2022-2023 Yılı Okul Öncesi Aylık ve Günlük Planlar

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

2022-2023 YILI OKUL ÖNCESİ AYLIK VE GÜNLÜK PLANLARI MOTOR GELİŞİM
Kazanım 1:
Yer değiştirme hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Yönergeler doğrultusunda yürür.
Yönergeler doğrultusunda koşar
Belli bir yüksekliğe zıplar
Tırmanılan yükseklikten iner.
Belli bir yüksekliğe tırmanır
Çift ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler.
Tek ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler.
Kazanım 2: Denge hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Bireysel ve eşli olarak denge hareketleri yapar
Tek ayak üzerinde sıçrar.
Çizgi üzerinde yönergeler doğrultusunda yürür.
Kazanım 3: Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Bireysel ve eşli olarak nesneleri kontrol eder.
Küçük top ile omuz üzerinden atış yapar.
Atılan topu elleri ile tutar.
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Malzemeleri keser.
Malzemeleri yapıştırır.
Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.
Malzemeleri değişik şekillerde katlar.
Malzemelere elleriyle şekil verir.
Kalemi doğru tutar.
Kalem kontrolünü sağlar.
Çizgileri istenilen nitelikte çizer.
Kazanım 5: Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.
Göstergeleri:
Nesneleri kullanarak ritim çalışması yapar.
Vurmalı çalgıları kullanarak ritim çalışması yapar.
Müzik ve ritim eşliğinde dans eder.
    BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 1:
Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
Göstergeleri:
Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.
Kazanım 2:Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.
Göstergeleri:
Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar.
Gerçek durumu inceler.
Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır.
Kazanım 4: Nesneleri sayar.
Göstergeleri:
İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar.
Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir
Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler.
Kazanım 5: Nesne ya da varlıkları gözlemler.
Göstergeleri:
Nesne/varlığın adını söyler.
Nesne/varlığın rengini söyler.
Kazanım 6: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir.
Göstergeleri
Nesne/varlıkları rengine göre ayırt eder, eşleştirir.
Kazanım 7: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar.
Göstergeleri:
Nesne/varlıkları rengine göre gruplar.
Kazanım 8: Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.
Göstergeleri:
Nesne/varlıkların rengini ayırt eder, karşılaştırır.
Nesne/varlıkların şeklini ayırt eder, karşılaştırır.
Nesne/varlıkların büyüklüğünü ayırt eder, karşılaştırır.
Nesne/varlıkların kokusunu ayırt eder, karşılaştırır.
Nesne/varlıkların yapıldığı malzemeyi ayırt eder, karşılaştırır.
Nesne/varlıkların kullanım amaçlarını ayırt eder, karşılaştırır.

Kazanım 10: Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular.
Göstergeleri:
Nesnenin mekândaki konumunu söyler.
Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleştirir.
Mekânda konum alır.
Harita ve krokiyi kullanır.
Nesneleri kullanarak basit toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
Göstergeleri:
Nesne grubuna belirtilen sayı kadar nesne ekler.
Nesne grubundan belirtilen sayı kadar nesneyi ayırır.
Kazanım Neden-sonuç ilişkisi kurar.
Göstergeleri:
Bir olayın olası nedenlerini söyler.
Bir olayın olası sonuçlarını söyler.
Kazanım Zamanla ilgili kavramları açıklar.
Göstergeleri:
Olayları oluş zamanına göre sıralar.
Zaman ile ilgili kavramları anlamına uygun şekilde kullanır.
DİL GELİŞMİ
Kazanım 1: Sesleri ayırt eder.
Göstergeleri:
Sesin geldiği yönü söyler. 
Sesin kaynağının ne olduğunu söyler.
Kazanım 2: Sesini uygun kullanır. 
Göstergeleri:
Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır.
Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu ayarlar.
Konuşurken/şarkı söylerken sesinin hızını ayarlar. 
Konuşurken/şarkı söylerken sesinin şiddetini ayarlar.
    Kazanım 4: Konuşurken dilbilgisi yapılarını kullanır.
Göstergeleri:
Cümle kurarken isim kullanır.
Cümle kurarken fiil kullanır.
Cümle kurarken sıfat kullanır.
Cümle kurarken bağlaç kullanır.
Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır.
Göstergeleri:
Konuşmayı başlatır.
Konuşmayı sürdürür. 
Konuşmayı sonlandırır.
Konuşma sırasında göz teması kurar. 
Jest ve mimikleri anlar.
Konuşurken jest ve mimiklerini kullanır.
Sohbete katılır.                                                                                                                                                                               
Konuşmak için sırasını bekler.
Duygu, düşünce ve hayallerini söyler.
Kazanım 7: Dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar.
Göstergeleri:
Sözel yönergeleri yerine getirir. 
Dinledikleri/izlediklerini açıklar. 
Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar. 
Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
Göstergeleri:
Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar. 
Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir.
Dinledikleri/izlediklerini başkalarına anlatır. 
Dinledikleri/izlediklerini drama yoluyla sergiler
Dinledikleri/izlediklerini resim yoluyla sergiler
Dinledikleri/izlediklerini şiir yoluyla sergiler.

Kazanım 10: Görsel materyalleri okur.
Göstergeleri:
Görsel materyalleri inceler.
Görsel materyalleri açıklar.
Görsel materyallerle ilgili sorular sorar.
Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir. 
Görsel materyalleri kullanarak olay, öykü gibi kompozisyonlar oluşturur.
SOSYAL DUYGUSAL GELİŞİM
Kazanım 4:
Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar.
Göstergeleri:
Başkalarının duygularını söyler.
Başkalarının duygularının nedenlerini söyler.
Başkalarının duygularının sonuçlarını söyler.
Kazanım 7: Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler.
Göstergeleri:
Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba gösterir.
Kazanım 9: Farklı kültürel özellikleri açıklar.
Göstergeleri:
Kendi ülkesinin kültürüne ait özellikleri söyler.
Kazanım 11: Atatürk ile ilgili etkinliklerde sorumluluk alır. 
Göstergeleri:
Atatürk ile ilgili etkinliklere katılır.
Atatürk ile ilgili duygu ve düşüncelerini farklı etkinliklerle ifade eder.
Kazanım 12: Değişik ortamlardaki kurallara uyar. 
Göstergeleri:
Değişik ortamlardaki kuralların belirlenmesinde düşüncesini söyler.
Kuralların gerekli olduğunu söyler.


    Kazanım 13: Estetik değerleri korur.
Göstergeleri:
Çevresinde gördüğü güzel ve rahatsız edici durumları söyler.
Çevresini farklı biçimlerde düzenler. 
Çevredeki güzelliklere değer verir. 
Kazanım 14: Sanat eserlerinin değerini fark eder.
Göstergeleri:    
Sanat eserlerinde gördüklerini ve işittiklerini söyler.
Sanat eserleri ile ilgili duygularını açıklar.
Sanat eserlerinin korunmasına özen gösterir.
Kazanım 15: Kendine güvenir.
Göstergeleri:
Grup önünde kendini ifade eder. 
Gerektiğinde liderliği üstlenir.
Kazanım 16: Toplumsal yaşamda bireylerin farklı rol ve görevleri olduğunu açıklar.
Göstergeleri:
Toplumda farklı rol ve görevlere sahip kişiler olduğunu söyler.
Aynı kişinin farklı rol ve görevleri olduğunu söyler.

ÖZBAKIM BECERİLERİ
Kazanım 4:
Yeterli ve dengeli beslenir. 
Göstergeleri:
Yiyecek ve içecekleri yeterli miktarda yer/içer.
Öğün zamanlarında yemek yemeye çaba gösterir.
Sağlığı olumsuz etkileyen yiyecekleri ve içecekleri yemekten/içmekten kaçınır


KAVRAMLAR
    Renk: Gri –siyah-beyaz
Şekil: Dikdörtgen 
    Sert-yumuşak
Kokulu-kokusuz

    Alt-üst İçine-dışına    Açık-Kapalı      Korkmuş    Parça-bütün         Aynı-Farklı
    
    ALAN GEZİLERİ    BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR    AİLE KATILIMI
    
    Trafik ve llk Yardım Haftası (Mayıs ayınınn ilk haftası)
• Anneler Günü (Mayıs ayının ikinci pazar günü)
• Müzeler Haftası (18- 24 Mayıs)
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı
    

    DEĞERLENDİRME

    Program:

Öğretmen:

Çocuklar:
 
TAM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI        
Okul Adı    :     
Tarih    :   
Yaş Grubu (Ay)    : 
Öğretmen Adı Soyadı    : 
    
Güne Başlama Zamanı        
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun        
Kahvaltı, Temizlik        
Etkinlik Zamanı
“Taşıtlar” isimli Türkçe Etkinliğiyle Bütünleştirilmiş Drama Etkinliği (Büyük Grup¬-bireysel)
Öğle Yemeği Temizlik        
Dinlenme        
Kahvaltı, Temizlik        
Etkinlik Zamanı
“Trafik Kuralları” isimli Oyun Etkinliğiyle Bütünleştirilmiş Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği(Büyük Grup-bireysel)
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Günü Değerlendirme Zamanı


Eve Gidiş
İlgili hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
Genel Değerlendirme

Öğretmen                                Okul Müdürü
………………………………                    …………………………………    


TAŞITLAR
Etkinlik Türü:
Türkçe Etkinliğiyle Bütünleştirilmiş Drama Etkinliği (Büyük Grup¬-bireysel)
Yaş Grubu:

KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ MOTOR GELİŞİM 
Kazanım 4:
Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.

BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 1:
Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
Göstergeleri:
Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.

DİL GELİŞİMİ
Kazanım 8:
Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
Göstergeleri:
Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar. 
Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir.
Dinledikleri/izlediklerini başkalarına anlatır. 
Dinledikleri/izlediklerini drama yoluyla sergiler

ÖĞRENME SÜRECİ
Öğretmen çocuklara bu haftanın “Trafik ve İlk Yardım Haftası” olduğunu söyler ve sınıfa değişik trafik, taşıt araçları resimleri ve oyuncaklarını getirir. Çocuklarla trafik kuralları, trafik ışıkları ve çevremizde gördüğümüz taşıtlar ile ilgili sohbet edilir. Trafik haftasında olduğumuz vurgulanır. Öğretmen çocuklara arabada yolculuk ederken neden arabanın ön koltuğuna oturmamalıdır? Karşıdan karşıya geçerken nelere dikkat etmeliyiz? Sorularını sorar, çocuklardan alınan cevaplardan sonra  öğretmen çocuklara bilmeceler sorar.
                         Dumanı tüter, isterse gider                                       Sıra, sıra odalar, birbirini kovalar (TREN)
                         Balık değildir, denizde yüzer (GEMİ)                       Yolda bekler, trafiği düzenler (TRAFİK POLİSİ) 

Atık materyallerle kendilerine karada giden bit taşıt yaparlar.    
Sınıfın geniş bir alanında bloklarla bir sokak kurulur. Kurulan sokak çocukların arasında yürüyebilecekleri genişlikte olmalıdır. Çocuklar arasında bir trafik polisi seçilir ve diğer çocuklara taşıt, yolcu, yaya vb. roller verilir. Sınıfta bulunan materyaller durak, bilet gişesi vb. çevre düzenini oluşturmak için kullanılır. Çocuklardan trafik polisine uygun olarak canlandırmaları istenir. 
MATERYALLER: Boş karton kutular, yapıştırıcı, renkli elişi kağıtları,atık materyaller(Düğmeler,şişe kapakları,boncuklar vb.
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR: Trafik-taşıtlar,altında,üstünde,yanında
AİLE KATILIMI: Yolda giderken trafik kuralları ile ilgili konuşabilirsiniz
DEĞERLENDİRME: Taşıt nedir?Bildiğin taşıt isimlerini söyler misin?En çok kullandığın taşıt hangisi?Hangi malzemeleri kullanarak nasıl bir taşıt yaptın?


TRAFİK KURALLARI
Etkinlik Türü:
Oyun Etkinliğiyle Bütünleştirilmiş Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği(Büyük Grup-bireysel)
Yaş Grubu:

KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ DİL GELİŞİMİ
Kazanım 1:
Sesleri ayırt eder.
Göstergeleri:
Sesin geldiği yönü söyler. 
Sesink aynağının ne olduğunu söyler.

ÖZBAKIM BECERİLERİ
Kazanım 3:
Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler yapar.
Göstergeleri:
Ev/okuldaki eşyaları temiz ve özenle kullanır. 
Ev/okuldaki eşyaları toplar.

SOSYAL DUYGUSAL GELİŞİM
Kazanım 12:
Değişik ortamlardaki kurallara uyar. 
Göstergeleri:
Değişik ortamlardaki kuralların belirlenmesinde düşüncesini söyler.
Kuralların gerekli olduğunu söyler.

ÖĞRENME SÜRECİ
Öğretmen çocuklar arasından bir öğrenci seçer. Öğretmen  seçtiği öğrencinin gözlerini bağlar.
Sınıf içindeki çeşitli nesneler ile sesler çıkarılır ve gözleri bağlı öğrenci  duyduğu sesin  ne sesi olduğunu ve sesin nereden geldiğini bulmaya çalışır. 
Çocuklarla birlikte masalara geçilir, öğretmen her öğrenciye kendine ait boya kalemlerini dağıtır.
Trencilik oyunu oynanır. 
Çocuklar birbiri arkasına sıralanırlar ve öndekinin belinden tutarak öğretmenin minder, tahta blok, lego vb. zeminlerden oluşturduğu rayların üzerinden geçerek giderler.
8–10 adım ötede istasyon şefi olan çocuk bekler. Tren “çuf çuf” diyerek istasyon şefinin önünden geçmeye başar. Şef, trenin geçişini beğenmezse durdurur; başlangıç noktasına gönderir. 
Beğenirde yolcuların biletlerini kontrol eder. Şef çocuklardan birini seçerek “seni şef yaptım, öteki istasyona” der. Bunun üzerine yeni şef istediği bir yerde durarak oyuna başlanır.

Taşıtlar şarkısı söylenir. 

TAŞITLAR ŞARKISI
 
Düdük çalar ince ince
Yolcular binince
Düdük çalar ince ince
Yolcular binince
Gidiyor çufu çufu çuf
Uzaklarda gözü
Git güle güle gel güle
Çok bekletme bizi
Git güle güle gel güle
Çok bekletme bizi
 
Otomobil fırlar birden
Kalkarken yerinden
Otomobil fırlar birden
Kalkarken yerinden
Katıyor tozu dumana
Uzaklarda gözü
Git güle güle gel güle
Çok bekletme bizi
Git güle güle gel güle
Çok bekletme bizi
 
Vapurlar suya dizilir
Denizde süzülür
Vapurlar suya dizilir
Denizde süzülür
Gidiyor dumanına bak
Uzaklarda gözü
Vapurlar suya dizilir
Denizde süzülür
Vapurlar suya dizilir
Denizde süzülür
 
Yolcular rahat uçakta
Aldırma hiç korkma
Yolcular rahat uçakta
Aldırma hiç korkma
Gidiyor göğe bakıyor
Uzaklarda gözü
Git güle güle gel güle güle
Çok bekletme bizi
Git güle güle gel güle güle
Çok bekletme bizi

MATERYALLER: Boya kalemleri

SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Trafik işaretleri 

AİLE KATILIMI
Çocuğunuza 4 sayfayı arka arkaya zımbalayıp bunlardan her birine bir duygusuyla ilgili resim yapmasını isteyebilir böylece duygularının kitabını oluşturmasını sağlayabilirsiniz

DEĞERLENDİRME
Trafik kuralları neden gerekir?
Trafik kurallarını kim kontrol eder?
Trafikte birbirine kızan insanlar gördün mü?
Neden birbirlerine kızmış olabilirler?

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Threads beğeni satın al

backlink Spor haberleri fen bilimleri vozol 10000 Likit

Bosna Hersekde Üniversite Okumak