Okulda Uyulması Gereken Kurallar Nelerdir?

Öğrenci Genel Davranış Kuralları

1. Öğrencilerimiz, okulda yapılan etkinliklere ve törenlere katılmak ve bu etkinlikler sırasında görgü kurallarına ve etkinliğin özel kurallarına uygun davranmak zorundadırlar

2. Bayrak törenlerinde kendi sınıfına ayrılan yerde düzgün olarak sıra olmak, sessiz olarak komut verilmesini beklemek ve İstiklal Marşı`nı yüksek sesle söylemek zorundadır.

3. Okul eşyasını korumak ve zarar vermemekle yükümlüdürler.

4. Kütüphane, bilgisayar odası, atölye gibi eğitim ortamlarında, bulundukları yerin özel kurallarına uyarlar.

5. Okulumuzda ana giriş kapısı ve personel kapıları bulunmaktadır. Öğrenciler sadece ana giriş kapılarını kullanacaktır.

6. Öğrencilerimiz, küfür ve argo içeren sözler kullanamazlar, birbirlerine ve öğretmenlerine görgü kuralları içinde hitap ederler.

7. Okul tarafından verilen değerlendirme ve bilgilendirme yazılarını zamanında velisine ulaştırmakla yükümlüdürler.

8. Veliden yazılı izin dilekçesi olmadan ve okul yönetiminden izin alınmadan, herhangi bir çalışma için okul ders saatleri dışında okulda kalamazlar.

9. Çok fazla para ve değerli eşya getirmezler.

10. Okul saatlerinde öğrencimizin okuldan ayrılabilmesi için velisinden imzalı izin dilekçesi getirmiş olması veya velisinin bizzat okula gelmiş olması gerekir. Mazereti okul idaresi tarafından uygun görüldüğü takdirde öğrenciye izin verilir.

11. Öğrencilerimiz, okul saatleri içinde okul dışına çıkamaz, okula yemek getirtemez veya satıcı çağıramazlar.

12. Okula yanıcı, kesici, patlayıcı vb aletler getirmek veya bu tür aletleri yanında bulundurmak yasaktır.

13. Okula yasaklanmış yayınlar, müstehcen yayınlar ile bu niteliklere sahip CD, disket vb araçlar getirmek veya bunları yanında bulundurmak yasaktır.

14. Okul panolarına asılacak her türlü materyal, duyuru, ilan vb gibi yayınlar Okul Müdürlüğü tarafından imzalanıp mühürlenmiş olmalıdır.

15. Okul tarafından düzenlenmemiş hiçbir etkinliğin Okul Müdürünün izni olmadan okulda reklamı yapılamaz ve biletleri satılamaz.

16. Öğrenciler raporlu bulundukları günlerde okula gelemez ve sınavlara giremezler.

17. Öğrenci konseyi seçimi ve konseyin tüm etkinlikleri yönetmeliklere ve Okul Müdürlüğünce belirlenmiş kurallara uygun olarak yürütülür.

18. Bayrak töreni sırasında bayrağına ve marşına saygı duymalıdır ve gereğini yapmalıdırlar.

19. Öğrenci sıralarına okul eşyası dışında hiçbir şey koymazlar, hijyen açısından sıralarda hiçbir şey saklamazlar.

20. Öğrenciler şahsi eşyalarına sahip çıkmak zorundadırlar.

21. Kaybolan herhangi bir eşyayı bulduğunda, okul idaresine teslim etmelidirler.

21. Anlaşmazlıkları konuşarak çözme yoluna giderler, anlaşmazlık çözülemiyorsa öğretmenlere, psikolojik danışmanın veya konuyla ilgili kişilerin yardımını isterler.

22. Okulda hastalanan öğrenciyi, ders öğretmeni ilgili müdür yardımcısına, müdür yardımcısı da nöbetçi öğretmene bildirir.

23. Sınıflardaki elektrik tehzizatıyla hiçbir nedenle oynanmaz. Bozuksa dahi tamir edilmeye çalışılmaz okul idaresine hemen haber verilir. Lambalar gerekli değilse söndürülür.

24. Öğrenciler ders araç ve gereçlerinin dışında okula özel eşyalarını getiremez.

25. Okulumuzda acil durumlar ve doğal afetler için yangın merdivenleri bulunmaktadır. Bu merdivenler amaçları dışında kullanılmayacaktır.

A. Sınıf İçinde (Ders Esnasında):

1. Öğrenci zili çaldığında bütün öğrenciler, öğretmenlerin beklemek üzere sınıflarında hazır bulunacaklardır. Bu esnada sınıf başkanın ikazına dahi gerek duyulmaksızın sessizce beklenecek ve ders araç-gereçleri hazır hale getirecektir. Hiçbir şekilde kapı önünde beklenilmeyecek ve sınıf içinde dolaşılmayacaktır.

2. Gerek öğretmenin gerekse söz almış olan öğrencilerin konuşmaları saygı ile dinlenecek, izin alınmadan konuşulmayacaktır.

3. Öğrenciler sıralarında, yüzleri öğretmene dönük ve saygılı bir şekilde oturacaktır.

4. Öğretmenler tarafından belirlenen sınav kurallarına uymak zorundadırlar.

5. Ders bitiminde öğretmen sınıftan çıkmadan, öğrenci yerinden kalkmayacak ve sınıftan çıkmayacaktır.

6. Sınıf içine yiyecek ve içecek getirilmeyecek.

7.Öğrencilerin ders esnasında cep telefonu, kamera, mp3 çalar vb cihazlar kullanmaları kesinlikle yasaktır.

8. Okul içinde hiçbir şekilde okul idaresinden izin almadan resim, film çekmek kesinlikle yasaktır.

9. Öğrenciler ders araç ve gereçlerini yanlarında bulunduracaktır. Sınıfa girdikten sonra ders araç ve gereçlerini almak için dışarı çıkamazlar. Öğrenciler ders saatlerinde koridorlarda kesinlikle dolaşamazlar.

10. Öğrenciler herhangi bir sebeple elektronik cihazları prizlere takmayacak ve sarj etmeyecektir.

B. Sınıf İçinde ve Koridorlarda (Teneffüs Esnasında):

1. Sınıfta ve koridorlarda koşulmayacaktır.

2. Bağırarak konuşmak, arkadaşlarına çirkin ve seviyesiz espri ve şakalar yapmak, argo ve küfürlü sözler sarf etmek öğrencilere yakışmayan hallerdir ve yasaktır.

3. Okulun neresinde olursa olsun sakız çiğnemek, sınıflarda top vs ile oynamak kesinlikle yasaktır.

4. Temizlik kurallarına mutlaka uyulmalı, yiyecek artıkları, şişeler ve diğer çöp çeşitleri mutlaka çöp kutularına atılacaktır.

5. Sınıfta bulunan akıllı tahtaları, öğretmen bilgisi ve kontrolü dahilinde kullanacaklar.

6. Sıralar, duvarlar ve okulun diğer araç ve gereçleri üzerine yazı yazılmayacak, bu kurala uymayanlar okul idaresine bildirilecektir. Okul araç ve gereçlerinin tahrip edilmesinin büyük bir suç olduğu unutulmamalı ve kazara meydana gelebilecek olaylar okul idaresine bildirilecektir.

7. Öğretmen masasına oturulmayacak, buraya lüzumsuz şeyler bırakılmayacak, temizliği ve düzeni korunacaktır. Kalorifer üzerine herhangi bir şey konulmayacaktır.

8. Koridorlarda veya okulun diğer birimlerinde, öğretmenle karşılaşıldığında gerekli saygı gösterilecektir.

9. Merdivenlerden iniş-çıkışlarda sağ taraf kullanılmalıdır.

10. Öğrenci zili çaldığında koridor veya diğer alanlarda kalınmayacak, derhal sınıfa girilecektir. Kantinin ve tuvaletlerin kullanılması öğrenci zilinden önce olmalıdır.

11.Teneffüslerde koridor veya öğretmenler odasına gidilerek öğretmenler gereksiz yere meşgul edilmeyecek, bu yöndeki mazeretlerle derslere geç kalmalar okul idaresi tarafından kesinlikle kabul edilmeyecektir.

12. Okul idaresinin izni olmadan sınıflarda misafir kesinlikle kabul edilmeyecektir.

C. Bahçede:

1. Okul bahçesi teneffüslerde kesinlikle oyun alanı olarak kullanılmayacak, tehlike şaka ve hareketlerden kaçınılacaktır. Ancak beden öğretmeninin izni ve idarenin haberi dahilinde sportif faaliyetler düzenlenebilir. Yapılacak bu tür müsabakalarda gerekli saygı-sevgi anlayışı ön planda tutulacaktır.

2. Bahçede her ne sebeple olursa olsun argo ve küfürlü sözler kullanılmayacak, bu gibi hareketlerde bulunanlar derhal okul idaresine bildirilecektir. Bahçeden faydalanma kapsamında büyük veya küçük sınıf ayırımını oluşturacak tüm hareketlerden kaçınılacaktır.

3. Okulun her biriminde olduğu gibi bahçe de temiz tutulacak, her türlü çöp niteliğindeki artıklar çöp kutularına atılacaktır.

4. Okul idaresinin bilgisi ve izni dışında kesinlikle bahçeden dışarıya çıkılmayacaktır.

D. İdare Odalarında:

1. Çok önemli bir işi olmadıkça, öğrenciler idare odalarına gelmeyeceklerdir.

2. Öğrenciler idarî odalara geldiklerinde izin alarak içeri girmeleri ve gerekli saygı çerçevesinde davranmalıdırlar.

3. Sınıf defterleri sabahleyin sınıf başkanı veya görevli öğrenci tarafından ilgili idare odasından alınacak ve son dersten sonra mutlaka aynı idare odasına bırakılacaktır.

E. Kantinde:

1. Kantinde oluşturulan sıra kesinlikle ihlal edilmeyecektir. Büyük-küçük ayrımı gözetilmeyecektir.

2. Alınan yiyecek ve içecekler ayakta-gezerek tüketilmeyecek

3. Kantindeki masalar üzerinde kesinlikle çöp bırakılmayacak ve yemek masaları başka bir amaç için kullanılmayacaktır.

4. Okula gelen para veya değerli eşyalar emniyetli bir şekilde korunacak, sınıfta, çantada ve askılıktaki giysiler üzerinde bırakılmayacaktır.

F. Tuvaletlerde:

1. Tuvaletler temiz kullanılacak, çöpler lavaboya, yere, giderlere değil tuvaletteki çöp kutularına atılacak ve kesinlikle yazı ve benzeri şeyler yazılmayacaktır.

2. Sabunluktaki sabunlar dikkatli kullanılacak.

Kılık-Kıyafet Konusunda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

Öğrenciler;

a) Öğrenim gördükleri okulun arması ve rozeti dışında nişan, arma, sembol, rozet ve benzeri takılar takamaz,

b) İnsan sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve mevsim şartlarına uygun olmayan kıyafetler giyemez,

c) Yırtık veya delikli kıyafetler ile şeffaf kıyafetler giyemez,

ç) Vücut hatlarını belli eden şort, tayt gibi kıyafetler ile diz üstü etek, derin yırtmaçlı etek, kısa pantolon, kolsuz tişört ve kolsuz gömlek giyemez,

d) Siyasî sembol içeren simge, şekil ve yazıların yer aldığı fular, bere, şapka, çanta ve benzeri materyalleri kullanamaz ve giysileri giyemez,

e) Okul içinde baş açık, saçlar temiz ve boyasız olarak bulunur, makyaj yapamaz, bıyık ve sakal bırakamaz.

Devam-Devamsızlık Konusunda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

1. Öğrencilerin okula düzenli ve zamanında devam etmeleri zorunludur. Bu konuya velilerimizin de gereken özeni göstermeleri beklenir.

2. Ders yılı içinde 10 gün okula özürsüz olarak devam etmeyen öğrenciler notları ne olursa olsun başarısız sayılır.

3. Özürlü ve özürsüz devamsızlık ile velinin yazını beyanı ile okul yönetimince verilen izinlerin toplamı 45 günü aşamaz.

4. Yönetmelikler gereği günlük ders sayısının yarısına kadar devamsızlık durumunda yarım gün, yarısından fazla devamsızlık yapılması durumunda ise tam gün devamsız sayılır.

5. Öğrenciler, zaman çizelgesine tam olarak uyarlar. Geç kalma alışkanlık haline getirilmişse, yönetmelik gereğince işlem yapılır.

6. Ders aralarında özürsüz olarak geç kalan öğrenciye; Derse Kabul Kâğıdı verilmez. Devamsızlığına sayılır.

7. Öğrencinin okula gelmeyeceği durumlarda veli, okul idaresini arayarak durumu hakkında yazılı olarak bilgi verir.

Kurallara uyulmadığı durumlarda uygulanacak yaptırımlar;

- Sözlü uyarı

- Yazılı uyarı

- Veliye bildirim

- Onur kuruluna sevk

- Disiplin Kuruluna sevk

Sigara ya da buna benzer maddeleri taşıyan ya da içen öğrenci doğrudan Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliği´nin ceza hükümleri uygulanır.

Anahtar Kelimeler:
Olumlu Sınıf KurallarıMEB Okul KURALLARILiseSınıf KurallarıSınıf Kuralları LiseSınıfta Uyulması Gereken KurallarEvde Uyulması Gereken KurallarOkullarda Uyulması Gereken KurallarOkul Kuralları Covid-19KısaSınıf Içi Uyulması Gereken KurallarSınıf Içi Uyulması Gereken Kurallar KısaMaddeler Halinde KısacaOkul Kuralları Nelerdir?Okul Kuralları Nelerdir? Maddeler Halinde KısacaSınıf Kuralları Nelerdir Ve Nasıl BelirlenirLisede Neler Yasak?Sınıf Kuralları Niçin Oluşturulur?Sınıfta Uyulması Gereken Kuralları Kim Belirler?Okulda Düzen Ve Disiplini Sağlayan KurallarOKUL KURALLARIMIZOkul Kuralları Ve Disiplin CezalarıSınıf Kuralları NelerdirREVİR KURALLARIOKUL SERVİS KURALLARISERVİS KURALLARIYEMEKHANE KURALLARIOKULA GETİRİLMESİ YASAK OLAN EŞYA VE MADDELERÖĞRENCİ DOLAPLARININ KULLANIM KURALLARIELEKTRONİK ALETLER KULLANIM KURALLARIKÜTÜPHANE KURALLARIKONFERANS SALONU KURALLARIAÇIK SPOR TESİSLERİ KURALLARISPOR SALONLARI KURALLARISPOR SALONLARI VE AÇIK SPOR TESİSLERİ KURALLARIGÖRSEL SANATLAR ATÖLYELERİ KURALLARIMÜZİK ATÖLYELERİ KURALLARIBİLGİSAYAR LABORATUVARI KURALLARIFEN LABORATUVARI KURALLARIOKULDAN ERKEN AYRILMA KURALLARIGÜVENLİK VE İDARİ KURALLARKıyafet KurallarıDERSLİK KURALLARIOkul KurallarıGENEL KURALLARÖĞRENCİLERİN OKULDA UYMASI GEREKEN KURALLAROkulda Uyulması Gereken KurallarÖğrenci Genel Davranış KurallarıKılık-Kıyafet Konusunda Dikkat Edilmesi Gereken HususlarOrtaöğretim Kurumlar YönetmeliğiOrtaöğretim Kurumlar YönetmeliğDevam-Devamsızlık Konusunda Dikkat Edilmesi Gereken HususlarDevam-Devamsızlık Konusunda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:Okul Uyulması Gereken Kurallar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol