12. SINIF TRAFİK VE İLK YARDIM EĞİTİMİ DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI

DOĞRU – YANLIŞ TİPİ SORULAR. DOĞRU CÜMLENİN ÖNÜNE “ D” YANLIŞ CÜMLENİN ÖNÜNE “Y” HARFİ KOYUNUZ. HER SORU 5 (BEŞ) PUANDIR.

(    )1. İlk Yardım:Herhangi bir kaza yada yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önlemek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır.

(    ) 2. Eğer ilk yardım bilinmiyorsa da hastayı kurtarmak için müdahale edilmelidir  ve yaralı kımıldatılmamalıdır.

(    ) 3. Herhangi bir kaza ya da ani bir hastalık durumunda, tıbbi yardım için en hızlı şekilde 112 aranarak haber verilmesidir.Duruma göre itfaiye (110), zehir danışma merkezi (114), emniyet güçleri (Polis-155 / Jandarma-156) de aranabilir.

(    ) 4. İlk yardımcı en az Temel İlk Yardım Eğitimine katılıp  “ilkyardımcı sertifikası” almış kişidir.

(    ) 5. İlk yardımcının müdahalede yapması gerekenler durumlardan biriside.Hasta ya da yaralıya müdahalede yardımcı olacak kişileri organize etmektir.

(    ) 6. Motorlu bisiklet, motosiklet ve iş makinesi dışındaki motorlu araçlarda ilk yardım çantası bulundurmak zorunludur.

(    ) 7. Araçlarda bulunan her 10 koltuk için 1 çanta için malzeme ilave edilir.

(    ) 8. İlk yardım çantasında gerekli olan malzemelerinin miktarını etkileyen faktör, taşınan yolcu sayısıdır. Yolcu taşıyan araçlarda daha çok miktarda malzemesi olan ilk yardım çantası bulunmalıdır.

(    ) 9. Organ bağışı, bir insanın organlarının bir kısmının veya tamamının, henüz sağlıklı iken, beyin ölümünün ardından başka insanlarda yararlanılmak üzere bağışlanmasıdır.

(    ) 10. TC Vatandaşı olan her yaştaki sağlıklı  ve mümeyyiz olan bir kişiden Organ ve Doku alınabilmesi için vericinin en az iki tanık huzurunda açık, bilinçli ve tesirden uzak olarak önceden verilmiş yazılı ve imzalı veya en az iki tanık önünde sözlü olarak beyan edip imzaladığı tutanağın bir hekim tarafından onaylanması zorunludur.

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR. DOĞRU SORUYU İŞARETLEYİNİZ. HER SORU 5 (BEŞ) PUANDIR.

1- Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın tanımına uymaz?

A) İlk yardım sağlık personeli gelinceye kadar yapılır.

B) İlk yardımın amacı yaralının hayatını kurtarmak ya da hayatını devam ettirmesini sağlamaktır.

C) Maddi kayıpların engellenmesi ilk yardım çerçevesinde değerlendirilir.

D)Tıbbi araç gereç kullanılmadan yapılır.

E) İlk yardımda ilaç kullanılmaz.

2- İlk yardımda koruma: Olay yerinde olası tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır.

Tanımına bağlı olarak koruma kurallarında aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır.

A) Kazaya uğrayan araç mümkünse güvenli bir yere alınmalıdır.

B) Olay yeri görünebilir biçimde işaretlenmelidir.

C) Meraklı kişiler olay yerinden uzaklaştırılmalıdır.

D) Kazaya uğrayan çalışmıyorsa çalıştırıp farlar açılmalıdır.

E) Arcın yakınında sigara içilmemeli ve içilmesine izin verilmemelidir.

3)- Tıbbi yardım için 112 arandığında hangisi yapılmaması gereken bir davranıştır.

A) Kesin yer ve adres tanımlanmalıdır.

B) Olayın tanımı net olarak yapılmalıdır. Trafik kazası, boğulma vb..

C) Hasta ya da yaralı sayısı söylenmelidir.

D) Kanamalı hasta varsa belirtilmelidir.

E) Ekipler hızlı davranması konusunda uyarılmalıdır.

4)- İlk yardımcının müdahalede esnasında hangisini yapması doğru değildir.

A) Hasta ya da yaralının korku ve endişelerini gidermek,

B) Hasta ya da yaralıya müdahalede yardımcı olacak kişileri organize etmek,

C) Hasta ya da yaralının durumunun ağırlaşmasını engellemek için gerekli müdahalede bulunmak,

D) Olay yeri güvenliği açısından herhangi bir tehlike yok ise, hasta ya da yaralıyı kesinlikle yerinden kımıldatmamak.

E) Hasta ya da yaralının yarasını görmesine izin vermek,

5) Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcının bir özelliği olmamalıdır.

A) En az Temel İlk Yardım Eğitimine katılıp  “ilkyardımcı sertifikası” almış olmalıdır.

B) Çabuk hareket etme kabiliyetine sahip pratik olmalıdır.

C) Mevcut  araç ve gereçleri en iyi şekilde kullanmalıdır.

D) Telaşlanmadan, heyecanlanmadan ve ümitsizlik belirtisi göstermeden, hemen ölebilecek olanlara öncelikle yardım etmek.

E) Trafik kazası gördüğünde sürücülerin müdahale etmeye istekli olmalıdır.

6) İlk yardımda sıklıkla görülen durumlar

I. Solunumu duranlar

II. Kalbi duranlar

III. Şoka girenlere

müdahale sırası nasıl olmalıdır.

A) I-II-III

B) I-III-II

C) III-I-II

D) III-II-I

E) II-III-I

7) İlk yardım çantasıyla ilgili açıklamalardan hangisi doğru değildir.

A)Tüm motorlu taşıtlarda ilk yardım çantası bulunması zorunludur.

B) İlk yardım çantası araçta kolay erişilebilir ve görünür bir yerde olmalıdır.

C) Araçlarda bulunan her 10 koltuk için 1 çanta için malzeme ilave edilir.

D) Büyük sargı bezi (10 cm x 3-5 m  2 adet, Hidrofil gaz steril ( 10 x 10 cm 50'li kutu)  1 kutu, Üçgen sargı 1 adet, Hidrofil Pamuk (70 gr.)  1 paket, Flaster ( 2 cm. x 5 m)   1 adet, Çengelli iğne 10 adet ,Küçük makas (paslanmaz çelik) 1 adet, Esmark bandajı 1 adet, Turnike (en az 50 cm örgülü tekstil malzemede 1 adet , Yara bandı10 adet, Plastik örtü (150 x 200 cm) (bilgi yelpazesi. com) 1 adet, Airway (hava yolu hortumu1 adet, Solunum maskesi 1 adet, Çanta içindekilerin listesi.

E) İlk yardım çantasında gerekli olan malzemelerinin miktarını etkileyen faktör, taşınan yolcu sayısıdır.

8- Aşağıdakilerden hangisi doku ve organ bağışıyla ilgili yanlış bir açıklamadır.

A) 18 yaşını doldurmamış ve mümeyyiz olmayanlardan doku ve organ alınması yasaktır.

B) Çocuklarda; anne ve babalarının izni alınmak şartıyla, 2 yaşından başlayarak doku ve organ alınabilir.

C) Yaşamda iken, akrabalar arası nakiller hariç verici veya yakınları, alıcının ismini öğrenebilir, aynı şekilde alıcı da

vericiyi öğrenebilir.

D) Ağır iltihabi hastalıklar, şeker hastalığı, böbrek hastalıkları, kanser, AİDS gibi hastalıklar organ bağışı için engel

teşkil eder.

E) Ülkemizde, uygun şartları taşıyan doku ve organ bağışı hem hukuken hem de dinen uygundur.

9- Aşağıdaki organlardan hangisi kişi yaşamını sürdürürken bağışlanamaz?

A) Karaciğer

B) Böbrek

C) Kan

D) Kemik iliği

E) Kornea

10- Organ bağışı nerelerde yapılamaz?

A) Sağlık Müdürlüklerinde,

B) Hastanelerde,

C) Emniyet Müdürlüklerinde (ehliyet alımı sırasında),

D) Organ nakli yapan merkezlerde,

E) Adliyelerde

*****************

1-Ülkemizde 112 acil telefon hattı, öncelikle hangi hizmet için kullanılmaktadır?

A)İtfaiye    B)Ambulans    C) Polis imdat     D) Jandarma imdat

 

2-Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin birinci değerlendirilme basamağında yer alır?

A  ) Adı ve soyadının öğrenilmesi

B ) Kullandığı ilaçların belirlenmesi

C ) Kişisel özgeçmişinin öğrenilmesi

D )  Solunum sayısının değerlendirilmesi

 

3-Aşağıdakilerden hangisi, kaza sonrası güvenli bir ortamın oluşturulması için yapılması gereken uygulamalardandır?

A-Yardımı güçleştirecek meraklı kişilerin olay yerinden uzaklaştırılması

B-Olay yerinin diğer araç sürücüleri tarafından görünmesinin engellenmesi

C-Araç LPG´li ise bagajında bulunan tüpün vanasının kapatılmaması

D-Kazaya uğrayan aracın kontağının açık bırakılması

 

4-Resimde görülen manevra, hangi amaçla uygulanır?

A-Kanamanın durdurulması için

B-Dolaşımın değerlendirilmesi için

C-Kemik kırıklarının tespit edilmesi için

D. Yabancı cisim tıkanmalarında solunum yolunu açmak için

 

5-Yetişkinlere ve bebeklere yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?

Yetişkin    –          Bebek

A) 2            –          1

B) 3            –          2

C )5           –          4

D) 7           –          6

 

6-

A) I. doğru, II. Yanlış     B) I. yanlış, II. Doğru

C) Her ikisi de doğru    D) Her ikisi de yanlış

 

7-Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda, kazazedelerin durumu değerlendirilir ve öncelikli müdahale edilecekler belirlenir.

Buna göre en son müdahale edilmesi gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?

A) Açık karın yarası olan

B) Bilinci yerinde olmayan

C) Solunum zorluğu çeken

D) Ayak bileğinde çıkık olan

 

8-İlk yardımın ABC' si olarak kabul edilen uygulamalardan "C" dolaşımın değerlendirilmesini ifade etmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi, dolaşımın değerlendirilmesi aşamasında ilk yardımcının yaptığı uygulamalardandır?

A) Kazazedeye "iyi misiniz?" diye sorulması

B-Kazazedeye baş-çene pozisyonu verilmesi

C) Kazazedenin şah damarından 5 saniye süreyle nabız alınması

D) İlk yardımcının yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırması

 

9-Aşağıdakilerden hangisi, kısmi tıkanıklık yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarından biri değildir?

A) Öksürmesi engellenir

B) Gevşemiş takma dişleri varsa çıkarılır.

C) Morarma saptanırsa derhal girişimde bulunulur.

D)Durumu kötüye gidiyorsa tam tıkanmada tercih edilen uygulamalara başlanır.

 

10-Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel uygulamalarından biri değildir?

A) Koruma B) Kurtarma C) Bildirme D) Tedavi Etme

 

11- Aşağıdakilerden  hangileri, yetişkinlerde yapılan temel yaşam desteğinin uygulama basamaklarındandır ?

I. Kazazedenin sert bir zemin üzerine sırt üstü yatırılması

II. Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilmesi

III. Göğüs kemiğine, yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 1/2'si kadar aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanması

A) Yalnız I  B) I ve II  C) II ve III  D) I, II ve III

 

12- Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?

A) Trafik kazalarının önlenmesi

B) Mesleki başarının artırılması

C) Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması

D) Ülkedeki sağlık sisteminin iyileştirilmesi

 

13- Beyin, insan vücudundaki hangi sistemin bir parçasıdır?

A) Dolaşım sisteminin

B) Sindirim sisteminin

C) Hareket sisteminin

D) Sinir sisteminin

 

14- Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına (bilgi yelpazesi. com) bakılması, "Bak-Dinle- Hisset" yönteminin hangi aşamasını oluşturur?

A) Dinle  B) Bak  C) Hisset  D) Dinle-Hisset

 

15- Olay yerinde olası tehlikelerin belirlenerek güvenli bir çevrenin oluşturulması işlemi, ilk yardımın temel uygulamalarının hangisi içinde değerlendirilir?

A) Koruma B) Bildirme C) Kurtarma D) müdahale

 

16- Hangi durumdaki yetişkin bir kazazedeye, göğüs kemiği 5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?

A) Solunumu düzensiz olan

B) Solunum sayısı azalan

C) Kalbi düzensiz çalışan

D) Kalbi duran

 

17- Organ bağışı nerelerde yapılamaz?

A)Sağlık Ocaklarında

B)Hastanelerde,

C)Emniyet Müdürlüklerinde (ehliyet alımı sırasında),

D)Organ nakli yapan merkezlerde,

 

18-Verilenlerden hangileri bir ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir?

I- Önce kendi can güvenliğini sağlaması

II- Sakin, kendine güvenli ve pratik olması

III- İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olması

A) Yalnız I  B) I ve II  C) II ve III  D) I, II ve III

 

19-Soluk yoluna yabancı cisim kaçmış bir kazazedenin; konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boğazına götürdüğünü gözlemlediniz.

Bu belirtiler kazazedede hangi tür tıkanma olduğunu gösterir?

A) Tam tıkanma

B) Kısmi tıkanma

C) Damar tıkanması

D) Solunum durması

 

20-Kalbin yeniden çalışması için yapılan girişime ne ad verilir?

A) Kalp krizi  B) Kalp masajı C) Kalp spazmı D) Göğüs ağrısı

***************

A )- Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D ,yanlış olanların başına Y harfi koyunuz.(5X4 =20 PUAN)

 (    )1. İlk Yardım:Herhangi bir kaza yada yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önlemek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır.

 (    ) 2. Yaya kaldırımı olmayan yollarda, gidiş yönüne göre yolun sağından yürümeliyiz.

 (    ) 3. Herhangi bir kaza ya da ani bir hastalık durumunda, tıbbi yardım için en hızlı şekilde 112 aranarak haber verilmesidir.Duruma göre itfaiye (110), zehir danışma merkezi (114), emniyet güçleri (Polis-155 / Jandarma-156) de aranabilir.

 (    ) 4. İlk yardımcı en az Temel İlk Yardım Eğitimine katılıp “ilkyardımcı sertifikası” almış kişidir.

 (    ) 5. Cadde ve sokaklarda yürürken bazen yaya kaldırımını kullanmalıyız.

B- )Aşağıda verilen cümleleri uygun sözcüklerle tamamlayınız. (5x4 =20PUAN)

1. Renk değişikliği ve teknik değişiklik yapılan veya kullanım amacı değiştirilen araçlara ait tescil belgeleri .........   ..............   içerisinde yenilenmelidir.

2. A1, A2, F ve H sınıfı sürücü belgesi alacakların ………., B ve G sınıfı sürücü belgesi alacakların ………… ve C, D ve E sınıfı sürücü belgesi alacakların ………… yaşını bitirmiş olmaları gerekir.

3.Motorlu taşıt sürücü kurslarının denetlenmesi ………………….....Bakanlığı tarafından yapılır.

4. Kara yolu üzerinde hareket halindeki bir veya birden fazla aracın karıştığı yaralanma, ölüm veya maddi zararla sonuçlanan olaylara ………………  ……………..  denir.

5.  İnsan kusurlarından kaynaklanan trafik kazalarının toplam trafik kazaları içindeki payı % ………’dır.

C- ) Aşağıdaki soruları dikkatle okuyup doğru seçeneği işaretleyin ( Her soru 4puan 15x 4=60 PUAN)

******************

1- Duraklama süresi en çok kaç dakika ile sınırlandırılmıştır?  

A) 20                                       B) 15                     

C) 10                                       D) 5 


2- Motorlu taşıt sürücü kursu açmak, açılmasına izin vermek ve denetlemekle sorumlu Bakanlık hangisidir?

a) Milli Eğitim Bakanlığı                                  b) Bayındırlık ve iskân Bakanlığı

c) Ulaştırma Bakanlığı                                      d) içişleri Bakanlığı

3- Aşağıdakilerden hangisi sürücü adaylarından aranan koşullardan değildir? 

A) Yaş durumu                                     B) Eğitim durumu

C) Sağlık durumu                                 D) Meslek durumu    

4- Askeri amaçlarla kullanılan motorlu taşıtların tescil işlemlerini hangi kuruluş yapar?

a) Milli Savunma Bakanlığı                                          b) Emniyet Genel Müdürlüğü

c) Karayolları Genel Müdürlüğü                                    d) Türk Silahlı Kuvvetleri

5- Tescilli motorlu taşıt satın alanlar ne kadar süre içerisinde kendi adlarına tescil belgesi almalıdır?

a) 15 gün                                  b) 30 gün

c) iki ay                                   d) Altı ay

6- Sürücülerin kazalara sebep olmasının nedenleri hangi şıkta doğru verilmiştir?

a) Trafik kurallarına uymamaları

b) Dikkatsiz davranmaları

c) Hızlı, alkollü, yorgun, uykusuz ve aceleci taşıt kullanmaları

d) Hepsi

7- Yayalara ait en yüksek kaza oranına sebep olan davranış hangisidir?

a) Yola aniden çıkmak                                                  b) Kırmızı ışıkta geçmek

c) Araçlara ilk geçiş hakkını vermemek                         d) Yolda oyun oynamak

8- Yolculara ait en yüksek kaza oranına sebep olan davranış hangisidir?

a) Açık yük üzerinde seyir                                b) Taşıttan yere atlamak

c) Taşıtın dışında seyahat                                  d) Habersiz inmek binmek

9- Sürücü belgesi alacak adaylarda aranacak şartlar nelerdir?

a) Eğitim ve sınav şartı                                     b) Yaş, sağlık ve öğrenim şartı

c) Hükümlü olmama şartı                                  d) Hepsi

10- Kara yollarında meydana gelen trafik kazalarında kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olanların zorunlulukları nelerdir?

a) Kaza yerinde usulüne uygun ilk yardım tedbirlerini almak

b) Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek

c) Yetkililerin isteği halinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek.

d) Hepsi

11- Kamyon kullanacaklara hangi sürücü belgesi verilir? 

A) A1 sürücü belgesi                B) E sürücü belgesi   

C) B sürücü belgesi                  D) C sürücü belgesi 

12- İlk yardım çantasıyla ilgili açıklamalardan hangisi doğru değildir.

A)Tüm motorlu taşıtlarda ilk yardım çantası bulunması zorunludur.

B) İlk yardım çantası araçta kolay erişilebilir ve görünür bir yerde olmalıdır.

C) Araçlarda bulunan her 10 koltuk için 1 çanta için malzeme ilave edilir.

  1. Büyük sargı bezi (10 cm x 3-5 m 2 adet, Hidrofil gaz steril ( 10 x 10 cm 50'li kutu) 1 kutu, Üçgen sargı 1 adet, Hidrofil Pamuk (70 gr.) 1 paket, Flaster ( 2 cm. x 5 m) 1 adet, Çengelli iğne 10 adet ,Küçük makas (paslanmaz çelik) 1 adet, Esmark bandajı 1 adet ,Turnike (en az 50 cm örgülü tekstil malzemede 1 adet , Yara bandı10 adet, Plastik örtü (150 x 200 cm) 1 adet, Airway (hava yolu hortumu1 adet, Solunum maskesi 1 adet, Çanta içindekilerin listesi.

13- Otomobil, yerleşim yeri dışında otoyollar hariç en fazla ne kadar hız yapabilir? 

A) 50 km/s                   B) 120 km/s    

C) 80km/s                    D) 90 km/s  

14- Emniyet Genel Müdürlüğü, hangi bakanlığa bağlı olarak kurulmuştur?  

A) Ulaştırma Bakanlığı    

B) Milli Eğitim Bakanlığı       

C) İçişleri Bakanlığı  

D) Milli Savunma Bakanlığı

15- Aşağıdaki organlardan hangisi kişi yaşamını sürdürürken bağışlanamaz?

A) Karaciğer                        B) Böbrek

C) Kan                                D)Kemik iliği

A BÖLÜMÜ

1- C 2- A 3- D 4- D 5- B 

B BÖLÜMÜ

 1-30 gün

2- 17-18 22

3- Milli Eğitim Bakanlığı

4- eğitimi – iyileştirilmesi - uygun

5-%99,6

6-trafik kazası

7. - önlem - ilk yardım, haber

8. hayat kurtarıcı,

9- Gece körlüğü

10-16, 4

C BÖLÜMÜ

1- C 2- A 3- D 4- D 5- B  6- D 7- A 8- C 9- B 10- D 11- 12-  13- 14- 15- 16-

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol