8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Yazılı Sınav Konuları

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!


1. Osmanlıda ortaya çıkan fikir akımlarını yazınız ve açıklayınız.
2. Sanayi inkılabının sonuçlarını ve Osmanlı devletine etkilerini yazınız
3. Fransız ihtilalinin sonuçlarını ve Osmanlı devletine etkilerini yazınız
4. Balkan savaşlarının sonuçlarını yazınız
5. Osmanlı Devletinin Birinci dünya savaşında imzaladığı Ateşkes Antlaşmasının adı nedir?
6. Osmanlı devletinde ki demokratikleşme adımları sırasıyla yazınız
7. Birinci dünya savaşında Almanya’nın Osmanlıyı yanına çekmek istemesinin nedenlerini yazınız
8. Birinci dünya savaşının genel ve özel nedenlerini yazınız
9. Osmanlı devletinin Kuzey Afrika da ki son toprak parçası hangisidir ve hangi savaş ile kaybedilmiştir.
10. Mondros Ateşkes Antlaşmasındaki 7. Ve 24. Maddeleri yazarak yorumları ile birlikte açıklayınız
11. Yararlı( Milli) cemiyetlerin özelliklerini yazınız
12. Kuvayi milliyenin olumlu ve olumsuz özelliklerini yazınız
13. Zararlı cemiyetlerin neler olduğunu ve özelliklerini yazınız
14. Manda ve himaye fikri ilk kez ve kesin olarak nerede reddedilmiştir.
15. Milli sınırlardan ilk kez hangi kongrede bahsedilmiştir.
16. Amasya genelgesinin milli mücadele açısından en önemli maddesi hangisidir
17. Havza genelgesinin özelliklerini yazınız
18. I. TBMM’nin özelliklerini yazınız
19. TBMM ye karşı çıkan isyanlara karşı TBMM’nin aldığı önlemleri yazınız
20. Sevr Antlaşmasının hukuki olarak geçersiz olmasının sebebini yazınız
21. Panslavizm ile Manda ve Himaye kavramlarını açıklayınız
22. Mondros Ateşkes Antlaşmasında İtilaf devletlerinin ‘’Türk Milletinin organize olup kendilerine karşı koymalarını engellemek’’ için hangi maddeyi antlaşmaya koymuşlardır.
23. Doğu cephesi komutanı kimdir? Doğu cephesinin kapanmasını sağlayan antlaşma hangisidir? Bu antlaşmanın Önemi nedir yazınız.
24. M. Kemal’in savaş döneminde ‘’Maarif Kongresini’’ toplaması neyin göstergesidir.
25. Tekalif-i Miliye emirleri hangi savaştan sonra yayınlandı ve yayınlanma sebebi nedir açıklayınız
26. M. Kemal ‘’Siz Orda Yalnız Düşmanı Değil bu milletin Makus Talihini de yendiniz’’ sözünü hangi savaş için söylemiştir.
27. TBMM’Yİ tanıyan İlk devlet ile ilk itilaf devleti hangisidir yazınız
28. Londra Konferansının TBMM açısından önemini açıklayınız
29. Misak-i Milliden verilen ilk ve ikinci tavizler hangi devletlerle hangi antlaşmalar sonucunda nereler verilmiştir?
30. Mustafa Kemal’in Trablusgarp’a gönüllü gitmesi, Bölge halkını organize etmesi , kurtuluş savaşını yönetmesi onun hangi kişisel özelliklerinin göstergesidir açıklayınız.
31. Osmanlı Devletini ilk anayasasının adı nedir?
32. Bir devletin, başka bir devlete tanıdığı siyasi, iktisadi, ekonomik ayrıcalıkların tümüne ne denir?
33. Mustafa Kemal’in askerlik, tarih, eğitim, siyasi, sanat, ekonomi gibi birçok alanda ilgisinin olması onun hangi kişilik özelliği ile ilgilidir?
34. Mustafa Kemal’in ‘’siz orda yalnız düşmanı değil bu milletin makus talihini de yendiniz’’ dediği savaş hangi savaştır?
35. Çukurova ve çevresinin Fransızlar tarafından işgalini önlemek için kurulan cemiyetin adı nedir?
36. Doğu Anadolu da bağımsız bir Ermeni devletinin kurulmasını isteyen cemiyetin adı nedir?
37. Manda ve Himaye(Koruma ve Güdüm) kabul edilemez maddesi ve kesin olarak nerede reddedilmiştir?
38. TBMM’nin Yasama-Yürütme-Yargı yetkilerini kendi bünyesinde toplaması hangi ilkeyi benimsediğini gösterir?
39. Sevr Antlaşması neden hukuki olarak geçersiz bir antlaşma olarak kabul edilmektedir yazınız
40. Hangi antlaşmalar ile Ermenistan- Sovyet Rusya- Afganistan-Fransa TBMM ‘yi tanımıştır yazınız
41. TBMM’nin siyasi ve askeri alandaki ilk uluslararasındaki zaferin cephesi ve antlaşmanın adını yazınız
42. I. İnönü savaşının sonuçlardan dış politika ile ilgili olan unsurlarını yazınız.
43. 1921 anayasasında niçin Güçler Birliği ilkesine yer verilmiştir?
44. İtilaf Devletlerinin hem İstanbul hükümetini hem de TBMM hükümetini Londra Konferansına birlikte çağırmasının temel nedeni nedir?
45. Meclisin bütün yetkilerinin üç aylığına Mustafa Kemal’e devredilmesi hangi kanun ile olmuştur?
46. Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için halktan karşılamak amacıyla yayınlanan emirlere ne ad verilir?
47. Doğu Trakya, İstanbul ve Boğazlar hangi antlaşma ile savaş yapılmadan işgalden kurtarılmıştır?
48. Mustafa Kemal’e Gazilik Unvanı ve Mareşallik Rütbesi hangi savaştan sonra verilmiştir?
49. Fransa İle imzalan Ankara Antlaşmasıyla Misakı Milliden verilen II. Taviz neresidir yazınız?
50. Türkiye Cumhuriyeti devletinin siyasi ve ekonomik bağımsızlığını kazandığı antlaşmanın adı nedir?

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

fen bilimleri vozol 10000 Likit

Bosna Hersekde Üniversite Okumak

backlink al