2023-2024 2. Sınıf Zümre Toplantısı

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

.......................................................................... İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE
                                                                           

2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı 2.sınıflar sene başı zümre toplantısı saat 09.30’da    ......................sınıfında yapılacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

       
2.Sınıflar Zümre Başkanı

GÜNDEM MADDELERİ
1) Açılış, yoklama, yönetmeliğin zümre ile ilgili 35. Maddesinin okunması, 
2) Bir önceki toplantıda alınan kararların değerlendirilmesi,
3) Mevzuattaki yenilik ve değişikliklerin, yeni gelen emir, genelge ve tebliğlerin incelenmesi,
4) Öğretim yılı iş takvimi ve öğretmen yıllık çalışma programının değerlendirilmesi,
5) Müfredatın incelenmesi, Ünite veya konu ağırlıklarına göre zamanlama yapılması, ünitelendirilmiş yıllık planlar ve ders programlarının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesine ilişkin hususların görüşülmesi,
6) Kazanımların gerçekleştirilmesi için yapılan etkinliklerin, etkinliklerin yapılmasında kullanılan yöntem ve tekniklerin belirlenmesi,
7) Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programları (BEP)ile ders planlarının görüşülmesi,
8) Etkinliklerde kullanılması kararlaştırılan kaynak, araç-gereçlerin temin ve kullanım durumunun değerlendirilmesi,
9) Bilim, kültür, sanat, spor alanlarında ve sosyal sorumluluk programları kapsamında yapılacak faaliyetlerin belirlenmesi,
10) Obezite ve dijital bağımlılığa karşı zümre bazında yapılacak çalışmaların tespit edilmesi,
11) Yapılması planlanan inceleme, gezi, gözlem, deney ve araştırmaların planlanması
12) Öğretim programlarında yer alması gereken Atatürkçülükle ilgili konular üzerinde durularak çalışmaların buna göre programlanması,
13) Diğer zümre ve bölüm öğretmenleri ile yapılacak işbirliğinin esaslarının belirlenmesi,
14) Bilim ve teknolojideki gelişmelerin derslere yansıtılmasını sağlayıcı kararların alınması,
15) Öğrencilerde girişimcilik bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmaların yapılması, 
16)Yıl boyunca yapılması planlanan değerlendirme çalışmalarının zamanlarının, türlerinin belirlenmesi, Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla geleneksel yöntemlerle yapılması,
17) Başarıyı arttırıcı tedbirlerin saptanması,  
18) Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için yapılacak olan uygulamaların karara bağlanması,
19) Kapanış.
        
UYGUNDUR
 


Okul Müdürü
2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ................................................................. İLKOKULU 2.SINIFLAR SENE BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI

TOPLANTI TARİHİ                    : 
TOPLANTI YERİ                        : 
TOPLANTI SAATİ                      : 
TOPLANTIYA KATILANLAR       
 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
1) Açılış, yoklama, yönetmeliğin zümre ile ilgili 35. Maddesinin okunması
2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Şehit Ebubekir Ekinci İlkokulu 2.Sınıflar Sene başı Zümre Öğretmenler Kurulu toplantısı 05.09.2023 tarihinde saat 09.30’ da 2/A sınıfında başlamış ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.
Erdinç AKPINAR tarafından İKY nin zümre ile ilgili 35.maddesi okundu.
MADDE 35 – (1)  Zümre öğretmenler kurulu; okul öncesi eğitim kurumlarında okul öncesi eğitimi öğretmenlerinden, ilkokullarda aynı sınıfı okutan sınıf öğretmenleri ve varsa alan öğretmenlerinden, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ise aynı alanın öğretmenlerinden oluşur.
(2) Aynı sınıfı okutan bir sınıf öğretmeni veya aynı dersi okutan yalnızca bir alan öğretmeni olması durumunda zümre öğretmenler kurulu toplantısı yapılmaz. Ancak bu öğretmenler kurul kapsamında yapacakları çalışmalara yıllık çalışma programında yer verirler.
(3) Zümre öğretmenler kurulu, öğretmenler kurulunda yapılacak çalışma planına uygun olarak eğitim ve öğretim yılı başında, ortasında, sonunda ve ihtiyaç duyuldukça toplanır. Toplantılar, zümre öğretmenleri arasından seçimle belirlenen öğretmenin başkanlığında yapılır.
(4) Zümre öğretmenler kurulunda; öğretim programı, ders planlarının düzenlenmesi, öğretim yöntem ve teknikleri, ölçme değerlendirme araçları, öğrenci başarı düzeyi, okulun fiziki mekânlarının ve ders araç gereçlerinin kullanımı gibi hususlar görüşülerek okulun çevre imkânları analiz edilir ve iş birliği oluşturulur.
(5) Ders yılı sonunda yapılan zümre öğretmenler kurulunda; daha önce yapılan zümre öğretmenler kurulu kararlarının izleme-değerlendirme raporu hazırlanır ve okul müdürlüğüne sunulur.

Ekli gündem maddeleri katılımcılarla soruldu. Gündem maddesine herhangi bir ekleme yapılmadı ve diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

2) Bir önceki toplantıda alınan kararların değerlendirilmesi

2022-2023 Eğitim Öğretim yılı sene sonu zümre toplantısında alınan kararlar Zümre Başkanı tarafından okundu. Alınan kararların uygulanma dereceleri değerlendirildi. Uygulamada herhangi bir eksikliğin bulunmadığı tespit edildi.

3) Mevzuattaki yenilik ve değişikliklerin, yeni gelen emir, genelge ve tebliğlerin incelenmesi
2023-2024 Eğitim Öğretim yılında yeni gelen resmi yazı emir ve genelgeler zümre başkanı Erdinç AKPINAR tarafından okundu, buna göre;
2023-2024 Eğitim Öğretim yılı için okulda yapılan hazırlık ve planlama çalışmaları anlatıldı. Yeni gelen emir ve genelgeler hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

4) Öğretim yılı iş takvimi ve öğretmen yıllık çalışma programının değerlendirilmesi


Toplam İşgünü:     Birinci dönem: 90    İkinci dönem: 90


TOPLAM = 36 Hafta ve 180 iş günü olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmiştir.

2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  2.SINIFLAR SENE BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI
ALINAN KARARLAR

1.    Serbest Etkinlikler dersinin uygulanmasında hangi etkinliklerin seçilip uygulanacağının, okul ve çevrenin şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenmesine karar verildi.
2.    Matematik seferberliği kapsamında öğrencilerin gelişim özellikleri göz önünde bulundurularak destekleyici çalışmalar yapılmasına karar verildi.
3.    Yeni müfredatın getirdiği öğrenci merkezli yaklaşım stratejileri ile derslerin işlenmesi gerektiği, öğrenciyi ön plana çıkaran, ezberlemeyi değil, sorgulamayı, araştırmayı gerektiren buluş yolu ile öğrenme stratejisi ve araştırma-soruşturma yolu ile öğretim stratejilerini sıklıkla kullanılmasına karar verildi.
4.    Gözlem ve inceleme, tartışma, problem çözme, gösteri ve özetleme beyin fırtınası, kubaşık öğrenme, altı şapkalı düşünme tekniği gibi yöntemlerinde öğretim yöntemi olarak kullanılmasına karar verildi.
5.    Eba’nın etkin olarak kullanılmasına karar verildi.
6.    Veli toplantılarının her dönem en az 1 kere olmak üzere sene boyunca gerekli görüldüğü takdirde planlamanın dışında da yapılmasına karar verildi.
7.    E-okul’un düzenli olarak güncellenmesine ve son günlere bırakıp yığılmaların önlenmesine
8.    Yıl içinde yapacağımız gezi, gözlem, inceleme ve diğer çalışmalarda beraber hareket edilmesine karar verildi
9.    İl içerisinde yeri ve zamanı geldiğinde imkânlar ölçüsünde ders amaçlı, müze ve ören yerlerine gezi düzenlenmesine, öğrencilerin imkanlar ölçüsünde ilgi alanlarına göre çeşitli kurslara yönlendirilmesine karar verildi.
10.    Öğretmenler arasında etkinlik paylaşımı için ortak grup kurulmasına karar verildi. 
11.    Sınıf etkinliklerin, belirli gün ve haftaların öğrencilerle birlikte hazırlanmasına, tüm öğrencilerin çalışmalarının sergilenmesine dikkat edilmesine karar verildi.                                                      
12.    Sınıf veli toplantılarında veli görüşme günü ve saatlerinin belirlenmesine karar verildi.
13.    Sınıfta öğrencilerin seviyesine uygun zeka oyunları bulundurulmasına ve boş zamanlarda çocuklara oynatılmasına karar verildi. 
14.    Öğrencilere bu yaşlardan itibaren kitap okuma alışkanlığı kazandırılması için;
1-Okulda ve evde kitap okuma zamanının belirlenmesi ve yıl boyunca uygulanmasının takip edilmesi,
2-Okul ve sınıf kitaplığından yararlanılması,
3-Öğrencilere kütüphane gezilerinin yapılması
4-Öğrencilere evlerinde de kütüphane oluşturma alışkanlığının desteklenmesi
5-Öğrencilerin kitap fuarlarına götürülmesi gibi etkinliklerin yıl boyunca takip edilerek gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

Sınıf Öğretmeni                Sınıf Öğretmeni             Sınıf Öğretmeni   


 Sınıf Öğretmeni                     İngilizce Öğretmeni
 


 

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Grubumuza Üye olarak Tüm Gelişmelerden Haberdar Olabilirsiniz 
 

En güncel gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Bosna Hersekde Üniversite Okumak

Dolar Yorum