Hastane Acil Kodları Nelerdir

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

ACİL DURUM KODLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU

MAVİ KOD

 • Acil müdahale gerektiren, kalp veya solunum durması durumlarında kullanılır.
 • Bu durumlarda eldeki çok kısıtlı müdahale zamanını hastaya en hızlı ve verimli resüsitasyonu gerçekleştirmek gerekir. Mavi kod durumlarında hastanın hayati fonksiyonlarının geriye dönüşü mümkün olmayacak şekilde zarar görmemesi amacıyla uzman müdahalesi için sadece 2-5 dakikalık süre bulunur.
 • İlk olarak Kansas Bethany Tıp Merkezinde kullanılmaya başlanmıştır.
 • Mavi Kod durumu sırasında yapılacakların ve sorumlulukların tespiti için hastanenin Mavi Kod Prosedürü bulunur.
 • Müdahalenin etkin olabilmesi için hastanenin Mavi Kod Noktaları'nda acil müdahale ekipmanları bulunur.
 • Uzmanlara hızlı ve etkin bildirilebilmesi ve olay kayıtlarının tutulabilmesi için genellikle teknoloji ürünlerinden oluşan bir Mavi Kod Sistemi kullanılır.
 • Genelde kolay olması için dahili telefon kodu 2222 olarak belirlenir.

GRİ KOD

Hastane güvenliğini bozan durumlarda  GRİ KOD* anonsu yapılır. Bu durum, o anlarda hastane sınırları içinde bulunan herkesi kapsar. 
*Bazı durumlarda Gümüş Kod da denmektedir.


Örnek;
Hırsızlık şüphesi
Ciddi  tartışmalar
Kavgalar
Silah kabul edilen her türlü cisimle yapılan tehdit veya saldırılar (Gümüş Kod)
Terörist saldırıları
Rehine alma girişimleri
Hastane içi veya yakını bomba ihbarları (savaş durumlarında siyah kod olarak verilir)

Bu tip olaylarda ilk gören kişi, derhal yakınında varsa güvenlik görevlilerine yoksa personele bildirir. Personel santralden GRİ KOD çağrısı yapılmasını sağlar.
Hastane sorumluları;
Güvenlik şefi, Hastane Yöneticisi ve Nöbetçi Amiridir.

Olay yerine gelen güvenlik görevlileri;
Olayla ilgili ayrıntılı bilgileri Hastane Yönetimine iletir. Emniyet Birimleri aranarak ileri tedbirler alınır. 
Daha önceden Emniyet birimleri ile belirlenen prosedür uygulanır. (emniyet şeridi ile çevirmek, giriş-çıkış kontrolü yapmak,  yaralı varsa ilk müdahale için sağlık görevlilerini çağırmak, olay yerinde hiç bir şeye dokunmamak gibi) 
Tutanak hazırlanır.

Tutanakta;
Olayın tanımı (ayrıntılı),
Yeri ve zamanı,
Görgü tanıkları kimlikleri,
Güvenlik kamera kayıtları,
Yaralanma var mı,
Olay nasıl sonuçlandı, yazılır.

TURKUAZ KOD

Çoklu yaralanmalara en hızlı şekilde müdahale edebilmek amacıyla, hastanedeki acil bölümlerinin  hazır hale getirilmesi için Turkuaz Kod çağrısı yapılır.
Çoklu yaralanmalar; Trafik kazaları, terör olayları, afetler, spor müsabakaları sonrası olabilecek olaylar ile çok sayıda kişinin tıbbi müdahale gerektirecek şekilde yaralanmasıdır.
Gerekli olacak tıbbi malzemelerin hazırlanması, Afet TRİAJ çalışmasının  yapılması, durumu çok acil olmayan hastaların başka merkezlere yönlendirilmesi gibi hazırlıklar tamamlanır. 

PEMBE KOD

Sağlık Merkezlerinde tedavi amacıyla bulunan bebek veya çocukların kaçırılma, kaybolma ve benzeri durumlarında dahili hatlardan  3333* numarasının aranmasıdır.
Öncelikle hastane içi pesonelin haber verdiği güvenlik görevlileri ile ve onların yeterli olmadığı durumda emniyet birimlerinin aranması ile müdahale sağlanır.
* Hastane veya kurum kendi içinde bu numarayı farklı olarak belirleyip duyurabilir.


Ekipte görevli kişiler;
Sorumlu Müdür veya Müdür Yardımcısı
Çocuk Servisi Sorumlu Hemşiresi
Güvenlik Şefi
Sosyolog veya Psikolog
 


Olayla ilgili tutulması gereken tutanaktaki gerekli bilgiler;
Şikayetçi kişiye ait bilgiler
Olaya maruz kalan bebek veya çocukla ilgili bilgiler
Olay yeri bilgisi
Olayın başladığı ve bittiği  zaman ve
Sonuç yazılır.
 


Zaman zaman ilgili tatbikatlar yapılmalıdır. Tatbikatta;
İlgili numara aranıp santral anonsu sağlanır. 
İlgili ekip 3 dakika içinde olay yerine ulaşır. 
Hastane giriş çıkışları güvenlik görevlileri telsizi ile kontrol altına alınır. 
Kamera kayıtları incelenir. 
Riskli bölgeler ve nedenleri belirlenir. 
Müdahale edecek kişiler ve izlenecek adımlar belirlenir. 
Alınan önlemlerin yeterliliği değerlendirilir.

 • İlk olarak Boston Beth Israel Deaconess Medical Center, Boston'da kullanılmıştır.
 • Bebek ve çocuklara yönelik olabilecek olan kaçırma, kaybolma ve benzeri durumlarda güvenlik personeline durumu bildirmeye yarayan sistemlerdir.
 • Çocuklara takılan bileklik benzeri elektronik ekipman ile belirli bölgenin dışına çıkılması durumunda güvenlik birimlerinin haberdar edilmesi ile önlem alınır.
 • Güvenlik ekibinin olay yerine hızlıca intikali gerçekleşir ve hastanenin giriş-çıkışlarında kontrollü geçiş uygulanarak önleyici müdahalelerde bulunulması sağlanır.

BEYAZ KOD

Sağlık kurumlarında şiddet durumlarında başvurulan ihbar hattıdır. Şiddet durumunda 113 direkt aranır veya www.beyazkod2.saglik.gov.tr adresine yazılır veya ÇGB (Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi) bilgilendirilir. Beyaz kod  verilerine göre en çok  40 yaş üstü doktorlara ve acil servislerde  şiddet olaylarına rastlanmaktadır. Bayan personele sözel, erkek personele fiziksel saldırı daha fazladır. Sözel saldırı daha çok tehdit içerikli olmaktadır.  Sağlık çalışanlarının şiddete maruz kalma kaygısı-korkusu %80 civarıdır.
 

 • Amacı hastanede hasta/hasta yakını ve çalışanların başına gelebilecek hırsızlık, fiziksel saldırı ve cinsel taciz durumlarında güvenlik personelinin en hızlı biçimde durumdan haberdar edilmesi ve olay yerine yönlendirilmesini sağlamaktır.
 • Mesai saatleri içinde ve dışında hastane içerisinde ve bahçesinde oluşabilecek olası bir saldırı ya da taciz olaylarında güvenlik gözlem odası aranır.
 • Buradan telsiz ile geçilen anons ile olay yerine en yakın güvenlik görevlisi yönlendirilir.
 • Eğer tek kişi olayı çözümleyemeyecek ise kod 1 (telsiz ile tüm kuvvetlerin olay yerine sevki) uygulanır.
 • Olaya sebebiyet veren kişi/kişiler olay yerinden uzaklaştırılır.
 • Adli olaylarda hastane polisine haber verilir.
 • Hastane polisi gerekli işlemleri yapar.
 • Böyle bir durumla karşılaşan personel, olay bildirim formu doldurarak hasta ve çalışanların sağlık ve güvenliğini üst kuruluna bildirir.
 • Kurul incelemeyi yaparak gerekli ise düzeltici faaliyet yapmak üzere başhekimliğe rapor sunar.
 • Bazı yerlerde siyah kod olarak da adlandırılır.

SARI KOD

Kitle Kazaları/büyük kazalar, olaylar sonucu çok sayıda travma vakalarının geleceği durumlar için kullanılan uyarıdır. Büyük, çok sayıda aracın karıştığı kazalar, sel veya deprem gibi çok sayıda yaralının hastaneye gelmesi ihtimali ile sarı kod çağrısı yapılır. Tüm acil hekimleri ve diğer hekimler, acil servis, klinikler, ameliyathaneler müdahale için hazır bekleme konumuna geçerler.

TURUNCU KOD

Kimyasal veya zararlı madde sızıntısı durumunda korunmayı amaçlar

(KBRN-1  ve 2) Kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer kazalar sonucu yaralanarak hastaneye gelen kişilere gerekli tıbbi desteği sağlamak amacıyla Turuncu Kod çağrısı yapılır.

Hastane içi laboratuvar kazaları veya radyoaktif cihazlarla ilgili kazalar da bu gruptadır.
Sorumlu kişiler 'Hastane Afet ve Acil Durum Planı' görevlileridir. Bu durumlarda 112 aranarak AFAD, İtfaiye, Emniyet birimleri ve/veya Atom Enerjisi Kurumuna haber verilir.

İlk olarak maruz kalmış olan kişi veya kişiler gerekli dekontaminasyon sonrası acil servise alınır.
Bu konuda daha önceden eğitim almış olan doktorlar ve sağlık personeli gerekli koruyucu  kıyafetleri giyerek müdahale ederler.
Tüm işlemler sonuçlanınca, ilgilenen personelin de sağlık durumları kontrol edilir. Sorun yoksa normal işleyişe geri dönülür.

KIRMIZI KOD

Hastanelerde yangın veya duman durumunda, santralden  4444* hattı aranır ve anons yapılması sağlanarak olaya müdahale edilir.

Hastanede meydana gelebilecek bir yangın durumunda güvenlik personelinin durumdan haberdar edilmesi ve olay yerine yönlendirilmesini sağlamaktır.

YEŞİL KOD

 • Acil olmayan, stabil durumda olan hastalardır. Bu hastalara müdahale önceliği kırmızı ve sarı koda göre 3. sıradadır.

MOR KOD

Hastaneyi etkileyen Afet ve Acil durumlarda tüm personelin önlem alması amacıyla yapılan çağrı kodudur.

Olası afet veya acil durumlarda hastane personelinin önlem almasını, Hastane Afet ve Acil Durum Planı sorumlusu sağlar. Öncesinde düzenli aralıklarla gerekli tatbikatlar yapılır.

Hastane Afet Planındaki tehditlere (patlama, yangın, teknik destek ünitelerinin çökmesi, tehlikeli madde yayılımı, sabotaj, deprem, siber saldırı vb.) karşı ilgili pozisyon ve bölümlerin teyakkuz durumunda bulundurulması amacıyla Hastane Afet Planı başkanı, Lojistik ve Operasyon Bölüm Şefleri tarafından başlatılır. Kod uygulaması başlatıldığında ( Lojistik, Planlama, Finans, Operasyon ve alt birim sorumluları) Hastane Afet Planındaki acil durum ekipleri başta olmak üzere fiziki koruma ve güvenlik, KBRN Timi, sahne alan sorumlusuna bağlı personel ve araç timi, ekipman ve malzeme timi, Altyapı ve enerji kaynakları müdahale timi, bina hasar ve yaralı tespit ekibi, kendilerine ait araç, gereç ve malzemeleri gözden geçirerek hazır bulundurulur. Malzeme eksiği olan bölümler ve timler eksikliklerini giderir ve hazırlıkların tamamlarlar. Hazırlıkların takibi ve yürütülmesinden Hastane Afet Planı Bölüm Şefleri ile tim ve ekip amirleri sorumludur.

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Grubumuza Üye olarak Tüm Gelişmelerden Haberdar Olabilirsiniz 
 

En güncel gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Anahtar Kelimeler:
Hastane Acil Kodları NelerdirHastane Acil KodlarıTuruncuSarıBeyazPembeMorMaviKırmızıYeşil Kod Ne DemekMOR KODMOR KOD NedirMAVİ KODMAVİ KOD NedirPEMBE KODPEMBE KOD NedirBEYAZ KODBEYAZ KOD NedirBEYAZ KOD Ne DemekSARI KODSARI KOD NedirSARI KOD Ne DemekKIRMIZI KODTURUNCU KODYEŞİL KODYEŞİL KOD NedirMavi Kod Ne DemekBEYAZ KOD Için Bakılabilir.BEYAZ KOD IçinMAVİ KOD IçinPEMBE KOD IçinKIRMIZI KOD IçinGRİ KOD IçinSARI KOD Ve TURKUAZ KODTuruncu Kod NedirMOR KOD AnlamıKBRN-1  ve 2TURKUAZ KODGümüş KodGRİ KODGRİ KOD Ne DemektirHastane Acil Kod SistemleriMavi Kod (Hayati Risk)Pembe Kod (Çocuk Güvenliği)Beyaz Kod (SaldırıTaciz)Turuncu Kod (Kimyasal)Kırmızı Kod (Yangın/Duman)Hastane Acil Durum KodlarıBeyaz Kod (1111)Mavi Kod (2222)Pembe Kod (3333)Kırmızı Kod (4444)Gri Kod Ne Demek?Kırmızı Kod Ne Demek?Hastanede Mavi Kod 1 Nedir?Acil Müdahale Hangi Kod?Acil Durum Kodları Bilgilendirme KılavuzuMAVİ KOD :TIBBİ ACİL DURUMMAVİ KOD TIBBİ ACİL DURUMKIRMIZI KOD: YANGINKIRMIZI KOD YANGINGRİ KOD : HASTANE GÜVENLİK ALARMIGRİ KOD HASTANE GÜVENLİK ALARMIPEMBE KOD: YENİDOĞAN / ÇOCUK GÜVENLİĞİPEMBE KOD YENİDOĞAN / ÇOCUK GÜVENLİĞİSARI KOD: DOĞAL AFETFELAKETTURUNCU KOD : TEKNİKKİMYASAL VE FİZİKSEL ACİL DURUMSağlık Sektöründe Acil Çağrı Uygulamaları NelerdirHASTANE ACİL KOD UYARILARI NELERDİRHASTANE ACİL KOD SİSTEMİBeyaz Kod Nedir? Mavi Kod Nedir? Pembe Kod Nedir?Beyaz Kod Nedir? Mavi Kod Nedir?Pembe Kod Nedir?Acil Durum KodlarıHastane Acil Kod ProgramıBeyaz Kod-mavi Kod-pembe KodHastane Acil KodHastane Pembe Beyaz Mavi Kod NedirAcil Kod Sistemi NedirHastane Acil Kod FiyatıAcil Kod Sistem FiyatıHASTANE ACİL KOD SUNUCUSUBeyaz Kod Nedir? Mavi Kod Nedir? Pembe Kod NedirMavi Kod Nedir?Hastane KODLARI Ve NumaralarıKırmızı Kod NedirHastanede SARI Kod NedirHastane KODLARISiyah Kod NedirHastane Kodları Ve Anlamları

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol