Kimlere KYK Bursu Verilmez?

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Kimler KYK bursu alamıyor? KYK bursu kimlere verilmez? KYK bursunu hangi öğrenciler alabiliyor? KYK bursu almak için, neler yapılması gerekiyor? KYK bursu alma başvurusu nereden yapılıyor? KYK bursu ne zaman ödeniyor? KYK bursu ne zamana kadar ödenir? KYK bursu alma süresi ne kadar? 
Burs ve kredi yönetmeliği Resmi Gazetede yayınlandı. 
İşte KYK bursu alamayacak öğrenciler!

Burs verilmeyecek öğrenciler

MADDE 10- (1) Aşağıda belirtilen öğrencilere burs verilmez:

a) Bakanlıktan burs veya kredi almakta olan.

b) Başvurduğu öğrenim türünden veya daha üst eğitim düzeyinden mezun olmuş ya da burs veya kredi almış olan.

c) 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarından burs, kredi veya benzer nitelikte nakdi yardım alan.

ç) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti ya da affa uğramış olsa bile; Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından kesinleşmiş mahkumiyeti bulunan.

d) Yabancı uyruklu olan veya doğumla Türk vatandaşı olup, çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden veya 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart hak sahibi olan.

e) Polis okulları ve askeri okullarda öğrenim gören.

f) Örgün eğitim dışında özel öğrenci, açık, uzaktan, dışardan veya yaygın eğitim-öğrenim gören.

g) Burs başvuru tarihinde, öğretim kurumuna giriş tarihi itibarıyla bir öğretim yılı kaybı olan.

ğ) Ek sürede öğrenim gören.

h) Yurttan çıkarma cezası alan.

ı) Başvuru tarihi itibarıyla ön lisans ve lisans öğrenim düzeyi için 30 yaşını, lisansüstü öğrenim düzeyi için 35 yaşını doldurmuş olan.

i) Öncelikli öğrenciler hariç yurt dışında yükseköğrenim gören.

j) Bu Yönetmelik hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

vozol 10000 Likit

Bosna Hersekde Üniversite Okumak

backlink al