Verification: 37dd5e6ee914423e

Uzman ve Başöğretmenlik Sınavı İle İlgili En Çok Merak Edilen Sorular ve Cevapları?

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Soru 1: Uzman ve Başöğretmenlik Sınavı ne zaman yapılacak?
Cevap : 19 Kasım 2022 tarihinde yapılacaktır.
 

Soru 2: Yazılı Sınav ve Eğitim Programı Duyurusu ne zaman yapılacak?
Cevap : 18 Mayıs 2022 tarihinde yapılacaktır.
 

Soru 3: Eğitim Programına Başvurular ne zaman alınacaktır?
Cevap : 01-10 Haziran 2022 alınacaktır.

Soru 4: Eğitim Programına kimler başvuru yapabilecektir?
Cevap : Uzman Öğretmenlik Eğitim Programına yazılı sınava başvuru tarihinin son günü itibarıyla (3 Ekim 2022) adaylık dâhil öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunan öğretmenler, Başöğretmenlik Eğitim Programına ise yazılı sınava başvuru tarihinin son günü itibarıyla uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunan uzman öğretmenler başvuruda bulunabilir.
Not: 9 yıl 11 ay 29 gün olanlar başvuru yapamayacaktır..

Soru 5: Mesleki gelişim çalışmalarında kriter nedir?
Cevap : Uzman öğretmen unvanı için başvuruda bulunacakların Ek-2 Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmaları Tablosunda, başöğretmen unvanı için başvuruda bulunacakların ise Ek-3 Başöğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmaları Tablosunda yer alan çalışma alanlarından en az ikisinden birer çalışma yapmaları gerekir. Birden fazla çalışma alanında değerlendirilebilecek mesleki gelişim çalışmaları, yalnızca bir çalışma alanında değerlendirilir.

Soru 6: Mesleki gelişim çalışmaları yüz yüze mi uzaktan mı olacak?
Cevap : Eğitimler ÖBA üzerinden online olacak.
 

Soru 7: 10 yıllık süreye askerlik, Asker öğretmenlik ve ücretli öğretmenlik dahil midir?
Cevap : 10 yıllık sürenin hesaplanmasında;
Öğretmenlik veya uzman öğretmenlikte geçmiş sayılan süreler
MADDE 14
- (1) Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanına başvuruda bulunacakların öğretmenlik veya uzman öğretmenlik sürelerinin hesabında, adaylık dâhil öğretmen veya uzman öğretmen olarak geçirdikleri hizmet süreleri dikkate alınır. Bu sürelere;
a) Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görevli iken askerlik hizmetini yapmak üzere aylıksız izne ayrılanlardan askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin temel askerlik eğitimi dışında kalan askerlik süreleri,
b) Eğitim kurumu müdürlüğü, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığında geçen süreler,
c) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında sözleşmeli öğretmenlikte geçen süreler,
ç) 657 sayılı Kanunun 102 nci, 103 üncü, 104 üncü ve 105 inci maddelerinde öngörülen izinlerin tamamı,
d) Görevden uzaklaştırma ve görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanma veya gözaltına alınma nedenleriyle fiilen görev yapılmayan sürelerin 657 sayılı Kanunun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi hâlinde tamamı,
e) Özel okullarda öğretmen veya yönetici, diğer özel öğretim kurumlarında ise öğretmen veya öğretmenlik atama şartını taşıyanların yönetici unvanlarında geçen hizmet süreleri,
f) 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümleri kapsamında sendikal görevleri nedeniyle aylıksız izinli sayılanların, bu kapsamdaki izin süreleri,
g) Öğretmen olarak görev yapmakta iken 23/4/1999 ile 14/2/2005 tarihleri arasında almış oldukları disiplin cezası sonucu öğretmenlikleri sona erip, 22/6/2006 tarihli ve 5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun uyarınca haklarında verilmiş disiplin cezalarının bütün sonuçları ile ortadan kaldırılmasına bağlı olarak öğretmenliğe döndürülenler ile aynı tarihler arasında istifa sonucu görevinden ayrılanlardan yeniden öğretmenliğe atananların görevlerinden ayrıldıkları tarih ile öğretmenliğe döndürüldükleri tarih arasında geçen süreleri,
ğ) Vekâlet ve geçici görev süreleri

Soru 8: Ek 2 ve Ek 3 için belge ibraz edilecek midir?
Cevap : Evet. 3 kategoriden 2 tane yeterli olup bunların ibraz edilmesi gerekmektedir. Bu evraklar çalışılan okullardan temin edilebilir. Bu evrakların çoğunun olur ve diğer evrakları DYS de vardır. Buradan okul yöneticileri çıkarabilir.
 

Soru 9: Ek 2 ve Ek 3 için belge ibraz edemeyenler yazılı sınava girebilir mi?
Cevap : Belge ibraz edemeyenler sınava giremeyecektir.


Soru 10: Yüksek lisansı olanlar yazılı sınavdan muaf mıdır?
Cevap : Evet yazılı sınavdan muaftır ama eğitim programındaki eğitimleri almak zorundadırlar.

Soru 11: Bu sınavlar her yıl yapılacak mı ve baraj var mı?
Cevap : Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için ayrı ayrı olmak üzere yılda bir defa yapılır. Bu sınavlarda 100 puan üzerinden 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılır.
 

Soru 12: Sınavı geçemezsek her yıl yine mi eğitim alacağız?
Cevap: Hayır, alınan eğitim 3 yıl geçerli. Bu üç yıl içerisinde eğitim içeriği değişirse sadece o değişen içerik alınacak.

Soru 13: Yöneticiler bu sınavlara girebilecek midir?
Cevap : Eğitim kurumu müdürü, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görev yapmakta olanlardan yazılı sınava başvuru şartlarını taşıyanlar, öğretmenlik kariyer basamaklarında ilerlemek üzere başvuruda bulunabilir.
 

Soru 14: Özel Okuldaki süreler 10 yıla dahil midir?
Cevap : Evet dahildir.

Soru 15: Uzman Öğretmenlik sınavından muaf olabilmek için tezli yada tezsiz yüksek lisans yapmak yeterli midir?
Cevap : Tezli yada tezsiz fark etmeden yüksek lisans yapmak yeterlidir.

Anahtar Kelimeler:
Uzman Ve Başöğretmenlik Sınavı Ne Zaman Yapılacak?Uzman Ve Başöğretmenlik Sınavı İle İlgili En Çok Merak Edilen SorularYazılı Sınav Ve Eğitim Programı Duyurusu Ne Zaman Yapılacak?Eğitim Programına Başvurular Ne Zaman Alınacaktır?Eğitim Programına Kimler Başvuru Yapabilecektir?Mesleki Gelişim çalışmalarında Kriter Nedir?Mesleki Gelişim çalışmaları Yüz Yüze Mi Uzaktan Mı Olacak?10 Yıllık Süreye AskerlikAsker öğretmenlik Ve ücretli öğretmenlik Dahil Midir?Öğretmenlik Veya Uzman Öğretmenlikte Geçmiş Sayılan SürelerEk 2 Ve Ek 3 Için Belge Ibraz Edilecek Midir?Ek 2 Ve Ek 3 Için Belge Ibraz Edemeyenler Yazılı Sınava Girebilir Mi?Yöneticiler Bu Sınavlara Girebilecek Midir?Yüksek Lisansı Olanlar Yazılı Sınavdan Muaf Mıdır?Bu Sınavlar Her Yıl Yapılacak Mı Ve Baraj Var Mı?Sınavı Geçemezsek Her Yıl Yine Mi Eğitim Alacağız?Özel Okuldaki Süreler 10 Yıla Dahil Midir?Uzman Öğretmenlik Sınavından Muaf Olabilmek Için Tezli Yada Tezsiz Yüksek Lisans Yapmak Yeterli Midir?UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI İLE İLGİLİ EN ÇOK MERAK EDİLEN SORULAR VE CEVAPLARI?UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI İLE İLGİLİUzman Ve Başöğretmenlik Sınavı IleUzman Öğretmenlikte Kontenjan Sınırı Var Mı?Memurlukta Geçen Süre Uzman Öğretmenlikte 10 Yıl Şartı İçin Dahil Edilir Mi?Uzman Öğretmenlik Yazılı Sınavından Muaf Tutulacak BranşlarUzman Öğretmenlik İçin Zümre Başkanlığı Yeterli Mi?Uzman Öğretmenlik Yazılı Sınavında Kaç Puan Almak Gerekiyor?Uzman Öğretmenlik Sınavı İçin Kitap Önerileri?Başöğretmen Olabilmek İçin Kaç Yıl Görev Yapmak Gerekiyor?2005 Yılında Uzman Öğretmen Olanlar Sınava Ve Eğitimlere Katılacak Mı?Hangi Öğretmenler Uzman Öğretmenlik Sınavına Giremeyecek?Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmaları

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

vozol 10000 Likit

Bosna Hersekde Üniversite Okumak

backlink al