How Much? How Many? Arasındaki Farklılıklar!

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

How Much/How Many

  • Sayılabilen ve sayılamayan isimlerin miktarını sormak için kullandığımız soru ifadeleridir. Bu sorulara verilecek cevap some, any, a/an ile olabileceği gibi ‘containers’la da olabilir.

''How many '' ''Kaç tane '' , '' How much '' ise '' Ne kadar'' demektir. 

How many sayılabilen cisimleri miktarını sormadan how much ise sayılamayın cisimlerin miktarını sormak için. Mesela süt, su gibi sayılamayan miktarlarda kullanılır

Many
Many daima sayılabilen isimlerle kullanılır ve isimler daima çoğul olur. Many çoğunlukla soru cümlelerinde ve olumsuz cümlelerde kullanılır.

I haven’t written many letters today. Bugün çok mektup yazmadım.

Does she want many dresses? Çok elbise istiyor mu?

There aren’t many pnotos in my album. Albümümde çok fotoğraf yok.

Didn’t you need many workers while you were building this house? Bu evi inşa ederken çok işçiye ihtiyacın olmadı mı?


Many, resmi İngilizcede ve cümle başlarında olumlu cümlelerde de kullanılabilir.

Many people agree with you, sir. Birçok insan sizinle aynı fikirde bayım.

The Minister of Tourism declared that many tourists visited the country this summer. Turizm Bakanı geçen yıl ülkeyi birçok turistin gezdiğini bildirdi.


Günlük konuşmalarda ekseriyetle kendisinden önce too, so, a great, a good gibi kelimeler kullanıldığı zaman many olumlu cümlelerde kullanılabilir.

There were too many people outside the building on the day of the murder. Cinayet gününde evin dışında aşırı derecede çok insan vardı.

I bought my wife so many dresses thet she couldn’t decide which to wear first. Karıma o kadar çok elbise aldım ki önce hangisini giyeceğine karar veremedi.

You need to read a great many books if you want to learn English. İngilizce öğrenmek istiyorsan bayağı çok kitap okuman gerekir.

Much
Much, daima sayılamayan isimlerle kullanılır ve sayılamayan isimlerin çoğulu olmayacağı için isimler daima tekil olurlar. Much çoğunlukla soru cümlelerinde ve olumsuz cümlelerde kullanılır.

I haven’t written much information about this flower in my book. Kitabımda bu çiçek hakkında çok bilgi yazmadım.

Does she want much money? Çok para istiyor mu?

Didn’t you need much cement while you were building this house? Bu binayı inşa ederken çok çimentoya ihtiyacın olmadı mı?
 

Resmi İngilizcede özne şeklinde much, olumlu cümlelerde kullanılır.

Much money will be spent on food next century. Gelecek asırda yiyeceğe çok para harcanacak.

Much time has passed since the government abolished this law. Hükümet bu karara kaldıralı beri çok zaman geçti.


Günlük konuşmalarda kendisinden önce too ve so kelimeleri geldiğinde olumlu cümlelerde much kullanılabilir.

The man drank too much wine and died instantly. Adam çok fazla şarap içti ve anında öldü.

Camels drink so much water before a long travel that they con go for days without drinking any water. Develer uzun bir yolculuğa çıkmadan o kadar çok su içerler ki, su içmeden günlerce yol alabilirler.

How Much

  • Sayılamayan isimlerin miktarını sormak için ‘ne kadar’ anlamında kullanılır.

  • Kendisinden sonra sayılamayan bir isim gelmelidir.

butter_001
B: There is some butter.
plate
A: How much butter is there on the plate?
B: There isn’t any butter on the plate.
butter_on_the_plate

A: How much butter is there on the plate?
B: There is a packet of butter on the plate.
two_packets
A: How much butter is there on the plate?
B: There are two packets of butter on the plate.

How Many

  • Sayılabilen isimlerin miktarını sormak için ‘kaç tane’ anlamında kullanılır. Kendisinden sonra sayılabilen ve çoğul ‘s’ takısı almış bir isim gelmelidir.

A: How many pencils are there in the pencil box?
B: There are three pencils in the pencil box.
sugar
A: How many packets of sugar are there at home?
B: There are two packets of sugar at home.
girls
A: How many girls are there in the room?
B: There is a girl in the room.
Or …
There is one girly in the room.

NOT: ’How many’ ile sorulan sorularda kelime çoğul olmasına rağmen eğer bir taneyse ‘there is’ ile cevap verilir.

NOT: ’How many’ ile sorulan sorularda kelime çoğul olmasına rağmen eğer bir taneyse ‘there is’ ile cevap verilir.

Activity Exercise

How much or How many

1. ………………… kilos of potatoes?
2. …………………. şour?
3. …………………. bananas?
4. …………………. red apples?
5. ………………… lemonade?
6. ……………….. cups of coffee?
7. ………………… coffee?
8. …………………..glasses of tea?
9. …………………. tea?
10. ……………….. spinach?

Answers:
1. How many 2. How much 3. How many
4. How many 5. How much 6. How many
7. How much 8. How many 9. How much
10. How much

Answer
1. A: How many apples are there in the basket? (an)
B: ………………………………….. .
2. A: How much bread is there at home? (two loaves of)
B: ………………………………….. .
3. A: How much sugar is there in your tea? (any)
B: ………………………………….. .
4. A: How many balls are there in the garden? (five)
B: ………………………………….. .
5. A: How much soap is there in the bathroom? (two bars of)
B: ………………………………….. .

6. A: How many slices of bread are there in the kitchen? (six)
B: ………………………………….. .
7. A: How much salt is there in your meal? (any)
B: ………………………………….. .
8. A: How many boys are there at the cafe? (a)
B: ………………………………….. .
9. A: How much money is there in your pocket?(any)
B: ………………………………….. .

10. A: How many plates are there in the cupboard? (some)
B: ………………………………….. .

Answers:

1. There is an apple in the basket.
2. There are two loaves of bread at home.
3. There isn’t any sugar in my tea.
4. There are five balls in the garden.
5. There are two bars of soap in the bathroom.
6. There are six slices of bread in the kitchen.
7. There isn’t any salt in my meal.
8. There is a boy at the cafe.
9. There isn’t any money in my pocket.
10. There are some plates in the cupboard.

http://www.bilgicik.com

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol