2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı İlkokullar İçin Yıllık Planlar

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ……………………….. İLKOKULU 3-A SINIFI MÜZİK ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

3. Sınıf Yıllık ve Günlük Planlar a ulaşabilirsiniz

Ünite No: 1

AY

HAFTA

TARİH

SAAT

ÖĞRENME ALANI

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLER

AÇIKLAMALAR

Ölçme Ve Değ.

EYLÜL

1.HAFTA

06-10/09

1 SAAT

Dinleme Söyleme

Mü.3.A.3. Belirli gün ve haftalarla ilgili müzikleri anlamına uygun söyler.

Belirli Gün ve Haftalar

a) Öğrencilerden belirli gün ve haftalar konusu hakkında düşüncelerini ifade etmeleri istenir. Bu günlerde söylenen şarkıların konu özelliklerine dikkat çekilir.

*Dinleme-Söyleme

(İlköğretim Haftası)

1.Anlatım

2. Gösteri

3. Grup çalışmaları

4. Oyunlar

5.Canlandırma

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Müzik Ders Kitabımız

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

C.Görsel Yayınlar

1.Video

2.Bilgisayar

3.Akıllı tahta

GÖZLEM FORMU

EYLÜL

2-3.HAFTA

13-24/09

2 SAAT

Mü.3.A.4. İstiklâl Marşı’nı saygıyla söyler.

İstiklal Marşı

*Dinleme-Söyleme-Düşünme ve İşaretleme

İstiklâl Marşı’mızın sözlerinin doğru bir şekilde telaffuz edilmesi sağlanır.

EYLÜL-EKİM

4-5.HAFTA

27/09-08/10

2 SAAT

Mü.3.A.1. Konuşurken ve şarkı söylerken sesini doğru kullanır.

Birlikte Şarkı Söyleme

*Nefes Çalışması-Sesini Doğru Kullanma

Öğrencilere, konuşurken ve şarkı söylerken ses ve nefeslerini doğru kullanmalarına yönelik örnek uygulamalar yaptırılır. Örneğin balon üfleme, karın şişirme, çiçek koklama ve ateş söndürme gibi taklit çalışmalarla öğrencilerin diyaframlarını kullanmaları sağlanır.

EKİM

6-7. HAFTA

11-22/10

2 SAAT

Mü.3.B.3. Duyduğu basit ritim ve ezgiyi tekrarlar.

Ritim

*Dinleme-Söyleme ve Eşlik Etme

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

Öğrencilerden, düzeylerine uygun duydukları ritimleri veya makamsal ezgileri yansılama yöntemiyle tekrarlamaları istenir.

KASIM

8-10.HAFTA

 01-26/11

3 SAAT

Mü.3. A.3. Belirli gün ve haftalarla ilgili müzikleri anlamına uygun söyler.

Belirli Gün ve Haftalar

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı - Atatürk’ü Anma Haftası – Öğretmenler Günü

ARA TATİL 11-15 KASIM 2021

a) Öğrencilerden belirli gün ve haftalar konusu hakkında düşüncelerini ifade etmeleri istenir. Bu günlerde söylenen şarkıların konu özelliklerine dikkat çekilir.

KASIM

11.HAFTA

29/11-03/12

1 SAAT

Mü.3.A.2. Birlikte söyleme kurallarına uyar.

Birlikte Şarkı Söyleme

*Dinleme-Söyleme-Düşünme

Söyleme etkinlikleri sırasında, birlikte başlama ve bitirme, ses üretirken arkadaşını dinleme, kendi ürettiği ses ile topluluğun ürettiği ses arasında denge kurabilme vb. durumlara ilişkin etkinlikler düzenlenir.

Ders Kitabı

Neler Öğrendik (sayfa 17)

2

Ünite No: 2

AY

HAFTA

SAAT

ÖĞRENME ALANI

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLER

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEĞ.

ARALIK

12.HAFTA

06-10/12

1 SAAT

Müziksel Algı ve Bilgilenme

Mü.3.B.5. Müziklerdeki aynı ve farklı söz kümelerini harekete dönüştürür

Ritim

*Dinleme-Çizme-Ritim

1.Anlatım

2. Gösteri

3. Grup çalışmaları

4. Oyunlar

5.Canlandırma

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Müzik Ders Kitabımız

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

C.Görsel Yayınlar

1.Video

2.Bilgisayar

3.Akıllı tahta

GÖZLEM FORMU

Söz kümelerine hareket oluştururken, tekrar eden sözlere aynı, değişen sözlere ise farklı hareket biçimleri kullanılmalıdır.

ARALIK

13.HAFTA

13-17/12

1 SAAT

Müzik Kültürü

Mü.3.D.4. Millî, dinî ve manevi değerler ile ilgili müzik dağarcığına sahip olur.

Etkinliklerle Atatürk

*Dinleme-Düşünme ve Çizme (Atatürk’üm Ölmedi)

Dağarcık oluşturulurken millî, dinî ve manevi değerlerimizi konu alan örneklere yer verilmelidir.

ARALIK-OCAK

14-16.HAFTA

20/12-07/01

3 SAAT

Müziksel Algı ve Bilgilenme

Mü.3.B.1. Müzikteki uzun ve kısa ses sürelerini fark eder.

Ritim

*Ayırt etme-İşaretleme

Öğrenciler, dağarcıklarındaki sayışma, tekerleme ve okul şarkılarının sözlerinde yer alan uzun ve kısa heceleri (ses sürelerini) belirleyip simgeleştirir. Oluşturulan tartımsal kalıplar, ritim çalgıları kullanılarak seslendirilir.

OCAK

17.HAFTA

10-14/01

1 SAAT

Dinleme Söyleme

Mü.3.A.5. Oluşturduğu ritim çalgısıyla dinlediği ve söylediği müziğe eşlik eder.

Ritim

*Ritim çalgısı yapma-Eşlik etme

Ritmik yapıları algılamaya yönelik etkinlikler üzerinde durulmalıdır.

OCAK

18.HAFTA

17-21/01

1 SAAT

Müziksel Algı ve Bilgilenme

Mü.3.B.7. Seslerin yüksekliklerini, sürelerinin uzunluk ve kısalıklarını ayırt eder.

Sesin Yüksekliği

*İşaretleme-Taklit Ettirme

Bilişim destekli müzik teknolojileri yardımıyla sesin yüksekliğini, sesin gürlüğünü ve müzik hız basamaklarını sınıf düzeyinde gösterebilir nitelikte uygulamalara (müzik yazılımlarına) yer verilmelidir.

ŞUBAT

19-20.HAFTA

07-18/02

2 SAAT

Mü.3.B.2. Müzikteki ses yüksekliklerini grafikle gösterir.

Sesin Yüksekliği

*İşaretleme-Dinleme ve Söyleme

Seslerin incelik ve kalınlıkları fark ettirilmelidir. Çevrelerinde duydukları seslerden ince ve kalın olanlar belirlenir ve öğrencilerden bu sesleri taklit etmeleri istenir. Taklit etme kendi sesleriyle veya “ezgili vurmalı çalgılar” kullandırılarak yaptırılabilir

ŞUBAT 21.HAFTA

21-25/02

1 SAAT

Mü.3.B.4. Müzikleri uygun hız ve gürlükte seslendirir.

Müzikte Hız ve Gürlük

*Düşünme-Boşluk doldurma etkinliği

a) Çabuk-yavaş hız ve kuvvetli-hafif gürlük çalışmaları yapılmalıdır.

b) Seslendirme kavramı, çalma ve söyleme etkinliklerini kapsamalıdır.

Ünite No: 2

AY

HAFTA

SAAT

ÖĞRENME ALANI

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLER

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEĞ.

MART

22.HAFTA

28/02-04/03

1 SAAT

Müziksel Yaratıcılık

Mü.3.C.4. Farklı ritmik yapılardaki ezgilere uygun hareket eder.

Müzikte Hız ve Gürlük

*Dinleme-Söyleme ve Eşlik Etme

1.Anlatım

2. Gösteri

3. Grup çalışmaları

4. Oyunlar

5.Canlandırma

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Müzik Ders Kitabımız

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

C.Görsel Yayınlar

1.Video

2.Bilgisayar

3.Akıllı tahta

Gözlem Formu - Ders Kitabı Neler Öğrendik (sayfa 39)

Seçilecek ritmik yapı (örneğin 3/4’lük ve 6/8’lik ölçülerde) teorik değil, hissettirilerek verilmelidir.

MART

(23.HAFTA)

07-11/03

1 SAAT

Mü.3.B.6. Notalar ile renkleri eşleştirir.

Müzikte Hız ve Gürlük

*Dinleme-Söyleme ve Boyama

a) Bilişim destekli müzik teknolojilerinin yardımıyla notaların ses yükseklikleri renklerle ilişkilendirilerek verilmelidir.

b) Notaların isimleri ve dizekteki yerleri verilmemeli, sadece sesler arasındaki incelik ve kalınlık farkları ele alınmalıdır

MART

(24.HAFTA)

14-18/03

1 SAAT

Mü.3.C.3. Ezgi denemeleri yapar.

Ezgi Denemeleri

*Çizme-Ritim

Öğrencilerden, hissettikleri duygu ve düşüncelerini sınıfta var olan çalgılar veya sesleri ile doğaçlama

ezgiye dönüştürmeleri istenir.

MART-NİSAN

(25-27.HAFTA)

21/03-08/04

3 SAAT

Müzik Kültürü

Mü.3.D.1. Bildiği çalgıları özelliklerine göre sınıflandırır.

Çalgılar

*Ayırt etme

Öğrencilere sınıfta ve çevresinde gördüğü vurmalı, nefesli, yaylı, tuşlu ve telli çalgılar tanıtılmalıdır.

NİSAN

28.HAFTA

18-22/04

1 SAAT

Dinleme Söyleme

Mü.3.A.3. Belirli gün ve haftalarla ilgili müzikleri anlamına uygun söyler.

Belirli Gün ve Haftalar

*23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Öğrencilerden belirli gün ve haftalar konusu hakkında düşüncelerini ifade etmeleri istenir. Bu günlerde söylenen şarkıların konu özelliklerine dikkat çekilir.

NİSAN

29.HAFTA

25-29/04

1 SAAT

Müzik Kültürü

Mü.3.D.3. Farklı türlerdeki müzikleri dinleyerek müzik kültürünü geliştirir.

Farklı Müzik Türleri

*Dinleme-Yazma

Geleneksel müzik kültürümüzü yansıtan örneklere yer verilmelidir.

Ünite No: 3

SÜRE

ÖĞRENME ALANI

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLER

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEĞ.

AY

HAFTA

SAAT

MAYIS

30-31.HAFTA

02-13/05

2 SAAT

Müzik Kültürü

Mü.3.D.2. Çevresindeki halk danslarını müzikleri ile tanır.

Halk Oyunları

*Bulma-Dinleme-Söyleme ve Dans Etme

1.Anlatım

2. Gösteri

3. Grup çalışmaları

4. Oyunlar

5.Canlandırma

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Müzik Ders Kitabımız

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

C.Görsel Yayınlar

1.Video

2.Bilgisayar

3.Akıllı tahta

Çevrelerinde yerel halk dansları örnekleri bilişim teknolojisi araçlarından yararlanılarak öğrencilere izlettirilir, dinlettirilir. Halk danslarının müziklerini, dinledikleri diğer müzik türlerinden ayırt edebilmelerine yönelik etkinlik ve dinletiler düzenlenir.

GÖZLEM FORMU

MAYIS

32.HAFTA

16-20/05

1 SAAT

Dinleme Söyleme

Mü.3.A.3. Belirli gün ve haftalarla ilgili müzikleri anlamına uygun söyler.

Belirli Gün ve Haftalar

*19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Öğrencilerden belirli gün ve haftalar konusu hakkında düşüncelerini ifade etmeleri istenir. Bu günlerde söylenen şarkıların konu özelliklerine dikkat çekilir.

MAYIS

33.HAFTA

23-27/05

1 SAAT

Müzik Kültürü

Mü.3.D.2. Çevresindeki halk danslarını müzikleri ile tanır.

Halk Oyunları

*Bulma-Dinleme-Söyleme ve Dans Etme

Çevrelerinde yerel halk dansları örnekleri bilişim teknolojisi araçlarından yararlanılarak öğrencilere izlettirilir, dinlettirilir. Halk danslarının müziklerini, dinledikleri diğer müzik türlerinden ayırt edebilmelerine yönelik etkinlik ve dinletiler düzenlenir.

HAZİRAN

34-35.HAFTA

30/05-10/06

2 SAAT

Müziksel Yaratıcılık

Mü.3.C.2. Müziklerde yer alan farklı ezgi cümlelerini dansa ve oyuna dönüştürür.

Müzik ve Dans

*Bulma-Söyleme ve Dans Etme

Öğrencilere şarkı içinde değişen ezgi cümleleri fark ettirilir (Örneğin “Mutluluk” veya “Jimnastik Oyunu” şarkıları... Şarkının “A” cümlesinde öğrenciler el ele tutuşup halka oluşturarak sağa ve sola doğru yürürler, “B” cümlesinde ise dağılarak serbest hareket yaparlar.

HAZİRAN

36.HAFTA

13-17/06

1 SAAT

Müzik Kültürü

Mü.3.D.4. Millî, dinî ve manevi değerler ile ilgili müzik dağarcığına sahip olur.

Etkinliklerle Atatürk

*Yazma

Dağarcık oluşturulurken millî, dinî ve manevi değerlerimizi konu alan örneklere yer verilmelidir.

www.egitimhane.com

3-A Sınıf Öğretmeni                                                                                                                                                                                                                                        Okul Müdürü

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol