Sene Sonu Öğretmenler Kurulu Toplantısı Gündem Maddeleri?

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

T.C.
……… KAYMAKAMLIĞI
İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü …………….İlkokulu


Sayı    :    …………
Konu :  Eğitim Öğretim Yılı
Sene Sonu Öğretmenler Kurulu Toplantısı ……………………. İLKOKULU ÖĞRETMENLERİNE

İlgi    : Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 34. Maddesinde yer alan; MADDE 34 – (1) Öğretmenler kurulu, okul müdürünün başkanlığında varsa müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları ile öğretmenlerden oluşur. Müdürün bulunmadığı zamanlarda öğretmenler kuruluna varsa müdür başyardımcısı, yoksa görevlendireceği müdür yardımcılarından biri başkanlık eder.
(2)    Kurul çalışmaları ile ilgili olarak;
a)    Öğretmenler kurulu, ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda toplanır. Ayrıca okul müdürünün gerekli gördüğü zamanlarda ve kurul üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı isteği doğrultusunda da kurul toplantısı yapılır.
b)    Toplantı günleri ve gündemi, en az iki gün önceden imza karşılığı ilgililere duyurulur ve gündemin bir örneği öğretmenler odasına asılır. Kurul toplantısına başlamadan önce, gerekli görülen diğer konular da oy çokluğuyla kurul gündemine alınabilir.
c)    Kurul toplantılarında belirtilen görüşler ve alınan kararlar, kurulca seçilen yazman tarafından tutanak altına alınır ve imzalanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır ve alınan kararlar, karar defterine yazılarak uygulanmak üzere toplantıya katılamayanlar da dâhil yönetici ve öğretmenler tarafından imzalanarak dosyasında saklanır.
ç) Normal eğitim yapılan okullarda toplantılar ders saatleri dışında yapılır. İkili eğitim yapılan okullarda ise tüm öğretmenlerin aynı anda toplanmalarına gerek duyulduğunda, okul yönetimince bağlı bulunduğu millî eğitim müdürlüğüne bilgi vermek şartıyla, yarım gün öğretim yapılır.
(3)    Tek öğretmenli birleştirilmiş sınıflı ilkokullarda öğretmenler kurulu toplantısı yapılmaz. hükümleri gereğince;
Okulumuz 2021/2022 Eğitim – Öğretim Yılı II. Dönem Sonu Öğretmenler Kurulu Toplantısı …..Haziran 2022 Perşembe günü saat …… da ekli gündem maddeleri dâhilinde okulumuz “3-A Sınıfında” yapılacaktır. Belirtilen yer ve zamanlarda hazır bulunmanız hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica eder; çalışmalarınızda başarılar dilerim.
……………. Okul Müdürü


EK:
Gündem Maddeleri ( 1 Sayfa )


 


 
2021 / 2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ………………İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
SENE SONU ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI

GÜNDEM MADDELERİ
Toplantı Yeri    :……. Toplantı Tarihi :….06.2022 Toplantı Saati : ……

1)    Açılış ve yoklama
•    Saygı duruşu ve istiklal marşı
•    Gündem maddelerinin okunması ve eklenecek gündem maddelerinin görüşülmesi
•    Yazman Seçimi
2)    2021 / 2022 Eğitim-Öğretim yılının değerlendirilmesi
•    Bir önceki öğretmenler kurulu kararlarının gözden geçirilmesi ve uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi,
•    Komisyon ve kurullarda görevli öğretmenlerin çalışmaların değerlendirilmesi
•    İdare, öğretmen, yardımcı personel ve genel işleyişle ilgili sorunlar ve çözüm yolları
•    Eğitim materyallerinin (ders araçları,etkileşimli tahta vb) kullanım durumunun değerlendirilmesi
3)    Öğretmenlerle ilgili hususların görüşülmesi
•    Mesleki çalışma esaslarının açıklanması
•    Yıl sonu evraklarının teslimi
4)    Ders işlemleri ile ilgili esasların görüşülmesi
•    Sınıf / Alan Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantılarının planlanması
•    Sınıf/şube başarılarının değerlendirilmesi ve başarının artırılması için alınabilecek tedbirlerin kararlaştırılması
5)    Öğrencileri ilgilendiren hususların görüşülmesi
•    Öğrenci devam-devamsızlık durumlarının değerlendirilmesi
•    Öğrenci disiplin durumlarının değerlendirilmesi
•    Öğrenci ödül durumlarının değerlendirilmesi
•    İYEP kapsamında yapılan çalışmaların değerlendirilmesi
•    Evde Eğitim kapsamında yapılan çalışmaların değerlendirilmesi
6)    Sosyal.Etkinlikler Yönetmeliğine göre yapılacak çalışmaların değerlendirilmesi
•    Belirli gün ve haftalar kapsamında yapılan çalışmalar
•    Yıl içinde yapılan bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler ile gezi, toplum hizmeti ve yarışmaların değerlendirilmesi
7)    Rehberlik Hizmetleri göre yapılacak çalışmaların değerlendirilmesi
•    Rehberlik hizmetleri yürütme komisyonu çalışmaları
•    Kaynaştırma Bütünleştirme Yoluyla Eğitim uygulamaları
8)    Ders dışı eğitim ve öğretim faaliyetlerinin değerlendirilmesi
•    Proje çalışmaları (Değerler eğitimi, Okulum Temiz, yerel-ulusal-uluslararası projeler)
9)    Kapanış.


 

Anahtar Kelimeler:
Sene Başı Öğretmenler Kurulu Toplantı TutanağıLiseler İçin Sene Sonu Öğretmenler Kurulu ToplantısıÖğretmenler Kurulu Toplantı Tutanakları 2022Zümre Toplantı TutanaklarıZümre ToplantıSene Sonu öğretmenler Kurulu Toplantısı Ne Zaman YapılırSene Sonu öğretmenler Kurulu Toplantısı Ne Zaman Yapılır?2021 2022 öğretmenler Kurulu Toplantısı Ne Zaman2021 2022 öğretmenler Kurulu Toplantısı Ne Zaman?2 Dönem öğretmenler Kurulu Toplantısı Ne Zaman2 Dönem öğretmenler Kurulu Toplantısı Ne Zaman?öğretmenler Kurulu Toplantı KonularıIlkokul öğretmenler Kurulu Toplantı KonularıOrtaokul öğretmenler Kurulu Toplantı TarihleriLise Zümre Toplantıları Ne Zaman YapılırLise Zümre Toplantıları Ne Zaman Yapılır?Sene Sonu Öğretmenler Kurulu Toplantısı Çağrısı Ve Gündem2022 Sene Sonu Öğretmenler Kurulu Toplantısı Gündem MaddeleriÖğretmenler Kurulu Toplantı Tutanakları 2021 2022Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanakları 20212022Öğretmenler Kurulu Toplantı TutanaklarıöğretmenSene Sonu öğretmenler Kurulu Toplantı MaddeleriSene Sonu öğretmenler Kurulu ToplantısıÖğretmenler Kurulu ToplantısıÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİVE ÜST YAZIöğretmenler Kurulu Toplantısı Gündem Maddeleri2021 2022 Eğitim öğretim Yılı öğretmenler Kurulu Toplantısı Gündem MaddeleriSene Sonu Öğretmenler Kurulu Toplantısı Gündem MaddeleriSene Sonu Öğretmenler Kurulu Toplantısı Gündem Maddeleri?

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

backlink Spor haberleri fen bilimleri vozol 10000 Likit

Bosna Hersekde Üniversite Okumak