2023 Yılı 2. Sınıf Zümre Toplantı Tutanağı

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

.......................................................................................İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE 
                                                                                                                                  
........................ Eğitim öğretim yılı 2. sınıflar Sene Sonu Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısı, ................. ............. günü saat ...............da okulumuz .......... sınıfında aşağıdaki gündeme göre yapılacaktır.

       Gereğini bilgilerinize arz ederim.                    


………………………….     
Zümre Başk. Yard.                                

GÜNDEM:
1.Açılış.

2.Gündem maddelerinin okunması.                                                                                                  

3..........Eğitim – öğretim programlarının uygulanmasında karşılaşılan güçlükler  

4.....................Eğitim öğretim yılının genel değerlendirilmesi.  

5.Derslerin işlenişinde ders araçlarından etkin şekilde yararlanma.

6.Derslerde izlenen yöntem ve teknikler    

 7.Öğretim yılı boyunca benimsenen planlamada sağlanan koordinasyon

8.Ölçme ve değerlendirmede birlik ve beraberliğin sağlanması

9.Öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler için alınan önlemler

10.Öğretim programları ile ilgili görüş ve öneriler

11. Dilek ve temenniler                                                             

Uygundur

……/.../20.....

……………………
Okul Müdürü

.....................EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ......................... İLKOKULU 2. SINIFLAR YIL SONU ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

     Toplantı Tarihi : 
     Toplantı Yeri     : 
     Toplantı Saati   : 
     Toplantı No       : 
     Toplantıya katılanlar :       ............................       Sınıf Öğretmeni
                                                   ............................              Sınıf  Öğretmeni
                                                  ............................           Sınıf  Öğretmeni
                        
GÜNDEM:
1.Açılış.

2.Gündem maddelerinin okunması.                                                                        

 3.Eğitim – öğretim programlarınınuygulanmasında karşılaşılan güçlükler

 4........... eğitim öğretim yılının genel değerlendirilmesi. 

.5.Derslerin işlenişinde ders araçlarından etkin şekilde yararlanma.  

6.Derslerde izlenen yöntem ve teknikler 

7.Öğretim yılı boyunca benimsenen planlamada sağlanan koordinasyon

8.Ölçme ve değerlendirmede birlik ve beraberliğin sağlanması  

9.Öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler için alınan önlemler

10.Öğretim programları ile ilgili görüş ve öneriler

11. Dilek ve temenniler                                                             
  


GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1.  Okul zümre başkan yardımcısı ............................’nın konuşmasıyla toplantı başlatıldı.

2.  2 /A sınıf öğretmeni ............................ tarafından gündem maddeleri okundu ve konular görüşülmeye başlandı.

3. .......... sınıf öğretmeni ............................, sınıfındaki okuma hızı düşük olan öğrencilerini göz önüne aldığında Türkçe ders kitabındaki metinlerin öğrenciler için çok uzun olduğunu, zaman zaman temaları planladığı sürede bitirmekte zorlandığını belirtti.
........ sınıf öğretmeni ............................, matematik dersindeki kazanımları yetiştirmekte zaman zaman zorlandığını diğer derslerde sorun yaşamadığını söyledi.
..... sınıf öğretmeni ............................, programı uygulamakta kayda değer bir zorluk yaşamadığını beyan etti.

4. .......sınıf öğretmeni ............................, verimli ve başarılı bir eğitim öğretim yılı geçirdiğini, sene başında belirlenen hedeflere ulaşıldığını söyledi.
...........sınıf öğretmeni ............................, genel olarak çok başarılı bir yılı geride bıraktığını buna karşın sınıfında başta özel öğrenme güçlüğü tanısı konulmuş üç öğrenci başta olmak üzere 5-6 öğrencisinin tüm çabasına rağmen sınıf düzeyine ulaşamadığını belirtti.
..........sınıf öğretmeni ............................, sınıfının tüm derslerde istenen hedeflere ulaştığını, Suriyeli öğrencisinin matematik dersinde yeterli olmasına rağmen okuma yazma sürecinde hala sıkıntıları olduğuna vurgu yaptı. 

5...............sınıf öğretmeni ............................, etkin ve kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesi için okul ve sınıfının imkanları ölçüsünde araç ve gereçlerden yararlanmaya çalıştığını söyledi.
...............sınıf öğretmeni ............................, yeni sistemdeki ders ve çalışma kitaplarının öğrencilerdeki defter tutma alışkanlığını olumsuz etkileyebildiğini bu yüzden tüm derslerde defter tutma konusunda özel bir çaba gösterdiğini beyan etti.

6. ............sınıf öğretmeni ............................, derslerin işlenişinde geleneksel yöntemlerin seçilmesi durumunda öğrencilerin derslerde sıkıldığını hatta öğrenildiği sanılan bir konunun çok kısa sürede unutulduğuna dikkat çekerek asıl amacın öğretmek değil kalıcı öğrenmeyi sağlamak olduğunu vurguladı.
.............sınıf öğretmeni ............................, öğretmenin işlenecek konuya en uygun öğretim metodunu belirleyerek sınıfa girmesinin öğrenmeyi kolaylaştıran en önemli etkenlerden biri olduğunu söyledi.
.............sınıf öğretmeni ............................, öğrencinin dersi ve konuyu sevebilmesi için mutlaka aktif halde bulundurulması gerektiğini, düz anlatım yöntemiyle bu yaş grubunda başarıya ulaşılamayacağına vurgu yaptı.

7. ............... sınıf öğretmeni ............................, sene başında oluşturulan ünitelendirilmiş yıllık planların uygulanmasında sorun yaşamadığını söyledi.
........sınıf öğretmeni ............................, gerek sene başı oluşturulan ortak planlamanın, gerekse yıl içinde sürekli devam ettirilen zümre dayanışmasından çok faydalandığını söyledi.
...... sınıf öğretmeni ............................, sınıfında yıl sonunda son 1-2 haftada yüksek bir öğrenci devamsızlığı yaşadığını, bir sonraki yılın planlanmasında bunun mutlaka dikkate alınması gerektiğini belirtti.

8. .............. sınıf öğretmeni ............................, ilkokul düzeyinde süreç değerlendirmesinin esas olduğunu, bu yüzden öğrencinin değerlendirmesinde devamlı bir gelişim takibi yapılmasının gereğine vurgu yaptı.
..............sınıf öğretmeni ............................, yıl boyunca her konuda olduğu gibi ölçme değerlendirme konusunda da zümre öğretmenleri arasında görüş alışverişinde bulunulduğunu, değerlendirmede belirlenen ortak kriterlerin zümre içinde birlik ve beraberliği sağladığını belirtti.

9. .............. sınıf öğretmeni ............................, sınıfında okuma hızı ve temel matematik becerileri konusunda sınıf düzeyinin gerisinde kalan öğrenme güçlüğü tanılı öğrencileriyle başlattığı Destek Eğitim Kurslarının ciddi faydasını gördüğünü söyledi.
...........sınıf öğretmeni ............................, sınıfında öğrenme güçlüğü çeken bir öğrencisinin sınıf seviyesindeki etkinlikleri yapmakta zorlandığını, yıl boyunca öğrencisine düzeyine uygun ek etkinlikler hazırladığını belirtti.
.............sınıf öğretmeni ............................, sınıf seviyesinin gerisinde kalan öğrencileriyle düzenli olarak bireysel çalışmalar yaptığını söyledi.

10. ...... sınıf öğretmeni ............................, Türkçe programında seçilen metinlerin içeriğinde sınıf düzeyine uygun olmayan çok fazla bölümün olduğunu, 
........sınıf öğretmeni ............................, Türkçe kitabındaki etkinlik kalitesinin geçen yıl kullandığımız kitaplara nazaran daha iyi olduğunu,
........ sınıf öğretmeni ............................, Matematikteki kazanım sayısının hala yüksek olduğunu ve kitaptaki bazı tema sonu etkinliklerinin içerikle örtüşmediğini söyledi.
11. Gerçek anlamda çok uyumlu bir eğitim öğretim yılı geçirildiği ve aynı uyum ve başarının önümüzdeki öğretim yılında da devam etmesi,
Sağlıklı ve güzel bir tatilin ardından tekrar buluşabilme temennileriyle toplantıya son verildi.


............................                 ............................                  ............................             
Sın. Öğrtm.               Sın. Öğrtm.              Sın. Öğrtm.                

…………………….
Okul Müdürü


2.SINIFLAR SENE SONU OKUL ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTISI

ALINAN KARARLAR
1. Öğretim programlarının uygulanmasında karşılaşılan güçlükler göz önüne alınarak, ortaya çıkabilecek sorunların en aza indirilmesi için sene başından gerekli önlemlerin alınmasına, 
2.Etkin ve akıcı bir öğrenme süreci için ders öncesi planlamanın yapılarak ders işlenişi sırasında farklı araç gereçlerin etkin biçimde kullanılmasına,
3. Derslerin öğrenciler için sıkıcı bir hal almaması için modern eğitim öğretim tekniklerinin derlerde daha fazla ve daha etkin kullanılmasına,
4. Zümre öğretmenleri arasında planlama konusunda sağlanan uyumun önümüzdeki yılda da arttırılarak devam etmesine,
5.Öğrenci başarısının ölçülmesinde zümre öğretmenlerince belirlenecek ortak ölçütlere ve bu ölçütlere uygun değerlendirme tekniklerinin uygulanmasına, 
6. Sınıflarda öğrenciler arasında öğrenme hızının farklılığının normal olduğundan sınıf düzeyinin gerisinde kalmış öğrencilerin asla ihmal edilmemesine, bu öğrencilerin düzeylerine uygun ek etkinliklerle desteklenmesine,
7.Sınıflarımızda bulunan kaynaştırma öğrencileri için bir sonraki eğitim öğretim yılında da destek eğitim kurslarının açılarak bireysel çalışmalara devam edilmesine karar verilmiştir. 

............................                 ............................                  ............................             

 .  ..Sın. Öğrtm.                              ...  Sın. Öğrtm.                             .... Sın. Öğrtm.                

………………………
Okul Müdürü

Anahtar Kelimeler:
Sene Sonu 2. Sınıf Zümre Toplantı Tutanağı2023 Yılı Sene Sonu 2. Sınıf Zümre Toplantı Tutanağı2023 Yılı 2. Sınıf Zümre Toplantı Tutanağı2. Sınıf Zümre Toplantı TutanağıZümre Toplantı TutanağıZümre Toplantı Tutanakları2. Sınıflar Için Zümre Toplantı TutanaklarıIlkokul Zümre Toplantı TutanaklarıSınıf öğretmenleri Için Zümre Toplantı TutanaklarıZümre ToplantıSene Sonu Zümre ToplantısıYıl Sonu Zümre ToplantısıYıl Sonu Zümre Toplantı TutanaklarıSınıf öğretmenleri Zümre Toplantı Tutanakları2. Sınıf Zümre Toplantı Tutanakları2. Sınıf 2. Dönem Zümre Toplantı Tutanakları2.Sınıf Zümre İndir2. Sınıf 2. Dönem Zümre Toplantı Tutanakları İndir2. Dönem Zümre Toplantı Tutanakları2.Sınıf 2.Dönem Zümre Toplantı Tutanakları2. Dönem Zümre Toplantısı2.Sınıf 2.Dönem Zümre Toplantı TutanağıZümre Toplantısında Neler Yapılır?Zümre Toplantısında Neler Yapılır2 Dönem Zümre Toplantıları Ne Zaman?2 Dönem Zümre Toplantıları Ne ZamanIlçe Zümre Toplantısına Kimler Katılır?Ilçe Zümre Toplantısına Kimler KatılırZümre öğretmenler Kurulu Toplantısı Nedir?Zümre öğretmenler Kurulu Toplantısı Nedir2.Sınıflar 2.Dönem Zümre Toplantı Tutanağı2. Sınıf 2.Dönem Zümre Toplantı Tutanağı Tek Öğretmenli2.sınıf 2.dönem Zümre Toplantı Tutanağı 20232.sınıf Sene Başı Zümre Toplantı Tutanağı2. Sınıf Zümre Toplantısı2.sınıf Ilçe Zümre Başkanları Toplantı Tutanağı2.sınıf Tek öğretmenli Zümre Tutanağı2.Dönem Zümre Toplantı Tutanağı

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

backlink Spor haberleri fen bilimleri vozol 10000 Likit

Bosna Hersekde Üniversite Okumak