29 Ekimin Anlam ve Önemi ile İlgili Öğrenci Konuşması

Cumhuriyet Bayramı her yıl 29 Ekim’de milletçe, kıvançla ve her geçen gün daha da büyük bir coşkuyla kutladığımız bir milli bayramımızdır. Bu günde yurdumuzun hemen hemen her yerinde ve okullarda törenler düzenlenir, çeşitli konuşmalar yapılır, şiirler okunur ve şölenler düzenlenir.

Bu bayram kuşkusuz ki bizim için önemli ve değerli bir gündür. Çünkü bugün yani 29 Ekim 1923’te Cumhuriyetimiz kurulmuş ve insanlar Cumhuriyet kazanımlarıyla beraber özünde var olan özgürlük ve eşitlik gibi kavramları kavramıştır. Cumhuriyet bir halk yönetimi rejimidir. Cumhuriyet sisteminde egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir. Zaten Büyük Liderimiz Atatürk’ün de dediği gibi : “ Türk ulusunun yaradılışına ve yaşamına en uygun olan yönetim şekli Cumhuriyettir.” Atatürk bu sözünde, Türk milletine yakışan yönetim biçiminin Cumhuriyet olduğunu belirtmiştir. Çünkü Cumhuriyet rejimi bağımsızlık, özgürlük ve eşitlik gibi unsurları içinde barındırmaktadır. Bağımsızlık, özgürlük ve eşitlik Türk Milleti’nin en çok önem verdiği unsurlar olduğundan, Türk Milleti ancak Cumhuriyet şeklindeki bir yönetim anlayışı ile yönetilebilir. Cumhuriyete kavuşmamız etbette ki de kolay olmamıştır. Çünkü atalarımız uzun yıllar bu uğurda savaşmış ve de kanlarını ve canlarını yine bu uğurda hiç çekinmeden vermişlerdir.

Onlar ki bu uğurda cesurca savaşıp bizlere rahat, huzurlu ve mutlu bir toplumsal yaşamı bırakmamak için ellerinden geleni yapmışlardır. Biz Cumhuriyet sayesinde huzura, rahata ve mutlu bir yaşama kavuştuk. Bu yüzden bizden öncekilerin bizlere bıraktığı Cumhuriyetin anlam ve önemini her zamankinden daha da çok kavramak için her yıl 29 Ekim’de kıvançla bu milli bayramımızı kutlar, milletçe seviniriz. Unutmayalım ki! CUMHURİYET bizim için en büyük bayramdır ve de hep öyle kalacaktır.

***********************

Cumhuriyet Bayramı Öğrenci Konuşma Metni
Sayın okul müdürüm, değerli öğretmenlerim, sevgili öğrenci arkadaşlarım ve saygı değer veliler; Bugün ülkemizin her köşesinde Cumhuriyetimizin 93. yıl dönümünü Millet olarak coşkuyla kutlamanın gurur ve sevincini yaşıyoruz. Bu bayram şüphesiz Türk milleti için en özel ve değerli bayramdır. Çünkü Gazi Mustafa Kemal, bu yönetim şeklinin Türk ulusunun kişilik ve karakterine en uygun yönetim şekli olacağını düşünerek, 23 Nisan 1920’ de Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılmasını sağlamış, ülke yönetiminde halkın söz sahibi olmasını gerçekleştirmiştir. Bu tarihten yaklaşık 3 yıl sonra, 29 Ekim 1923’te yönetim şeklimizi Cumhuriyet olarak değiştirilmiştir.

Cumhuriyet, demokrasiyi geliştiren en iyi sistemdir. Kişinin hak veözgürükleri ancak bu sistem içinde güvencede olabilir.Türk Milleti Cumhuriyet’e bağlanıp,onu yüceltip geliştirebilirse demokrasinin nimetlerinden yararlanırve çağdaş toplumlar içindeki yerini alır.Bu nedenle Cumhuriyeti yüceltip sürdürmek her Türk’ün milli görevidir. Bu güzel devleti bizlere armağan eden Atalarımızın bizlerden tek isteği Cumhuriyetimizi her zaman koruyup geliştirmemizdir. Bunu yapabilmek için de çok çalışıp Türkiye Cumhuriyeti’nin adını başarılarla yad ettirmek olacaktır. Bu önemli görev de gelecekte bu ülkenin yönetiminde söz sahibi olacak, bu ülkenin gerçek sahibi olan gençlere yani bizlere düşmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğünü savunmak, iç ve dış tehditlere karşı duyarlı olmaktır. İleri görüşlülüğü ile tanınan önderimiz Mustafa Kemal, “Gençliğe Hitabe” de cumhuriyetimizi yıkmak, ülkemizi bölüp parçalamak için faaliyet gösterebilecek iç ve dış düşmanlardan söz etmiş, hangi şartlarda olursak olalım bu duruma karşı koymak için elimizden geleni tereddüt etmeden yapmamız gerektiğini belirtmiştir.

Bu vesile ile Kurtuluş Savaşımızın başlangıcından bu yana Türkiye Cumhuriyeti’nin bütünlüğü ve birliği için canlarını hiçe saymış şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum.
Sözlerimi Atatürk’ün bir sözü ile bitirmek istiyorum.
“Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak ve yükseltecek olan sizlersiniz”
CUMHURİYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN
Saygılarımla…

**************************

Onlar bu ülkenin kurtulması için, gelecek nesillerin özgürce yaşayabilmesi için, tam bağımsız bir devlet için uğrunda her şeylerini feda etmişlerdir. Türk milleti cumhuriyet sayesinde huzura, çağdaşlığa ve refaha kavuşmuştur. Bu nedenlerden dolayı her sene 29 Ekim’de Cumhuriyet Bayramımızı şükranla kutlar, onlara saygı konuşmaları yaparız. Cumhuriyet Bayramı bizim en büyük bayramımızdır ve bu hiç değişmeyecektir.
Tüm Türk Milletinin Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun!

SAYIN …………….. …………….. …………….. OKUL MÜDÜRÜM, DEĞERLİ KONUKLAR, SAYGIDEĞER ÖĞRETMENLERİM VE SEVGİLİ ARKADAŞLAR.

29 Ekim 1923 ülkemizde cumhuriyet yönetiminin ilan edildiği gündür. Bugün halkın kendi kendisini yönetmesini sağlayan sistemin kuruluş günüdür. Ulusal bayramdır. Her yıl cumhuriyet yönetiminin ilanını 28 – 29 Ekim günleri Cumhuriyet Bayramı olarak coşkun törenlerle kutlarız.

Bazı ülkelerde tüm halkın yönetimi, halkın kendisinin seçmediği tek bir yöneticiye aittir. Eğer bu tek kişi iyi bir yöneticiyse halk mutlu olur, kötü bir yöneticiyse mutsuz olur. Halkın itiraz etme yetkisi yoktur. Ama Cumhuriyet yönetimini benimseyen (bilgi yelpazesi.net) ülkelerde halk kendi yöneticisini kendisi seçer, kötü yöneticiyle karşılaşınca bu yöneticiyi koltuğundan etme yetkisine sahiptir. Cumhuriyet ülkemizde Atatürk tarafından ilan edilmeseydi bizler şimdi bizim seçmediğimiz bir yöneticiye muhtaç olarak yaşamak zorunda kalacaktık.

Cumhuriyet yönetiminde söz hakkı milletindir. Bu gücü bize armağan eden Atamız’a teşekkür ediyoruz. Ne mutlu yönetimde söz hakkı olan halka ve ne mutlu Cumhuriyetle yönetilen bizlere.

Cumhuriyet bayramınız kutlu olsun.

Saygılarımla…

SAYIN …………….. …………….. …………….. OKUL MÜDÜRÜM, DEĞERLİ KONUKLAR, SAYGIDEĞER ÖĞRETMENLERİM VE SEVGİLİ ARKADAŞLAR.

Cumhuriyet Bayramı her yıl 29 Ekim’de ulusça, kıvançla kutladığımız bir milli gündür. Bu günde yurdumuzun hemen her yerinde ve okullarımızda törenler düzenlenir, konuşmalar yapılır, şiirler okunur ve şölenler verilir.

Bugün bizim için önemli ve değerli bir gündür. Çünkü bugünde, 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet kurulmuş ve insanlar Cumhuriyetle birlikte özünde var olan özgürlük ve eşitlik gibi unsurları kavramıştır. Cumhuriyet bir halk yönetimi şeklidir.

Cumhuriyet yönetiminde egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir. Zaten ulu önder Atatürk’ün de dediği gibi : “ Türk ulusunun yaradılışına ve yaşantısına en uygun olan yönetim şekli Cumhuriyettir.”Atatürk bu sözüyle, Türk ulusuna yakışan yönetimin Cumhuriyet olduğunu belirtmiştir. Çünkü Cumhuriyet bağımsızlık, özgürlük ve eşitlik gibi kavramları içinde barındırır.

Bağımsızlık, özgürlük ve eşitlik Türk ulusunun önem verdiği unsurlar olduğu için, Türk ulusu ancak bir Cumhuriyet yönetim şekliyle yönetilebilir. Cumhuriyete kavuşmamız tabi ki de kolay olmamıştır. Çünkü atalarımız uzun yıllar bu uğurda savaşıp, kanlarını ve canlarını vermişlerdir.

Onlar bu uğurda korkusuzca savaşıp bizlere rahat, huzurlu ve mutlu bir toplum bırakmamak için ellerinden geleni yapmışlardır. Biz Cumhuriyetle huzura, rahata ve mutlu bir yaşama kavuştuk. Bu yüzden atalarımızın bizlere bıraktığı Cumhuriyetin anlam ve önemini kavramak için her yıl 29 Ekim’de kıvançla bu milli bayramı kutlar, ulusça seviniriz.

Unutmayalım ki!

CUMHURİYET bizim için en büyük bayramdır.

Saygılarımla…

29 Ekim 1923 ülkemizde cumhuriyet yönetiminin ilan edildiği gündür.

Bugün ulusal bayram günüdür. Her yıl cumhuriyet yönetiminin ilanını 28 – 29 Ekim günleri Cumhuriyet Bayramı olarak coşkun törenlerle kutlarız.

Cumhuriyet Yönetiminden önce devletimizin adı Osmanlı İmparatorluğu idi. Osmanlı Devleti, Osman Bey tarafından 1299’da Söğüt ‘de kuruldu. Osmanlı devlet yöneticisine padişah denirdi. Osmanlı Devletini altı yüz yirmi dört yılda, otuz altı padişah yönetti. Son padişah Sultan Vahdettin’dir.

Eskiden ülkelerde tek kişi egemendi. Ülkelerini diledikleri gibi yöneten bu kişilere padişah, şah, kral, hakan, sultan denirdi. Yönetim çoğu zaman babadan oğla geçerdi. Oğlun küçük olması, deli olması yönetici olmaya engel sayılmazdı. Böyle tek kişinin kendi başına buyruk, sorumsuz, denetimsiz yönetimine mutlakıyet denir. Mutlakıyet yönetiminde egemenlik kayıtsız şartsız tek bir kişidedir.

Mutlakıyetle yönetilen ülkelerde zamanla hakana, padişaha, şaha, krala yardımcı olsun diye meclis kuruldu. Meclis üyeleri halkın dileklerini yöneticiye duyurur, yasa tasarısını hazırlardı. Bu yasa taslakları hakan, padişah, şah, kral tarafından benimsendiğinde yasalaşırdı. Bu yönetim biçimine Meşrutiyet denir. Ancak meclisin yetkileri genel olarak çok sınırlıdır. Osmanlı Devletinde 1876 ve 1908 yıllarında iki kez meşrutiyet ilan edildi.

Üçüncü yönetim biçimi cumhuriyettir. Cumhuriyet’te egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur. Ulus kendini yönetme yetkisini temsilcileri – milletvekilleri- aracılığı ile kullanır. Cumhuriyet yönetiminde yurttaşın seçme ve seçilme hakkı vardır. Seçilen temsilciler yasalar yapar, yöneticileri ulusu adına denetler. Yönetilenler dilerlerse seçimlerde yöneticilerini değiştirirler.

Saygılarımla…

Anahtar Kelimeler:
29 Ekimin Anlam Ve Önemi Ile İlgili Öğrenci Konuşması29 Ekimin Anlam Ve ÖnemiIle İlgili Öğrenci Konuşması29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Ile İlgili Öğrenci KonuşmasıCumhuriyet BayramıCumhuriyet Bayramı 20212021 Cumhuriyet Bayramı29 EkimAnlam Ve Önemi Ile İlgili Öğrenci KonuşmasıCumhuriyetin Anlam Ve Önemi Ile İlgili Öğrenci KonuşmasıCumhuriyet Bayramının Anlam Ve Önemi Ile İlgili Öğrenci KonuşmasıCumhuriyet Bayramının Anlam Ve Önemi29 Ekimin AnlamıCumhuriyet Bayramının AnlamıÖğrenci Konuşması29 Ekim Öğrenci KonuşmasıCumhuriyet Bayramı Öğrenci Konuşması29 Ekim Ile İlgili Öğrenci Konuşma Metni29 Ekim Ile İlgiliÖĞRENCİ KONUŞMA METNİKonuşma ÖrnekleriCumhuriyet Bayramı Öğrenci Konuşma Metni29 Ekim Günün Anlam Ve önemi öğrenci Konuşması29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI İLE İLGİLİ TÜM BELGELER29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI İLE İLGİLİTÜM BELGELER29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konuşma Metni29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Tören Konuşması29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konuşma Metni 2021-202229 Ekim Cumhuriyet BayramıHoşgeldiniz Konuşma Metni örnekleriAcilis Konuşması örneği KısaSeminer Konuşma Metni örnekleriEğitim AÇILIŞ Konuşması örneği1. Sınıf Açılış KonuşmasıCumhuriyetin Getirdiği Yenilikler KONUŞMA MetniKonuşma Metni örnekleri EdebiyatKonuşma Metni örnekleriOkul Müdürü Konuşmaları29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konuşması29 Ekim 1923 Cumhuriyet Bayramı Ile Alakalı Güzel Bir örnek Konuşma MetniCUMHURİYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konuşması YazılıYazılı29 Ekim Tören Hazır Konuşma ÖrneğiOkulda 29 Ekim Öğrenci Konuşması

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol