Sene Sonu Zümresi Örnek Gündem Maddeleri

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Kültür dersleri örnek zümre toplantı tutanağı

Meslek dersleri örnek zümre toplantı tutanağı

GÜNDEM MADDELERİ

1 .)    Açılış ve Yoklama     
2 .)    2021-2022 eğitim öğretim yılının I. ve 2. döneminde yapılan okul zümre başkanları kurulu toplantılarında alınan kararların okunması ve uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi, 
3 .)    2021-2022 eğitim öğretim yılı içinde zümre ve branş öğretmenleri arası bilgi akışı ve paylaşımı ile öğrenci başarılarının değerlendirilmesi,
4 .)    2021-2022 eğitim öğretim yılı boyunca eğitim öğretim sürecinde karşılaşılan güçlükler,
5 .)    2021-2022 eğitim öğretim yılında uygulanan rehberlik hizmetlerinin değerlendirilmesi, 
6 .)    2021-2022 eğitim öğretim yılı ile ilgili görüş ve tavsiyeler.
7 .)    2021-2022 eğitim öğretim yılı öğrenci başarısının arttırılması için alınabilecek önlemler,
8 .)    Dilek ve temenniler, 
9 .)    Kapanış. 

DERS YILI SONU ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU GÜNDEMİ

Karar no: 3 Ders / sınıf: ..……………………….…….. Karar tarihi: ..../06/2022
01) Açılış ve yoklama, yeni gelen emir, genelge ve tebliğlerin incelenmesi,
02) 1. ve 2. dönem başındaki zümre toplantılarında uygulanmak üzere alınan kararların maddeler halinde tek, tek ele alınması ve aksaklıkların giderilmesi için gelecek yıl alınabilecek tedbirlerin belirlenmesi,
03) 1. ve 2. dönem yapılan zümrelerde alınan isabetli ve uygulanmasında yarar görülen kararların tespit edilmesi, devamları ve geliştirilmeleri hususunda ileriye dönük tavsiyelerin yazılması,
04) 2. dönem dersteki başarı ve başarısızlık %’ lerinin şubeler bazında tek, tek tespit edilmesi, bu %’lerin 1. dönem sonuçları ile karşılaştırılarak, başarıdaki artma ve eksilmelerin belirlenmesi,
* Bu sonuçlar ile, hedeflenen yıllık başarı düzeyine ulaşılıp- ulaşılamadığının tespiti,
* Varsa- başarıdaki düşme sebeplerinin araştırılarak, telafisi için ileriye dönük tavsiyelerin kararlaştırılması,
05) Derslerde tüm konuların bitirilip bitirilemediğinin tespit edilmesi,
* Bitirilemeyen konuların adları ve gecikme nedenlerinin kaydedilmesi suretiyle ‘Ders Kesimi Raporu’nun hazırlanması ve raporun idareye teslimi,
06) Elde olmayan mazeretler nedeniyle işlenemeyen ders konularının gelecek yılda nasıl telafi edilmesinin uygun olacağına dair düşünülen tedbirlerin karara bağlanması,
07) Bir yıllık çalışma neticesinde elde edilen tecrübeler sonucu, gelecek yıla dönük olarak alınması uygun görülen genel ve özel tedbirlerin neler olması gerektiği hususunun karara bağlanması,
08) Bir yıllık uygulama neticesinde elde edilen tecrübeler ve gelecek yıla yönelik alınması uygun görülen tedbirler doğrultusunda, gelecek yıla hazırlık olmak üzere, idareden ve velilerden istenecek yardım ve desteklerin kararlaştırılması,
* Öğretmenlerin hizmet içi eğitimi için yapılan çalışmaların değerlendirilmesi,
* Okul zümresinde çözümlenemeyip, ‘Eğitim Bölgesi Zümre Öğretmenler Kurulu’ gündemine alınması istenen sorunların tespiti,
09) Dersin özelliğine göre -varsa- diğer hususlarda alınacak kararların tespiti,
10) Öğretim yılı değerlendirme raporunun (içinde ders programları, ilgili mevzuat, ders araç-gereci, öğretim yöntem ve teknikleri, okul ve dersliklerdeki fizikî durum ve öğrenci başarı düzeyi değerlendirilir) hazırlanıp okul yönetimine sunulması ( İ.Y. 95/ g ),
11) Dilek, temenniler ve kapanış.

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Grubumuza Üye olarak Tüm Gelişmelerden Haberdar Olabilirsiniz 
 

En güncel gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner13

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Grubumuza Üye olarak Tüm Gelişmelerden Haberdar Olabilirsiniz