9. Sınıf Tarih 1.Dönem 1.Yazılı Sınavı

9.SINIF LİSE TARİH 1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI

1-) Bilgi: MÖ.3200 yılında yazının bulunmasıyla tarihi devirler başlamıştır.

Soru: Bu bilgiye göre tarih öncesi dönemleri araştıran bir tarihçi aşağıdaki hangi bilim dallarından yararlanamaz? İşaretleyiniz. [6 puan]

( ) Paleografya
( ) Epigrafya
( ) Arkeoloji
( ) Antropoloji
( ) Nümizmatik


2-) Bilgi: Kişilere ait olan taşınır ve taşınmazlara özel mülkiyet denir. Yeni Taş Dönemiyle birlikte insanlar üretim hayatına başladıkları için özel mülkiyet kavramı gelişmiştir.

Soru: Aşağıdaki buluntulardan hangileri özel mülkiyete örnektir? İşaretleyiniz. [6 puan]

( ) Araba tekerlekleri
( ) Para
( ) Tapınaklar
( ) Altın takılar
( ) Bakırdan aletler
( ) Demir silahlar


3-) Bilgi: İnsan topluluklarının geçmişteki yaşayışlarını, kültür ve uygarlıklarını, birbiriyle olan ilişkilerini, (antlaşma, ticaret, savaş vb.) yer zaman ve faillerini göstererek, neden-sonuç ilişkisi içerisinde, belgelere dayalı olarak objektif (tarafsız) biçimde inceleyen bilim dalına tarih denir. [9 puan]

a) “Tarihçi ile olgular arasında kesintisiz karşılıklı bir etkileşim süreci, bugün ile geçmiş arasında bitmez bir diyalogdur.” Sözü tarihin tanımında geçen hangi ifadeyi vurgular? Yazınız.

b) “Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat, insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır.” Sözü tarihin tanımında geçen hangi ifadeyle alakalıdır? Yazınız.

c) “Gerçek bir tarih için kaynaklara gitmek, kaynakları iyi tenkit edip değerlendirmek gerekir.” Sözü tarihin tanımında geçen hangi ifadeyle alakalıdır? Yazınız.

4-) Bilgi:  İnsan topluluklarının eski zamanlardan günümüze kadar geçirmiş olduğu faaliyetler tarihin konusunu oluşturur. Kısacası tarihin konusu insandır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi tarihin konusudur? İşaretleyiniz. [8 puan]

(     ) Depremlerin oluşumu
(     ) Kavimler Göçü
(     ) Malazgirt Savaşı
(     ) Yağmur yağması
(     ) Milli spor müsabakaları
(     ) Yöresel halk oyunları


5-) Bilgi: Hayat içerisinde tek tek meydana gelen değişmelere olay (vaka) denir. Olaylar belirli bir süre içerisinde gerçekleşir. Aynı türdeki olayları bir bütün olarak anlatmak için kullanılan ve süreklilik gösteren gelişmelere ise olgu denir. Aşağıda size verilen gelişmelerin olay veya olgu olduklarını yazınız. [16 puan]

Talas Savaşı [           ]
İstanbul’un bir Türk şehri haline gelmesi[ ]
Türkiye’nin çağdaşlaşması [           ]
Yazı ve matbaanın bulunması [           ]
Balkanların Fethi [           ]
Bilgi birikiminin ve aktarımın kolaylaşması [           ]
Balkanların Türk yurdu haline gelmesi [           ]
Türkiye’nin Çağdaşlaşması [           ]


6-) Bilgi: Antropoloji: Irk bilimidir. İnsan ırkını araştırır. Fiziki ve sosyal diye ikiye ayrılır. Fiziki antropoloji insan ırkının biyolojik ve fiziksel özelliklerini incelerken sosyal antropoloji farklı kültürler arasındaki ilişkileri inceler. [10 puan]

Epigrafi: Anıt ve kitabelerdeki yazıların çözümlenmesi ve yorumlamasını yapar. Yani sert cisimler üzerindeki yazıları inceler.

Diplomatik: Diplomatik resmi belgelerin gerçek olup olmadığını, belgeler üzerindeki işaretlerin ne anlama geldiğini belirterek tarih bilimine yardımcı olur.

Soru: Size verilen bilgilere göre aşağıdaki buluntuları hangi bilim dalının incelediğini yazınız.

Mezar taşları üzerindeki yazılar
Fatih Sultan Mehmet’in fermanı
Cami kapı girişleri üzerindeki yazılar
Kurganlardan çıkartılan iskeletler
Küçük Kaynarca Antlaşması metni 


7-) Aşağıdaki tarihi gelişmeleri oluş zamanlarına göre sıralayınız. (Kutucuklara oluş sırasına göre 1-2-3-4 yazınız.) [8 puan]

Hayvanların evcilleştirilmesi (      )
Kesici aletlerin yapılması    (      )
Bakırdan eşyalar yapılması    (      )
Ateşin bulunması    (      )
8) Bilgi: Bir işin, bir oluşun geçtiği, geçeceği ve geçmekte olduğu süreye zaman denir. İnsanlar ilk çağlardan itibaren zamanlarını belirleme ihtiyacı duymuşlardır. Zamanı, yıl, gün, ay, hafta, saat, dakika gibi bölümlere ayırmışlardır. Zamanı, gün, ay ya da yıl gibi uzun süreli dönemlere bölen çizelgelere takvim denir. Siyasi, sosyal, ekonomik açıdan benzer özellikler taşıyan, insan yaşamında birçok değişikliklere ve yeniliklere yol açan önemli bir olayla başlayıp yine önemli bir olayla biten zaman dilimlerine çağ denir. Milat başlangıç alınarak zamanı yüz yıllık dilimlere ayırmaya yüzyıl ya da asır denir. [12 puan]

a) Bugün resmi olarak kullandığımız takvimi yazınız.

b) Dini günlerde kullandığımız takvimi yazınız.

c) İçinde bulunduğunuz çağı yazınız.

d) İçinde bulunduğunuz yüzyılın yazınız.

9-) Alfabe, yazı ve parayı ilk kez kullanan uygarlıklar hangileridir? Eşleştiriniz. [9 puan]

Sümerler:

Lidyalılar:

Mısırlılar:

Romalılar:

Fenikeliler:

Türkler:

10-) Bilgi: Kültür, bir millete ait maddi ve manevi değerlerin tümüdür.

Soru: Bir kültürün, başka coğrafyalara taşınmasında, aşağıdaki yollarından hangileri etkilidir? İşaretleyiniz. [6 puan]

(    ) Ticaret         (    ) Savaş            (    ) Göç

11-) Bilgi: Tarihsel verilerin zamana, yere ve konuya göre bölümlere ayrılarak düzenlenmesine tasnif denir. Sınıflama ile tarih araştırmalarının kolaylaştırılması hedeflenmiştir.

Soru: Aşağıdaki örnekler hangi sınıflama türüne girmektedir? Yazınız. [10 puan]

Sakarya Tarihi
Edebiyat Tarihi
Hukuk Tarihi
Orta Çağ Tarihi
Orta Asya Tarihi

Kaynak: tarihyolu.com

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol