19 Mayıs 1919 Kurtuluş Savaşı Oratoryosu

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!


1.çocuk:
Her yer karanlıktı
Her yerde gözyaşı
Adım adım yürüyordu düşman
Yapılmazdı hiçbir şey 
Bir yardım, el aman
Koro:
Mondros’la başladı esirlik, yılgınlık
Nefes almak yok
Yer:
Ege’de Limni Adası Mondros Limanı
Tarih: 
30 Ekim 1918
25 maddelik ateşkesin ilk maddesi
2.çocuk:
Çanakkale ve İstanbul Boğazlarının açılması, 
Karadeniz’e serbestçe geçişin temini 
Çanakkale ve Karadeniz istihkâmlarının 
İtilaf Devletleri tarafından işgali sağlanması.
Koro:
30 Nisan 1919 Mustafa Kemal
Erzurum'da 9. Ordu Müfettişi
Aklında bin bir plan, yurdu kurtarma işi
Durur mu eli kolu bağlı
Yüreği dağlı
3.çocuk:
15 Mayıs olmuş 1919:
Yunanlılar asker çıkarmış İzmir'e
Koro:
Dağ başını duman almış
Düşman almış da yürümüş
Bize ne kalmış
Elleri kolları bağlı durulur mu oy
Kırılsın kolum kanadım
Nefesim tutulsun nefes alırsam
Hasan Tahsin: 
Kız kardeşim Melek
Ben gelinceye kadar sakın evden çıkma
Akşama kadar gelmezsem sevin
Bil ki düşman ilk kurşunu benden yiyecek
Koro:
İlk kurşunu ondan yedi Yunanlı
Şaşırdı önce
Çil yavrusu gibi dağıldı sokaklara
Geldiğine pişman olacaktı
Oldu da
4.çocuk:
Ertesi gün 16 Mayıs
Mustafa Kemal Paşa 9. Ordu Genel Müfettişi 
18 arkadaşı ile birlikte İstanbul'dan 
Yol almış Samsun'a
5.çocuk:
Be hey Bandırma Vapuru
Bilir misin içindekileri 
İyi salın Karadeniz’de
Yurdu kurtaracak bizi, bizleri
Susturacak kan ağlayan yürekleri
6.çocuk:
16 Mayıs akşamı
Her yer kararmakta
Özel ses(Atatürk) :
Hazır mıyız? 
Merhaba arkadaşlar
Koro: Merhaba
Özel ses(Atatürk) :
Bir merhaba da İsmail Hakkı Kaptan’a 
Hazır mısın bizimle Samsun’a? 
Kıyıdan gidelim her türlü
Takibe karşı
İngilizler her an arkamızdan yetişebilir
Kaptan:
Biz yol almışken 
Plan yapmışken kim bozabilir planımızı
Biz hazırlanmışız yedi düvelle savaşmaya
Gelen bu işi biraz öne alabilir o kadar
Koro: 
Mavi bulut 
Sen ağlamayı unut
Yağma yağmur işimiz var
Sabah orada olmalıyız
Fırtına uğultuyu kes
Es sabah yeli es
Bu kadar yüklenme kader pes
Kızlar Korosu:
Pembe karanfilim var az
Samsun’un havası ayaz
19 Mayıs 1919 sabahı
Özel Ses:
Ne ağlıyorsun çocuk? 
Ağlama
Asker:
Ben ağlamayayım da kim ağlasın?
Kızlar korosu:
O ağlamasın da kim ağlasın?
Asker:
Düşman yurdumuza girmiş
Evimize, okulumuza, ordumuza
Elimiz kolumuz bağlı
Bağlı değil
Elimiz kolumuz yok
Bacağımız yok koşacak
Elimiz yok yazacak
Ateşimiz yok yakacak
Mermimiz yok atacak
Koro: 
Yok yok yok
Özel Ses: 
Ateşimiz yoksa atacak
Ateşten ateş yüreğimiz var bu yurt için atan
Mermimiz yoksa vuracak
Sevgimiz var yürek yürek vuran
Koro: Ağlama çocuk ağlama
Özel Ses: 
Alın bu askeri
Yazın defterin ilk sayfasına
Kurtuluş savaşının ilk askeri olsun
Bizde bu yürek olduktan sonra
Bizde bu vatan sevgisi olduktan sonra
Yenilir miyiz hiç!
Koro:
Yenilir miyiz paşam
Az gelir bu düşman
Gelin tabur tabur, tümen tümen
Silah tüfek savaşa hazırız hemen
Erkek korosu:
Savaşa hazırız
Düşman nerde 
Kalır mı yerinde
Atatürk bizimle
7.çocuk: 
3 Temmuz 1919
İşte kuruluyor Erzurum Kongresi
Trabzon, Erzurum, Sivas, 
Van, Bitlis ve 
62 delegesi 
Karar almış bir bir
“Her türlü yabancı işgaline ve müdahalesine karşı 
Millet hep birlikte direniş ve savunmaya geçecektir.”
Özel Ses: 
“Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz.”
Koro: 
“Ya istiklal ya ölüm”
Mandasını da himayesini de istemiyoruz.
7.çocuk
Oy oy analar karalar bağlamayın
Yüreklerimizi dağlamayın
Erkekler Korosu:
Şimdi gideceğim ana
Gelirsem vatan kurtulmuştur bilesin
Gelmezsem bu vatan uğrunda 
Şehit olmuşumdur, gülesin.
Pelin:
Gelmediler şehit oldular hepten
Analar gizli gizli ağladılar
Kendileri koştular bu kez
Kimi ekmek yaptı 
Kimi mermi taşıdı sıcakta
Gecede karanlıkta ışıkta
Pusuda vuruldu
Dirildi ardından binlerce şehit
Tekrar vuruldular
Yürüdüler üstlerine 
Hiç yoktan bir ordu yarattılar
Analar gül’dü şehitlerine
Şehitler analarına gül’dü
Murat:
Biz ölmedik sakın ha
Beni de burada üzme
Ağlayıp da 
Her adımda her taşta biz varız
Biz bir ölüp, bin doğarız
Zeynep:
Sivas Kongresi 
4 Eylül 1919
Mustafa Kemal
Başkanlık kürsüsünde
Konuşma ile açıldı kongre
Başkan seçildi Mustafa Kemal. 
Kongrede 38 kişi 
Amaçları:
Ulusal güçleri birleştirmek 
Ulusal hareketi idare edebilecek bir teşkilat kurmak
4.çocuk:
Millî sınırlar içinde bulunan vatan bir bütündür; birbirinden ayrılamaz. 
11 Eylül 1919
Kızlar korosu:
Ayrılmadı da
Bir demir yumruk oldu başlarına
Bir bir gömdü onları bu yurdun taşlarına
9 Eylül 1922’de düştüler telaşlarına.
Mert:
19 Mart oldu 1920 Mustafa Kemal Ankara'da 
Üstün yetkiyi taşıyan bir Millet Meclisi toplansın dedi
Bunu tüm illere duyurdu.
23 Nisan’da açıldı Türkiye Büyük Millet Meclisi
Açıldı yurdun kara talihi
Her şey yerli yerine konuldu.
24’ünde Mustafa Kemal, 
Büyük Millet Meclisinde başkan oldu.
Olacağı buydu.
Tarih yazıyordu kalem kalem
Tarihi yaratıyordu el ele askerleriyle
Selcan:
Asker ondan memnundu 
Analar bacılar dua ediyordu 
Tekrar nefes almaktı 
Hürlüğe adım atmaktı
Savaş değildi bu
Düşmanı yurttan atmaktı
Koşa koşa gelmişlerdi 
Paşa paşa gideceklerdi
8.çocuk:
Türk milleti tarafından 
Hiç bir zaman kabul edilmedi 
Ve uygulamaya konulmadı
10 Ağustos 1920’de imzalandı
Güya adı Sevr’di
Barış Antlaşmasıydı adı
Barışın eseri yok
Amaçları paylaşmaktı
Paylaşamadılar
9.çocuk:
1.-2. İnönü Savaşları
Kazanılan ilk zaferdi
Bu zafer milletin 
Tersine dönmüş talihini 
Yenmişti
Mert:
5 Ağustos 1921’de Başkumandan oldu 
Sarı saçları mavi gözlü dev
22 Ağustos 1921 Sakarya’da başladı Meydan Savaşı 
Nasıl bir savaştı heyy
Gümbürdedi yer gök
Neye yarar kaçmanın çaresi yok
Karşısında her biri dev olan bir ordu vardı
Yoktu malzemesi tüfeği yoktu
Topu yoktu
Dünya kadar yürek vardı
Ateşlendi yürekler
Çok değil 13 Eylül’de

Savunma hattı yoktur dedi
Savunma sathı vardır. 
O satıh bütün vatandır. 
Vatanın her karış toprağı 
Vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça 
Terk olunamaz.

Birlikte ölmeliyiz
Birlikte yaşamaları için
Biz öleceğiz vatan uğruna
Onlar yaşatacaklar 
Söndürmeden bu ateşi
8.çocuk:
Ateş başladı 26 Ağustos’da
Kocatepe’de
Koca bir ateş
Bir yanda mermiler, bir yanda top sesleri
Bir yanda yurdunu kurtarmak için hazır ölmeye 
Bir yanda koşuyorlar bir devri gömmeye
Başlarında bir baş var ki
Kimse yok edemez yüreklerden
Bir lider ki bir yürüse üstlerine
Tir tir titrer karşısındaki
3.çocuk:
30 Ağustos 4 gün sonra
Nasıl bir vuruşmadır ki pes etmiş düşman
Geri dönelim demişler yol nerde ki
1.çocuk:
Emir vermiş 1 Eylül 1922’de 
Gazi Mustafa Kemal
"Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir, İleri! "
2.çocuk:
İleri der de Mustafa Kemal
İlerlemez mi askeri
Dağ dağ taş taş
Yaklaşmaz mı İzmir’e
Kemalpaşa’dan başını uzatmaz mı? 
Uzattı güzel başını güzel askerleriyle
9 Eylül 1922’de İzmir’e
Ertesi gün Kemalpaşa sırtlarında 
Belkahve’de dur demiş ordusuna
Bir soluklan yeter at koşturduğun
Bir devir yaşanıyor, burada durduğun
İzmir’e girmeden önce
4.çocuk:
Karşıda alev alev yanan 
Evler kıyılar duman duman
Kaçarken tutuşturmuş İzmir’i
Yakmış peşinde alev alev tarihi
7.çocuk:
11 Ekim 1922’ de görmüş Mudanya’yı
Karşılıklı bitirmişler çatışmayı
Saltanat kaldırılmış 1 Kasım’da 
17 Kasım olmuş 
Denizler durgun
Herkes suskun
Madem kalmadı bana demiş saltanat
Bir İngiliz harp gemisiyle kaçmış Vahdettin
İngilizler ona kol kanat
8.çocuk:
24 Temmuz 1923’te Lozan Antlaşması'yla
Türk ulusunun tam bağımsızlığı 
Açıklandı tüm dünyaya.
Kızlar korosu:
28 Ekim gecesi
Kuraldır her bir hecesi
Tarihi yazan kumandan
Seslenir:
“Yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz.”

Tarih gösterir 29 Ekim 1923’ü 
İşte halkın gücü
Sabah Cumhuriyet kurulur
Davullar vurulur.
Top sesleri güm güm
Bu en güzel şenlik gördüğüm
Mert önde koro arkada tekrar edecek:
Dünya durdukça duracak
Cumhuriyetimiz
Biz el ele oldukça
Atatürk’ün yolundan gittikçe
İlkelerinden ödün vermedikçe
Ayaktayız işte dim dik 
Hürüz, özgürüz, biz Atatürkçüyüz.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Threads beğeni satın al

backlink Spor haberleri fen bilimleri vozol 10000 Likit

Bosna Hersekde Üniversite Okumak