Afet Nedeniyle İdari İzinli Olan Öğretmenlere Ek Ders Ücreti Ödenir mi?

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

 b) Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 20.02.2023 tarihli ve E.83203303-10.03-70671306 sayılı yazısı. İlinizde bulunan eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerden 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle evleri orta ve daha ağır hasarlı olanlar ile birinci derece yakını vefat etmesi nedeniyle idari izinli sayılanların, idari izinli sayıldıkları süreçte ders görevlerini yapmış sayılıp sayılamayacaklarına ilişkin ilgi (a) yazı incelenmiştir. Bilindiği gibi 25.08.2021 tarihli ve 31579 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin "Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme" bölümünün "Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller" başlıklı 2'nci maddesinde; "(1) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders yılı içerisindeki iş günlerinde genel idari izinli olmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler ile öğrencilerin çeşitli nedenlerle sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar." denilmektedir.
Toplu Sözleşmede yer alan bu hükümle;
1- Genel idari izinli olmaları sebebiyle eğitim öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenlerin,
2- Öğrencilerin çeşitli nedenlerle sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları sebebiyle eğitim öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenlerin,
bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılmaları öngörülmüştür.
Toplu Sözleşmenin yukarıda belirtilen hükmünde yer alan; “genel idari izinli olmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler” ifadesinde geçen “genel” ibaresinden anlaşılacağı üzere, bu kapsamda ders görevinin yapılmış sayılması için idari iznin genele uygulanması, bir başka ifadeyle yönetici ve öğretmenlerin ülke, il veya ilçe genelinde tamamının idari izinli sayılması gerekmektedir.
Oysa idari iznin yönetici ve öğretmenlerin tamamına değil yalnızca deprem nedeniyle evleri orta ve daha ağır hasarlı olanlar ile birinci derece yakını vefat eden yönetici ve öğretmenlere verildiği, ilgi (b) yazıda belirtildiği üzere ilinizde 13 Mart 2023 tarihinden itibaren
eğitim öğretime başlandığı, eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütülmekte olduğu ve dolayısıyla idari izinli sayılmayan yönetici ve öğretmenlerin görevlerinin başında oldukları dikkate alındığında; yönetici ve öğretmenlerin tamamının genel idari izinli olmadıkları, öğrencilerin de sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmadıkları açıktır.
Öte yandan idari izinli olan öğretmenlerin ders görevlerinin görevde olan öğretmenlere dağıtıldığı ve bu durumda üzerlerinde herhangi bir ders görevi olamayacağı; dolayısıyla bu süreçte idari izin verilen öğretmenlerin yapmış sayılacakları herhangi bir ders görevlerinin bulunmayacağı kuşkusuzdur.
Kaldı ki bu şekilde idari izin verilen öğretmenlere ayrıca ek ders ücreti ödenmesi, idari izinli olan öğretmenlerin ders görevlerinin görevde olan öğretmenlere dağıtıldığı ve bu dersleri okutan öğretmenlere ek ders ücreti ödendiği göz önünde bulundurulduğunda, aynı görevler için mükerrer ödemeye neden olacak, bu durum da kamu zararı oluşmasına yol açacaktır.
Bu çerçevede, ilinizde bulunan eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerden depremler nedeniyle evleri orta ve daha ağır hasarlı olanlar ile birinci derece yakını vefat etmesi nedeniyle idari izinli sayılanların, 13.03.2023 tarihinden itibaren bu idari izinlerine bağlı olarak fiilen yerine getirmedikleri ders görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılmalarının
mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.
Bilgilerini rica ederim.
 Ahmet AYTAÇ
 Bakan a.
 Daire Başkanı

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Threads beğeni satın al

backlink Spor haberleri fen bilimleri vozol 10000 Likit

Bosna Hersekde Üniversite Okumak