2022-2023 Bilişim Teknolojileri 2. Dönem 1. Yazılı Sınav Soru ve Cevapları

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

A)    Aşağıdaki sözcükleri, aşağıdaki cümlelerde yer alan boşluklara uygun gelecek şekilde yazarak cümleyi tamamlayınız? (3x10=30p)

•     Tek bir rakam, harf veya sembol içeren, tırnak içerisinde gösterilen veri tipine…………………………veri tipi denir.


•    İlk biçimiyle kalmayıp, yeni değerler, yeni biçimler alabilen ifade, veri ya da nesnelere…………………….……… ….veri tipi denir. 

•    Hesaplanabilir her türlü sayı türünü barındıran veri tiplerine………………………. veri tipi denir. 

•     Bir problemi çözmek için takip edilecek sıralı ve sonlu sayıda işlem adımlarından oluşan çözüm yolu/Bir görevin/işin nasıl yerine getirileceğine yönelik işlem adımlarının sıralı olarak sunulması/Belirli bir problemi çözmek veya belirli bir amaca ulaşmak için çözüm yolunun adım adım tasarlanmasına.……............……….. denir.

•    Kavram veya komutların, iletişim, yorum ve işlem için elverişli biçimli gösterimine…………………………………. denir.

•    Birden fazla rakam harf veya sembolün bir araya gelmesiyle oluşan veri tipine………………………veri tipi denir. 

•    Evet ya da hayır şeklinde karar verme süreçlerinde kullanılan veri tipine………………………veri tipi denir. 

•    İlk biçimiyle kalan, değişmeyen ifade, veri ya da nesnelere…………………….……… ….veri tipi denir. 

•    Tarih, saat,T.C. kimlik no, IBAN, posta kodu gibi veriler içeren veri tipine………..…………….veri tipi denir.

•    Modern bilgisayarların atası olan, toplama ve çıkarma yapabilen ‘‘Pascalin’’ adlı hesap makinesini/cihazı icad eden bilim adamı…………………………………………..dır/dir.

D)Aşağıda bilgisayar bilimine yön veren bilim adamlarını yaptıkları çalışmalarla doğru şekilde eşleştiriniz. (2x5=10p)


 
 

E)Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. (6x10=60p)

1-) Bir problemin çözümü için aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?(5P)

A)Problemi iyi anlamak
B)Uzun ve karmaşık bir biçimde çözmek
C) Tasarlanan algoritmayı bir programlama dilinde kodlamak
D) Alternatif çözüm yolları ortaya koymak

2-) Aşağıdaki verilen şekilleri doğru cümlelerle eşleştiriniz?(5p)


                        


3-) Aşağıdaki veri tiplerinin adını doğru bir şekilde karşılarına yazınız.(5p)

VERİ    VERİ TÜRÜ/TİPİ
Öğrenci misin?    
Yozgat’ın ilk harfi    
Bulunduğun il    
Doğum tarihin ?    
Türkiye’de kaç il vardır?    

4-)Aşağıdakilerden hangisi ‘algoritmalar neden önemlidir?’ sorusunun doğru cevabı değildir? (5p)

 A) Programın kodlanmasını kolaylaştırır.        
 B) Algoritması hazırlanmış bir programı tasarlayan dışında bir başkası da kodlayabilir.
 C) Algoritma takım çalışmasını zorlaştırır.        
 D) Programdaki mantıksal hataların kodlama öncesinde tespitini kolaylaştırır.


5-) Atatürk İmam Hatip Ortaokulunun tüm öğrencilerinin  derse başlama zamanı  saat 08:40 iken, derslerin bitiş zamanı saat 15:30’dur. Bir ders saati süresi 40 dakikadır. Öğrencilerin yazılı ve sözlü puanları en yüksek 100 puan olup her öğrenci yazılısına göre farklı puanlar alabilmektedir.

Yukarıda verilen bilgilerden hangisi değişken veri tipi olarak ifade edilebilir? (5P)
A) Derse başlama zamanı
B) Her bir öğrencinin yazılı puanı
C) Bir ders saati süresi 
D) Yazılılardaki en yüksek  puan 


6-)
 I.    Başla
II.    Sonucu Ekranda Göster
III.    Toplam sonucu 2 ile çarp
IV.    2 ile 5’i topla
V.    Bitir

Efsa Ecrin’in; yukarıdaki algoritmaya göre hazırlayıp akış şemasında çalıştırdığı bilgisayar programı doğru çalışmamıştır. Bu programın doğru çalışıp ekranda 14 yazması için Efsa Ecrin,
hangi iki seçeneğin yerlerini değiştirmelidir?(5 P)

A) I – IV         B) II –IV      C) II – III         D) I – III

7-) 


Yukarıda verilen akış şeması şekli aşağıdakilerden hangisini 
ifade etmektedir ? 

A) Aritmetik ve mantıksal ifadeler için karar verme ya da karşılaştırma durumunu gösterir.
B) İşin akış yönünü gösterir.
C) Hesaplama ya da değerlerin değişkenlere aktarımını gösterir 
D) Algoritmanın başladığını ya da sona erdiğini belirtir. 

8-) Bilgisayardaki programlar matematiksel formüllerden ve hesaplamalardan yaralanarak yapıldığından bilgisayarın atası olarak kabul edilen alet aşağıdakilerden hangisidir?(5p)
A) ) Monitör         B) Abaküs 
C) Radyo            D) Dizüstü    

9-)Algoritmaları ve işlemleri birbirine oklarla bağlı değişik tiplerdeki kutular içerisinde gösteren yaygın şema tipine ne ad verilir? (5p)
A)Algoritma    Şeması    B)Mantıksal Veri Şeması

C) Akış Şeması            D) Abaküs Şeması

10-) Yukarıda verilen şekillerin algoritmik anlamları hangi seçenekte sırasıyla doğrudur?

A) Bilgi/Veri girişi – Karar/Karşılaştırma – İşlem yapma
B) Bilgi/Veri yazma – Karar/Karşılaştırma –Oklar
C) Başla Bitir – Bilgi/Veri girişi – Karar/Karşılaştırma
D) Başla Bitir – Karar/Karşılaştırma – İşlem yapma
Joker Soru:
Aşağıdakilerden hangisi algoritma ile ilgili yanlış bir bilgidir? (5p)
A) Bir başlangıç durumu ve bitişi olmalı
B) Sonsuz sayıda adımdan oluşmalı
C) Algoritma hazırlarken her şey adım adım yazılmalıdır
D) Açık ve net olmalı, belirsiz adımlara yer vermemeli

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

backlink Spor haberleri fen bilimleri vozol 10000 Likit

Bosna Hersekde Üniversite Okumak