2023 Yılı Sene Sonu ŞÖK Toplantı Tutanağı

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

2022-2023 Eğitim öğretim yılı sene sonu ŞÖK toplantısı için tutanak. 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı sene sonu ŞÖK zümre toplantısı gündem maddeleri ve toplantı tutanağı örneği. Dönem sonu için, ŞÖK toplantı tutanak örneği. Sene sonu için ŞÖK zümre toplantısı tutanak örneği. 
2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ..................................................................................... SINIFI SENE SONU ŞUBE ÖĞRETMENLERİ KURULU TOPLANTISI TUTANAĞIDIR
TOPLANTI YERİ: 
TOPLANTI TARİHİ: 
TOPLANTI NO: 
TOPLANTIYA KATILAN ÖĞRETMENLER: 
GÜNDEM MADDELERİ

1- Açılış ve yoklama
2- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
3- Sınıfın genel durumunun görüşülmesi
4- İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili maddelerinin ( madde 47,48 ) incelenmesi
5- 5/B Sınıfına derse giren öğretmenlerin görüşleri
6- Öğrencilerin davranışlarının değerlendirilmesi
7- Devam-devamsızlık durumlarının görüşülmesi
8- Ders araç ve gereçlerinin kullanılması
9- Yetiştirme kursları ve kültürel etkinliklere katılma
10- Dilek ve temenniler
GÜNDEM   MADDELERİ
1- Toplantı .................................................... tarihinde okulumuz toplantı salonunda Okul Müdürü ……………… başkanlığında .............. sınıfı şube öğretmenlerinin katılımıyla başladı.  Beden Eğitimi Öğretmeni …………….  yönetiminde saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
2-Sınıfın genel başarı durumunun ortalamanın üstünde olduğunu belirten Sınıf öğretmeni …………………….,  Şube Öğretmenler Kuruluna 7  öğrencinin kaldığını, bunlardan; 
………………… ’ın Bilişim Teknolojileri, 
…………………..’nün Fen Bilimleri, Din Kültürü ve Seçmeli Matematik Uygulamaları dersinden,
………………….’ın Fen Bilimleri, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Bilişim Teknolojileri dersinden,
 ……………. ve ………………………’in Fen Bilimleri dersinden,
……………….’ın, Türkçe, Fen Bilimleri, Yabancı Dil ve Bilişim Teknolojileri dersinden Şube Öğretmenler Kuruluna kaldığını söyledi.
3-Sınıf Öğretmeni …………………… öğrencilerin genel durumunun çok da iyi olmadığını belirten ………………………, 25 kişilik sınıfta 2 takdir, 7 de teşekkür belgesi alan öğrencinin olduğunu, 1 öğrencinin ise ortalamasının yetersiz olduğunu söyleyerek, diğer öğrenciler düzenli ders çalışmadıkları için istenilen düzeyin yakalanamadığını belirtti.
4- İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi bölümünde yer alan ilgili maddeler okunarak,  Madde 47 — İlköğretimde öğrenci, kendi yaş grubu içinde bir bütün olarak yetiştirilir ve değerlendirilir. İlköğretim, öğrencilerin derslerdeki başarısızlığına bakılarak elenecekleri bir dönem değil, programda öngörülen derslerin ve sosyal etkinlik çalışmalarının ortak katkısıyla ilgi ve yeteneği ölçüsünde yetiştirilecekleri bir dönem olarak değerlendirilir. Buna göre; 
a) Öğrencinin yıllık başarısı, her dersten ayrı ayrı değil, tüm derslerde ve sosyal etkinlik çalışmalarındaki durumu, sınavlar, projeler, performans görevleri, ders içi performans ve Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma becerisi ile öğrencilere kazandırılması hedeflenen tüm davranışlardaki etik değerleri benimsemesi de dikkate alınarak, bir bütün olarak değerlendirilir. Başarılı öğrenciler doğrudan bir üst sınıfa geçirilir. “ yapılacak değerlendirmede bu hususların göz önünde bulundurulması istendi.
5- Öğretmenlerin Görüşleri: 
      Türkçe Öğretmeni ………………… söz alarak “Birkaç öğrencide görülen davranış bozukluğunun en aza indirildiğini, ayrıca A ve B şubesi ile karşılaştırıldıklarında ders işleme konusunda çok da iyi olmadıklarını, bu durumun doğal olarak başarıyı olumsuz etkilediğini söyledi.
       Matematik Öğretmeni ……………….. söz alarak, “5/B sınıfının diğer sınıflara göre daha pasif ve derslere ilgisiz olduğunu, dersi ancak iyi öğrencilerle işlediğini” söyledi.
       Fen Bilimleri öğretmeni …………………., “5/B sınıfında rahat ders işlediğini, öğrencilerin derse karşı istekli olduklarını ve başarılı olmak için gayret gösterdiklerini” belirtti.
       Sosyal Bilgiler ve Sınıf Rehber Öğretmeni …………………, bu yıl öğrencilerde geçen seneye oranla çalışma isteğinin azaldığını, bu nedenle sınıfın başarı seviyesinin düştüğünü söyledi.
      Diğer Öğretmenler de bu görüşlere katıldılar.
6- Öğrenci davranışları hakkında bilgi veren sınıf öğretmeni …………………….., 1.Dönem sorun yaratan öğrencilerle, sınıf öğretmeni olarak yaptığı görüşmeler sonucunda, söz konusu öğrencilerdeki davranış bozukluklarının en alt düzeye indirildiğini, bununla beraber veli toplantılarına sadece iyi öğrencilerin velilerinin geldiğini, sorun çıkaran, devamsızlık yapan ve başarısız öğrencilerin velilerinin gelmediğini, tüm çalışmalara rağmen bu tür toplantılara tam katılım sağlanamadığını söyledi. Ancak yapılan rehberlik çalışmaları sonucunda olumsuzlukların büyük ölçüde giderildiğini ifade etti.
…………………….. ve ……………………. adlı öğrencilerin derslerde gereksiz konuşarak öğrencilerin dikkatini çekmeye çalıştığını, defalarca uyarılmasına rağmen bu tutumunu sürdürdüğünü, bunun bütün öğrencileri olumsuz etkilediğini, okul idaresi ile yapılan görüşmeler sonucunda sınıf değişikliği yapıldığını söyledi. 
7-Devam devamsızlık durumu hakkında bilgi veren sınıf öğretmeni ………………….., I.dönem devamsızlığı alışkanlık haline getiren ……………….. adlı öğrencinin, kendisiyle yapılan görüşmeler sonucunda okula devamlarının sağlandığı ifade edildi. 
 8-Ders araç ve gereçlerinin tüm öğretmenler tarafından yerinde ve zamanında kullanılması gerektiği belirtilerek, bunun eğitim ve öğretimde kaliteyi arttıracağı ifade edildi.
9- Okulumuzda bu yıl açılan yetiştirme kurslarının çok faydalı olduğu, bunun da kazanım değerlendirme ve deneme sınavı sonuçlarına yansıdığı belirtilerek gelecek yıl da aynı çalışmaların sürdürülmesinin düşünüldüğü ifade edildi. Sosyal ve kültürel etkinliklerin de öğrencilerin kişilikleri ve sosyal yönlerini geliştirdiği, bu nedenle bu tür etkinliklerin daha da arttırılarak devam ettirilmesi gerektiği üzerinde durulmuş ve bu konuda okul idaresiyle iş birliği yapılması gerektiği belirtildi. 
10-Başarının arttırılması için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiği üzerinde görüş birliğine varıldı.
ALINAN KARARLAR
1-    Türkçe, Seçmeli Matematik, Fen Bilimleri, Yabancı Dil, Din Kül.ve Ahlak Bilgisi ile Bilişim Teknolojileri derslerinden kalan öğrencilerin İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 47. ve 48. maddeleri göz önüne alınarak değerlendirilmesi yapılmış, bir üst sınıfa geçmelerine karar verilmiştir.
    Türkçe Öğrt.                                   Matematik Öğrt.                             Fen Bilimleri                 
Sosyal Bilgiler Öğrt.                           İngilizce Öğrt.                     Din Kül.ve Ahlak Bil.Öğrt.
   Beden Eğt. Öğrt.                             Görsel Sanatlar Öğrt.                          Müzik Öğrt.                                 
   Rehber Öğrt.                                    Sınıf Rehber Öğrt.                  Bilişim Teknolojileri Öğrt.                        
 Müdür Yard.                       
Uygundur

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

backlink Spor haberleri fen bilimleri vozol 10000 Likit

Bosna Hersekde Üniversite Okumak