Abdullah Damar
Abdullah Damar
Yazarın Makaleleri
İlkokullarda Başarı Değerlendirmesi için Üç Kategori Yeterli mi?
İlk ve ortaöğretim okullarında öğrenim gören yaklaşık on sekiz milyon öğrenci için 2017-2018 öğretim yılı ilk dönemi 19 Ocak 2018 tarihinde sona erdi. Karnelerini alan ilkokul 1, 2 ve 3.sınıf öğrencilerinden bazıları yaptıkları çalışmaların...
PISA’dan Yeni Ölçek; Küresel Yetkinlik
Eğitimde başarıyı küresel olarak ölçen OECD Uluslararası Öğrenci Değerlendirmesi Programı (PISA); okuryazarlık, matematik ve fen bilimleri gibi temel bilgi ve becerilerin yanında, sürdürülebilir bir ortak yaşamın öğrenilmesini de vurgulayarıp,...
Eğitim Sen, İstemezükçü Söylemi Terk mi Ediyor?
Genelde sendikalar, özelde de eğitim sendikaları, Hükümetin veya Milli Eğitim Bakanlığının eğitim alanıyla ilgili uygulama ve politikalarına karşı hep karşı olma şeklinde politika geliştirmişler, bu karşı olma politikalarının  sonucu...
Okumayan ve Okuduğunu Anlamayan Okul Müdürleri!
Uzun yıllardır özellikle etkili öğretmen ve okul müdürü kimdir araştırmaları yapan James Stronge bu kategoriye giren okul müdürü ve etkili öğretmenleri sekiz ana alanda tanımlıyor.[i] 1-Eğitim, Öğrenme Liderliği, 2-Okul İklimi, Okulun...
Disiplin Cezalarına İtirazda Süreler Nasıl İşler?
Disiplin cezalarında ilki, idari makamlara, ikincisi de yargı makamlarına olmak üzere iki tür itiraz vardır. İdari makamlara yapılan itiraz 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 135.maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre; bu kanunun disiplin...
Öğrenciye Göre İdeal Öğretmen Nasıl Olmalı?
Okulda etkili öğretimi sağlayan temel etkenler öğretmen ve öğrencidir. Sanılanın aksine sınıf büyüklüğü ve benzeri diğer fiziksel imkanlar öğretimin niteliğinin gerçekleştirilmesinde ikinci derecede kalmaktadır. Öğretme işinin temel...
İlkokul Öğrencilerinin Çevre Algısı
Temiz çevre ve temiz çevre bilinci, ilkokul programında, ‘Hayat Bilgisi', ‘Sosyal Bilgiler' ve ‘Fen Bilimleri' derslerinin önemli konularından biridir. Konu, İlkokul Hayat Bilgisi Öğretim Programının Genel Amaçlar bölümünde;...
İlkokul Öğrencileri Kitap Okuyor mu?
Öğrencilerin okuma kültürü kazanmalarında, onların ne tür alışkanlıklara sahip olduklarının ve ne tür kitapları okumaya ilgi duyduklarının belirlenmesi önemlidir. Hemen hemen bütün ilkokul öğretmenlerinin en hummalı çalışmalarından...
MEB’in, Performans Değerlendirme Sistemi ile Sınavı
Kamuda performans değerlendirmesine dayalı, esnek ve güvencesiz bir istihdam sistemi oluşturmak, iktidarın uzun süredir gündemini oluşturuyor. 6 Temmuz 2012 tarihli resmi gazetede yayımlanan 10. Kalkınma Planı (2014-2018) içinde kamu istihdam...
Bilim ve Sanat Merkezlerinin Önemi
Bugünlerde, ‘Bilim ve Sanat Merkezlerine öğrenci seçimi süreci, ilk tanılama sınavları sonuçlarının açıklanmasıyla, yeni bir aşamaya geldi. Nisan ve mayıs aylarında bireysel tanılama sürecinin de tamamlanmasıyla, merkezlere kayıt olmaya...
2017'de Eğitimin Finansmanı Ne Durumda?
Eğitim alanında faaliyet gösteren en köklü sivil toplum kuruluşlarından biri olan Türk Eğitim Derneği, 90 yıldır eğitimle ilgili tüm süreçleri takip etmenin yanı sıra, eğitim sistemimizin sorunları ve çözümleri üzerine toplumu bilinçlendirerek,...
Liselere Geçiş Sınavı Çocuklar için Kâbus Olmasın!
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), resmi ve özel ortaöğretim kurumlarına geçiş işlemleri ile ilgili usul ve esasları düzenleyen Ortaöğretime Geçiş Yönergesi hazırlanarak, yürürlüğe konuldu. Hazırlanan Yönergeye göre, resmi ve özel...
Eğitime Erişimde Ürküten Tablo!
2016-2017 eğitim-öğretim yılında da zorunlu eğitim çağındaki nüfusun eğitime tam erişiminin sağlanması konusu eğitim sistemimizin öncelikli bir sorunu olmaya devam etmektedir. Okullaşma oranlarına geçmeden önce ‘Brüt okullaşma'...
Sayılarla Göçmen (Suriyeli) Öğrenciler
Türkiye'nin eğitim sisteminde göç olgusu giderek artan oranda niceliğin ötesinde yeni güçlükler yaratmaktadır. Eğitim-Öğretim yıllarına göre Türkiye'de eğitime erişimi sağlanan Suriyeli öğrenci sayısı ve okullaşma oranları...
Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Eğitimi
Eğitim, özellikle de nitelikli eğitimi bütün dünyanın en önemli tartışma konularından biri olmaya devam etmektedir. Biz de dünyadaki bu tartışmaları Birleşmiş Milletler, OECD ve ülkemizdeki temel belgelerde irdelemeye devam edeceğiz. Bu...
OECD'nin 2030 Eğitim Vizyonu Ne? 
Amerikan Marshall Planı kapsamında, II. Dünya Savaşı'nda harap olan Avrupa'nın yeniden inşası için 1948 yılında kurulan OEEC (Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü), 1960'da Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de katılımıyla...
Okullarda Örgütsel Yapının Unsurları Nelerdir?
Örgütsel yapı; örgütteki hiyerarşik yapı, örgütteki yatay ve dikey bölümleme, örgütsel sınırlar, örgütte kullanılan güç ve otorite dağılımı ve örgütte uygulanan kurallar bütünü olarak tanımlanabilir.  Okul yöneticilerinin,...
Bürokrasi, Okullardaki Örgütsel Yapı Yaklaşımlarını Nasıl Etkiler?
Toplum bilimlerinde bürokrasi üç değişik anlamda kullanılmaktadır. Bürokrasinin birinci anlamı konuşma dilinde 'bugün git yarın gel” olan kırtasiyeciliktir. İkinci anlamı, kamu sektöründe yer alan örgütlerin ve bu örgütlerde çalışanların...
Okullarda Katılımcı Yönetim Neden Gereklidir?
Okullarda bürokratik yönetim modeli yaklaşımının katılığı ve doğası gereği bireye önem vermemesi nedeniyle katılımcı yönetim modelleri ortaya çıkmıştır. Katılımcı yönetim modeli, çalışanların moraline ve iş doyumuna büyük...
Okula Dayalı Yönetim Ne Demektir?
Eğitimi yenileştirme yaklaşımları çerçevesinde kullanılan yöntemlerden biri okula dayalı yönetimdir. Amerikan Milli Eğitim Derneği Başkanı Keith Geiger, okula dayalı yönetimi "eğitimle ilgili her türlü kararın okulda alınması" olarak...
Eğitimde Ortak Akıl Çağrısı!
24 Haziran 2018 tarihinde yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri ‘Cumhur İttifakı'nın zaferiyle sonuçlandı. ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş ve Bakanların, milletvekili olmayan kişiler arasından seçilecek...
Kültürler Arası Becerilerin Geliştirilmesi
Bilindiği gibi çatışma, şiddet ve zulüm sebebiyle zorla yerinden edilen kişilerin sayısı küresel çapta rekor düzeylere ulaşırken; Türkiye, 2016 yılı sonunda art arda üçüncü yıl, dünyada en fazla sayıda mülteciye ev sahipliği yapan...
Öğrencilerimiz Kitap Okuyor mu?
Öğretmen odalarının ve öğretmen-veli görüşmelerinin en önemli konusu istisnasız, öğrencilerimize kitap okuma alışkanlığının kazandırılması konusudur. Biz de bir çok yazımızda bu konuyu ele alarak, değişik boyutlarıyla incelemiştik....
MEB, Fırsat Eşitliğinin Sağlanmasında Başarılı mı?
MEB, Orta Vadeli Program (2016-2018) çerçevesinde, fırsat eşitliğinin artırılması anlamında şu çalışmaları yapmayı hedeflemiştir; -İlköğretimde tekli eğitime geçileceği, -Eğitimde kademeler arası geçiş yeniden düzenleneceği, -Okul...
fen bilimleri vozol 10000 Likit

Bosna Hersekde Üniversite Okumak

backlink al