Okul Aile Birliği Gelir Gider Makbuzu Nasıl Düzenlenir?

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Okul Aile birliği gelir gider makbuzu nasıl düzenlenir? Okul aile birliği gelir gider makbuzu, kim tarafından nasıl düzenlenmektedir? Okul aile birliği gelir gider makbuzunu kaç gün içinde düzenlenmelidir? Okul aile birliğinin tutması gereken dosya ve belgeler nelerdir? Okul aile birliğinin düzenleyeceği belgeler ve dosyalar nasıl hazırlanır? 
Tutulacak defter, dosya ve belgeler
MADDE 23 – 

 Yönetim kurulunca, yönetim kurulu karar defterinin noterce tasdik edilmesi zorunlu olup diğer defter ve belgeler ise birliğin bağlı bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce tasdik edilir.
(Kantin ve benzeri yerlerin birliklerce işletilmesi ve vergi mükellefiyeti doğması hâlinde birlikler hakkında 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uygulanır.
Kantin ve benzeri yerleri çalıştıran işletmeciler ile çalıştırdıkları kişilere ilişkin ilgili mevzuatında öngörülen portör muayenesi, adli sicil ve arşiv kaydı ve benzeri bilgilerin yer aldığı belgeler birlikçe muhafaza edilir. Birlik, işletmeciden her yıl işletme faaliyet belgesi ister.

 Okul idaresi, okul-aile birliklerinin gelir ve gider kayıtları ile diğer mali işlemlerini Bakanlıkça kurulan merkezî bilgi sistemine (TEFBİS) kaydeder.

Tutulan defter, dosya, biten koçanlar ile diğer gerekli belgeler Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte öngörülen süreler kadar okulda muhafaza edilir

Eğer okul aile birliğine yapılan nakdi bağışlar doğrudan birliğin banka hesabına yatırılamazsa en geç beş gün için yapılan bağış için gelir belgesi düzenlenmesi gerekir.

Bu belgelerin kullanılabilmesi için ilgili yönetmelikte, Okul Aile Birliği gelir-gider makbuzlarının düzenlenmesi konusunda yer alan düzenlemeler şu şekildedir.

Okul Aile Birliği Yönetim kurulunca bastırılan veya hazır alınan basılı gelir gider makbuzlarında aşağıda belirtilen bilgiler zorunlu olarak yer almalıdır:

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Threads beğeni satın al

backlink Spor haberleri fen bilimleri vozol 10000 Likit

Bosna Hersekde Üniversite Okumak