Advert

Dil ve Anlatım Dersi Proje ve Performans Çalışma Konuları

9.Sınıf Dil ve Anlatım Proje ve Performans Konuları
1. Bir hikâye üzerinde sözcük türlerini inceleme.
2. Bir metin üzerinde sözcükleri yapı olarak inceleme.
3. Günlük dildeki anlatım bozukluklarını konu alan bir ödev hazırlama.
4. Çeşitli metinlerden cümle türlerine örnekler yazma.
5. Çeşitli metinlerden kelime gruplarına örnekler bulma.
6. Atatürk’ün Türk dilinin gelişimi ile ilgili yaptığı çalışmaları araştırma.
7. Çeşitli metinlerden (hikâye, roman, deneme, makale) paragraf türlerine örnekler bulma.
8. “Türk dilinin yabancı kelimeler karşısındaki durumu ve yapılması gerekenler” konulu bir ödev hazırlama.
9. Çeşitli metinlerden ses olaylarına örnekler bulma. Metindeki sözcükleri Türkçenin ses özelliklerine göre inceleme.
10. Seçilen beş kişinin bir gün boyunca kaç sözcükle konuştuğunu kaydetme. Araştırma sonucunda hangi sözcüklerin ne kadar sıklıkla söylendiğini ve kişiler arasındaki farkları grafiklerle gösterme.
11. Atatürk’ün dil hakkındaki görüşlerini araştırma.
12. İnsan, iletişim ve dil kavramlarının ilişkisini araştırma.
13. Dillerin sınıflandırılması, Türk dilini tarihi gelişimi ve Türkiye Türkçesi hakkında araştırma.
14. Türkçedeki ses olaylarını araştırma, örnek metinler üzerinde gösterme. YGS-LYS’de konu ile ilgili çıkmış sorulardan örnekler gösterme.
15. Yazım kurallarını araştırma. Örnek bir metinde yazım hataların düzeltme. YGS-LYS’de konu ile ilgili çıkmış sorulardan örnekler gösterme.
16. Noktalama işaretlerinin araştırılması. Örnek metinde noktalama işaretlerinin gösterilmesi. YGS-LYS’de konu ile ilgili çıkmış sorulardan örnekler gösterme.
17. Kelimede yapı ve anlam üzerinde araştırma yapma. YGS-LYS’de konu ile ilgili çıkmış sorulardan örnekler gösterme.
18. Türkçedeki tamlamaları ve bu tamlamaların çeşitlerinin örnek metinler üzerinde gösterme. YGS-LYS’de konu ile ilgili çıkmış sorulardan örnekler gösterme.
19. Cümlenin öğelerini araştırma. Örnek cümlelerde öğelerin gösterilmesi. YGS-LYS’de konu ile ilgili çıkmış sorulardan örnekler gösterme.
20. Yapı ve anlam bakımından cümlelerin araştırılması. Örnek çözümlemelerin yapılması. YGS-LYS’de konu ile ilgili çıkmış sorulardan örnekler gösterme.
21. Anlatım bozuklularının sebeplerini araştırılması. Örnek çözümlemelerin yapılması. YGS-LYS’de konu ile ilgili çıkmış sorulardan örnekler gösterme.
22. Paragrafta düşünceyi geliştirme yollarını araştırılması. YGS-LYS’de konu ile ilgili çıkmış sorulardan örnekler gösterme.

10.Sınıf Dil ve Anlatım Proje ve Performans Konuları
1. Anlatıma hazırlanma, anlatımda tema ve konu, sınırlandırma konularında bilgi toplama.
2. Anlatımın ve anlatıcının amacı ile anlatıcının tavrı hakkında bilgi toplama.
3. Anlatımın özellikleri ve oluşumu hakkında bilgi toplama.
4. Öyküleyici anlatımın özelliklerini gösterebilme. Öyküleyici anlatım özelliği taşıyan metinlerden örnekler bulma.
5. Belirlenen bir metin üzerindeki isimleri ve isimlerin çeşitlerini bulabilme.
6. Betimleyici anlatımın özelliklerini gösterebilme. Betimleyici anlatım özelliği taşıyan metinlerden örnekler bulabilme.
7. Belirlenen bir metin üzerindeki sıfatları bulabilme, çeşitlerini gösterme. Sıfat-betimleyici anlatım ilişkisini kurabilme.
8. Coşkulu ve heyecan bağlı anlatımın özelliklerini gösterebilme. Bu anlatıma uygun metinler bulabilme.
9. Belirlenen bir metin üzerindeki adılları bulabilme, çeşitlerini gösterme.
10. Destansı ve emredici anlatımın özelliklerini gösterebilme. Bu tip anlatımla yazılan örnek metinler bulabilme.
11. Belirlenen bir metin üzerinde fiilleri gösterebilme, fiillerde çatı, fiillerin yapısı konularında uygulamalar yapma.
12. Öğretici, açıklayıcı, tartışmacı ve kanıtlayıcı anlatımın özelliklerini gösterebilme. Bu anlatım türleriyle oluşturulmuş örnek metinleri bulabilme.
13. Belirlenen bir metin üzerindeki zarfları bulabilme, çeşitlerini gösterme.
14. Düşsel ve gelecekten söz eden anlatımın özelliklerini gösterebilme. Bu anlatım türleriyle oluşturulmuş örnek metinleri bulabilme.
15. Belirlenen bir metin üzerindeki edat ve bağlaçları bulabilme.
16. Söyleşmeye bağlı ve mizahî anlatımın özelliklerini gösterebilme. Bu anlatım türleriyle oluşturulmuş örnek metinleri bulabilme ve metin üzerindeki ünlemleri bulabilme.
17. YGS-LYS’de anlatım türleri konusunda çıkan son 20 yılın sorularını derleme.
18. YGS-LYS’de sözcük türleri konusunda çıkan son 20 yılın soruları derleme.

11.Sınıf Dil ve Anlatım Proje ve Performans Konuları
1. Mektup türünün özelliklerinin araştırılması. Ünlü kişilerin mektup örneklerinin derlenmesi. Uzaktaki bir tanıdığa mektup türünün özelliklerine uygun mektubun yazılması.
2. Günlük türünün özelliklerinin araştırılması. Belirli bir süre günlük tutulması
3. Anı türünün özelliklerinin araştırılması. Atatürk ile ilgili anıların derlenmesi. Anılarda bulunan ses olaylarının incelenmesi.
4. Biyografi türünün özelliklerinin araştırılması. Atatürk’ün hayatının biyografi türünün özelliklerine göre incelenmesi.
5. Gezi türünün özelliklerinin araştırılması. Gezilip görülen bir yerin gezi türünün özelliklerine göre anlatılması.
6. Sohbet (söyleşi) türünün özelliklerinin araştırılması.
7. Haber yazılarının özelliklerinin araştırılması. Günümüzde gazetelerde bulunan anlatım bozukluğu bulunan cümlelerin tespit edilmesi.
8. Fıkra türünün özelliklerinin araştırılması. Türü uygun örneklerin incelenmesi.
9. Deneme türünün özelliklerinin araştırılması.  Seçilen bir konuda deneme türünün özelliklerine uygun bir denemenin yazılması.
10. Makale türünün özelliklerinin araştırılması. Belirlenen bir konuda makale yazılması.
11. Eleştiri türünün özelliklerinin araştırılması. Edebî bir eserin eleştiri türünün özelliklerine göre incelenmesi.
12. Röportaj türünün özelliklerinin araştırılması.  Ünlü bir kişiyle yapılan röportajın türün özelliklerine göre incelenmesi.
13. Mülakat türünün özelliklerinin araştırılması.
14. Söylev türünün özelliklerinin araştırılması. “Nutuk” adlı eserin türü göre incelenmesi.
15. İmla kurallarının araştırılması. İmla kuralları konusunda YGS-LYS’de çıkmış örnek soruların çözümü.
16. Anlatım bozukluğu konusunun araştırılması. Bu konuda YGS-LYS’de çıkmış örnek soruların çözümü.
17. Belirlenen bir hikâyedeki sözcükleri anlamaları bakımından incelemek.
18. Üniversiteye giriş sınavında öğretici metinlerle ilgili çıkan soruların araştırılması.

12.Sınıf Dil ve Anlatım Proje ve Performans Konuları

 1. Duvar gazetesi hazırlama.
 2. Sözlü anlatım türlerinde yazılmış (sempozyum, münazara, panel, açık oturum) örnek metinleri dil ve anlatım özelliklerine göre inceleme.
 3. Daha önceki yıllara ait YGS-LYS’de çıkmış çözümlü dil ve anlatım soruları derleme.
 4. Hikâye yazma çalışması,
 5. Roman ve çeşitleri hakkında bilgi,
 6. Roman yazma çalışması,
 7. Hikâye inceleme çalışması,
 8. Roman inceleme çalışması,
 9. Tiyatro türü ve çeşitleri hakkında bilgi,
 10. Bir hikâyeyi tiyatro metni haline getirme çalışması,
 11. Şiir çeşitleri hakkında bilgi ve örnek şiir metinleri,
 12. Konferans türü hakkında bilgi ve örnek bir metin,
 13. Açık oturum türü hakkında bilgi ve örnek bir metin,
 14. Sempozyum türü hakkında bilgi ve örnek bir metin,
 15. Forum türü hakkında bilgi ve örnek bir metin,
 16. Münazara türü hakkında bilgi ve örnek bir metin,
 17. Günlük tutma,
 18. Şiir kitabı oluşturma,
 19. Dergi çıkarma, düzenleme,
 20. Sanat Metinlerinin Ayırıcı Özelliklerini Belirleme,
 21. Seyrettiği bir tiyatro oyununu, sinema filmini eleştirme,
 22. Herhangi bir konuda konferans hazırlama,
 23. Açık Oturum düzenleme, Açık Oturuma  katılma,
 24. Sınıf içi münazara düzenleme.
 25. Duvar gazetesi hazırlama.
 26. Sözlü anlatım türlerinde yazılmış (sempozyum, münazara, panel, açık oturum) örnek metinleri dil ve anlatım özelliklerine göre inceleme.
 27. Daha önceki yıllara ait YGS-LYS'de çıkmış çözümlü dil ve anlatım soruları derleme.     
Anahtar Kelimeler:
Dil Ve Anlatım Dersi Proje Ve Performans Çalışma KonularıProje Ve Performans Çalışma Konuları9. Sınıf Dil Ve Anlatım Dersi Proje Ve Performans Çalışma Konuları10. Sınıf Dil Ve Anlatım Dersi Proje Ve Performans Çalışma Konuları11. Sınıf Dil Ve Anlatım Dersi Proje Ve Performans Çalışma Konuları12. Sınıf Dil Ve Anlatım Dersi Proje Ve Performans Çalışma KonularıProje Ve Performans Çalışması Değerlendirme Ölçeği9.Sınıf Dil Ve Anlatım Proje Ve Performans KonularıDil Ve Anlatım 9 Proje Ödev KonularıDil Ve Anlatım 9.Sınıf Performans Ödevi Konuları Nelerdir10.Sınıf Dil Ve Anlatım Proje Ve Performans Konuları10. SınıfDil Ve Anlatım Proje Ve Performans KonularıDil Ve Anlatım 10 Proje Ödev KonularıDil Ve Anlatım 10.Sınıf Performans Ödevi Konuları Nelerdir11.Sınıf Dil Ve Anlatım Proje Ve Performans Konuları11. Sınıf Dil Ve Anlatım Proje Ve Performans KonularıDil Ve Anlatım 11 Proje Ödev KonularıDil Ve Anlatım 11.Sınıf Performans Ödevi Konuları Nelerdir12.Sınıf Dil Ve Anlatım Proje Ve Performans KonularıLise 9. Sınıflar Dil Ve Anlatım Dersi Proje Ve Performans Çalışma KonularıDil Anlatım Proje Ve Performans KonularıTürk Dili Ve Edebiyatı Proje Konuları12.Sınıf Dil Ve Anlatım Dersi Proje Performans Konuları12. SINIFLAR DİL VE ANLATIM DERSİ PERFORMANSTürkçe Ve Edebiyat PerformansDil Ve Anlatım Dersi Proje Ödevi KonularıTürk Edebiyatı Ve Dil Anlatım Dersleri Ödev Konuları9. Sınıf Edebiyat Proje Konuları9. Sınıf Proje Dersleri11. Sınıf Dil Ve Anlatım Proje ödevleri12. Sınıf Türk Dili Ve Edebiyatı Proje Konuları12. Sınıf Türkçe Proje KonularıEdebiyat Proje KonularıTanzimat Edebiyatı Proje ödevi9. Sınıf Edebiyat TÜBİTAK ProjeleriTÜRK EDEBİYATI PERFORMANS VE PROJE ÖDEV KONULARI9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ PROJE KONULARI

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol