Ders Çalışmak ve Başarılı Olmak İçin Dua

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

DERS ÇALIŞMAK VE BAŞARILI OLMAK İÇİN DUA
 

Ders çalışma duası; Ey göklerin yaratıcısı Ey ulaşılmayacak kadar Yüksek Celal Ve ihsan sahibi ey Allah ey Rahman! Celalin hürmetine, yüzünün nuru hürmetine, derslerimi ezberlememi nasip eyle!  Celalin ve yüzünün nuru hürmetine kitabınla gözümü nurlandırmanı nasip et Yarabbim hakikat için bana senden başkası yardım edemez, onu ancak sen verirsin. Ders çalışma gücü ve kuvveti ver Allahım Amin

Allah'ım Beni hayatta bıraktığın sürece günahları terk ettirmekle bana merhamet eyle.Beni ilgilendirmeyen işleri bana yükleme seni razı edecek şeylere güzel bakmayı bana nasip eyler.Ey göklerin ve yerin yaratıcısı ,ey ulaşılamayacak kadar yüksek celal ve ihsan sahibi ey Allah ,ey Rahman!Celalin hürmetine, yüzünün nuru hürmetine, Kur'an'ı istediğin gibi ezberlememi nasip eyle!Seni razı edecek şekilde okumamı nasip eyle.Ey gökleri ve yeri yaratan celal ve ikram sahibi ey Allah ey Rahman!Celalin ve yüzünün nuru hürmetine kitabınla gözümü nurlandırmanı,dilimi çözmeni,kalbimi genişletmeni ve bedenimle onu yaşamamı isterim.Çünkü hakikat için bana senden başkası yardım edemez,onu ancak sen verirsin.Güç ve kuvvet ancak yüce ve ulu Allah'ındır.

Dua bir isteğin, bir dileğin olması için Allah(c.c.)'a yalvarmaktır. Derse başlamadan önce dua okuyan öğrencinin Allah Teala zihnini açar. Onu unutkanlıktan korur. Dersi en iyi şekilde anlamasını sağlar. Çocuklarımızın derslerini daha iyi çalışmalarını ve anlamalarına yardımcı olan derslerin akıllarına daha kolay girmesini sağlayan bazı dua terkipleri vardır. Derse başlayacak çocuğunuzun derse başlamasından hemen önce bu dua terkipleri okunursa etkili olacağı tavsiye edilmektedir. İstekler için yapılan dua ayetleri ile birçok hastalar dertleri için şifa arayanlar, yoksullar içinde bulundukları durumdan kurtulmak umuduyla, öğrenciler derslerinde ve sınavlarında başarılı olmak için dua etmek isterler. Dualarınızın karşılığı Allah'a inanarak ve sığınarak bulur. Yeter ki siz azimli olun. Elden geldiğince çalışıp, özellikle anne ve babadan, sevdiklerinden "Benim için dua edin." Eğer iç sesiniz sizi karamsarlığa itiyorsa mutlaka onu susturmalı ve kendinize telkinler ederek "Allah'ım kuvvetimin yetersiz kaldığını çaresiz olduğum bütün hayırların nihayetine ulaştıracağın şekilde rahmet eyle. Muhakkak sen her şeye kadirsin." Ayrıca ders çalışırken ve sınava girmeden önce Besmele çekilir. "Ya Evvel celle Celalühü" ismi, şerifi 37 defa söylenir. Esas başarı kendinize olan inancınızla gelecektir.

SINAVA GİRERKEN HANGİ DUA OKUNMALIDIR?

Sınava Girerken Okunacak Dua (Okunuşu):

“Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve’c’al li min ledünke sultânen nasîrâ.”

Sınava Girerken Okunacak Dua (Anlamı):

 ”Ya Rabbi!,Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çikar.Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle.”

TEMBELLİKTEN KURTULMA VE ÇALIŞMA İSTEĞİ İÇİN OKUNACAK DUA
 Tembellikten korunmak için
Allah’a sığının ve Allah’a bol bol dua ediniz. Bu duaları ederek hızlı bir şekilde üstünüzdeki tembellikten kurtulur rahat ve huzurlu bir hayata merhaba dersiniz. Tembellikten kurtulmak için okuyacağınız duayı öncelikle abdest alarak okumalısınız. Temiz kalpli okunan dualar, Allah katında kabul olacaktır. 


Tevbe ve istiğfarı çok yapınız, tesbih namazı kılınız, geceleri teheccüde kalkıp namaz sonrasında Hz. Ebu Bekir’in (r.a.) salavâtını, iltcasını çokça okuyunuz. O salavât şudur:
“Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ êli seyyidinâ Muhammed. Ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim. Eûzü billâhi mine’l-hemmi ve’l-huzni ve mine’l-cübini ve’l-buhuli ve mine’l-aczi ve’l-keseli ve min ğalebeti’t-deyni ve kahri’r-ricâl”.


Manası: “Allâh'ım, Efendimiz Muhammed'e ve ehl-i beytine rahmet eyle. Ona ve âline bereket ve selâmet ihsan eyle. Allah’ım! Kederden, hüzünden; korkaklıklardan, cimriliklerden; âcizlikten, tembellikten, borç baskısından ve (zâlim) adamların kahrına uğramaktan sana sığınırım”. [Bkz. Buhari, Sahih, 7, 159]
Asgari yedi kere okuyunuz, daha fazla okuyabilirseniz tabii ki daha güzel ve daha müessir olur.

DERSE BAŞLARKEN DERS ÇALIŞIRKEN OKUNACAK DUALAR
 "Bismillahirrahmanirrahim"
"Rabbi edhılnî müdhale  sıdkin ve ahricnî muhrace sıdkın ve'c'al lî min ledünke sultanen nasîrâ."
"Rahman ve Rahim Olan Allah (c.c.)(c.c.)'ın adıyla;
"Ya Rabbi! Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çıkar. Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle."
"Bismillahirrahmanirrahim"
"Rabbena âtinâ min ledünke rahmeten ve heyyi'lenâ min emrinâ raşeden."
"Rahman ve Rahim olan Allah (c.c.)(c.c.)'ın adıyla;
"Rabbimiz! Katından bize rahmet ver ve işimizi kolaylaştır, bizi rüşde (başarıya) eriştir."
"Bismillahirrahmanirrahim"
"Allahümme ahricna min zulumatil vehmi ve ekrimna bi nuril fehmi veftah Aleyna ebvabe fadlike venşur Aleyna hazaine Rahmetike bi Rahmetike ya Erhamerrahim."
 Bir kimse derse başlamadan önce bu duayı 3 veya 7 kere okursa; Allah(c.c.) onun anlayış gücünü artırır.
"Bismillahirrahmanirrahim"
"Rabbişrah lî sadrî. Ve yessir lî emri. Vahlul ukteden min lisânî. Yefgahû kavli."
"Rahman ve Rahim Olan Allah (c.c.)(c.c.)'ın adıyla;
"Rabbim! Yüreğime genişlik ver, işimi kolaylaştır, dilimden bağı çöz ki, sözümü anlasınlar"
"Bismillahirrahmanirrahim"
"Ya Hayy ya Kayyümü birahmetike esteğisü"
"Rahman ve Rahim Olan Allah (c.c.)(c.c.)'ın adıyla;
"Ey Hayy ve Kayyüm ölmeyen diri ve her şeyi ayakta tutan Allah'ım! Rahmetine sığınırım"
"Bismillahirrahmanirrahim"
"Allahümme hır li vehter li. Vela tekilni ala ihtiyari."
"Rahman ve Rahim Olan Allah (c.c.)(c.c.)'ın adıyla;
"Allah'ım! Bu işi bana hayırlı kıl ve bu işi bana nasip eyle! Allah'ım beni kendi başıma bırakma"
Çocukların Zeka Gelişimi İçin Esmalar
Zihin açıklığı için 68 defa "YA MUHYİ"
Zeka Gelişimi için 148 defa "YA MUHSİN"
"Allah tüm evlatlarımıza başarılar versin." Eğer elinizden geleni yapıp Allah'a sığınmışsanız Allah yar ve yardımcınız olur.

PEYGAMBERİMİZ HZ.MUHAMMED (S.A.V)’İN ETKİLİ BAŞARI DUASI

Etkili Başarı Duası Okunuşu:

''Allahümme inni es'elükes-sebate fil-emri ve es'elü azimete'r-ruşdi. Ve es'elüke şükra ni'metike ve husne'ıbadetike. Ve es'elüke lisanen sadikan ve kalben selimen. Ve e'uzü bike min şerri mata lemü. Ve es'elüke min hayri ma ta'lemü. Ve estağfiruke mimma ta'lemü. İnneke ente'allamü'l-guyub.''

Etkili Başarı Duası Anlamı:

Allah'ım! Senden dinde sebat etmeyi istiyorum ve doğruluğa azmetmeyi istiyorum. Nimetine şükretmeyi ve sana güzel bir şekilde ibadet edebilmeyi istiyorum. Doğruyu konuşan bir dil ve eğrilikten uzak bir kalp diliyorum. Allah'ım! Senin bildiğin her çeşit şerden sana sığınıyorum. Bildiğin bütün hayırları senden istiyorum. Bildiğin günahlarımdan dolayı senden bağış diliyorum. Şüphesiz Sen gayıpları bilensin.''

Ders Çalışmak İçin Dua; "Bismillahirrahmanirrahim"

"Rabbi edhılni müdhalen sılah ıdkin ve ahricni muhrace sıdkın ve'c'al li min ledünke sultanen nasira."

"Rahman ve Rahim Olan Allah (c.c.)(c.c.)'ın adıyla;

"Ya Rabbi! Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çıkar. Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle."

"Bismillahirrahmanirrahim"

"Rabbena atina min ledünke rahmeten ve heyyi'lena min emrina raşeden."

"Rahman ve Rahim olan Allah (c.c.)(c.c.)'ın adıyla;

"Rabbimiz! Katından bize rahmet ver ve işimizi kolaylaştır, bizi rüşde (başarıya) eriştir."

"Bismillahirrahmanirrahim"

"Allahümme ahricna min zulumatil vehmi ve ekrimna bi nuril fehmi veftah Aleyna ebvabe fadlike venşur Aleyna hazaine."

"Rahmetike bi Rahmetike ya Erhamerrahim." Bir kimse derse başlamadan önce bu duayı 3 veya 7 kere okursa; Allah(c.c.) onun anlayış gücünü artırır.

"Bismillahirrahmanirrahim"

"Rabbişrah li sadri. Ve yessir li emri. Vahlul ukteden min lisani. Yefgahü kavli."

"Rahman ve Rahim Olan Allah (c.c.)(c.c.)'ın adıyla;

"Rrabbim! Yüreğime genişlik ver, işimi kolaylaştır, dilimden bağı çöz ki, sözümü anlasınlar"

"Bismillahirrahmanirrahim"

"Ya Hayy ya Kayyümü birahmetike esteğisü"

"Rahman ve Rahim Olan Allah (c.c.)(c.c.)'ın adıyla;

"Ey Hayy ve Kayyüm ölmeyen diri ve her şeyi ayakta tutan Allah'ım! Rahmetine sığınırım"

"Bismillahirrahmanirrahim"

"Allahümme hır li vehter li. Vela tekilni ala ihtiyari."

"Rahman ve Rahim Olan Allah (c.c.)(c.c.)'ın adıyla;

"Allah'ım! Bu işi bana hayırlı kıl ve bu işi bana nasip eyle! Allah'ım beni kendi başıma bırakma"

Bir tane pirinç tanesinin üzerine 184 adet "Ya Mukaddim" zikrini çekerek, pirinci yutarsa Allah'ın izniyle başarılı olur.

Mukaddim; Takdim eden, dilediğini öne alan ve ileri geçiren, her şeyi yerli yerine koyan anlamındadır.

Çocukların Zeka Gelişimi İçin Esmalar

Zihin açıklığı için 68 defa "YA MUHYİ"

Zeka Gelişimi için 148 defa "YA MUHSİN"

"Allah tüm evlatlarımıza başarılar versin." Eğer elinizden geleni yapıp Allah'a sığınmışsanız Allah yar ve yardımcınız olur.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol