Anaokulları Sene Sonu Zümre Toplantı Konuları

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

………. ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE;
20xx-20xx Eğitim-Öğretim Yılı Sene Sonu Zümre Öğretmenleri Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere xx/xx/20xx Cuma günü saat xx:xx da  yüz yüze yapılacaktır.
Gereğini bilgilerinize arz ederim.


    Okul Öncesi Öğretmeni            Okul Öncesi Öğretmeni             Okul Öncesi Öğretmeni


GÜNDEM MADDELERİ
1.    Açılış, yoklama, gündem maddelerinin okunması, 
2.    Bir önceki Zümre Toplantısı Tutanağının incelenmesi.
3.    Öğretim yılının genel değerlendirmesinin yapılması
4.    Yıllık çalışma programının uygulanmasının değerlendirilmesi
5.    Günlük ve aylık planların değerlendirilmesi
6.    Ders araç ve gereçlerinin yeterliliğinin değerlendirilmesi
7.    Kullanılan yöntem ve tekniklerin değerlendirilmesi
8.    Öğrenci durumlarının değerlendirilmesi
9.    Belirli gün ve haftalar ile ilgili yapılan çalışmaların değerlendirilmesi
10.    Okulca yapılan sosyal ve kültürel etkinliklerin değerlendirilmesi
11.    Covid-19 salgını süresince alınan tedbirler kapsamında Bakanlık, ilçe/il millî eğitim müdürlükleri ile okul/kurumlar tarafından gerçekleştirilen uzaktan eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve konuya ilişkin raporun hazırlanması. 
12.    Covıd-19 salgını sonrası kontrollü normalleşme sürecinde okul, sınıf ve zümre genelinde yapılacak iş ve işlemlerin belirlenmesi. 
13.    2020-2021 Eğitim ve öğretim yılında öğrencilerin Covıd-19 salgını sürecindeki öğrenme kazanımlarına ilişkin eksiklerin giderilmesine yönelik gerçekleştirilecek tamamlayıcı eğitim programının planlanması. 
14.    Dilek ve temenniler, Kapanış.

UYGUNDUR.
xx/ xx / 20xx
Okul Müdürü

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
1.    Zümre öğretmenleri belirlenen saatte Onlıne olarak toplandı. Yapılan yoklamada tüm üyelerin hazır olduğu görüldü. Zümre yazmanı olarak …….seçildi. Gündem maddelerini okunarak, eklenmesi ve çıkarılması gereken madde olup olmadığı soruldu. Yeni bir madde teklif edilmediği için maddelerin görüşülmesine geçildi.
2.    Bir önceki zümre toplantısı gündem maddeleri ve alınan kararlar………..tarafından okundu. ………….alınan kararların başarılı bir şekilde uygulandığını belirtti.
3.     ……; öğretim yılının genel bir değerlendirmesini yaparken; ikinci dönem yaşanan olağanüstü süreç nedeniyle bir takım aksaklıklar yaşansa da süreci olabildiğince verimli şekilde yürütüldüğünü belirtti.
4.    ………   ; Yıllık çalışma programının I. döneminin başarılı olarak uygulandığını, yıllık çalışma programının  yapılmasının eğitim öğretimin düzenli ve disiplinli bir şekilde işlemesi bakımından yararlı olduğunu belirtti.
5.    ………   ; Bu yıl hazırlanan aylık planlarda yer alan kavram ve kazanımların eğitim öğretim yılının I. Dönemi için yetiştirildiğini söyledi. Aylık planlarda belirlenen amaç ve kazanımların; etkinliklerle ilişki kurularak işlendiğini belirtti. Planlar hazırlanırken belirli gün ve haftalarla ilgili konulara da yer verildiğini ekledi. II. Dönem ise Pandemi sürecinde uzaktan eğitim ile belirlenen kazanımlara yönelik eğlenceli ve öğretici içeriklerin veliler ile paylaşıldığını ve veliler tarafından uygulandığını belirtti.
6.    ………; Okul araç ve gereçlerinin öğrencinin öz malıymış gibi dikkatli ve özenle kullanılması için öğrencilere gerekli davranışların kazandırılmasına çalışıldığını belirtti. Okulda gerekli araç gereçlerin çoğunun bulunduğunu ailelerinde istenilen araç gereçleri çocuklarına zamanında aldığını belirtti.
……….  ; Özellikle derslerde oyuncaklardan, kuklalardan, çeşitli video CD lerden yeterince yararlanıldığını belirtti.
7.    ……. ; Etkinliklerin özelliğine göre gözlem, inceleme, gezi vb. yapılmasının daha somut neticeler verdiğini söyledi.
………; Öğrencilerin gün içinde bilgi, beceri ve davranışları pekiştirebilmeleri ve kalıcı olabilmesi için fazla zaman almamak şartıyla, eğlenceye yönelik boyama gibi kısa ev ödevlerinin verilmesinin faydalı olduğunu söyledi.
…………etkinlik planlarının özellikle çocukların eğlenerek öğrenebileceği şekilde oyun temeline dayalı olarak planlandığını ve bunun çocuklar için oldukça faydalı olduğunu belirtti.
8.    ……….  ; Yıl sonu itibariyle bütün öğrencilerin hedeflenen bilgi ve beceri düzeyine ulaştığını hedeflenen kazanım ve göstergelere sahip olduklarını belirtti.
9.    ………. Sene başında yıllık çalışma programında yer verilen I. Dönemde yer alan bütün belirli gün ve haftaların başarılı bir şekilde kutlandığını, bu günlerle ilgili olarak çocukların gerekli bilgi ve becerileri kazandığını belirtti
.…………belirli gün ve haftalar ile ilgili olarak yapılan çalışmaların sergilendiğini ve panolar düzenlendiğini söyledi. 
…………..II. dönem kutlamalarında yer alan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının balkon/pencere süsleme etkinliği ile kutlandığını bu etkinliklere kendilerinin de katıldığını belirtti.
10.    …………..okulda yıl boyunca yapılan sosyal ve kültürel etkinliklerin veli ile okul arasında olumlu etkiye sahip olduğunu ve iletişimi artırdığını söyledi.……….. sosyal ve kültürel etkinliklerin sayısının artırılması gerektiğini belirtti.
11.    ...................Bakanlıkça hazırlanan uzaktan eğitim programının özellikle zorunlu eğitim kapsamında olan ve sınava girecek öğrencilere yönelik olduğunu belirtti. Okul öncesi eğitim kademesi adına sunulan içeriklerin yetersiz olduğunu, EBA portalının ise neredeyse hiç kullanılamadığını söyledi. Okul öncesi eğitim kademesi için daha eğlenceli ve öğretici içeriklerin geliştirilmesi gerektiği vurgulandı. 
.........................uzaktan eğitim sürecinde Whatsapp veli gruplarının ve onlıne görüşme programlarının kullanıldığını söyledi. Paylaşılan etkinliklerin eğlenceli ve çocukların seviyelerine uygun olmasına özen gösterildiğini belirtti. Olumlu geri dönütler aldığını velilerin ve çocukların uygulamadan memnun olduğunu söyledi.
12.    ......................Covıd-19 normalleşme sürecinde okulların kapalı bulunduğunu belirtti. Her ne kadar çalışan anne-babalar açısından durum biraz zor olsa da çocukların yaş grubu ve okul içerisindeki etkileşimleri düşünüldüğünde okulların tatil edilmesinin son derece doğru bir karar olduğu üzerinde duruldu. 
.......................Normalleşmenin sürmesi sonrası Eylül ayında okulların açılacağı düşünülürse gelecek dönem için bir takım önlemlerin alınması gerektiğini belirtti. Özellikle sınıfların küçük olmasından dolayı sınıf mevcutlarının belli bir sayı ile kısıtlanması gerektiğini söyledi. Yaş grubunun küçük olmasından dolayı maske kullanımının çok zor olduğunu belirtti.
Öğretmenler tarafından sınıflarda düzenlemeler yapılmasının gerektiği belirtildi.
13.    ..................... Covıd-19 sürecinde uzaktan eğitimin verimli geçirilmesi ve I. Dönem hedeflenen kazanımlara ulaşılmasından dolayı çocukların akademik olarak çok fazla eksikliğinin olmadığını belirtti. Çocukların bu süreçte en fazla sosyalleşme konusunda sıkıntı yaşadıklarını ve evde telefon/pc/tv karşısında çok fazla zaman geçirmek zorunda kaldıklarını söyledi.
14.    ……........ Başarılı bir öğretim yılının geçtiğini  belirterek iyi niyet dilekleriyle toplantıyı kapattı.

ALINAN KARARLAR:
1.    Yıllık çalışma programlarının düzenli şekilde eğitim yılı başında hazırlanması
2.    Günlük ve aylık planların güncel ve uygulanabilir şekilde eğitim yılı başında hazırlanması. Kağıt israfının önlenmesi için planların flash bellekde saklanması ve sürekli olarak öğretmenin yanında bulunması
3.    Belirli gün haftaların planlarda yer alması ve düzenli olarak kutlanması
4.    Düzenli olarak yıl içerisindeki uygulamaların değerlendirilmesi
5.    Covıd-19 süreci sonrasında sınıflarda kalabalığı azaltacak çocuklara daha fazla alan bırakacak şekilde düzenlemeler yapılması
6.    Sınıflarda bulunan elzem olmayan masa ve dolapların sınıflardan çıkarılması
7.    Sınıfların girişine el dezenfektanı yerleştirilmesine ve sınıfların daha sık şekilde havalandırılması
8.    Yemek sırasında tek kullanımlık malzemelerin kullanılması
9.    Uzaktan eğitim sürecinde kullanılan içeriklerin tüm öğretmenlerce paylaşılmasına ve bir arşiv oluşturulmasına karar verilmiştir.

 OKUL İDARESİNE ÖNERİLER
1.    İdare ve öğretmen arasındaki kararların tutarlı olmasına dikkat edilmesi
2.    Etkinliklere katılan öğretmenlere motive edici ödüllendirmenin yapılması
3.    Okul genelinde hijyen standartlarının artırılması
4.    Yardımcı personel sayısının artırılması

EĞİTİM BÖLGESİ KOORDİNATÖR OKUL MÜDÜRÜNE ÖNERİLER
1.    Zümre öğretmenlerine bilgisayar ortamında bilgi ulaşımı
2.    Zümre öğretmenlerinin rahat çalışabileceği ortamların sağlanması

İLÇE MİLLİ EĞİTİME ÖNERİLER
1.    Okulöncesi eğitime gerekli önemin verilmesi

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA ÖNERİLER
1.    Anasınıfındaki çocukların daha aktif bir şekilde derslerden zevk almaları için hem araç gereçlerin sağlanmasına hem de yapılan okulların anasınıfı  bölümünün çocuklarının ihtiyaçlarını rahatça karşılayacak şekilde planlanması
2.    Uzaktan eğitim süreçlerinde okul öncesi eğitim kademesinin ihmal edilmemesi
3.    Okul öncesi eğitim adına zengin içeriklerin üretilmesi bu konuda çalışmalar yapılması
4.    Covid-19 sonrası gerekirse okullarda ikili eğitime geçilerek sınıf mevcutlarının düşürülmesi
5.    Okul öncesi öğretmenlerin mesleki gelişimi adına çalışmalar yapılması, planlanan etkinlik ve eğitimlerin sayısının artırılması

         Okul Öncesi Öğretmeni            Okul Öncesi Öğretmeni             Okul Öncesi Öğretmeni


Okul Müdürü

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol