İlk ve ortaöğretim okullarında öğrenim gören yaklaşık on sekiz milyon öğrenci için 2017-2018 öğretim yılı ilk dönemi 19 Ocak 2018 tarihinde sona erdi.

Karnelerini alan ilkokul 1, 2 ve 3.sınıf öğrencilerinden bazıları yaptıkları çalışmaların sonucunu alamadıkları hissine kapıldı. Nedeni ise öğrencilerin başarı değerlendirmesinin ‘Çok iyi’, ‘İyi’ ve ‘Geliştirilmeli’ şeklinde sadece üç kategoriye ayrılarak değerlendirilmesidir.

İlkokullarda öğrenci başarısının değerlendirilmesi, Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin, [1]‘Ölçme ve değerlendirmenin genel esasları’ bölümünde yer alan 20.maddede düzenlenmiştir. 20.maddenin (2).bendinde; “İlkokul 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda öğrencilerin başarısı; gelişim düzeyleri dikkate alınarak öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen ders etkinliklerine katılımları ile öğretim programlarında belirtilen ölçme ve değerlendirme ilkelerine göre tespit edilir. Karnede “çok iyi”, “iyi” ve “geliştirilmeli” şeklinde gösterilir.” hükmü yer almaktadır.

Görüldüğü gibi, karnede sadece “çok iyi”, “iyi” ve “geliştirilmeli” ölçütleri yer almaktadır. Aynı yönetmeliğin, ortaokullarla ilgili başarı değerlendirmesi kategorileri ile ortaöğretim okullarındaki başarı değerlendirme kategorilerine bakıldığında notla değerlendirme olduğu görülecektir. Buna göre 0-45 puan arası başarısız, 46-100 puan arası ise başarılı sayılacaktır. Puanla değerlendirme sisteminde öğrenci başarısının değerlendirilmesi hem öğretmen açısından, hem de velinin, öğrencisinin durumunu tespit etmesi anlamında daha kolaydır.

İlkokullardaki üç başarı kategorisi yetersizdir. Bütün eğitimciler bilir ki; her sınıfta en az 4-5 başarı düzeyinde öğrenci vardır. En azından “çok iyi”, “iyi”, “orta” ve “geliştirilmeli” kategorileri mutlaka olmalıdır. Çünkü fiilen varolan 4-5 başarı düzeyinin üçe indirilmesi öğrenciler arasında haksız değerlendirmelere neden olması bir yana, “orta” düzeyin olmaması nedeniyle bu gruptaki öğrencilerin ya “iyi” ya da “geliştirilmesi” kategorisine dâhil edilmesine neden olmaktadır. Bu durum da öğretmen ve velileri karşı karşıya getiren bir unsur olmaktadır.

Bu anlamda ilkokullarda başarı değerlendirmesi için üç kategori olması yeterli değildir.

İlkokullarda öğrencilerin başarı düzeylerinin hem veliye, hem de öğrencinin kendisine tam olarak yansıtılması için varolan başarı kategorilerine en azından “orta” kategorisinin de eklenmesi gerekmektedir.


[1]MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ  http://mevzuat.meb.gov.tr/html/ilkveokuloncyon_0/ilkveokuloncyon_0.html

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol