Mesleki Gelişim Dersi Sorumluluk Sınavı Soru ve Cevapları

1-Aşağıdakilerden hangisi iletişimin öğelerinden değildir.
A. Kalıtım
B. Alıcı
C. Mesaj
D. Kaynak

2-Aşağıdakilerden hangisi iletişimin engellerinden değildir.
A. Gürültü engeli
B. Mesajın kabul edilmesi
C. Karmaşık ve aşırı teknik bir dil
D. Yetersiz bilgi

3-Devlet gücüyle uyulması zorunlu hale getirilmiş kurallar aşağıdakilerden hangisidir.
A. Dini kurallar
B. Ahlak kuralları
C. Hukuk Kuralları
D. Görgü Kuralları

4-Çürük bir dişten gelen ağrı nedir?
A. Kalıtım
B. Güdü
C. Uyarıcı
D. Etkileşim

5-Yaşantısal deneyimler yoluyla davranışlarda değişiklikler oluşturma sürecine ne ad verilir
A. Düşünme
B. Öğrenme
C. Unutma
D. Merak

6-Bireylerin başarı ve becerilerine bakılarak uygun mevkilere atanması hangisi ile ilgilidir.
A. Edinilmiş statü
B. Toplumsal rol
C. Toplumsal etkileşim
D. Kazanılmış statü

7-Bir şeyin nasıl yapılacağını görsel ve işitsel araçlar kullanılarak gösterilmesidir. Özellikle spor, fen, müzik ve sanat alanlarında kullanılmaktadır.
Bu ifade öğrenme yöntemlerinden hangisi ile ifade edilmektedir.
A. Beyin fırtınası yöntemi
B. Programlı öğretim yöntemi
C. Sunuş yöntemi
D. Gösteri(Demonstrasyon) yöntemi

8-Aşağıdakilerden hangisi bilgiyi sunma tekniklerinden değildir?
A. Anlatma tekniği
B. Seminerler
C. Anket uygulama
D. Kurslar

9-Günümüzde bilgi kirliliğinin (dezenformasyon) en çok yaşandığı medya türü hangisidir?
A) Gazete B) Televizyon
C) İnternet D) Radyo

10-Aşağıdakilerden hangisi bir araştırma türü değildir?
A) Kütüphane araştırmaları
B) Laboratuar araştırmaları
C) Analitik araştırmalar
D) Piyasa araştırmaları

Komisyon Başkanı
……………………
Okul Mdr.
11-Kavram olarak hem yenileme/yenilenme sürecini, hem de bir sonucu (yenilik) ifade eden kavram hangisidir.
A) İnovasyon B) İcat C) Yaratıcılık D) Fırsat

12-Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yüksek motivasyon ifadesidir?
A) Nedensiz çatışmalar B) Sevgi ve saygı
C) İşe gelirken isteksizlik D) Asık suratlar

13-Aşağıdakilerden hangisi yönetimin fonksiyonlarından değildir?
A. Koordinasyon
B. Rekabet
C. Organizasyon
D. Denetim

14-Aşağıdakilerden hangisi Üretim Araçlarının Mülkiyetine göre işletmelerden değildir?
A. Kamu İşletmeleri
B. Karma İşletmeler
C. Tarım İşletmeleri
D. Özel İşletmeler

15-Aşağıdakilerden hangisi Sektörler Açısından İşletmelerden değildir?
A. Büyük İşletmeler
B. Ticaret İşletmeleri
C. Hizmet İşletmeleri
D. Sanayi İşletmeleri

16-Yasalar açısından işletmeleri grupladığımızda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.
A. Tek Kişi İşletmeleri
B. Şirketler
C. Kamu İşletmeleri
D. Kooperatifler

17.Aşağıdakilerden hangisi şahıs şirketidir?
A. Anonim B. Kolektif
C. Limited D. Kooperatif

18-Bir yanma olayının oluşabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin bir arada olması gerekir?
A. Yanıcı madde, oksijen, sıcaklık
B. Oksijen, hava, ateş
C. Sıcaklık, ateş, kibrit
D. Hava, yakacak, su

19- Aşağıdakilerden hangisi kimyasal kaynaklı meslek hastalıklarının içinde yer almaz?
A) Ağır Metaller B) Tozlar  C) Gazlar D) Çözücüler

20-İşçilerin iş kazalarına uğramalarını önlemek amacıyla güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken önlemler dizisine ne denir?
A. İş Güvenliği B. İş   C.İşçi D.Planlama

Mesleki Gelişim Sınav Sorularını İndirmek İçin Tıklayınız

Mesleki Gelişim Sınav Sorularının Cevaplarını İndirmek İçin Tıklayınız

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol