Okulda etkili öğretimi sağlayan temel etkenler öğretmen ve öğrencidir. Sanılanın aksine sınıf büyüklüğü ve benzeri diğer fiziksel imkanlar öğretimin niteliğinin gerçekleştirilmesinde ikinci derecede kalmaktadır. Öğretme işinin temel sorumlusu öğretmendir.

Öğretmenler, eğitim sisteminin en temel ögesidir. Bir ülkenin kalkınmasında, nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinde, toplumdaki huzur ve sosyal barışın sağlanmasında, bireylerin sosyalleşmesi ve toplumsal hayata hazırlanmasında, toplumun kültür ve değerlerinin genç kuşaklara aktarılmasında, bireylerin ve toplumun bilinçlendirilmesinde, mevcut siyasi düzenin ve demokratik ideallerin korunmasında ve geliştirilmesinde ve ülkenin ekonomik kalkınmasında başrolü oynamaktadırlar.

Karcı (2016) tarafından, “Ortaöğretim kurumlarında okuyan öğrenciler ideal bir öğretmende bulunması gereken özellikleri nasıl algılamaktadır?” başlığıyla, 2013-2014 eğitim öğretim yılında Ankara ili, Yenimahalle ilçesi Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okuyan öğrencilerle yapılan bir araştırmada ilginç, ilginç olduğu kadar da aslımda olması gereken sonuçlarla karşılaştırılmıştır.

Kamuoyunda ve eğitim toplumunda, öğretmenlik mesleğinin kendine özgü bazı özellikleri olduğu, bu özelliklerin, öğretmenin görev yaptığı eğitim sisteminin amaçlarına, okulun misyonuna, okulun bulunduğu çevreye, velilerin beklentilerine, idareci ve öğretmenlerin vizyonuna göre değişirse de şu özellikler olduğu genel kabul görmektedir;

-Kişisel yeterlik,

-Alan yeterliği

-Eğitsel yeterlikler.

Kişisel yeterlik; yüksek kişisel sorumluluk, yaratıcılık, sorunları çözme becerisi, eleştirel düşünme, ekip içinde çalışma, değişimleri başlatabilme, anlayış, merhamet ve hoşgörü ile birlikte yüksek sosyal ilişkiler ve ahlaki değerler şeklinde tanımlanabilir.

Alan yeterliliği; belirli bir konu alanı içinde konusuyla ilişkili mesleki bilginin nitelik ve niceliğinin gerekli olması anlamına gelir.

Eğitsel yeterlilik; öğretmenin eğitimsel çalışmasıyla, özellikle de öğretmeyle ilgilidir. İyi bir öğretmenin hem eğitsel yeterliğe hem de alan yeterliğine sahip olması gerektiği konusunda tüm paydaşlar hemfikirdir.

Toplanan veriler üzerinde yapılan istatistiksel analizler sonucu bu araştırmanın sonucunda ideal bir öğretmende bulunması gereken nitelikler ile ilgili şu bulgulara ulaşılmıştır: İdeal öğretmen hoşgörülü ve neşeli olmalı, öğrencilere ilgi göstererek öğrencilerin derse katılımını sağlamalı, öğrencilerin başarısını  değerlendirmede ödev, proje ve ders içi etkinliklere de yer verebilmeli ve öğrenciler tarafından kolayca ulaşılabilmeli.

Bu sonuçları bütün meslektaşlarımın dikkatine sunuyorum.


[1] Karcı, M. M.(2016) ÖĞRENCİ GÖZÜYLE İDEAL ÖĞRETMENİN ÖZELLİKLERİ: GAZİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÖRNEĞİ. Millî Eğitim Sayı 209 Kış/2016. 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol