google-site-verification: google6827054ec461fa5a.html

Uzman Öğretmenlik Sınavında Önemli Konular?

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Farklılaştırılmış Öğretim
Arkadaşlar, ‘Bu farklılaştırılmış öğretim nedir Hasan Hocam?’ diye soracak olursanız kısaca derim ki:
Dayıların türlü türlü yapmış oldukları tanımlardan çıkan sonuca göre: Sınıftaki farklı özellikleri olan öğrenciler için öğretim sürecinin başından sonuna kadar türlü farklılaştırmalar yapmak. Zaten adı da buradan geliyor zağar. byhy
Farklılaştırılmış öğretimin dayanakları;
Piaget'in bilişsel gelişim kuramı
Vygotsky'nin yakınsal gelişim alanı
Gardner'ın çoklu zekâ kuramı
Beyin temelli öğretim araştırmaları
Öğrenme stilleri
Bloom'un taksonomisi;
HAtırlama
KAvrama
UYgulama
ANaliz
SENntez
DEğerlendirme
Farklılaştırmanın temel ögeleri; İçerik
Süreç
Ürün
Öğrenme ortamı
Öğrencilerin bireysel farklılık alanları; Hazırbulunuşluk
İlgi
Öğrenme profilleri
Farklılaştırılmış Öğretimde Kullanılan Yöntem ve Teknikler
İstasyonlar: Bir konunun farklı alt bölümleri ile ilgili istasyonlar oluşturulur.
Hangi istasyona gidileceğini öğretmen veya öğrenci belirleyebilir.
Merkezler: Kısmen istasyona benzer. İstasyondan ayrılan yönü; aynı konunun farklı yollarla öğretilmesi amaçlanır. Pratikte ilgi ve öğrenme olarak iki istasyon var.
UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK MESLEKİ GELİŞİM PROGRAMI BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ ÖZETİN ÖZÜ (KRİTİK NOKTALAR)
1.BÖLÜM: ÖĞRENME ÖĞRETME SÜREÇLERİ-1
Altı üst düzey
düşünme
becerisi
Arkadaşlar,
Papalık açıklanmasını istemiyormuş ama Bloom emmimiz aslında gizli
Müslümanmış. Baksanıza nasıl da subliminal mesaj vermiş:
Öğrenme Ajandaları: Sınıftaki her öğrenciye genellikle iki haftada tamamlanacak farklı görevler verilir ve her öğrencinin ayrı ajandası bulunur.
Karmaşık Öğretim: Birbirinden farklı öğrenci grupları için geliştirilmiş küçük grup uygulamasıdır. Öğrenciler birbirlerinin olumlu yönlerinin farkına varırlar.
Yörünge Çalışmaları: Proje yönteminin bireysel uygulama şeklidir. Proje süresi 3-6 hafta, proje ile ilgili tüm kararlar öğrenciye aittir.
Giriş Noktaları: Öğrencilere aynı anda farklı giriş noktalarından başlama imkânı sunulur. Giriş noktaları üstbilişsel öğrenme kuramına dayanmakta ve çoklu zeka kuramına göre tasarlanmaktadır.
Öğrenme Sözleşmesi: Öğretmen-öğrenci arasında yapılan bir anlaşmadır.
Katlı Öğrenme: Bireysel farklılıklara göre tasarımın içerik, öğretim süreci, öğretim ürünü ve ortam boyutları kademelendirilmektedir.
Grup Araştırmaları: Öğretmen öğrencilere konu seçimi konusunda rehberlik eder ve ilgi alanlarına göre sınıfı gruplara ayırır.
Arkadaşlar yöntem ve teknikleri hatırlamak için birer ikişer cümle ile açıkladım.
Bu nedenle sadece başlıklarını yazıp geçmek istemedim. byhy
Değerlendirme Teknikleri
Öğretimin başında Öğretim sürecinde Öğretim sonunda
Köşe Kapmaca Parmakla İşaretleme Sarmal Oluşturma
Evet-Hayır Kartları Yumruk Yapma Simit Tekniği
Kutu Yapma Gerçekle Yüzleşme Konuşma Halkası
Döngüsel Yansıma
Portfolyo
Köşe Kapmaca: Sınıfın köşelerine “neredeyse hiç”, “bazen”, “sıklıkla” ve “kesinlikle” ifadeleri yazan kartlar yerleştirilir. Öğrencilerden bilgisini ifade eden köşeye gitmesi istenir. (Sonra da öğrencilerin hepsi ‘kesinlikle’ yazan köşeye hurra… ) Kutu Yapma: Öğrenci kağıda iç içe çizdiği iki kutudan dıştakine ‘Ne biliyorum?’, içtekine ‘Ne bilmeliyim?’ sorularını yazarak bu sorulara cevap aranır.
UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK MESLEKİ GELİŞİM PROGRAMI BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ ÖZETİN ÖZÜ (KRİTİK NOKTALAR)
1.BÖLÜM: ÖĞRENME ÖĞRETME SÜREÇLERİ-2

Evet-Hayır Kartları: Öğrenciler bir kart alarak bu kartın bir yüzüne “evet” diğer yüzüne “hayır” yazarlar. Öğretmenin sorusuna göre uygun olanı kaldırır.
Parmakla işaretleme: Çok şey biliyorum.
Biraz bilgim var.
Çok az bilgim var.
Yumruk Yapma: Birisine açıklayabilecek kadar iyi biliyorum.
Yalnız başıma yapabilecek kadar biliyorum.
Biraz yardıma ihtiyacım var.
Daha fazla pratik yapmaya ihtiyacım var.
Henüz öğrenmenin başındayım.
Gerçekle Yüzleşme: Öğrencilere 3 adet kart dağıtılır. Bu kartlara mutlu, sakin ve üzüntülü üç adet yüz resmi çizilir. Duygularıyla cevaplanabilecek durumlarda kullanılır.
Sarmal Oluşturma: Öğrenciler sorulan soruları kağıt üzerinde cevaplarlar. Daire oluşturularak ve söz hakkı alarak yazdıklarını okurlar.
Simit Tekniği: Tahtaya çizilen simidin dışına ‘Öğreniyorum’, içine ‘Biliyorum’ yazılarak öğrencilerin konu hakkında bildikleri sorulup ilgili yere not edilir.
Konuşma Halkası: Öğrencilerden üçer kişilik gruplar oluşturulur. Gruplara A,B,C şeklinde isimler verilir. Bir grup konu ile ilgili konuşur. İşaret verilince diğer grup konuşur. (Öğrenciler saçmalamaya başlayana kadar devam edilir. byhy )
Döngüsel yansıma: Sınıfın farklı yerlerine üzerine konuların yazılı olduğu kâğıtlar asılır. Öğrenciler küçük gruplara ayrılarak köşelere giderler ve burada bulunan kâğıtlara konu hakkındaki düşüncelerini yazarlar. İşaret verilince diğer köşeye giderler.
Portfolyo: Dâhil edilen ürünleri tanımlamak için kullanılan renkli noktalar;
Kırmızı nokta: Öğrenci tarafından seçilen ürünler
Sarı nokta: Öğretmen tarafından seçilen ürünler
Yeşil nokta: Öğretmen ve öğrenci birlikte seçilen ürünler
UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK MESLEKİ GELİŞİM PROGRAMI BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ ÖZETİN ÖZÜ (KRİTİK NOKTALAR)
1.BÖLÜM: ÖĞRENME ÖĞRETME SÜREÇLERİ-3
Ders Tasarım Örneği

KWL Etkinlik Formu: Ne biliyorum?
Ne öğrenmek istiyorum?
Ne Öğrendim?
Farklılaştırılmış öğretimde, öğretmenlerin öğrenci çeşitliliğine yanıt olarak değiştirebilecekleri dört sınıf unsuru;
İçerik, Süreç, Ürün, Öğrenme ortamı
(Arkadaşlar, ikidir yazıp durun. Burdan soru gelcek. Demedi demeyin gari. byhy )
Farklılaştırılmış bir sınıfta öğretmenlerin öğrencilerine iletmeleri beklenen belirli mesajlar: Davet mesajı: Burada olmanızdan memnunum ve elimden geleni yapmak istiyorum.
Yatırım mesajı: Bu sınıfta ve dünyada önemli olduğunuzdan, olabildiğince hızlı ve çok büyümenize yardımcı olmak için çok çalışacağım.
Kalıcılık mesajı: Her zaman ilk denemenizde her şeyi doğru yapamayabilirsiniz. Sizden asla vazgeçmeyeceğim.
Fırsat mesajı: Gençsiniz ve dünyada var olan olasılıkları yeni öğreniyorsunuz. Sizlere fırsatlar sunmak istiyorum.
Düşünme mesajı: Sizi dinleyeceğim, sizden öğreneceğim, sizi sınıfımızda çalışırken gözlemleyeceğim. İşimi ve sizin için nasıl çalıştığımı mümkün olduğunca sık düşüneceğim.
Ödülleri kullanmanın beş işlevsel alternatifi;
Tehdidi ortadan kaldırmak
Güçlü bir olumlu iklim yaratmak
Geri bildirimi artırmak
Hedefleri belirlemek
Olumlu duyguları harekete geçirmek.
Genel olarak bir program, birbiriyle sıkı ilişkili dört öge üzerine kuruludur;
Amaç/hedef (niçin),
İçerik (ne),
Öğretme-öğrenme süreci (nasıl) ve
Ölçme ve değerlendirme (ne kadar)
UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK
MESLEKİ GELİŞİM PROGRAMI
BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ
ÖZETİN ÖZÜ (KRİTİK NOKTALAR)
1.BÖLÜM: ÖĞRENME ÖĞRETME SÜREÇLERİ-4
Ders başında
Ders sonunda Öğretmenim bu sene 100 alana hediye yok mu? Yok evladım. 100 alamazsan sana kızan bir baba tehdidin vardı. Onu ortadan kaldırdım rahat ol.

Program Türleri
Sönmez ve Alacapınar‘a göre: Resmî yetişek,
Örtük yetişek,
Karşıt yetişek,
Ek yetişek.
Resmi Program: Devlet tarafından hazırlanıp yürütülen program.
Uygulamadaki Program: Uygulanan, dolaylı, işevuruk, gerçekleşen program.
Test Edilen Program: Sınavlarda ölçülen öğrenmeleri kapsayan program.
Örtük Program: Gizli, saklanan, informal program.
İhmal Edilen Program: Resmi programda yer almasına rağmen göz ardı edil.
Ekstra Program: Okul dışı etkinlik ve deneyimleri kapsayan program.
Desteklenen Program: Sağlanan kaynakları (kitap, süre vs.) içeren program.
Önerilen Program: Bilim insanları ya da meslek kuruluşl. haz. program.
Karşıt Program: Resmi programa tamamen karşı program. (Anarşist. byhy )
Program Geliştirme Süreci
Program geliştirme süreci; Planlama,
Tasarlama,
Deneme,
Değerlendirme
Programa süreklilik kazandırma
Program Değerlendirmenin Amacı ve İşlevi
Barnes’e göre yanıt aranması gereken sorular vardı arkadaşlar ‘5N1K oldu.’ demiştik hani? Ne değerlendirilecek…. şeklinde 6 soru. 
Sürecin sonunda alınan karar, programın; olduğu gibi sürdürülmesine, geliştirilmesine ya da sonlandırılmasına karar vermede kritik bir öneme sahiptir.
Program Değerlendirme
Yüksel ve Sağlam’a göre üç aşama; Planlama
Uygulama
Değerlendirme
UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK MESLEKİ GELİŞİM PROGRAMI BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ ÖZETİN ÖZÜ (KRİTİK NOKTALAR)
1.BÖLÜM: ÖĞRENME ÖĞRETME SÜREÇLERİ-5
Program Değerlendirme Türleri
Değerlendirme biçimine göre:
Formal (sistematik)
İnformal (sistematik olmayan)
Değerlendirme amacına göre:
Biçimlendirici (programın ilk aşamalarında)
Toplam (programın uygulanmasından sonra)
Kirkpatrick; toplam değerlendirmenin sonuçlar açısından dört düzeyi:
Tepkiler
Öğrenme
Transfer etme
Sonuçlar
Program Değerlendirme Yaklaşımları
Hedefe dayalı değerlendirme
Yönetime dayalı değerlendirme
Uzman odaklı değerlendirme
Tüketici/yararlanıcı odaklı değerlendirme
Katılımcı odaklı değerlendirme
Kavram Nedir?
Kavramların beş özelliği;
Öğrenilebilirlik
Kullanılabilirlik
Açıklık
Genellik
Güçlülük
Kavram geliştirme sürecinde yaklaşımlar;
Genelleme
Ayrım
Tümevarım
Tanımlama
Tümdengelim
UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK MESLEKİ GELİŞİM PROGRAMI BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ ÖZETİN ÖZÜ (KRİTİK NOKTALAR)
1.BÖLÜM: ÖĞRENME ÖĞRETME SÜREÇLERİ-6
Arkadaşlar, Bu başlıktan soru gelirse muhtemelen yoruma dayalı olur ve kolaylıkla yaparız.
Kavram Öğretimi
Kavram öğretimi ve kavram yanılgıları tespitinde kullanılabilecek araçlar:
Kavram haritaları (bilgiyi organize edip görsel bir şekilde sunma)
Zihin haritaları (olayların, fikirlerin sistematik gösterilişi)
V-Diyagram (teorik-uygulama arası bağlantı kurma)
Kavram karikatürleri (kavramı karikatürle anlatma)
Metaforlar ve analojiler
İki/üç aşamalı testler
Akran Öğrenimi
Arkadaşlar bu akış şeması önemli olduğu için kısaltma yapmadım. Azıcık küçülttüm
sadece. Sorarlar buradan bak. Sonra demedi demeyin. byhy
Öğrencilerden gelen yanıtların alınma yöntemleri:
El kaldırma: En kolay ve kısa sürede yapılabilecek yöntemdir.
Flaş kartlar: Farklı renk ve formlarda A, B, C gibi kartlar
Taramaformları: Büyük gruplarda tercih edilebilir.
Clickers: Teknolojik bir uygulamadır. Bunun için ayrıca bir uygulama
aparatı gerekir.
Çevrim içi yanıt sistemleri: Günümüz web 2.0 araçları yardımıyla
rahat bir şekilde kullanılabilir.
UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK MESLEKİ GELİŞİM PROGRAMI BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ ÖZETİN ÖZÜ (KRİTİK NOKTALAR)
1.BÖLÜM: ÖĞRENME ÖĞRETME SÜREÇLERİ
Okul Dışı Öğrenme
Okul dışı öğrenme ile alakalı olabilecek öğrenme türleri;
Okul dışı öğrenme etkinlikleri hazırlanırken içerik-yöntem-ortam ilişkisine
dikkat etmek gerekir.
Okul dışı öğrenme sonrası ölçme-değerlendirme araçları;
Kavram haritaları
Zihin haritaları
Etkinlik sonrası değerlendirme
Metin çözümlemesi
Bulmacalar
Gazete/poster/broşür hazırlama
Fotoğraf sergisi
Kompozisyon/mektup yazma

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Grubumuza Üye olarak Tüm Gelişmelerden Haberdar Olabilirsiniz 
 

En güncel gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol