2. Dönem 9. Sınıf ŞÖK Toplantı Tutanağı

2.DÖNEM ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

Toplantı Tarihi - Saati- Yeri:

…. …. 20… – 16.30 –Öğretmenler Odası

Kurul Başkanı:

...................(Müdür Yardımcısı)

9/… Sınıfı

Şube Öğretmenleri:

...................: Sınıf Rehber Öğretmeni (Türk Edebiyatı)

...................: Dil ve Anlatım

...................:  Matematik

...................:  Coğrafya

...................:  Fizik

...................:  Biyoloji

...................: Seçmeli Kuran-ı Kerim/Temel Dini Bil.

...................:  Kimya

...................:  Tarih

...................:  Sağlık Bilgisi 

...................: DİKAB

...................:  Görsel Sanatlar

...................:  Beden Eğitimi

...................:  İngilizce

...................: Almanca

GÜNDEM MADDELERİ:

  1. Yoklama,
  2. Açış Konuşması,
  3. 1. Dönem Tutanağının okunup, değerlendirilmesi,
  4. Öğrenci Ders Devamsızlık ve Başarı Durumlarının Değerlendirilmesi,
  5. Sınıf Rehber Öğretmenin Açıklamaları,
  6. Ders Öğretmenlerinin Açıklamaları,
  7. Başarıyı Arttırıcı Önlemler,
  8. Ödevler,
  9. Yazılı Yoklamaların Planlanması,
  10. Dilek ve Temenniler.

GÖRÜŞMELER 
………..Anadolu Lisesi 9-…. sınıfı, şube öğretmenleri kurulu 20…-20… öğretim yılı 2. dönem toplantısını yapmak üzere Lise Müdür Yardımcısı ...................başkanlığında, …/…/.20… tarihinde saat 16:30’da öğretmenler odasında toplandı.

1. Gündem Maddesi: İstilal Marşının okunmasından sonra gündemin 1. maddesi gereği, sınıf rehber öğretmeni (Türk Dili ve Ed. Öğrt.) ................... tarafından alınan yoklama neticesinde; bütün öğretmenlerin toplantıda hazır bulunduğu görüldü.

2. Gündem Maddesi: Açılış konuşmasını  Kurul Başkanı ...................yaptı: “Okulumuz adına iyi bir dönem geçirdik. Genelde öğrencilerimiz başarılılar ve disiplin açısından da çok fazla sorun yaşamadık. Özellikle 9. Sınıfların okula uyum sağlamaları için elimizden gelen çabayı gösterdik. Öğrencilerin İlköğretimden getirdikleri bazı olumsuz davranışları değiştirmek için tüm öğretmenlerimiz gayret gösterdi. Teşekkür ederim.”

3.Gündem Maddesi: ................... (Türk Dili ve Edebiyatı) tarafından 1. Dönem şube öğretmenler kurulu toplantı tutanağı okundu. Alınan kararların ne derece uygulandığı değerlendirildi.
Çevreye duyarlılık derse katılım, etkin çalışma, soru çözme ve kitap okuma alışkanlığının kazandırılması gibi amaçlanan hedeflere kısman ulaşıldığı görüldü.
    Dönem ödevleri ile ilgili öğrenci çalışmalarının yakından takip edilmesi gerektiği vurgulandı.
4. Gündem Maddesi: Sınıf Rehber Öğretmeni ................... 9/E sınıfı öğrenci devamsızlıkları, ders başarı durumları hakkında şube öğretmenlerini bilgilendirdi. Devamsızlığı 5 ile 10 gün arasında olan iki öğrencinin olduğu görüldü. Tüm derslerin başarı değerlendirilmesi yapıldı ve sınıfın genel ders başarısının iyi olduğu görüldü. Sayısal derslerde öğrenci başarısının biraz düşük olduğu görüldü.

5. Gündem Maddesi: Sınıf rehber öğretmeni ...................: İkinci dönem hızlı, yoğun bir çalışma bizi bekliyor. Bu kısa sürede öğrencilerin kişisel problemlerini en az düzeye indirip, öğrencilere azami seviyede bir ders çalışma alışkanlığı kazandırmamız gerekiyor. Bu arada velilerin de eğitime katkı sağlaması gerekiyor. Benim arkadaşlardan ricam, ilk olarak ders ve sosyal açıdan yetersiz olan öğrencilerin tespit edilmesinde yardımcı olunması. Bu tespit yapıldıktan sonra işlerimiz kolaylaşacaktır. Bir diğer madde de, öğrencilerimizin kulüp faaliyetlerinin yakından takip edilmesi. Zira sosyal hayattaki çeşitlilik ve başarı, öğrencinin ders başarısını doğrudan etkilemektedir. Öğrencilerimizin ders dışı bu faaliyetlere katılımını sağlamalıyız. En kısa zamanda en yüksek verimle çalışıp, öğrencilerimizi, milli eğitim temel kanununda belirtilen ilkeler doğrultusunda yetiştirmemiz gerekiyor.” dedi ve altıncı maddeye geçildi.

6. Gündem Maddesi: Matematik Öğretmeni ...................: “ 9-E sınıfındaki öğrencilerin, derse katılımı genelde yüksek. Fakat ders başarısı istediğimiz düzeyde değil. Derse karşı ilgisiz olan birkaç öğrenci var. Bu problemin aşılması için öğrencilere ödevlendirme yapılabilir. Hal, hareket ve davranışlar açısından beni üzen öğrenci yok. Öğrencilerin hala alışma sürecinde olduğunu düşünerek, onları rahatlatıcı programlar yapılmasını tavsiye ediyorum. Teşekkür ederim”

Coğrafya Öğretmeni ...................: “ 9/… sınıfı başarılı bir sınıf. Sınıfın birçok öğrencisi düzenli olarak ders çalışıyor. Başarıları istenilen seviyede değil; ama öğrenciler çok azimli. Onlara sayısal derslerde daha fazla destek olmalıyız. Ben gerekli gayreti onlarla birlikte gösteriyorum ve tüm arkadaşlardan da bunu bekliyorum. Teşekkür ederim.”

Tarih Öğretmeni ...................: “Tarih dersi 9. sınıf öğrencileri için zevkli bir ders. Derste genel kültür sağlayıcı bilgileri ön plana çıkardığımızda öğrencilerin ilgisini çekebiliyoruz. Genel başarı durumları iyi. Davranış noktasında da olumsuz bir durum yok. Teşekkür ederim”

Fizik Öğretmeni ...................: “Şu anda sınıfın genelinden memnunum; fakat derse “başaramıyorum” düşüncesiyle ilgisiz davranan öğrenciler var. Tüm ders öğretmeni arkadaşların bu öğrencilere sayısal derslere ağırlık vermeleri hususunda özendirici telkinlerde bulunmasını istiyorum.  Tüm arkadaşlar bu durumdaki öğrencileri dikkatle izlemeli. Bunun dışında sınıftan bir şikayetim yok. Teşekkür ederim.”

Biyoloji Öğretmeni ...................: “İlk dönem itibariyle öğrencilerden bir şikayetim yok. Dersimiz zevkli bir ders. Fakat öğrenciler özellikle sınavlarda zorlanıyorlar. Bunun için öğrencilerin sabırlı olması ve ısrarla çalışmaya devam etmesi gerekiyor. Bunu sağlamak için bizlere büyük iş düşüyor. Ders anlatımlarında ne kadar çok duyu organına hitap edersek başarıyı o kadar artırmış oluruz. Akıllı tahtaların aktif kullanılması gerekli. Ahlak, hal ve hareket açısından sıkıntılı olduğumuz öğrenci yok. Teşekkür ederim.” dedi ve yedinci maddeye geçildi.

