Anasınıfı Zümre Toplantı Konuları

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

…………………. İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE
                                            …………….
..................................................... Eğitim-Öğretim yılı 2. dönem 1. zümre toplantısını …./02/.2024 tarihinde 
saat..................‘da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplantı yapmak istiyorum.
    Gereğini bilgilerinize arz ederim.
                                        ….………………
                                    Anasınıfı Zümre Başkanı
    GÜNDEM MADDELERİ
1.    Açılış, Yoklama, yazman seçimi   
2.    Gündem Maddelerinin okunması
3.    .......................... Eğitim Öğretim yılında zümre toplantısında alınan kararların değerlendirilmesi
4. ................................Eğitim Öğretim yılının 1. Döneminin değerlendirilmesi
5.    Aylık Planlar ve Günlük Eğitim Akışı hakkında konuşulması
6.    Atatürk İlke ve İnkilaplarına aylık ve günlük planlarda yer verilmesi
7.    Derslerde kullanılacak yöntem ve tekniklerin konuşulması
8.    Öğretim alanı ile ilgili akademik ve bilimsel çalışmaların izlenmesi, teknolojik gelişmelerin takip edilmesi, müzakere edilmesi, uygulamalara yansıtılması
9.    Bireyselleştirilmiş eğitim programları (BEP) ile ders programlarının görüşülmesi
10.    Öğrencilerin, karar verme, problem çözme ve eleştirel düşünmeden oluşan üst düzey düşünme becerileri ile birlikte sosyal ve duygusal becerilerini hayata geçirmelerine yönelik planlamaların yapılması
11.    Millî, manevi ve ahlaki değerlerin, örtük öğrenme yoluyla eğitim ve öğretim süreçlerinde etkin bir şekilde yürütülmesine yönelik çalışmaların planlanması, bu doğrultuda gerekli öğrenme ortamlarının oluşturulması
12.    Okul öncesinde öğrencilerin akademik ve sosyal gelişiminin takibi ile öğrencilerin gelişim düzeyleri, öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen bireysel ve grupla yapılan etkinliklere katılım gözlem formları, oyun temelli değerlendirmeler ve verilen görevleri yerine getirme amaçlı ölçme araçları ile takip edilmesi kapsamında ders yılı süresince yapılacakların planlanması
13.    2. Dönem içinde yapılacak deney, proje, sosyal faaliyet, gezi ve incelemeler hakkında konuşulması
14.    İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin değerlendirilmesi
15.    Eğitim ve öğretim yılı içerisinde okul içi veya okul dışı eğitim ortamlarında yürütecekleri faaliyetlerde ihtiyaç duyacağı araç, gereç, mali kaynak gibi hususların belirlenmesi
16.    Veli toplantıları tarihlerinin belirlenmesi
17.    Dilek ve temenniler
Uygundur
………………………..
Okul Müdürü


............................EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM 1. ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞI
Toplantı Tarihi:…..................
Toplantı Saati  :....................
Toplantı Yeri   :Öğretmenler Odası
Toplantıya Katılanlar: 

    …………………. İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE
                                            …………….
   .............................. Eğitim-Öğretim yılı 2. dönem 1. zümre toplantısını …./02/.2024 tarihinde 
saat:12.00‘da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplantı yapmak istiyorum.
    Gereğini bilgilerinize arz ederim.
                                        ….………………
                                    Anasınıfı Zümre Başkanı
        GÜNDEM MADDELERİ
1.    Açılış, Yoklama, yazman seçimi   
2.    Gündem Maddelerinin okunması
3.   ....................... Eğitim Öğretim yılında zümre toplantısında alınan kararların değerlendirilmesi
4.   ....................Eğitim Öğretim yılının 1. Döneminin değerlendirilmesi
5.    Aylık Planlar ve Günlük Eğitim Akışı hakkında konuşulması
6.    Atatürk İlke ve İnkilaplarına aylık ve günlük planlarda yer verilmesi
7.    Derslerde kullanılacak yöntem ve tekniklerin konuşulması
8.    Öğretim alanı ile ilgili akademik ve bilimsel çalışmaların izlenmesi, teknolojik gelişmelerin takip edilmesi, müzakere edilmesi, uygulamalara yansıtılması
9.    Bireyselleştirilmiş eğitim programları (BEP) ile ders programlarının görüşülmesi
10.    Öğrencilerin, karar verme, problem çözme ve eleştirel düşünmeden oluşan üst düzey düşünme becerileri ile birlikte sosyal ve duygusal becerilerini hayata geçirmelerine yönelik planlamaların yapılması
11.    Millî, manevi ve ahlaki değerlerin, örtük öğrenme yoluyla eğitim ve öğretim süreçlerinde etkin bir şekilde yürütülmesine yönelik çalışmaların planlanması, bu doğrultuda gerekli öğrenme ortamlarının oluşturulması
12.    Okul öncesinde öğrencilerin akademik ve sosyal gelişiminin takibi ile öğrencilerin gelişim düzeyleri, öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen bireysel ve grupla yapılan etkinliklere katılım gözlem formları, oyun temelli değerlendirmeler ve verilen görevleri yerine getirme amaçlı ölçme araçları ile takip edilmesi kapsamında ders yılı süresince yapılacakların planlanması
13.    2. Dönem içinde yapılacak deney, proje, sosyal faaliyet, gezi ve incelemeler hakkında konuşulması
14.    İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin değerlendirilmesi
15.    Eğitim ve öğretim yılı içerisinde okul içi veya okul dışı eğitim ortamlarında yürütecekleri faaliyetlerde ihtiyaç duyacağı araç, gereç, mali kaynak gibi hususların belirlenmesi
16.    Veli toplantıları tarihlerinin belirlenmesi
17.    Dilek ve temenniler

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
1.   ................................Eğitim Öğretim yılı anasınıfları 2. Dönem 1. Zümre toplantısı ………………….. başkanlığında İstiklal Marşı okunduktan sonra başladı. Anasınıfı öğretmenleri…………………., ……………….., …………….’ nin hazır bulunduğu görüldü. Yazman olarak ……………….. seçildi.
2.    Gündem maddeleri okundu, eklemek istenilen madde olup olmadığı soruldu, herhangi bir gündem maddesi eklenmesi teklif edilmediği için diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.
3.    ............................. Eğitim Öğretim yılının 1. Döneminin  zümre toplantı kararları Anasınıfı öğretmeni …………………  tarafından okundu. Alınan kararların eksiksiz yerine getirildiği görüldü.
4.    ............................Eğitim Öğretim yılının 1. Döneminin  tüm şubeler için değerlendirmesi  yapıldı.  A Şubesi öğretmeni ………………………verimli bir dönem olduğunu, bu dönemin de verimli geçmesini temenni ettiğini ifade etti. B Şubesi öğretmeni ……………….. genel itibari ile başarılı bir dönem olduğunu ama ne yazık ki anasınıfının kayıtlarının yıl boyunca devam etmesinden dolayı sürekli gelen yeni kayıtlar sebebi ile zorluklar yaşandığını söyledi.
5.    Anasınıfı öğretmeni ………………… günlük eğitim akışlarının aylık plan doğrultusunda çocukların yaş gruplarına uygun olarak verilmek istenen kazanım ve göstergeler göz önünde bulundurularak bireysel özellikleri, ilgileri, istekleri aynı zamanda çevre özellikleri de dikkate alınarak hazırlanıp uygulanması gerektiğini vurguladı. Zümre Başkanı ………………  Plânların Elektronik Ortamda da Saklanabileceğini de Belirten Eylül 2022 Tebliğler Dergisi Yazısı ve sene başında öğretmenler kurulunda alınan karar gereği aylık ve günlük planların dijital ortamda saklanarak kağıt israfının önüne geçildiğini söyledi.
6.    Anasınıfı öğretmeni ………………..  aylık planları ve günlük eğitim akışlarında Atatürk İlke ve İnkilaplarına yer verildiği ve hassasiyet gösterildiğini,  konu ile ilgili kazanım ve göstergelere önem verildiğini söyledi.
7.    Zümre Başkanı …………………… eğitici oyunlar, sunum ile anlatım, hikaye, soru-cevap, drama, tartışma vb. yöntem ve tekniklerini sık sık kullandığını söyledi. Anasınıfı öğretmeni ………………..  bilgisayar destekli öğretim yöntemine yer verdiğini, konuları pekiştirme konusunda olumlu etkisi olduğunu söyledi.
8.    Zümre Başkanı ……………………alanımızla ilgili akademik ve bilimsel çalışmaları, teknolojik gelişmeleri dikkatle takip ettiklerini ve izlediklerini, derslerde kullandıklarını söyledi. 
9.    Anasınıfı öğretmeni  ………………… sınıfında bir tane kaynaştırma öğrencisi olduğunu ve bireyselleştirilmiş eğitim planı hazırladığını, okul rehberlik öğretmeni ile konu ile ilgili her zaman iletişim halinde olduğunu söyledi.
10.    Zümre Başkanı …………………… planlarda öğrencilerin, karar verme, problem çözme ve eleştirel düşünmeden oluşan üst düzey düşünme becerileri ile birlikte sosyal ve duygusal becerilerini hayata geçirmelerine yönelik etkinlikler yapıldığını söyledi. Anasınıfı öğretmeni  …………………Hikaye anlatırken bazı yerlerde durup çocuklara sorular sorarak ve drama  ile bunların yapıldığını söyledi. Anasınıfı öğretmeni  ………………… konu ile ilgili görseller üzerinde konuşarak ve oyun etkinlikleri ile de yapıldığını söyledi. Anasınıfı öğretmeni  ………………… Planlarımızda konu ile ilgili kazanım ve göstergeleri alınarak günlük plan hazırlandığını söyledi.

11.    Zümre Başkanı …………………… Millî, manevi ve ahlaki değerlerin, şimdiye kadar örtük öğrenme yoluyla eğitim ve öğretim süreçlerinde etkin bir şekilde yürütüldüğünü, planlarda mutlaka yer verildiğini söyledi. Anasınıfı öğretmeni  …………………vatan sevgisi, bayrak sevgisi, devlet sevgisi, marş sevgisi ve dil olma, bağımsızlık, barış, bilimsellik, çalışkanlık, dayanışma, duyarlılık, dürüstlük, eşitlik, hoşgörü, özgürlük, saygı, sevgi, misafirperverlik, sorumluluk, temizlik, vatanseverlik gibi milli, manevi ve ahlaki değerlerin örtük öğrenme yoluyla verildiğini söyledi. Anasınıfı öğretmeni  ………………… bu değerlerimizin verilmesinde drama, oyun ve Türkçe dil etkinliklerinin çok etkili olduğunu söyledi.

12.    Zümre Başkanı ……………………  Okul öncesinde öğrencilerin akademik ve sosyal gelişiminin takibi ile öğrencilerin gelişim düzeyleri, öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen bireysel ve grupla yapılan etkinliklere katılım gözlem formlarının düzenli bir şekilde tutulduğunu söyledi. Anasınıfı öğretmeni  ………………… oyun temelli değerlendirmeler için gerekli ortamın ve şartların öğretmenler tarafından hazırlandığını ve verilen görevleri yerine getirme amaçlı ölçme araçları ile takip edileceğini ve etkinliklerin ona göre hazırlanması gerektiğini söyledi.

