2. Dönem Başı Öğretmenler Kurulu Gündem Maddeleri

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

2. Dönem Başı Öğretmenler Kurulu Gündem Maddeleri
2023-2024 eğitim öğretim yılı, 2. dönemi 5 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Milyonlarca öğrenci ve öğretmen, 5 Şubat Pazartesi tarihi itibariyle, eğitim öğretime kaldıkları yerden devam edecekler.

2. Dönem başlarken, her sene, her dönem başı yapılan öğretmenler kurulu toplantı maddeleri şu şekilde olacaktır. 


ÖĞRETMENLER KURULU GÜNDEM MADDELERİ:
1. Açılış ve Yoklama
2. Saygı duruşu, İstiklal Marşı
3. Okul Müdürü Bekir MOTOR’un gündem maddeleri üzerine açıklamaları, eklenmesi istenilen gündem maddelerinin olup olmadığının sorulması, açılış konuşması
Eğitim-Öğretim Yılı 1. Dönemin Değerlendirilmesi
4- 2023/2024 2. dönem başı öğretmenler kurulu kararlarının değerlendirilmesi,
5-Sınıf ve Dersler bazında başarı durumlarının görüşülmesi (Başarı oranları, takdir, teşekkür, ortalamalar) Ortak sınavların/kazanım değerlendirme sınavlarının değerlendirilmesi, proje-performans uygulamaların gözden geçirilmesi
6- 2.dönem yapılacak olan yazılı, performans, denemeler, uygulamalı sınavlar ve sorumluluk sınavlarında uygulanacak ölçme değerlendirmeleri hakkında yapılacak çalışmaların karara bağlanması
7-2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı 2.döneminde akademik başarıyı artırmak için yapılması gereken çalışmalarının görüşülmesi,
8-Öğrencilerin devam-devamsızlık durumları, öğrenci devamsızlığının önlenmesi için -alınması gereken önlemler, okul devamsızlık takip ile Önleme, Müdahale ve Yönlendirme çalışmaları,
9. 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı Okulun Genel Disiplin Durumunun Görüşülmesi, Disiplin Kurulunun ve onur kurulunun I. dönem çalışmalarının değerlendirilmesi, Öğrenci davranışları ve okul aidiyet duygusunun güçlendirilmesi çalışmaları,
Rehberlik Faaliyetleri
10-Rehberlik ve psikolojik danışma servisinin I. dönem çalışmalarının değerlendirilmesi
11- Öğrencilerin zararlı alışkanlıklardan korunması için yapılacak çalışmalar, şiddetin önlenmesi ve alınacak tedbirlerin görüşülmesi,
12-Özel gereksinimli (BEP) öğrencilerin görüşülmesi, çalışmaların değerlendirilmesi
Sosyal Etkinlikler
13-Yurt içinde düzenlenen, sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif etkinlikler ile yarışmalara katılımların değerlendirilmesi, Sportif, sosyal, kültürel başarıların değerlendirilmesi, Sosyal kulüplerin, egzersizlerin, Toplum hizmeti, Değerler Eğitimi çalışmaları, okul projeleri  I. dönem çalışmalarının değerlendirilmesi
14-Bayrak törenleri ve diğer anma ve kutlamalarda dikkat edilecek hususların görüşülmesi, belirli gün ve haftalar, Milli Bayramlar ve Yıl sonu programları (sergi, gösteri v.b) ile ilgili yapılacak çalışmalar ve görevlendirmelerin değerlendirilmesi. 6 Mart Atatürk’ün Antalya’ya gelişi- 12 Mart 2024, İstiklal Marşı’nın kabulü - 18 Mart 2024, Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü - 19 Mayıs 2024, Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı -15 Temmuz 2024 Demokrasi ve Milli Birlik Günü …
15-Kütüphaneyi etkin kullanım, öğrencilere okuma kültürünün kazandırılması çalışmalarının değerlendirilmesi

Okulun Genel İşleyişi
16- Üniversite sınavına başvuru işlemleri ve öğrenciler üzerinde yapılacak motivasyon çalışmaları
17-Atatürk ilke ve inkılaplarının derse ve konulara göre Atatürkçülük konularının derslerde işlenilmesi
18-Öğrencilerin Türkçeyi doğru konuşup yazabilmeleri, öğretmenler arasında uygulama birliğinin sağlanması konusunda görüşme ve kararlar
19- Haftalık ders programları, ünitelendirilmiş yıllık planlar ve ders planları, zaman çizelgesi- ders ve günlük çalışma saatleri,
20-Okulun tertip ve temizliğinde izlenecek ortak prensiplerin görüşülmesi
21-Öğretmen, nöbet uygulamalarının görüşülmesi, nöbet hizmetlerinde görülen aksaklıklar, öneriler ile nöbet defterinin doldurulması. (Derslere giriş çıkışlar, yoklama fişi, nöbet ve ders defterinin işlenişi, vaka raporları, E-okul bilgi girişlerinin zamanında yapılması
22-Personel devam-devamsızlık, sevk, rapor, izin, maaş, ücret, hak ve sorumluluklarının görüşülmesi
23-Kılık kıyafet yönetmeliğine göre öğrenci ve personelin uyması gereken kurallar.
24- Duyuru dosyasına takılan ve DYS üzerinden gönderilen yazıların ve toplantı tutanaklarının okunması ve imzalanması
25- 2.Dönem Zümre Toplantısı, Şube Öğretmenler Kurulu Toplantısı tarihlerinin duyurulması,
26- Tasarruf tedbirleri ve okul eşyalarının korunması hususlarının görüşülmesi
27-2023-2024 1. dönem veli toplantısı ile ilgili değerlendirmeler ve 2. dönem veli toplantı tarihinin belirlenmesi.
28-Mezuniyet ve diğer yıl sonu gösteri ve faaliyetlerinin görüşülmesi 
29-Şubat dönemi sorumluluk sınavları ili ilgili açıklamalar,
30- Öğretmen ders gözlem-katılım-rehberlik çalışmaları,
31- Kurum içi yapılacak çalışmalar alınacak tedbirler, iyileştirmeler
  a) Kantin denetimleri
 b) Okul servis araçları denetimleri
c) İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve önlemler 
d) Öğrenci cep Telefonları hakkında görüşme yapılması  
      
32.  Okul Aile Birliği ve okul bütçe harcamaları ile ilgili 1. Dönem çalışmaları hakkında bilgi verilmesi,
Kapanış Konuşmaları
33- Dilek ve temenniler,
34- Kapanış


B-EĞİTİM KURUMU SINIF/ALAN ZÜMRELERİ
a) Bir önceki toplantıda alınan kararlar,
b) Planlamaların; eğitim ve öğretimle ilgili mevzuat, okulun kuruluş amacı ve ilgili alanın öğretim programına uygun yapılması,
c) Atatürkçülükle ilgili konuların üzerinde durularak çalışmaların buna göre planlanması ile öğretim programlarının incelenmesi, programların çevre özellikleri de dikkate alınarak amacına ve içeriğine uygun olarak uygulanması, yıllık plan ve ders planlarının hazırlanması ve uygulanmasında konu ve kazanım ağırlıklarının dikkate alınması,
ç) Derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi,
d) Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programları (BEP) ile ders planlarının görüşülmesi,
e) (Değişik: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Zümre öğretmenleri arasında, ittifakla alınacak zümre kararına bağlı olarak her eğitim ve öğretim yılında en az bir kez ders ziyareti yapılması, dersin işlenişine yönelik geri dönütlerin değerlendirilmesi ile diğer zümre ve alan öğretmenleriyle yapılabilecek işbirliği ve esaslarının belirlenmesi
f) (Değişik: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Öğretim alanı ile ilgili akademik ve bilimsel çalışmaların izlenmesi, teknolojik gelişmelerin takip edilmesi, müzakere edilmesi, uygulamalara yansıtılması,
g) (Değişik: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Öğrencilerde girişimcilik bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmaların yapılması, öğrencilerin araştırma, geliştirme ve tasarım konularında bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi
ğ) (Değişik: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan araç-gereç ve benzeri öğretim materyallerinin belirlenmesi, derslerin öğretim programı ve amaçlarına göre laboratuvar, kütüphane, spor salonu, atölye ve benzeri eğitim ortamlarının etkin kullanımına yönelik planlamaların yapılması,
h) (Değişik: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Okul ve çevre imkânlarının değerlendirilerek, yapılacak deney, proje, anket, araştırma, gezi ve gözlemlerin planlanması, derslerin konu  ve kazanım uygunluğuna göre okul dışı öğrenme ortamlarının kullanılmasına yönelik planlamaların yapılması
ı) (Değişik: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Ortak yazılı ve uygulamalı sınavlar  sonrası ile dönem sonunda öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesi, sınav analizlerinin yapılarak konu ve kazanım eksikliği tespit edilen öğrenciler için eylem planlarının hazırlanıp uygulanması, gerekli izleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
i) (Değişik: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Ülke, il ve ilçe geneli yapılacak ortak yazılı sınavlar dışında okul geneli yapılacak ortak yazılı sınavların ve mazeret sınavları sorularının konu soru dağılım tablosuna uygun olarak dereceli puanlama anahtarı, dereceleme ölçeği/kontrol listeleri ile birlikte hazırlanması ve beceri sınavlarının planlanması,
j) (Değişik: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Ulusal ve uluslararası düzeyde katılım sağlanan çeşitli sınav ve yarışmalarda elde edilen sonuçlara ilişkin ilgili beceri ve bilgilerin kendi dersleri ile ilgisini kurarak, öğrenciler için gerekli tedbirlerin alınması, katılım sağlanmaması durumunda ise söz konusu sınav ve yarışmalara ilişkin raporların incelenmesi, sonuçlara yönelik tespitlerin değerlendirilmesi okulun mevcut verileri ile kıyaslanıp zümre olarak gerekli eylem planının hazırlanıp uygulanması
k) Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi dersleriyle uygulamalı nitelikteki diğer derslerin değerlendirilmesinde dikkate alınacak hususların tespit edilmesi; sınavların şekil, sayı ve süresiyle ürün değerlendirme ölçeklerin belirlenmesi,
l) Öğretim programları, okul ve çevre şartları dikkate alınarak eğitim kurumlarının kademe ve türüne göre proje konuları ile performans çalışmalarının belirlenmesi, planlanması ve bunların ölçme ve değerlendirilmesine yönelik ölçeklerin hazırlanması,
m) (Değişik: 27/08/2019 tarihli ve 15362682 sayılı Makam Onayı) İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin değerlendirilmesi,
n) (Ek bent: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Ülke ve il geneli yapılacak ortak yazılı sınavlar dışında ilçe geneli yapılacak ve sınıf/alan öğretmenlerince uygulanacak ortak yazılı sınavların değerlendirme işlemlerinin yapılması
o) (Ek bent: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Soru ve cevap anahtarları ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince hazırlanan ülke ve il geneli yapılacak mazeret sınavlarının uygulanması,
ö) (Ek bent: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Okul geneli yapılan ortak yazılı sınavların mazeret sınavlarına ait soruların ve cevap anahtarının hazırlanması, sınavın uygulanması ve değerlendirilmesi işlemlerinin yapılması,
p) (Ek bent: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Öğrencilerin, karar verme, problem çözme ve eleştirel düşünmeden oluşan üst düzey düşünme becerileri ile birlikte sosyal ve duygusal becerilerini hayata geçirmelerine yönelik planlamaların yapılması,
r) (Ek bent: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Millî, manevi ve ahlaki değerlerin, örtük öğrenme yoluyla eğitim ve öğretim süreçlerinde etkin bir şekilde yürütülmesine yönelik çalışmaların planlanması, bu doğrultuda gerekli öğrenme ortamlarının oluşturulması,
s) (Ek bent: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Önleme, müdahale ve yönlendirme komisyonunda yürütülecek çalışmaların planlanması,
ş) (Ek bent: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Eğitim ve öğretim süreçlerinin disiplinler arası bir yaklaşımla ele alınarak, öğrenme alanı, konu, kazanım ve öğrenme hedeflerinin bu yaklaşımla belirlenmesi, yapılacak ortak çalışmaların takvime bağlanarak uygulanması,
t) (Ek bent: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Öğrencilerin çoklu okuryazarlık becerilerinin geliştirilmesine yönelik planlamaların yapılması,
u) (Ek bent: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Sosyal sorumluluk programı kapsamında ders bazında yürütülebilecek faaliyetlerin planlanması,
ü) (Ek bent: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Eğitim ve öğretim yılı içerisinde okul içi veya okul dışı eğitim ortamlarında yürütecekleri faaliyetlerde ihtiyaç duyacağı araç, gereç, mali kaynak gibi hususların belirlenmesi,

C-OKUL ZÜMRE BAŞKANLARI KURULU GÜNDEM MADDELERİ
a) Açılış, yoklama, bir önceki toplantıda alınan kararların değerlendirilmesi,
b) Eğitim ve öğretimin planlanması, 
c) Zümre ve alanlar arası iş birliği,
ç) Öğrenci başarısının artırılması için alınacak tedbirler, 
d) Öğretim programlarında belirlenen ortak hedeflere ulaşılması, 
e) Öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerle öğrenme güçlüğü çekilen konuların ilgili zümre öğretmenleriyle iş birliği yapılarak belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması, 
f) (Değişik: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Ülke, il ve ilçe geneli yapılacak ortak yazılı sınavlar dışında okul düzeyinde yapılacak ortak yazılı sınavların ve beceri sınavlarının uygulanmasına ve sınav analizlerinin yapılmasına yönelik planlamalar ile konu ve kazanım eksikliğini giderecek çalışmaların görüşülmesi
g) (Ek bent: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Değerlerin öğretimine yönelik yürütülecek çalışmaların planlanması, eylem planlarının hazırlanması, izleme ve değerlendirmenin yapılması,
h) (Ek bent: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Önleme, müdahale ve yönlendirme komisyonunda yürütülecek çalışmaların planlanması,
ı) (Ek bent: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Öğrenme ve öğretme süreçlerinde öğrencinin merkeze alınarak onların bedensel, ruhsal, zihinsel ve ahlaki bütünlüğünü sağlayıcı şekilde planlamanın yapılması,
i) (Ek bent: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alacak şekilde öğrenme öğretme süreçlerinin planlanması,
j) (Ek bent: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Disiplinler arası yaklaşım ile birden fazla disiplinin bilgi ve yöntemlerinin kullanılması,
k) (Ek bent: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Sosyal sorumluluk programı kapsamında okul içi veya okul dışında yürütülebilecek faaliyetlerin planlanması,
l) İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının değerlendirilmesi alınacak önlemlerin belirlenmesi.
m) Dilimizin Zenginliği Projesi 2. Dönem faaliyetleri hakkında görüşme 
n) Dilek ve temenniler, kapanış


 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

fen bilimleri vozol 10000 Likit

Bosna Hersekde Üniversite Okumak

backlink al