2022-2023 Özel Eğitim 2. Dönem Zümre Toplantı Tutanağı

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

...................................................................... İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE
                                                                     

       2022 / 2023  Eğitim - Öğretim yılı Özel Eğitim Sınıfı II. dönem zümre öğretmenler kurulu toplantısını aşağıdaki gündem maddelerini değerlendirmek üzere belirtilen yer ve saatte gerçekleştirmek istiyoruz.                                                                         
                                                                                                         Gereğini bilgilerinize arz ederim.


Toplantı No              :  
Toplantı Tarihi         :    
Toplantı Yeri            :    
Toplantı Saati          : 


 Özel Eğitim Zümre Başkanı

GÜNDEM MADDELERİ

1)    Açılış ve yoklama.
2)    I. Dönem yapılan  Zümre Öğretmenler Kurulu toplantısında alınan kararların okunması.
3)    I. Dönemin değerlendirilmesi.
4)    Eğitim–öğretim uygulamalarında birinci dönem karşılaşılan güçlükler ve bunların çözüm yollarının aranması.
5)    Veli-okul işbirliğinin artırılması için alınacak önlemlerin tespiti.
6)    Derslerde uygulanacak yöntem ve teknikler.
7)    Başarıyı artırmada alınacak önlemler.
8)    Öğrencilerin temizlik, sağlık, beslenme, kılık kıyafet durumlarının görüşülmesi,
9)    4.Sınıf öğrencilerinin sınav ve ders ve etkinliklere katılım notları.
10)    Okula devam – devamsızlık durumları.
11)    E- okul uygulamaları, EBA uygulamaları, 
12)    Kutlanacak bayram ve törenler.
13)    Dilek ve temenniler.
14)    Kapanış.

U Y G U N D U R
/02/2023


Okul Müdürü
2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KURTULUŞ İLKOKULU  ÖZEL EĞİTİM  SINIFI II. DÖNEM ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı No              :  
Toplantı Tarihi         :    
Toplantı Yeri            :  
Toplantı Saati          :    
Toplantıya Katılanlar: 


GÜNDEM MADDELERİ

1.    Açılış ve yoklama.
2.    I. Dönem yapılan  Zümre Öğretmenler Kurulu toplantısında alınan kararların okunması.
3.    I. Dönemin değerlendirilmesi.
4.    Eğitim–öğretim uygulamalarında birinci dönem karşılaşılan güçlükler ve bunların çözüm yollarının aranması.
5.    Veli-okul işbirliğinin artırılması için alınacak önlemlerin tespiti.
6.    Derslerde uygulanacak yöntem ve teknikler.
7.    Başarıyı artırmada alınacak önlemler.
8.    Öğrencilerin temizlik, sağlık, beslenme, kılık kıyafet durumlarının görüşülmesi,
9.    4.Sınıf öğrencilerinin sınav ve ders ve etkinliklere katılım notları.
10.    Okula devam – devamsızlık durumları.
11.    E- okul uygulamaları, EBA uygulamaları. 
12.    Kutlanacak bayram ve törenler.
13.    Dilek ve temenniler.
14.    Kapanış.

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRUŞULMESİ:
1-    Açılış ve Yoklama

             Zümre öğretmenleri kurulu toplantısı zümre başkanı .......................................... ‘nin gündem maddelerini sunması ve maddelerin kabulüyle başlatıldı.Toplantıya katılanların yoklaması alındı.
2-    I. Dönem yapılan  Zümre Öğretmenler Kurulu toplantısında alınan kararların okunması.

             Birinci dönem zümre toplantı tutanağında alınan kararlar ............................................ tarafından okundu. Alınan kararlara uygun hareket edildiği tespit edildi.
3-    I. Dönemin değerlendirilmesi.

             

4-    Eğitim–öğretim uygulamalarında birinci dönem karşılaşılan güçlükler ve bunların çözüm yollarının aranması.
              Özel eğitim öğretmeni ................................, dil ve konuşma çalışmalarının okuma yazmayı desteklediği, bunun için öğrencilere şiir, tekerleme, şarkı, ninni öğretilmesinin yararlı olacağı söylendi.

5-    Veli-okul işbirliğinin artırılması için alınacak önlemlerin tespiti.

Zümre başkanı ....................................... veli-öğretmen işbirliğinin öğrenci başarısında çok önemli olduğu dile getirildi. Özellikle bazı öğrencilerin davranışlarında ve başarılarında öğretmenle velinin ortak davranış içinde olması ve işbirliği yapması gerektiğini söyledi. Eğitimde başarının öğretmen ile velinin ortak hareket etmesi ile daha kolay yakalanacağını önemle vurguladı. Eğitimde okul-aile işbirliğinin önemine dikkat çekilerek, ikinci dönem yapılacak çalışmaları planlanmada, verilecek ödevlerin yapılış şekillerinde, etkili ve verimli bir eğitim-öğretim geçirmede velilerle görüş alış-verişi yapmanın öğrenci başarısındaki katkısını vurgulandı. Bu nedenle velilerle sıkı bir diyalog içinde olunması gerektiğini söyledi.

6-    Derslerde uygulanacak yöntem ve teknikler.

Özel Eğitim Öğretmeni ................................... genel olarak öğrencilerin bilgi düzeylerinin iyi olduğu fakat sahip olunan bilgilerin ifade edilmesi konusunda yetersiz kalındığı bu durumu iyileştirici çalışmaların yapılması gerektiğini belirtti. Derslerde sürekli öğrencilerin aktif olması gerektiğini, öğretmenin öğrencilere rehberlik yapması gerektiğini,  dersler işlenirken özellikle görsel materyallere ağırlık verilmesi, akıllı tahta vb. cihazlarının amaca uygun bir şekilde kullanılması için işbirliği içinde olunmasını, Ayrıca gazete, dergi vb. basılı araçların da uygun konularda kullanılmasını gerektiğini vurguladı.  
Zümre Başkanı ......................................... derslerde bireysel öğrenmelerin önemini vurgulayarak yanlışsız öğretim yöntemleri, doğrudan öğretim yöntemi, basamaklandırılmış öğretim, nokta belirleme tekniği gibi yöntemleri kullanarak hem öğrencilerin bireysel olarak öğrenmelerini kolaylaştırdıklarını hem de konuları somutlaştırarak öğrencilerin daha kolay öğrenmelerine katkı sağladıklarını söyledi.

7-    Başarıyı artırmada alınacak önlemler.

Özel Eğitim Öğretmeni ................................. başarıyı artırmak için velilerle sık sık görüşülmesini,  öğrencilerin derslere ilgilerinin çekilmesi; ders araç ve gereçlerinin zamanında hazırlanmasını ve kullanılmasını,  sınıf disiplininin sağlanması ve öğrencilerle yakın ilgi kurulması gerektiği önemle vurgulandı. Öğrenciler için önem arz eden teknolojiyi verimli bir şekilde kullanabilmek adına konularla ilgili dijital içerikler oluşturularak velilerle paylaşılmasını ve evde de tekrarlar yapılarak konuların pekiştirilmesinin başarıyı arttırmada büyük paya sahip olacağını söyledi.  Ayrıca derslerin işlenişi BEP doğrultusunda zamanında ve plana uygun yapılmasına, konular işlenirken öğrenci başarılarını arttırıcı, okul, sınıf ve çevre koşullarına göre her türlü araç gereç, ilke ve yöntemlerin kullanılması gerektiğini vurguladı.  

8-    Öğrencilerin temizlik, sağlık, beslenme, kılık kıyafet durumlarının görüşülmesi.

Özel Eğitim Öğretmeni ................................  sınıfın ve okulun temiz tutulması için temizlik kurallarının tekrar öğrencilere hatırlatılmasının gerekliliği, öğrenci kılık kıyafetlerinin temiz, sade ve düzenli olması konusunda velilerle işbirliğinin önemi belirtildi. 
Dengeli beslenmenin her veli görüşmesinde gündeme alınmasına, ağız ve diş sağlığının çocuklar için taşıdığı önemin mutlaka anlatılmasına karar verildi. 

9-    Sınıf öğrencilerinin sınav ve ders ve etkinliklere katılım notları.

              4.Sınıf olan öğrenciler için 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı ikinci döneminde de tüm derslerden 2 yazılı sınav yapılmasına ve Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler derslerinden 3, diğer derslerden 2 tane ders ve etkinliklere katılım notu girilmesine karar verildi. Sınav tarihleri aşağıdaki gibi belirlendi.
 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

backlink Spor haberleri fen bilimleri vozol 10000 Likit

Bosna Hersekde Üniversite Okumak