İlkokul 2. Dönem Öğretmenler Kurulu Gündem Maddeleri

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

    
T.C.
………… KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ……………… İlkokulu


2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM ……………. İLKOKULU SENE ORTASI ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ

Sayı     : *******************                                         

Konu    : 2022–2023 Sene Ortası  Öğretmenler
  Kurulu Toplantısı

 
…………… İLKOKULU İDARECİ VE ÖĞRETMENLERİNE 
                                                
İlgi    : a - Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği
               b - İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2022 / 2023 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi
               
Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 34. Maddesinde yer alan;
1.    Öğretmenler Kurulu, okul müdürünün başkanlığında varsa müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları ile öğretmenlerden oluşur. Müdürün bulunmadığı zamanlarda öğretmenler kuruluna varsa müdür başyardımcısı, yoksa görevlendireceği müdür yardımcılarından biri başkanlık eder.
2.    Kurul çalışmaları ile ilgili olarak;
a.    Öğretmenler kurulu, ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda toplanır. Ayrıca okul müdürünün gerekli gördüğü zamanlarda ve kurul üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı isteği doğrultusunda da kurul toplantısı yapılır.
b.    Toplantı günleri ve gündemi, en az iki gün önceden imza karşılığı ilgililere duyurulur ve gündemin bir örneği öğretmenler odasına asılır. Kurul toplantısına başlamadan önce, gerekli görülen diğer konular da oy çokluğuyla kurul gündemine alınabilir.
c.    Kurul toplantılarında belirtilen görüşler ve alınan kararlar, kurulca seçilen yazman tarafından tutanak altına alınır ve imzalanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır ve alınan kararlar, karar defterine yazılarak uygulanmak üzere toplantıya katılamayanlar da dâhil yönetici ve öğretmenler tarafından imzalanarak dosyasında saklanır.
ç.  “Normal eğitim yapılan okullarda toplantılar ders saatleri dışında yapılır. İkili eğitim yapılan okullarda ise tüm öğretmenlerin aynı anda toplanmalarına gerek duyulduğunda, okul yönetimince bağlı bulunduğu millî eğitim müdürlüğüne bilgi vermek şartıyla, yarım gün öğretim yapılır.” hükümleri gereğince okulumuz 2022 / 2023 Eğitim - Öğretim yılı Sene Ortası Öğretmenler Kurulu Toplantısı ......Şubat 2023 pazartesi günü saat 15.00'da ekli gündem dahilinde okulumuz toplantı salonunda yapılacaktır. Belirtilen yer ve zamanda hazır bulunmanız hususunda; 
 
    Bilgilerinizi ve gereğini rica eder; Çalışmalarınızda başarılar dilerim.


                                                                                                                              ………………..
                                                                                                                                  Okul Müdürü

2022 / 2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI..........................……………. İLKOKULU SENE ORTASI ÖĞRETMENLER KURULU 

Toplantı Tarihi    :
Toplantı Saati    :
Toplantı Yeri    :


GÜNDEM MADDELERİ
1)    Açılış 
•    Açılış konuşmasının ve yoklamanın yapılması
•    Saygı duruşu ve istiklal marşı
•    Gündem maddelerinin okunması ve görüşülmesi istenen maddelerin eklenmesi,

2)    Öğretmenlerle ilgili hususların görüşülmesi
•    Yeni atanan öğretmenlerin tanıştırılması, Öğretmenlerin görev ve sorumluluklarının hatırlatılması
•    Mevzuat değişiklikleri ile Tebliğler dergisi ve resmi yazıların incelenmesi
•    Rapor, izin, ayakta tedavi işlemleri
•    Nöbet görevlerinin görüşülmesi
•    Ders defterlerinin işlenmesi
•    Atama ve hizmet içi eğitim başvuruları ile onayları
•    Mebbis bilgileri ve özlük hakları (derece-kademe, ek ders, maaş )
•    İdarenin verdiği görevler. Boş derslere öğretmen görevlendirme.
•    Sınıf denetimleri ve rehberlik çalışmaları
•    Bayrak törenleri başta olmak üzere her türlü anma ve kutlama törenlerinde uyulacak esasların görüşülmesi
•    Personel kılık-kıyafet yönetmeliğinin incelenmesi

3)    2022-2023 Eğitim-Öğretim I. Dönemin değerlendirilmesi
•    Akademik başarı yönünden
•    Sosyal ve kültürel faaliyetlerin değerlendirilmesi
•    Rehberlik faaliyetleri yönünden
•    Deneme sınavları

4)    Ders işlemleri ile ilgili esasların görüşülmesi
•         Zümre Öğretmenler Kurulu toplantılarının planlanması
•       Şube Öğretmenler Kurulu toplantılarının planlanması
•       Öğretim programlarının uygulanmasında karşılaşılan güçlükler ve çözüm önerileri
•       Yıllık ve günlük planlar ile Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlarının görüşülmesi
•       Atatürkçülükle ilgili konuların işlenişi ile öğretim programlarının uygulanmasına yönelik hususların görüşülmesi
•       Ders kitapları, eğitim aracı ve bireysel öğrenme materyallerinin görüşülmesi
•        Konuların işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve tekniklerinin görüşülmesi
•        2022/2023 Eğitim Öğretim yılı seçmeli derslerin tespitine yönelik işlemler

5)    Öğrencileri ilgilendiren hususların görüşülmesi
•    Ölçme değerlendirme ve sınavlar hakkında genel bilgilerin verilmesi
•    E-okul uygulamaları (sınav tarihleri, not ve devamsızlık girişleri, öğrenci dosyalarının tutulması)
•    Öğrenci devam-devamsızlık, izin, faaliyet, sevk ve rapor durumları
•    Başarıyı artırmak için yapılacak çalışmaların görüşülmesi
•    Veli toplantılarının planlanması
•    Öğrenci kıyafetleriyle ilgili uygulanacak ortak esasların tespit edilmesi
•    Okul demirbaşları ve ortak kullanım alanları ile okul, sınıf ve çevrenin korunması, bakımı, temiz tutulması ve tasarruf tedbirlerinin görüşülmesi.
•    Öğrenci sağlığı ve okul güvenliği hususlarının görüşülmesi. Pandemi ile ilgili yapılan çalışmalar.
•    Okul kütüphanesinin aktif hale getirilmesi için yapılacak çalışmaların belirlenmesi
•    Taşımalı Eğitim ve uygulamaları hakkında görüşülmesi
•    İYEP, Destek Odası Eğitimi iş ve işlemlerinin görüşülmesi

6)    Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Etkinlikler Yönetmenliğine göre yapılacak çalışma esaslarının görüşülmesi
•    Sosyal etkinlikler kurulu toplantılarının planlanması
•    Sosyal Kulüp çalışmalarının değerlendirilmesi
•    Belirli gün ve haftalarla ilgili çalışmaların planlanması
•    Yıl içinde yapılacak bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler ile gezi ve yarışmaların planlanması

7)    Öğrenci rehberlik hizmetleri yapılacak çalışma esaslarının görüşülmesi
•    Rehberlik hizmetleri yürütme komisyonu toplantılarının planlanması
•    Kaynaştırma Bütünleştirme Yoluyla Eğitim uygulamaları 

8)    Ders dışı eğitim ve öğretim faaliyetlerinin görüşülmesi
•    Folklor, Egzersiz & kurs çalışmaları
•    Proje çalışmaları (temiz okulum, Önem projesi, Değerler eğitimi,  yerel projeler)

9)    Kapanış.


……………
Okul Müdürü

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

backlink Spor haberleri fen bilimleri vozol 10000 Likit

Bosna Hersekde Üniversite Okumak