ALINACAK ÖNLEMLER:
1. Kitap okuma alışkanlığı kazandırmaya yönelik çalışmalar yapılacak gerekirse kitap okuyan öğrenciler onurlandırılacak.
2. Şube öğretmenleri tarafından özendirici kitap tanıtımları yapılacak.
3. Özellikle devamsızlığı çok öğrenciler yakından takip edilip idare ile işbirliği yapılacak.
4. Ders defter kitaplarının düzenli olarak getirilmesi için belli aralıklarla denetleme yapılacak.
5.Akıllı tahtalar etkin olarak kullanılacak.
6.Şiir, kompozisyon, bilgi yarışmaları hakkında duyurular yapılıp yarışmalara öğrenci katılımı sağlanacak.
9.Sınıf rehber öğretmeni veli toplantılarında konuşulan hususlar hakkında diğer öğretmenleri bilgilendirecek.
10. Yakın branş dersleri etkileşimli tahtanın kullanımı konusunda bilgi materyal alış verişinde bulunacak

8. Gündem Maddesi: Müdür Yardımcısı  ……………..: “Öğrencilerin tüm derslerden ödev dağılımlarının yapıldığını, ödev alan öğrencilerin çalışmalarının yakından takip edilmesi gerektiğini, daha önce belirlenen kriterlere göre nesnel bir değerlendirmenin yapılması gerektiğini dile getirdi.

9. Gündem Maddesi: Sınıf Rehber Öğretmeni ...................: Bazı derslerde zümre kararları neticesinde belli oranlarda kitap sorusu sorulmakta. Diğer derslerde bu kitapların okunması için öğrenciler ile kitap okuma etkinliği yapılabilir
Tüm derslerden önceki dönemde belirlenen sayıda sınav yapılacağı görüldü.

Son Gündem Maddesi: Kurul Başkanı ...................öğrencilerin ve öğretmenlerin başarılarının artması dileğinde bulundu ve toplantıya katılanlara teşekkür ederek toplantıyı sona erdirdi.

GÖRÜŞMELER

Anahtar Kelimeler:
9. Sınıf ŞÖK Toplantı TutanağıŞOK Toplantı Tutanağı2.DÖNEM ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞIDIR.2.DÖNEM ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULUŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞIDIR.Şube Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağışök Nedir2. Dönem 9. Sınıf ŞÖK Toplantı Tutanağı9. Sınıf 2. Dönem ŞÖK Toplantı Tutanağı2021 2022 Eğitim öğretim Yılı şök Toplantı Tutanağı2. Dönem şök Toplantı Tutanağı1. Dönem şök Toplantı TutanağıGÜNCEL 2021 2022 ŞÖK TOPLANTI TUTANAKLARI2021 2022 ŞÖK TOPLANTI TUTANAKLARIŞÖK TOPLANTI TUTANAKLARI9. Sınıf 2. Dönem Şube Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı9. Sınıf 2. Dönem ŞökŞube Öğretmenler Kurulu Kimin Başkanlığında Toplanır?Şube Öğretmenler Kurulu Kimin Başkanlığında Toplanır2 Dönem şube öğretmenler Kurulu Toplantısı Ne Zaman Yapılır?2 Dönem şube öğretmenler Kurulu Toplantısı Ne Zaman YapılırŞÖK Toplantısı Nasıl Yapılır?Şök Toplantısı Nasıl YapılırŞök Toplantı Tutanağı Nedir?9. Sınıf Şube Öğretmenler KuruluŞube Öğretmenler KuruluToplantı Tutanağışök Neşökün Açılımı9.sınıf şube öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı8. Sınıf şök Toplantı Tutanağı 2021 20227. Sınıf şök Toplantı Tutanağı 2021 20225. Sınıf şök Toplantı Tutanağı 2021 20223. Sınıf ŞÖK Toplantı Tutanağı 2021 20229. Sınıf ŞÖK Toplantı Tutanağı 2021 20229. Sınıf 2. Dönem şök Toplantı Tutanağı 20209. Sınıf 2. Dönem şök Toplantı Tutanağı 20229. Sınıf 2. Dönem şök Toplantı Tutanağı 202310.sınıf şök Toplantı Tutanağı 2.dönem9. Sınıf Sene Sonu şök Toplantı Tutanağı

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol