2021-2022 Yılı Okul Zümre Başkanları Toplantı Tutanağı

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

 ORTAOKUL MÜDÜRLÜĞÜ 
 

    2021-2022  Eğitim öğretim yılı, sene sonu Okul Zümre Başkanlar Kurulu toplantısı 15.06.2022 Çarşamba günü okulumuzun öğretmenler odasında saat 14.30’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır.

Bilgilerinize arz ederim............2022 Okul Zümre Başkanı


                                                                                                                                                                      
         GÜNDEM MADDELERİ

1 .)    Açılış ve Yoklama     
2 .)    2021-2022 eğitim öğretim yılının I. ve 2. döneminde yapılan okul zümre başkanları kurulu toplantılarında alınan kararların okunması ve uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi, 
3 .)    2021-2022 eğitim öğretim yılı içinde zümre ve branş öğretmenleri arası bilgi akışı ve paylaşımı ile öğrenci başarılarının değerlendirilmesi,
4 .)    2021-2022 eğitim öğretim yılı boyunca eğitim öğretim sürecinde karşılaşılan güçlükler,
5 .)    2021-2022 eğitim öğretim yılında uygulanan rehberlik hizmetlerinin değerlendirilmesi, 
6 .)    2021-2022 eğitim öğretim yılı ile ilgili görüş ve tavsiyeler.
7 .)    2021-2022 eğitim öğretim yılı öğrenci başarısının arttırılması için alınabilecek önlemler,
8 .)    Dilek ve temenniler, 
9 .)    kapanış. 

OLUR

2022

Okul Müdürü 


OKUL ZÜMRE BAŞKANLAR KURULU SENE SONU TOPLANTI TUTANAĞI


TOPLANTI NO            :     
KARAR NO                : 
TOPLANTI YERİ            : Öğretmenler odası                         
TOPLANTI TARİHİ VE GÜNÜ    :.............. 2022                          
TOPLANTI SAATİ            : 
TOPLANTIYA KATILANLAR    : 
1.Türkçe : Suna ARISOY

2.Matematik : Hüsniye BEŞER

3.Fen Bilgisi : Sertaç AYBEK

4.Sosyal Bilgiler : Mustafa ZAMAS

5.İngilizce : Derya AKTAŞ

6.Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi : Emine POLAT

7.Müzik : Bahar DEMİRCİ

8.Görsel Sanatlar : Z.Nadihan TALAY

9.Teknoloji Tasarım : S.Bahar ÖZTÜRK

10.Özel Eğitim : Zafer BAYKAL

11.Ana Sınıfı : Nurcan OĞRAM

12.Bilişim ve Teknoloji : Fatih AYAN

13.Beden eğitimi : Ayfer KILIÇASLAN


TOPLANTININ AMACI: 2021-2022  Eğitim ve öğretim yılının sene sonunda 19 MAYIS ORTAOKULU zümreleri arasında planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme çalışmalarında birlik ve beraberliğin sağlanması.
https://www.sorubak.com 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
1)    Açılış ve yoklama: 

2021-2022 Eğitim ve öğretim yılı 19 MAYIS ORTAOKULU sene sonu Zümre Başkanları Kurulu Toplantısını yapmak üzere İlkokul zümre başkanı ve öğretmenleri olarak; 15.06.2022 Çarşamba günü saat 11.30’da öğretmenler odasında, okul zümre başkanı Ayfer KILIÇASLAN başkanlığında toplanıldı. 


   Okul zümre başkanı Ayfer KILIÇASLAN  toplantıya katılan Zümre Başkanlarının yoklamasını yaptı. Toplantıda Türkçe zümre başkanı  Suna ARISOY, Matematik Zümre Başkanı  Hüsniye BEŞER Fen Bilgisi  Zümre Başkanı  Sertaç AYBEK, Sosyal Bilgiler Zümre Başkanı  Mustafa ZAMAS , İngilizce Zümre Başkanı  Derya AKTAŞ  , Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Zümre Başkanı  Emine POLAT , Müzik Zümre Başkanı  Bahar DEMİRCİ  Görsel Sanatlar Zümre Başkanı  Z.Nadihan TALAY ,Teknoloji Tasarım Zümre Başkanı  S.Bahar ÖZTÜRK, Özel Eğitim Zümre Başkanı  Zafer BAYKAL, Ana Sınıfı Zümre Başkanı  Nurcan OĞRAM, Bilişim ve Teknoloji Zümre Başkanı  Fatih AYAN, Rehber Öğretmen  Ayşe TONGA

 Anasınıfı Zümre Başkanı Nurcan OĞRAM, ve Rehber öğretmen Ayşe TONGA ile bir araya gelindi. Toplantıya bütün zümre başkanlarının katıldığı görüldü.  

Toplantının gündem maddeleri Okul Zümre Başkanı Ayfer KILIÇASLAN tarafından okundu, gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı.  

2)    2021-2022 eğitim öğretim yılının I. ve 2. döneminde yapılan okul zümre başkanları kurulu toplantılarında alınan kararların okunması ve uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi:

I. ve II. dönem yapılan Okul Zümre Başkanları Kurulunda alınan kararlar Ayfer KILIÇASLAN tarafından okundu. Alınan karaların uygulandığı ve herhangi bir sorunla karşılaşılmadığı belirtildi. Derslerde de müfredata uygun şekilde programın takip edildiği belirtildi. Eksik herhangi bir konu kalmadığı vurgulandı.


Okul Zümre Başkanı Ayfer KILIÇASLAN I. ve II. dönemde okul zümrelerinin yapılarak alınan kararların, İlçe Zümre Başkanları toplantısı yapıldıktan sonra alınan kararlarla birlikte değerlendirilerek uygulamalarda ve çalışmalarda ilçe okulları ile uyumun sağlanması yönünde çalışıldığını vurguladı. 

Ayrıca okulların kendi özel şartları doğrultusunda almış oldukları kararları yerine getirmede zümre öğretmenlerinin uyum içinde çalıştıklarını belirtti. Okul Zümre Başkanı Ayfer KILIÇASLAN  I. ve II. dönem almış oldukları kararları uygulayarak eğitim öğretim çalışmalarına devam ettiklerini, bu yılki başarı oranının yüksek olduğunu belirtti. 

    

    1. Okul Zümre Başkanı Ayfer KILIÇASLAN yeni müfredat programına bağlı olarak bu yılda bir takım olumsuzluklar olmasına rağmen zümrelerde alınan kararlar doğrultusunda tam bir uyum içerisinde eğitim öğretimin tamamlandığını belirtti.  

2. İngilizce Zümre Başkanı Derya AKTAŞ 2021-2022 eğitim öğretim yılında zümreler ile tam bir uyum içerisinde, ortak hareket ederek bütün derslerdeki çalışmaların ve etkinliklerin kazanımlar doğrultusunda yapılarak eğitim öğretim faaliyetlerinin tamamlandığını belirtti.


    3. Türkçe Zümre Başkanı Suna ARISOY  2021-2022 eğitim öğretim yılı içinde uygulanan eğitim öğretim faaliyetlerinin zümre kararları doğrultusunda yapılarak, yıllık planlarda belirlenen kazanımlar doğrultusunda çalışmaların tamamlandığını belirtti. 


    4. Matematik Zümre Başkanı Hüsniye BEŞER sınıflar zümre başkanı 2021-2022 eğitim öğretim yılı sonunda planlamalar doğrultusunda zümre kararlarının uyum içerisinde uygulanarak yılın tamamlandığını belirtti.   
           5. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi  Zümre Başkanı Emine POLAT sınıflar zümre başkanı 2021-2022 eğitim öğretim yılı sonunda planlamalar doğrultusunda zümre kararlarının uyum içerisinde uygulanarak yılın tamamlandığını belirtti.   
          6. Müzik Zümre Başkanı Bahar DEMİRCİ yeni müfredat programına bağlı olarak bu yılda bir takım olumsuzluklar olmasına rağmen zümrelerde alınan kararlar doğrultusunda tam bir uyum içerisinde eğitim öğretimin tamamlandığını belirtti.  
        7.Fen Bilgisi Zümre Başkanı  Sertaç AYBEK 2021-2022 eğitim öğretim yılı sonunda planlamalar doğrultusunda zümre kararlarının uyum içerisinde uygulanarak yılın tamamlandığını belirtti.   
       8. Sosyal Bilgiler Zümre Başkanı  Mustafa ZAMAS 2021-2022 eğitim öğretim yılı sonunda planlamalar doğrultusunda zümre kararlarının uyum içerisinde uygulanarak yılın tamamlandığını belirtti.  

      9.Görsel Sanatlar Zümre Başkanı  Z.Nadihan TALAY 2021-2022 eğitim öğretim yılı sonunda planlamalar doğrultusunda zümre kararlarının uyum içerisinde uygulanarak yılın tamamlandığını belirtti. 
   10.Teknoloji Tasarım Zümre Başkanı S.Bahar ÖZTÜRK 2021-2022 eğitim öğretim yılı sonunda planlamalar doğrultusunda zümre kararlarının uyum içerisinde uygulanarak yılın tamamlandığını belirtti.
    11.Özel Eğitim Zümre Başkanı    Zafer BAYKAL 2021-2022 eğitim öğretim yılı sonunda planlamalar doğrultusunda zümre kararlarının uyum içerisinde uygulanarak yılın tamamlandığını belirtti
   12. Bilişim ve Teknoloji Zümre Başkanı Fatih AYAN 2021-2022 eğitim öğretim yılı sonunda planlamalar doğrultusunda zümre kararlarının uyum içerisinde uygulanarak yılın tamamlandığını belirtti
  13.Anasınıfı zümre başkanı Nurcan OĞRAM zümre öğretmenleri olarak tam bir uyum içerisinde çalışarak eğitim öğretim yılının tamamlandığını vurguladı. Ancak sabahçı ve öğlenci iki grup halinde çalışmalarının ve bu iki grup arasında sınıf mevcutları arasındaki uyumsuzluğun aynı zamanda yaş gruplarının küçülmesinin sınıflarda sınıf kurallarına uyum, davranış problemlerini ve okula uyumu güçleştirdiğini belirtti.


3)    2021-2022 eğitim öğretim yılı içinde zümre ve branş öğretmenleri arası bilgi akışı ve paylaşımı ile öğrenci başarılarının değerlendirilmesi:

Beden Eğitimi Öğretmeni ve Okul Zümre Başkanı  Ayfer KILIÇASLAN 2021-2022 eğitim öğretim yılı içerisinde okul zümrelerinin tam bir uyum içerisinde çalıştıklarını ve başarılı bir yılı geride bıraktıklarını vurguladı. Ancak öğrenciler arasında normal olarak seviye farklılıklarının bulunduğunu ifade etti. 

2. Fen Bilgisi Zümre Başkanı  Sertaç AYBEK 2021-2022 eğitim öğretim yılında öğretim yöntem ve tekniklerine uygun olarak hazırlanmış olan planlar doğrultusunda çalışmaların bilişim teknolojileri ile de desteklenerek istenilen hedefler doğrultusunda tamamlandığını belirtti. Gelecek yıl sene başı itibarı ile sınıf seviye tespitlerinin mutlaka yapılıp konuların bu seviyelere göre verilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca derslerin mutlaka teknolojik araçlarla desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

3. Anasınıfı zümre başkanı Nurcan OĞRAM 2021-2022 eğitim öğretim yılı ders müfredatlarındaki konuların zamanında tamamlandığını, işlenmemiş veya yarım kalmış konuların bulunmadığını söyledi.

4. Özel Eğitim Zümre Başkanı    Zafer BAYKAL 2021-2022 eğitim öğretim yılı içerisinde sosyal ve kültürel faaliyetlere yer verildiğini, okul bünyesinde bir takım sosyal faaliyetler yapıldığını, okul kütüphanesinden yararlanıldığını belirtti. 

4)    2021-2022 eğitim öğretim yılı boyunca eğitim öğretim sürecinde karşılaşılan güçlükler:
5)    Beden Eğitimi Öğretmeni ve Okul Zümre Başkanı Ayfer KILIÇASLAN 2021-2022 eğitim öğretim yılında 1. Sınıf öğrencileri arasındaki yaş farklılıklarının çok olmasının öğrenmede güçlüklere neden olduğunu bu durumun 2021-2022 eğitim öğretim yılında giderilmesinin yararlı olacağını belirtti.  

2. Görsel Sanatlar Zümre Başkanı  Z.Nadihan TALAY öğrencilerin seviyelerinde farklılıklar bulunduğunu söyledi. Ayrıca bazı velilerin aşırı ilgisizliklerinin öğrenci başarısını olumsuz etkilediğini belirtti. Bu tür velilerle özel görüşmeler yaparak veli ilgisizliğinin giderilmeye çalışıldığını vurguladı.

4. Sosyal Bilgiler Zümre Başkanı  Mustafa ZAMAS  okulumuzun fiziki alt yapısının yeterli olduğunu bu nedenle 2021-2022 eğitim öğretim yılı boyunca herhangi bir sorunla karşılaşmadığını belirtti.

6)    2021-2022 eğitim öğretim yılında uygulanan rehberlik hizmetlerinin değerlendirilmesi:

3. İngilizce Zümre Başkanı Derya AKTAŞ 2021-2022 eğitim öğretim yılı rehberlik hizmetlerinin okul rehberlik hizmetleri planına göre yürütüldüğünü, gerekli durumlarda öğrenci ve velilerle görüşmelerin yapıldığını söyledi.  Ayrıca öğrenci ve velilerin bu plan çerçevesinde bilgilendirildiğini vurguladı.

4. Teknoloji Tasarım Zümre Başkanı S.Bahar ÖZTÜRK 2021-2022 eğitim öğretim yılında rehber öğretmenimiz tarafından öğrenciler için toplu ve bireysel çalışma programları yapıldığını belirtti. Velilerin bu konuda bilgilendirildiğini vurguladı.

Beden Eğitim Öğretmen ve Okul Zümre Başkanı Ayfer KILIÇASLAN veli, öğretmen, öğrenci ve okulun başarı konusunda ortak hedefler oluşturması gerektiğini belirtti. Bu hedeflere ulaşmada araç ve gereçlerin iyi seçilmesi, hedef basamaklarında nerede olduğumuz belli aralıklarla kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı. 2021-2022 eğitim öğretim yılında okulumuzun ortak hedefleri doğrultusunda rehberlik servisimizin gerekli katkıyı sağladığını belirtti. 

7)    2021-2022 eğitim öğretim yılı ile ilgili görüş ve tavsiyeler:

1/A sınıf öğretmeni ve Okul Zümre Başkanı Ayfer KILIÇASLAN. 2021-2022 eğitim öğretim yılında veli okul işbirliğinin çok daha etkin hale getirilmesi gerektiğini vurguladı. Çünkü anne ve babaların öğrencilere yaklaşımı onların eğitim başarılarını destekleyici olmalı, tavır ve davranışlarda ortak bir tutum geliştirilmelidir dedi. Bu nedenle veli okul işbirliğinin çok iyi sağlanması gerektiğini belirtti. Ayrıca 2021-2022 eğitim öğretim yılı zümre toplantılarında başarıyı artırıcı tedbirlerin mutlaka ele alınması gerektiğini vurguladı.  

2. Sosyal Bilgiler Zümre Başkanı  Mustafa ZAMAS 2021-2022 eğitim öğretim yılında velilerle işbirliği yapılarak öğrencilerimizin evde ve okulda ki zamanlarının iyi kontrol edilmesinin yararlı olacağını söyledi. Çünkü Zaman kontrol edilince hayat da kontrole girer dedi. 

3. Müzik Zümre Başkanı Bahar DEMİRCİ 2021-2022 eğitim öğretim yılında öğrencilerimiz için okulda ve evde düzenli çalışma ortamları hazırlanmalıdır. Özellikle evdeki çalışma ortamının hazırlanmasında veliler bilgilendirilmelidir dedi. Televizyon, bilgisayar vb. gibi araçların doğru kullanımının sağlanması gerektiğini belirtti.

4. İngilizce Zümre Başkanı Derya AKTAŞ. bu yıl olduğu gibi 2021-2022 eğitim öğretim yılında da derslerin işlenmesi esnasında öğrencilerin etkin katılımı sağlanmalı, öğrenci rahatça soru sorabilmeli, görüşlerini açıklayabilmelidir dedi. Öğrencilerin belirttiği görüşler ne olursa olsun dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

8)    2021-2022 eğitim öğretim yılı öğrenci başarısının arttırılması için alınabilecek önlemler:

         1.Okul Zümre Başkanı Ayfer KILIÇASLAN  2021-2022 eğitim öğretim yılı başında hazırlanacak olan yıllık planlar doğrultusunda eğitim öğretim hizmetlerinin yürütülmesinin öğrenci başarısını arttıracağını belirtti. Öğretim yöntem ve tekniklerine uygun olarak hazırlanış olan planlar doğrultusunda yapılan çalışmaların bilişim teknolojileri ile de desteklenerek istenilen hedeflere ulaşılacağını vurguladı. Ayrıca yeni müfredatın öğrenciyi merkeze aldığını vurgulandı. Bu nedenle öğrencilerin derslerde çok aktif olması gerektiğini ve derslerin mutlaka teknolojik araçlarla desteklenmesi gerektiği belirtti.  

2. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi  Zümre Başkanı Emine POLAT eğitim programının planlı olarak uygulanmasıyla eğitimin hedeflerine ulaşılabilir olması gerektiğini vurguladı. Ayrıca eğitim programlarının çağın gereklerine, ihtiyaç ve beklentilerine uygun yeni yönelimleri yansıtması, programlardaki öğretme öğrenme yaklaşımlarının benimsenmesi gerekmektedir dedi.
3. Beden Eğitimi Öğretmeni ve Okul Zümre Başkanı  Ayfer KILIÇASLAN 2021-2022 eğitim öğretim yılında uygulanacak eğitim öğretim faaliyetlerinde derslerin özelliğine ve öğrenci seviyelerine uygun etkinlikler seçilmesinin başarıyı artırılacağına inandığını belirtti.     
    
    4. Anasınıfı zümre başkanı Nurcan OĞRAM 2021-2022 eğitim öğretim yılında veli okul işbirliğinin etkin hale getirilmesi gerektiğini vurguladı. Veli okul işbirliğinin etkin uygulandığı durumlarda başarının çok daha yükseklere çıktığını belirtti.  


5.Matematik Zümre Başkanı Hüsniye BEŞER okuma alışkanlığı kazandırmanın başarıyı artırmada önemli bir faktör olduğunu vurguladı. Bu nedenle okulların kütüphaneleri zenginleştirilmeli dedi. Böylece öğrenme öğretme ortamlarında etkileşim ve üstün verimin sağlanacağını söyledi. Ayrıca okulların sahip olduğu olanaklar ders saati dışında da hizmete sunulmalıdır. Öğretmenlerin sürekli olarak hizmet içi eğitim olanaklarından yararlanması sağlanmalıdır dedi. https://www.sorubak.com 

9)    Dilek ve temenniler:

Dilek ve temenniler bölümünde tüm zümre başkanı öğretmen arkadaşlar 2021-2022 eğitim öğretim yılının başarılı ve sağlıklı bir şekilde geçirdikleri Bilişim ve Teknoloji Zümre Başkanı Fatih AYAN ini belirtti.  İyi dilek ve temennilerinde bulundular.  
4. Teknoloji Tasarım Zümre Başkanı S .Bahar ÖZTÜRK söz alarak 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında başarıya ulaşılması için 19 Mayıs Ortaokulu  tüm zümre öğretmenlerinin görev ve sorumluluk bilinci içinde çalıştıklarını ve başarılı bir eğitim öğretim yılı geçirdiklerini vurguladı.

Okul Zümre Başkanı Ayfer KILIÇASLAN 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında zümre öğretmenlerinin birlik ve dayanışma içinde oldukları, her konuda yardımlaşarak bir ekip oluşturduklarını vurguladı. Bu özverili çalışmalarından dolayı zümre öğretmenlerine teşekkür etti.

   
10)    Kapanış:

Okul Zümre Başkanı Ayfer KILIÇASLAN 2021-2022 eğitim öğretim yılında başarılı ve sağlıklı bir eğitim öğretim yılı geçirdiklerini belirtti. 2021-2022 eğitim öğretim yılı için de iyi dilek ve temennilerde bulundu.  Emeklerinden dolayı öğretmenlere teşekkür etti.
         Başka bir gündem maddesi olmadığından 2021-2022 eğitim öğretim yılı sene sonu Okul zümre Başkanlar Kurulu Toplantısı katılanlara teşekkür edilerek Okul Zümre Başkanı Ayfer KILIÇASLAN tarafından saat 16.10’da bitirdi
Okul Zümre Başkanlar Kurulu toplantısı yukarıda anılan tarih, yer ve saatte yapılmış olup aşağıda imzası bulunan Zümre Başkanları tarafından iş bu tutanak düzenlenerek okunduktan sonra imza altına alınmıştır. 


OKUL ZÜMRE BAŞKANLAR KURULU
SENE SONU TOPLANTISINDA
ALINAN KARARLAR

KARAR NO: 3                                                                           KARAR TARİHİ:  2022

1.    2021-2022 Eğitim öğretim yılında derslerde müfredata uygun şekilde programın takip edildiği,

2.    2021-2022 Eğitim öğretim yılının I. ve 2. döneminde yapılan Okul Zümre Başkanları Kurulu toplantılarında alınan kararların tam olarak uygulandığı,

3.    2021-2022 eğitim öğretim yılı içerisinde okul zümrelerinin tam bir uyum içerisinde çalıştıkları ve başarılı bir yılı geride bıraktıkları,

4.    2021-2022 eğitim öğretim yılı boyunca eğitim öğretim sürecinde karşılaşılan güçlüklerin zümre öğretmenlerinin işbirliği ile büyük ölçüde aşıldığı,

5.    2021-2022 eğitim öğretim yılı rehberlik hizmetlerinin okul rehberlik hizmetleri planına göre yürütüldüğü,

6.    2021-2022 eğitim öğretim yılında da derslerin işlenmesi esnasında öğrencilerin etkin katılımlarının sağlanması,

7.    2021-2022 eğitim öğretim hizmetlerinin, eğitim öğretim yılı başında hazırlanacak olan yıllık planlar doğrultusunda yürütülmesi,

8.    2021-2022 eğitim ve öğretim yılının başarılı bir şekilde tamamlanmasında en önemli etkenin okuldaki zümre öğretmenlerinin görev ve sorumluluk bilinci içinde oldukları,

2021-2022 eğitim ve öğretim yılında da zümreler arasındaki etkin işbirliğinin artırılarak devam ettirilmesi kararı alındı.

Kaynak: Webdeöğren.com

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner13

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Grubumuza Üye olarak Tüm Gelişmelerden Haberdar Olabilirsiniz