Hasan Tülüceoğlu
Hasan Tülüceoğlu
Yazarın Makaleleri
GÜNCELLEME VE MÜCEDDİD
Hasan TÜLÜCEOĞLU Ebu Davu'un süneninde rivayet edilen bir hadiste Peygamber Efendimiz şöyle buyurmaktadır: Allah her yüzyılın başında bu ümmet için dinini yenileyecek birini (müceddid) gönderir.(Ebu Davut, melahim1) Sahihliği tartışmalı...
İSRAİL VE BİTMEYEN FİLİSTİN DRAMI
Hasan TÜLÜCEOĞLU Yaşadığım yörenin ifadesiyle 'ben beni blldim bileli” her türlü teknik üstünlüğe sahip İsrail askerleri, araçlari bile olmayan elleri taş ve sapanlı masum ve yoksun Filistinlilere saldırır, vurur, yıkar, öldürür...
BATILILAŞMADA MÜNDEMİÇ DİN KARŞITLIĞI
Hasan TÜLÜCEOĞLU Batı'nın kendi kabuğunu Rönesans ve Reform hareketleriyle başlatılan uzun bir süreçte kırıp sosyal kültürel ekonomik sanayi ve teknoloji olarak dünya hakimiyetine ulaşması, bir açıdan skolastik anlayışla ortaçağa...
HZ. ÖMER, HZ. MUAVİYE İLE SEKÜLERLİĞE YOL MU VERDİ?
Hasan TÜLÜCEOĞLU Dilimize batı dillerinden giren seküler kelimesi farklı anlamlarda kullanılmakla birlikte sade ve yalın anlamıyla ifade edecek olursak ‘dünyevilik' demektir. Dünyaya ait olan, hiçbir şekilde dini ve ahireti  çağrıştırmayan....
GARP YOKUŞUNDA DİNDARLAR
Hasan TÜLÜCEOĞLU             Eskilerin deyişiyle "garplılaşma", günümüz ifadesiyle "batılılaşma", "çağdaşlaşma", "modernleşme", Batı karşışında birden uçuruma düşercesine bir...
BATILILAŞMA SENDROMU
Hasan TÜLÜCEOĞLU     Batılılaşmadan çok batılılaşamama sendromu daha doğru olacak. Ülke olarak tanzimattan bu yana yaşadığımız sorun ve sıkıntıların temel kaynağı batılılaşmadır.       Yani Selçuklulardan...
TOPLUM VERİ TABANI
Hasan TÜLÜCEOĞLU 'Teknoloji ve benlik” başlıklı yazımızda psikolojide ‘ego'dan hareketle toplumlarında birer birey olduğunu belirterek şöyle demiştik: 'Burada toplumu kişileştirerek her toplumun bir benliği, egosu olduğunu...
BİR RÖMORK BUĞDAY BİR VİDA EDERKEN
12 Eylül'ün sıcak ortamında başladığım lise eğitimimde ülkemizin Atatürk'ün gösterdiği hedef olan ‘çağdaş uygarlık düzeyine' çıkması en büyük ereğim olmuştu. Ülkemin her alanda neden ulaşamadığımızı zihnimde...
GARP YOLU
Hasan Tülüceoğlu Batının, uzun zorlu bir süreçte kotardığı sanayi ve teknoloji hamlesi sonrası tüm dünyaya hükmetmeye başlaması İslam dünyasında onu temsilende Osmanlıda dehşetli bir hercümerçlik yaşanmaya başlamıştı. Asırlardır...
YEDİNCİ KOĞUŞTAKİ İYİ ADAMLAR    
                                                                                                                       ...
GARPLILAŞMA VE DİNDARLAR
Hasan TÜLÜCEOĞLU           Batı'nın bugünkü güçlü konuma gelmesinin temelinde, topluma her açıdan hakim kiliseye, onun şahsında vazettiği hırıstiyanlığa karşı mücadelesi ve faal çalışan...
POZİTİVİZM VE DİNDARLAR
Hasan Tülüceoğlu Osmanlı devletinin öncelikle askeri alanda başlattığı batılılaşma çalışmaları, ondokuzuncu yüzyılın sonlarına yirminci yüzyılın başlarına gelindiğinde başlangıcından farklı noktalara evrilmişti. İlk dönem...
BATILILAŞMA VE DİNİN TASAFFİLEŞMESİ
Batıda genel manada aydınlanma olarak isimlendirilen, bugün tüm dünyada yaygın yeni dünya görüşü devamında bilimsel çalışmalar ve bugünkü sanayi ve teknolojiye ulaşılmış hal, esas itibariyle batı dünyasını uzun süredir sultasında...
İSLAMCILARIN STATÜKOCULUĞU
  İslamcılardan kastımız, daha önceki yazılarımda değindiğim üzere 'batı buhranı' sonrası ortaya çıkan üç farklı batılılaşma yaklaşımlarından birisidir. Batı'nın belli bir süreçte özellikle kiliseye rağmen...
GELİŞMİŞLİK SORUNUMUZ
            Bilindiği üzere Batı, bugünkü üstünlüğünü reform ve rönesans hareketleriyle başlayan yeni dünya görüşü formatına borçludur.            ...
ALTERNATİF BİLİM FARKLI TEKNOLOJİ
Hasan TÜLÜCEOĞLU İnsanlık, ilk insandan itibaren bilme, öğrenme, anlama, uygulama açısından sürekli tedrici bir tekamül sürecindedir. Bilgi, düşünce, araştırma ve uygulamada bu tekamül adım adım bilim, sanayi ve teknolojiyi sonuç vermiştir....
HÜKME AKIL ERDİRMEK
‘Aklı ermek' ifadesine Türk Dil Kurumu Türkçe sözlük anlayabilmek, akılca olgunlaşmak anlamı vermektedir. Bir şeyi tüm etrafıyla anlayıp ayrıntılı olarak kavramak olarak da tarif edilebilir. Daha çok çocuklar için kullanılır. Çocukta...
backlink Spor haberleri fen bilimleri vozol 10000 Likit

Bosna Hersekde Üniversite Okumak