ve yalandan uzak dur.
15-namazını vaktinde kıl.
16-devamlı allah, allah diye zikirde bulun.
17-eğer evladının sabırlı olmasını istiyorsan elini karnının üzerüne koy ve asr süresini oku.
18-evladına hayırlı bir isim koy ve daha karnındayken elini karnının üzerine koy ve ismiyle ona hitap et. Unutma çocuğun anne baba üzerindeki hakkı anne ve babanın ona hayırlı bir isim vermeleridir.
19-enbiya süresini oku, evladının salih bir evlat olması için dua et.
20-eğer anne ve babanın çocukla çok iyi bir ilişkisi, bağı, diyolağu olmasını istiyorsan çocuk doğmadan anne ve baba evlatlarıyla konuşmalılar ve çocuk doğduktan sonra bu seslere aşina olacaktır.
21-hamilelik esnasında düzenli beslenme ve temizliğe çok önem verilmelidir.   kolay doğum yapmanın (ve diğer işleri de kolaylaştırmanın) bir güzel yolu da inşikak sûresini çok okumaktır.

 

Doğuma girmeden okunacaklar
1. Meryem suresi
2. Fatiha-yasin-tebareke-amme
3. Ashâb-ı kehf
Yemlîhâ, mekselînâ, mislînâ, mernûş, debernûş, şâzenûş, kefeştatayyûş ve köpekleri kıtmîr'dir.(üstünde de taşınabilir)
4. Doğum yapacak hanımın sıhhat ve kolaylıkla doğumunu yapması niyetiyle, önce âyete’l-kürsî okunur, sonra (felâk ve nâs) sûreleri okunur. Bunlardan sonra da şu âyet okunur:
"inne rabbekümüllahüllezı halekas semavati vel erda fı sitteti eyyamin sümmesteva alel arşi yuğşil leylen nehara yatlübühu hasısev veş şemse vel kamera ven nücume müsehharatim bi emrih ela lehül halku vel emr tebarakellahü rabbül alemın" a'raf suresi/54
Doğum anında tekrarlanacaklar:
( doğum yapan ve onu bekleyenler tarafından)
1. Lailahe illa ente kuntuminezzalimin
2. İnşirah suresi
3. Rabbiyesir duası
Rabbiyesir vela tuasır rabb, temim bil hayr.
4. İnşikak suresi ilk üç ayet:
5. Abese suresi 20. Ayet:
Sümmmessebile yesserah (özellikle doğum ve sancı anında tekrarlanmalı)
Anlamı: sonra ona (doğmasında, hayır ve şerri seçmesinde) yolu kolaylaştırdı      hamilelik esnasında çocuk için okunacak dualar   
1- 70 bin “subhanellahi ve bihamdihi okunursa çocuk salih olur, ilk dört ay içinde okunması evladır.
2- araf suresinin 189. Ayeti kerimesi her farz namazdan sonra okunursa doğacak çocuğun fiziki yapısı düzgün olur.
3- hamile kadın arabi ayların ilk günlerinde a’la suresini (87.sure) yazıp üzerinde taşırsa çocuğu zeki ve gürbüz olur .
4- hamilelik boyunca her gün bir cüz kuran okunur, böylece hamilelik süresince dokuz hatim tamamlanır.
5-doğacak çocuğun peygamber ahlaklı olması için her gün bir defa enbiya suresi okunur, buna imkan bulamayan en az 70 tane okumaya gayret eder, bu sayıya ilk dört ay içinde ulaşmak evladır.
6-doğacak çocuğun “lokman sözlü, yusuf yüzlü” olması için her gün bu sureler birar tane okunur. ( imkanı olmayan okuyabildiği kadar-tek sayı)
7- çocuğun hayırlı olması niyetiyle her gün bir tane yasin suresi okunur.
8- ahlakın güzel olması için 70 insan suresi okunur.
9-ali imran suresi 35. Ayette geçen “rabbi” den itibaren ayetin sonuna kadar dua kısmı 9 ay boyunca okunur.
10- İbrahim suresi çok okunursa çocuk yumuşak huylu olur.
11- her gün bir defa meryem suresi okunur.
12- çocuğu şeytanın zararından korumak için al-i imran suresi okunur.
13- çocuğun azalarının tam olması niyetiyle her gün 2 rekat namaz kılınır.
14- fatıma validemiz gibi doğumun kolay olması için her gün bir fatiha fatıma annemize hediye edilir.
15- 70 bin kelime-i tevhid okunur.
     
Bebeğinizin sağlıklı doğması için dualar   
Hamileliğin 3.ayı: 
•Perşembe ve cuma günleri ali imran süresini oku. Sonra 140 salâvat getir. 
•Namazlardan sonra elini karnının üzerine koy ve salâvat getir. Her hafta buğday, et ve süt al. 
•Sabahları biraz bal ye. Hergün aç karnına 1 adet elmaya ayetelkürsüyü oku ve ye 

 

9 ay boyunca devamlı yapabileceğin genel tavsiyeler
1- Hep abdestli olmaya çalış. Özellikle yemek yerken.
2- Bütün günahlardan korunmaya bak.
3- Elinden geldiğince müstehap olan şeyleri yapmaya çalış.
4- Geceleri aynaya bakma.
5- Sinirlenme. Huzurlu ve sakin ol.
6- Kuran dinlemeye ve okumaya çalış.
7- Namazlardan sonra 34 allahuekber,33 elhamdulillah ve 33 defa subhanallah de.
8- Sulu ve sağlam bir nara 40 defa yasin süresini oku. Bir anda okumayabilirsin. Mesela kaç günde 1 haftada oku. Hatta eşin de okuyabilir. Sonra o narı ye. Rivayetlerde 40 gün ve 40 kez yapılan ameller faziletlidir. Unutma 9 ay boyunca yapacaksın bunları.
9- 1 elmaya 40 defa yusuf süresini oku.
10- En az 40 gece kılabilirsen gece namazı kıl.
11- 40 cuma günü cuma guslü al. Cuma namazı okumadan her cuma cuma guslü ya da işe gitmeden sabah hemen al guslü niyet ederken de cuma guslüne niyet et. Bunu 40 cuma boyunca yap. Genel olarak hamilelilik dönemi 40 hafta. Ve hadisler de diyor ki:40 cuma guslü alan kabir azabından kurtulur.
12- Hamilelik boyunca 1 kere de olsa kuran hatim et.
13- Hergün sabah namazından sonra 50 defa ihlâs süresini oku.
14- Hergün sabah namazından sonra 50 defa kadir süresini oku.
15- Hergün 140 defa salâvat getir.
16- Namazlardan sonra 70 defa estağfirullahe ve etube ileyh de ve tövbe et.
17– 40gün boyunca aç karnına kuru üzüm ye. Hergün 21 adet kuru üzüm ve her kuru üzüm yerken besmele çek. Yani 21 kuru üzüme 21 besmele.
18- Bebek hareket ettiği her an elini karnının üzerine koy ve salâvat getir ve ihlâs süresini oku.
19- Allahı çok düşün.
20- İnsanlara yardım et.
21- Mümin insanların yüzüne bak.
22- Gıybetten ve yalandan uzak dur.
23- Namazını vaktinde kıl.
24- Devamlı allah allah diye zikirde bulun.
25- Eğer evladının sabırlı olmasını istiyorsan elini karnının üzerüne koy ve asr süresini oku.
26- Evladına hayırlı bir isim koy ve daha karnındayken elini karnının üzerine koy ve ismiyle ona hitap et. Unutma çocuğun anne baba üzerindeki hakkı anne ve babanın ona hayırlı bir isim vermeleridir.
27- Enbiya süresini okumak evladın salih bir evlat olmasına yardım eder.
28- Eğer anne ve babanın çocukla çok iyi bir ilişkisi, bağı, diyolağu olmasını istiyorsan çocuk doğmadan anne ve baba evlatlarıyla konuşmalılar ve çocuk doğduktan sonra bu seslere aşina olacaktır.
29- Hamilelik esnasında düzenli beslenme ve temizliğe çok önem verilmelidir.rabbim sağlıklı,kolay bir hamilelik dönemi yaşamanızı ve kolay doğum yapmanızı, sağlıklı çocuklarınızın olmasını nasip etsin inşaallah. 
Peygamber efendimiz hz. Muhammed ( sellellahü alayhi ve sellem ) kızı hz. Fatıme radyallahü anha ) doğum yapacağı zaman 1- ayete’l kürsi, 2- felak suresi, 3- nas suresi ve 4- a’raf suresi 54. Ayetini ( 7/54) okumalarını söylemiştir.
Zekeriya as., doğacak çocukların hayırlı ve sağlıklı olmalarını isteyen anne ve babalara: ‘’fe hebli min ledünke veliyya’’ zikrini durmadan her fırsatta söylemelerini buyurmuş ve bu zikiri yerine getirenlerin çocuklarının sıhhatle dünyaya geleceğini belirtmiştir. Bu zikirin anlamı ise: binnaenaleyh, bana tarafından bir veli oğul ihsan et. Ki bana da mirasçı olsun, yâkub hanedanına mirasçı olsun. Sonra bebek olarak çıkaran, sonra sizi güçlü kuvvetli bir çağa erişmeniz için.
Çocuğun güzel yüzlü olması için yusuf suresi okunur.
Ahlakı güzel olması için ibrahim suresi okunur.
İlk 4 ay 70 bin sübhanallahi ve bihamdihi okunur.
9 ay boyunca 71 tane enbiya suresi okunur.
Doğumu kolaylaştırsın diye inşikak suresinin ilk 3 ayeti okunur.
Çocuk doğduktan sonra 36. Günü enbiya suresi okunur.
Ateşli hastalık olmaması için ali imran suresi okunur.
Bol bol yasin okunur.
Terfice, tüncina hatimleri okunur.
Çocuk düşmemesi için karısı hamile olup da erken doğum, çocuğun düşmesi veya geç doğması gibi korkular ve tehlikeler karşısında kalan bir kimse, parmağını hamile olan karısının karnına sürüp
“ya mübdi” ismini 99 kere okursa hak sübhanehu ve teala hazretleri o hamile kadını bu tehlikelerden saklar.

Hamilelikte hafta hafta okunabilecek esmalar
5. Hafta: el muhyî, el habîr
6. Hafta: el bâri, el velî, el vâlî
7. Hafta: el mü’min , el mâni
8. Hafta: el mübdi, el musavvir
9. Hafta: eş şâfi, eş şekûr
10. Hafta: el bâkî, el müyessir
11. Hafta: es semî, el adl
12. Hafta: el hâlik, el hallâk, el fâlik
13. Hafta: en nâsır, el müsteân
14. Hafta: el bedî, el muhsin
15. Hafta: el mütekebbir, el kuddûs
16. Hafta: el celîl, zü’l celâli ve’l ikrâm, el muktedir, el melîk
17. Hafta: el hafîz, el vâris
18. Hafta: el hakîm, el hakem
19. Hafta: es sâni, el vâsi
20. Hafta: el cemîl, el cebbâr
21. Hafta: el kaviyy, el vehhâb
22. Hafta: el müneccî, el mucîb
23. Hafta: el câmi, el kâim
24. Hafta: el mukaddim, el muahhir, el kâfî
25. Hafta: el halîm, el alîm, allâmü’l-guyûb
26. Hafta: el basîr, ez zâhir, el bâtın
27. Hafta: er rakîb, es selâm
28. Hafta: rabbü’l-âlemîn, el müheymin
29. Hafta: es samed, el mükevvin
30. Hafta: el kâdir, el afüvv, el gafûr
31. Hafta: el mukît, el muhît, el mumid
32. Hafta: er rabb, en nâfi, ed dârr
33. Hafta: el latîf, el berr, el mâcid, el metîn
34. Hafta: el kebîr, el müteâl, el aliyy
35. Hafta: er rahîm, er raûf, el vedûd
36. Hafta: el hayy, el kayyûm
37. Hafta: el azîz, el kerîm
38. Hafta: el vekîl, zü’l-eman
39. Hafta: er rezzâk, errahmân, el bâsıt
40. Hafta: el vâcid, el fettâh

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Grubumuza Üye olarak Tüm Gelişmelerden Haberdar Olabilirsiniz 
 

En güncel gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Anahtar Kelimeler:
Hamilelik Esnasında OkunacaklarSancı Anında Okunacak OlanlarBebeğin Rahimde Farklı Bir Pozisyonda OlmasıHamilelerin OkuyacaklarıÇocuğun Huyunun GüzelleşmesiÇocuk Düşmemesi IçinÇocuğun Itaatkar Olması IçinSütü Az Olan KadınKötü Huylu çocuğu Olan Bir KimseDoğum Anında Tekrarlanacaklar9 Ay Boyunca Devamlı Yapabileceğin Genel TavsiyelerBebeğinizin Sağlıklı Doğması Için DualarAhlakı Güzel OlmasıÇocuğun Güzel Yüzlü Olması IçinHamilelikte Hafta Hafta Okunabilecek EsmalarÇocuk Sahibi Olmak Isteyenler şunları YapmalıdırKolay Doğum Ve Sağlıklı Bir Doğum IçinÇocuğun Rahat Doğması IçinKolay Doğum Yapmak Için Okunacak DuaDoğum YapmakKolay Doğum Için Okunacak Dua örnekleriDoğum Yapacak KadınlarDoğum Yapacak Annelerin Okuması Gereken DuaDoğuma Girmeden OkunacaklarBebeğin Sağlıklı Doğması Için Okunacak DualarKolay Doğum Için DualarKOLAY DOĞUM İÇİN OkunacakDoğumun Kolay Geçmesi Için Ne Yapmalıyım?Kolay Doğum İçin Hangi Dua OkunurDoğumda Okunacak DualarDoğumda Okunacak SurelerDoğumda Okunacak AyetlerDoğumda Okunacak Ayetler SurelerDoğumun Başlaması Için Hangi Duayı OkumalıyımDoğumun Başlaması Için Ne Yapmalıyım?Normal Doğumu Hızlandırmak Için Ne Yapmalı?Doğum Yapacak Kadına Hangi Sure Okunur?Rahat Doğum Için DuaRahat Ve Kolay Doğum Için DuaDoğuma Girmeden önce Hangi Dualar OkunmalıDoğuma Girmeden önce Hangi Sureler OkunmalıKOLAY DOĞUM İÇİN HANGİ DUALAR OKUNUR?Kolay Doğum İçin Hangi DuaKolay Doğum İçinKolay Doğum İçin Dua

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner13