2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Yıllık Planlar

AY : EYLÜL    (4 Hafta )

ÜNİTE

1

GİRİŞ 

ÖĞRENCİ KAZANIMLARI- HEDEF VE DAVRANIŞLAR

HAFTA

GÜN

SAAT

OKUMA

OKUMA - ( METNİ ANLAMA VE ÇÖZÜMLEME ) KAZANIMLARI

1

06-10

 EYLÜL 

2021

5

1.ÜNİTE: 2 HAFTA GİRİŞ

1. EDEBİYAT NEDİR?

  • Edebiyat kelimesinin kökeni, terim anlamı ve farklı sanatçıların edebiyat tanımları üzerinde durulur.

2. EDEBİYATIN BİLİMLE VE GÜZEL SANATLARLA İLİŞKİSİ

  • Edebiyat, bilim ve güzel sanatlar arasındaki etkileşim üzerinde durulur, bunların birbirlerine kaynaklık ettikleri örneklerle açıklanır.
 

“Giriş “ üniteleri, ünite tablosunda belirtilen kendi konuları/ kazanımları çerçevesinde ele alınacaktır.

( Ortaöğretim Türk dili ve edebiyatı 2018 müfredatı bkz. sayfa 13,2.madde  )

 

Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapılır.


 

3. METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI

  • Edebî ve öğretici metinlerin özellikleri üzerinde durulur, sınıflandırmadaki ölçütler açıklanır. Metin türlerinin adları verilir ancak bunlarla ilgili ayrıntıya girilmez.

Dil Bilgisi: Dilin Kullanımdan Doğan Türleri

Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 

HAFTA

GÜN

SAAT

YAZMA 

SÖZLÜ İLETİŞİM

YAZMA KAZANIMLARI

SÖZLÜ İLETİŞİM KAZANIMLARI

2

13-17

EYLÜL 

2021

2

3

                                 YAZMA SÜRECİ

“ Niçin Yazıyoruz? ”               

                “Nasıl Yazmalıyız?”

Soruları çerçevesinde öğrencilerin serbest metinler yazmaları sağlanır. Farklı yazarların yazma gerekçeleri ve biçimleri üzerinde durularak öğrencilerin yazmanın doğası üzerinde düşünmeleri sağlanır.

SÖZLÜ İLETİŞİM

 

İletişim ve Ögeleri

 

Dilin İşlevleri

      İletişim ve ögeleri açıklanır, bunların işlevleri üzerinde durulur.

 

“Giriş “ üniteleri, ünite tablosunda belirtilen kendi konuları/ kazanımları çerçevesinde ele alınacaktır.

( Ortaöğretim Türk dili ve edebiyatı 2018 müfredatı bkz. sayfa 13,2.madde )

 

Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapılır.


 

ÜNİTE

2

HİKÂYE

ÖĞRENCİ KAZANIMLARI-HEDEF VE DAVRANIŞLAR

HAFTA

GÜN

SAAT

OKUMA

OKUMA - ( METNİ ANLAMA VE ÇÖZÜMLEME )  KAZANIMLARI

3

20-24

 EYLÜL

2021

5

2. ÜNİTE: 5 HAFTA

HİKÂYE ( ÖYKÜ )

1.Cumhuriyet döneminden bir olay hikâyesi

Hikâyenin tanımı ve unsurları

(  kişiler, olay örgüsü, mekân, zaman, çatışma, konu, anlatıcı ve bakış açısı)  hakkında incelenen metinlerle ilişki kurularak bilgi verilir. 

2. ÖYKÜLEYİCİ (ANLATMAYA BAĞLI )EDEBİ METİNLER

A.2.1. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder.

A.2. 2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 

A.2. 3. Metnin tema ve konusunu belirler. 

A.2. 4. Metindeki çatışmaları belirler. 

A.2. 5. Metnin olay örgüsünü belirler. 

HAFTA

GÜN

SAAT

OKUMA

OKUMA - ( METNİ ANLAMA VE ÇÖZÜMLEME )  KAZANIMLARI

4

27

EYLÜL

01

 EKİM

2021

5

HİKÂYE ( ÖYKÜ )

2. Cumhuriyet döneminden bir durum hikâyesi

Hikâyenin tanımı ve unsurları

(  kişiler, olay örgüsü, mekân, zaman, çatışma, konu, anlatıcı ve bakış açısı)  hakkında incelenen metinlerle ilişki kurularak bilgi verilir.

A.2. 6. Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler.

A.2. 7. Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler.

A.2. 8. Metinde anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirler.

A.2. 9. Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler.

A.2. 10. Metnin üslup özelliklerini belirler. A.2. 13. Metni yorumlar.

ÖĞRENME- ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Takrir, soru - cevap, dramatizasyon, beyin fırtınası, problem çözme, inceleme, uygulama gibi yöntemler aşağıda formüle edilen teknikler yardımıyla yıl boyunca uygulanacaktır: tümden gelim+ analiz+ sentez+ tüme varım---- tümden gelim+ analiz+tüme varım+sentez+ değerlendirme---- analiz+ tüme varım+ sentez+ değerlendirme, yaratıcı yazma, kontrollü yazma

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLER

Türk dili ve edebiyatı ders kitabı, Türk dili ve edebiyatı yardımcı kitapları, sözlükler, yazım kılavuzu, atasözleri ve deyimler sözlüğü, Etkileşimli tahta, işlenen konularla ilgili metinlerin yer aldığı bütün kaynaklar, edebiyat tarihi kitapları, ansiklopediler, internet, gazete ve dergiler…

BELİRLİ GÜNLER

  • Eğitim-Öğretim Yılı Başlangıcı:  06 Eylül 2021 Pazartesi

  • SINAVLAR VE DİĞER ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEM VE ARAÇLARI:

                                                       “MEB Kazanım Testleri”

Anahtar Kelimeler:
2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Yıllık PlanlarYılı Yıllık PlanlarYıllık PlanalrGÜNCEL YILLIK PLANLAR2021-2022 YILLIK PLANLARI İNDİR2021-2022 YILLIK PLANLARI İNDİR TÜM DERSLER İÇİN2021-2022 YILLIK PLANLARI İNDİR TÜM DERSLER4. Sınıf Yıllık Planları1. Sınıf Yıllık Ve Günlük Planlar2021 2022 İNGİLİZCE YILLIK PLANYıllık Planlar 2021 2022 GüncelLise Yıllık PlanlarıIlkokul Yıllık PlanlarıOrtaokul Yıllık PlanlarıYıllık Planları NedirYıllık Plan IndirmeYıllık PlanPlanlar2021 2022 Eğitim-Öğretim Yılı 8.Sınıf Türkçe Dersi Yıllık Planı2021 2022 Eğitim-Öğretim Yılı 5.Sınıf Türkçe Dersi Yıllık Planı2021 2022 Eğitim Öğretim Yılı 6.Sınıf Türkçe Dersi Yıllık Planı2021 2022 Eğitim Öğretim Yılı 7.Sınıf Türkçe Dersi Yıllık Planı2021 2022 Eğitim Öğretim Yılı 9.Sınıf Türkçe Dersi Yıllık Planı2021 2022 Eğitim Öğretim Yılı 10.Sınıf Türkçe Dersi Yıllık Planı2021 2022 Eğitim Öğretim Yılı 11.Sınıf Türkçe Dersi Yıllık Planı2021 2022 Eğitim Öğretim Yılı 12.Sınıf Türkçe Dersi Yıllık PlanıTürkçe Dersi Yıllık PlanıTürkçe Dersi12.Sınıf Türkçe DersiTürkçe Dersi Yıllık Plan4. Sınıf Yıllık Plan Meb4. Sınıf Yıllık Plan1. Sınıf Yıllık Plan 20211. Sınıf Yıllık Plan 202211.sınıf Ingilizce Yıllık Plan2020 Ve 2021 1. Sınıf Yıllık Plan2021 Ve 2022 4. Sınıf Yıllık Plan1. Sınıf Yıllık Plan4.sınıf Yıllık Planlar 2021-20222021 2022 Yıllık Plan

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol