Sene Başı Öğretmenler Kurul Toplantısı Gündem Maddeleri

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

GÜNDEM MADDELERİ

1-  Açılış ve Yoklama                                       

2- Kurul yazmanı seçimi (2 asil, 1 yedek üyenin seçimi)  

3- Gündem maddelerinin okunması ve gündeme eklenecek madde olup olmadığının tespit edilmesi

4- 2021/2022 Eğitim Öğretim Yılının Değerlendirilmesi.

5- 657 Sayılı devlet memurları kanununun 7,15,26-31 ve 125. Maddelerinin okunması 1739 sayılı Milli eğitim temel kanununun 2,4,5,17 ve 43.maddelerinin okunması.

6- Ortaöğretim kurumlarının amaçlarının okunması;

7- Atatürkçülükle ilgili konuların derslerde işlenişi ile öğretim programlarının uygulanmasına yönelik hususlar.

8- 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında Covid-19 salgını koruma ve önleme tedbirleri kapsamında okul ortamında alınacak tedbirler ve uyulması gereken kurallar

9- Öğretmenlerin görev ve sorumluluklarının hatırlatılması. (Ort. Öğrt. Kur. Yön. Md:86)

10- Zümre toplantıları, şube öğretmenler kurulu  tarihleri, yıllık planlar, ders planlar, ve özel eğitim ihtiyacı olan için bireyselleştirilmiş eğitim programı(BEP)

11- Eğitim‎-‎Öğretim işleyişi ile ilgili genel görüşmeler‎;

a‎) ‎Derse giriş ve çıkışlarda dikkat edilecek ‎hususlar ‎(‎Sınıfların düzeni, disiplin‎, ‎ders işlenişi‎. ders defterlerinin doldurulması‎, ‎nöbet ‎defterlerinin imzalanması ve yoklama fişlerinin ‎imzalanması‎, ‎cep telefonu kullanımı v‎.‎b‎.)‎

b‎) ‎Öğrenci devamsızlıklar‎, ‎Okulun zaman ‎çizelgesi‎,‎ Derse geç gelen öğrencilerin derse ‎alınma şekli‎, ‎öğrenci izin‎, ‎faaliyet‎, ‎sevk‎, ‎rapor alma esasları‎ ve Okulda ve çevrede Türkçenin doğru‎, ‎güzel ve ‎etkili kullanılması

c‎)‎ Uygulanacak haftalık ders programının esasları‎

d) Sorumluluk Sınavlarının planlaması

e- Ölçme ve değerlendirmenin genel esasları ‎(‎MEB ‎OKY ‎43 ‎ ‎49‎. ‎Maddeler ‎).‎ Performans çalışması‎, ‎proje ve diğer çalışmalar (‎MEB OKY ‎50‎. ‎Madde‎).‎Bu çalışmaların teslim ‎tarihlerinin belirlenerek e‎-‎okula işlenmesi‎.‎

12- Personel ve öğrenci kılık ve kıyafetiyle ilgili ‎hususlar ,‎Personelin İş güvenliği, devam-devamsızlık sevk, rapor, izin, maaş, ücret, E-Okul, MEBBİS, EBA, Bakanlık emirleri‎, ‎mevzuadeğişiklikleri‎, ‎ilgili ‎Resmi yazıların takibi ve hak ve sorumluluklarının görüşülmesi

13- Nöbet uygulamaları ile ilgili esaslar

14- Sınıf‎/‎şube rehber öğretmenleri ile öğrenci kulübü ‎danışman öğretmenlerinin belirlenmesi

15- Destekleme ve yetiştirme kursları ile ilgili ihtiyaçların tespiti ve kurslarda verimliliğin artırılması

16- 2022-2023 Eğitim öğretim yılında başarıyı artırıcı faaliyetler ve alınacak tedbirler. Başarıyı artırmada kullanılacak yöntem ve teknikler. Uygulanabilecek projelerle, olursa uzaktan eğitim ile ilgili kararlar;(Değerler Eğitimi, Okul Kütüphanesi ve sınıf kitaplıkları kullanımı. Okuma saatleri, Başarı seviyesi düşük öğrencilerle çalışmalar)

17- Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri yürütme komisyonu

18-Kurul ve komisyonlara öğretmen seçimi ve görev dağılımının yapılması. (Disiplin kurulu ; Onur kurulu ; Taşınır mal , sayım döküm ve ihale komisyonu , Muayene kabul komisyonu)

19- Okul aile birliği ve veli toplantıları

20- Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan sınav ve yarışmalar (Tübitak Bilim Fuarları, Erdem Projesi, Din Öğretimi Genel Müdürlünce yapılan Yarışmalar vb.)                                       

21- Devamsızlık yapan öğrencilerin durumunun görüşülmesi, devamsız öğrenciler için takip edilecek yolların belirlenmesi                                      

22-Tören hazırlama ve uygulama komitesi kurulması ve Kutlanması gereken gün ve haftalar ile ilgili öğretmen görev dağılımı                                 

23- Öğrenci Kontenjan, kayıt ve Nakil komisyonunu seçimi.(1)asil (1) yedek öğretmen 

24- Öğrenci Servis Taşımacılığı Denetim Komisyonuna (2 asil 1 Yedek üye seçimi)           

25- Okulda bulunan okul eşyası, ders araç gereçleri, makine ve teçhizatının korunması ve kullanılması hususlarının hatırlatılması.   

26- Denetim ve Rehberlik çalışmalarının görüşülmesi.                   

27- İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hususlar                                                                             

28-Dilek ve Temenniler. Kapanış

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner13