Depremzede Öğrencilerin Nakil İşlemleri?

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Afet Bölgesinde Öğrenim Gören  Öğrencilerin Nakil ve Geçişleri

İlgi: a) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.
 b) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği.
 c) Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği.
06 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve bölgedeki pek çok ili  etkileyen depremler ve iklim şartları nedeniyle Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay,  Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri dışındaki illerimizdeki resmî/özel okullar  ile yaygın eğitim kurumlarında 20 Şubat 2023 tarihinde eğitim ve öğretim faaliyetleri başlamıştır. 
Belirtilen tarihte eğitim ve öğretime başlanamayan illerimizde ortaöğretim düzeyinde eğitim gören  öğrencilerin, Ülke genelinde eğitime erişimlerinin üst seviyede sağlanabilmesi amacıyla, talepleri  doğrultusunda, ilgi (a) Yönetmeliğin “Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonu” başlıklı 23'üncü  maddesinin 6'ncı fıkrası hükümlerine göre Ülkemiz genelindeki okullara il/ilçe öğrenci yerleştirme ve  nakil komisyonlarınca herhangi bir mağduriyete sebebiyet vermeden yerleştirme işlemleri devam  etmektedir.
Ancak, eğitim ve öğretime başlanamayan illerimizde, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin afet bölgesi de dahil olmak üzere diğer illerimizdeki mesleki ve teknik  ortaöğretim kurumlarına nakilleri konusunda bazı tereddütlerin yaşandığı, Bakanlığımıza ulaşan  bilgilerden anlaşılmış olup söz konusu öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları adına aşağıdaki  açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
Buna göre, afet bölgesindeki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören  öğrencilerin nakil ve geçiş işlemlerinde; 1. 9, 10, 11 ve 12'nci sınıf seviyesinde öğrenim gören öğrencilerin nakil ve geçiş işlemlerinde  ilgili alan/dalın Makam Onayı ile açık olması şartıyla öğrenci bulunup bulunmadığına bakılmaksızın  işlemlerin gerçekleştirilmesi,
2. Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullardan gelen ya da ortaöğretim kayıt alanı içinde  tercihe bağlı olarak öğrenci alan okullarda öğrenim gören öğrencilerin Anadolu Teknik/Anadolu Meslek  Programına (Sınavlı) nakil taleplerinin merkezi sınav puanı bulunması şartıyla aynı alan/dalda kontenjan şartı aranmaksızın taban puanına en yakın okula gerçekleştirilmesi,
3. Alan/dalın yerleşim birimindeki okullarda bulunmaması halinde il/ilçe genelinde durumun değerlendirilmesi, bunun da mümkün olamaması halinde veli isteği dikkate alınmak suretiyle, öğrencinin  diğer il/ilçelere yönlendirilmesi,
4. Öğrencinin öğrenim gördüğü alan/dalın il/ilçede bulunmaması ve velinin başka bir il/ilçeye yerleşmek/göndermek istememesi halinde, öğrencinin ilgi (a) Yönetmelik esaslarına göre şartların  oluştuğu diğer okul türleri ile mesleki eğitim merkezi veya mesleki açık öğretim lisesine yönlendirilmesi gerekmektedir Bununla birlikte; yazımız ekinde de bir örneği yer alan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının 9 Şubat 2023 tarihinde https://www.sgk.gov.tr/Duyuru internet sayfasında yayımlanan açıklamalar esas  alınarak nakil ve geçişleri yapılan öğrencilerin “Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi”, nakil ve geçiş yapılan tarih  itibarıyla ilgili okul müdürlüklerince yapılacağından bu öğrencilerin nakil ve geçiş tarihleri, işletmeden  ayrılış ve sigorta çıkış tarihi olarak e-Okul/e-Mesem sistemine otomatik olarak yansıtılacaktır. Afet bölgesindeki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından nakil ve geçişleri yapılan  öğrencilerin “Sigortalı İşten Çıkış Bildirgesi” ile ilgili aylara ait “Aylık Prim Bildirgeleri”nin,  öğrencilerin nakil ve geçiş tarihinden önce kayıtlı bulundukları okul müdürlüklerince 26 Mayıs 2023  tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumu’nun e-Bildirge sisteminden yapılması halinde yasal süresi içinde  verilmiş sayılacaktır.
Bakanlığımıza bağlı tüm okul ve program türlerinde kayıtlı öğrencilerin devamsızlık durumları  e-Okul/e-Mesem sistemine yansıtılacaktır.  Ayrıca 06 Şubat 2023 tarihi itibarıyla ikamet adresleri Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ,  Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde olup diğer il/ilçe ve  okullarda öğrenim gören öğrenciler; 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde ilgi (a), (b) ve 
(c) Yönetmeliklerde yer alan devamsızlıkla ilgili hükümlerden muaf tutulacaktır. Bunun yanısıra ilgi (a) Yönetmelik hükümleri gereği öğrenci velisinin talep etmesi halinde,  öğrencinin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılına ait öğrenim hakkını kullanmamış sayılabileceği yönünde  gerekli rehberlik ve yönlendirmenin yapılması hususunda,
Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.
Sadri ŞENSOY
Bakan a.
Bakan Yardımcısı

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

backlink Spor haberleri fen bilimleri vozol 10000 Likit

Bosna Hersekde Üniversite Okumak