13.    Zümre Başkanı ……………………  2. Dönem sosyal faaliyet, gezi ve incelemeleri ile ilgili olarak “Anneler Günü, “Babalar Günü” gibi haftalarda sınıflarında anne, babası olmayan öğrenci varsa bu konuda hassas davranılması gerektiğini söyledi. Anasınıfı öğretmeni  ………………… okulda bir şubemizde böyle bir durum söz konusu ise genel olarak hareket edilmesinin iyi olacağını, diğer türlü velilerin diğer sınıflarda kutlama yapılıp kendi sınıflarında kutlama yapılmamasını olumsuz karşılayabileceğini söyledi. Anasınıfı öğretmeni  ………………… havalar ısındığında veliler ile birlikte piknik yapmak istediğini söyledi. Anasınıfı öğretmeni  ………………… milli ve manevi değerlerimiz ile ilgili etkinlik yapmak istediğini belirtti. Zümre Başkanı ……………………  İçerisinde deney ve aile katılımı da olan haftanın çocuğu projesinin sınıf olarak yapıldığını ve her çocuğa fırsat sunulduğunu, (Her il bazında yapılan proje ne ise o proje yazılacak, ENGEP Projesi örnek olarak verilmiştir.) İl bazında yapılan ENGEP kapsamında her ay bir gönüllü bir velinin sına gelerek masal okuduğunu,  en az üç fotoğraf ve kısa bir video çekerek ilgili birime mail atıldığını söyledi. Anasınıfı öğretmeni  ………………… Dilimizin Zenginlikleri kapsamında bakanlığımızın gönderdiği okul eylem planının düzenli olarak uygulandığını ve planlarda gerekli güncellemeler yapılarak ve  görsellerle birlikte dosyalandığını söyledi. Anasınıfı öğretmeni  ………………… etwinning yaptığını söyledi. 
18.    Zümre Başkanı ……………… Sınıflarımızda İş sağlığı ve güvenliği kapsamında dolapların duvara monte edildiğini, bozuk dolap kapakları, kaygan yer vb tehlike oluşturabilecek durumlar olması durumunda idareye bilgi verilmesi gerektiğini söyledi.
19.    Zümre Başkanı ……………… Eğitim ve öğretim yılı içerisinde okul içi anneler günü vb kutlamalarda yapılacak olan harcamaların okula ödenen katkı paylarından ödenmesinin uygun olacağını söyledi. Anasınıfı öğretmeni  ………………… gezi, sinema vb. faaliyetlerde çevrenin sosyo ekonomik durumuna göre velilerin karşılamasının uygun olacağını söyledi.
20.    Zümre Başkanı ……………… Şubat ayının son haftasına kadar tüm şubelerin veli toplantılarını yapmalarının uygun olacağını söyledi. Tüm anasınıfı öğretmenleri de bunu uygun gördüklerini söylediler.
21.    Zümre Başkanı ……………… ........................  2. Dönem Eğitim Öğretim yılının güzel geçmesi temennisi ile toplantıyı sona erdirdi.


ALINAN KARARLAR
1.    Aylık eğitim akışlarının çıktısının alınmasına, Günlük Eğitim Akışlarının kağıt israfı olmaması için dijital ortamda saklanmasına, değerlendirmelerin de dijital ortamda saklanmasının devam edilmesine karar verildi.
2.    Günlük eğitim akışlarında Atatürk İlke ve İnkilaplarına yer verilmesi hususunda hassasiyet gösterilmesine  karar verildi.
3.    Öğretim alanı ile ilgili akademik ve bilimsel çalışmaların izlenmesi, teknolojik gelişmelerin takip edilmesi, uygulamalara yansıtılmasına karar verildi.
4.    Öğrencilerin, karar verme, problem çözme ve eleştirel düşünmeden oluşan üst düzey düşünme becerileri ile birlikte sosyal ve duygusal becerilerini hayata geçirmelerine yönelik drama, Türkçe dil etkinlikleri, oyun vb ağırlık verilmesine karar verildi.
5.    Millî, manevi ve ahlaki değerlerin, örtük öğrenme yoluyla verilmesi için günlük plan, sınıf içi etkinlikler ve sosyal etkinlikler hazırlanmasına karar verildi.
6.    Akademik ve sosyal gelişiminin takibi ile öğrencilerin gelişim düzeylerini gözlemleyerek gerekli formların doldurulmasına,
7.    Oyun temelli değerlendirmeler için gerekli ortamın ve şartların öğretmenler tarafından hazırlanarak, verilen görevleri yerine getirme amaçlı ölçme araçları ile takip edilmesine, etkinliklerin ona göre hazırlanmasına karar verildi.
8.     Anneler Günü, Babalar Günü gibi hassasiyeti olan belirli gün ve haftalarda tüm şubelerin ortak hareket etmesine karar verildi. 
9.    Projelerin düzenli olarak yapılarak planlarda yer verilmesine ve raporlaştırılmasına karar verildi.
10.    İş sağlığı ve güvenliği açısından tehlike oluşturabilecek durumlar fark edildiğinde idareye bilgi verilmesine karar verildi.
11.    Eğitim ve öğretim yılı içerisinde okul içi yapılacak kutlamalarda olan harcamaların katkı paylarından ödenmesine, gezi, sinema vb. faaliyetlerde çevrenin sosyo ekonomik durumuna göre velilerin karşılamasına karar verildi.
12.    Şubat ayının son haftasına kadar sınıf veli toplantılarının bitirilmesine karar verildi.

        …………………….                            ………………
           Zümre Başkanı                               Anasınıfı Öğretmeni
                                                                    
         ..……………………                            ………………….
          Anasınıfı Öğretmeni                                          Anasınıfı Öğretmeni
 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

vozol 10000 Likit

Bosna Hersekde Üniversite Okumak

backlink al