Uzman Öğretmenlik Mini Kodlama Örnekleri

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

REHBERLİK:

İhtiyaçlar Mayısta belirlenir, Eylülde komisyona sunulur.

Haziranda bir sonraki yılın planı yapılır.

Kasımda risk haritası çıkarılır (Kasımda risk başkadır.)

Sınıf Rehberlik Planı Ekimin 2. Haftası idareye teslim edilir.

Rehberlik toplantısı kurul toplantısından en geç 1 ay sonra yapılmalıdır.

RPD İl Yürütme Kom.: Eylül ve Haziranda 2 defa toplanır.

Rehberlik Hizmetleri Yürütme Komisyonu ve Okul Psikososyal Destek Ekipleri yılda 3 defa toplanır.

Rehberlik hedefleri:

Genel: MEB belirler

Yerel: RPD İl Yürütme Komisyonu belirler

Özel: Eğitim kurumları belirler.

HİZMETLER MODELİ:

Yerleştir BOBİP

Yerleştirme

Bilgi verme

Oryantasyon

Bireyi tanıma

İzleme

Psikolojik danışmanlık

SÜREÇ MODELİ:

PsiKoM

Psikolojik danışma

Koordinasyon

Müşavirlik

KAPSAMLI PDR PROGRAMLARI:

Bi ReSiM

Bireysel planlama

Rehberlik müfredatı

Sistem desteği

Müdahale hizmetleri

Buluş: Bruner

Sunuş: Ausubel

Merkezler: aynı konunun farklı yollarla öğrenilmesi (ilgi ve öğrenme)

İstasyonlar: aynı konunun farklı alt bölümlerinin öğretilmesi /Farklı hazırbulunuşluk düzeyine göre farklı aktivite (hangi istasyona gidileceği öğretmen ve öğrenci tarafından belirlenebilir)

Karmaşık öğretim: her türlü zeka, malzeme, içerik vs. /küçük grup etkinliği

Katlı öğretim: ön öğrenmesi düşük, orta, yüksek öğrenciler / Bloom taksonomisi

Giriş noktaları: aynı anda farklı giriş noktaları /Gardner çoklu zeka

Yörünge çalışmaları: proje yönteminin bireysel hali, süresi 3-6 hafta

Öğrenme ajandaları: 2 haftalık görevler /amaç derse destek olmak

Öğrenci sözleşmeleri: öğretmen ve öğrenci arasında yapılan söz.

Grup araştırmaları: sınıf ilgi alanlarına göre gruplara ayrılır / öğretmen rehberlik eder.

İÇTEN DIŞA DOĞRU SIRALANIŞ:

Trabzon Spor Maçı İptal Edildi

Troposfer (atmosfer gazlarının bulunduğu katman, atmosfer varsa yağmur, rüzgar vs. var.

Stratosfer (streç film gibi sera gazları sarmış dünyanın etrafını)

Mezosfer ( göktaşlarını meze gibi eziyor)

Termosfer (iyonosfer) (çok sıcak, termometreden hatırla)

Ekzosfer (egzoz dışarı atıyor, en dış katman)

DİNLEME:

Takdir edici: keyif

Kapsamlı: öğrenmeye ve bilgiyi hatırlamaya dönük

Kritik değerlendiren: değerlendirme

Edilgin: sözlü geri bildirim yok

Empatik: yoğun dinleme

Yargısız eleştirel: açık bir zihinle

Derinlemesine: söylemediklerini de çıkarma

Çözümleyici: aynen tekrar değil, duyguyu anlamak

Etkin: duygulara anlam katmaya

Dikkatle dinlemek: takip etme

Katılımcı: kişinin konuşmaya katılması

Vurgulu: duyguları anlamaya odaklan

Dijital Yeterlik:

Dijitalleşme: Hizmetlerin Çevrimiçi Ve Uzaktan Yapılması. Örn: Bankacılık İşlemleri (Çevrimiçi)

Dijitalleştirme: İçeriklerin Dijital Ortama Aktarımı (Aktarma)

Dijital Yetkinlik: Eleştirmeye, Karar Vermeye Yetkili Kullanım (Yetki)

Dijital Yeterlilik: Özel Bilgi Veya Ehliyet (Ne Öğrenmeliyiz, Ne Öğretmeliyiz)

Dijital Beceri: Sorun Çözmek İçin Bit Kullanımı (Sorun)

Dijital Dönüşüm: İyileştirmeyi Ve Geliştirmeyi Amaçlayan Süreç ( E Devlet)

Dijital Vatandaşlık: Etkin, Güvenli, Sorumlu Katılım (Davranış Normları)

Dijital Okuryazarlık: Çalışmak, Öğrenmek Ve Eğlenmek İçin Kullanmak (Ders, Ödev, Oyun)

NovAK: KAvram haritası

ToNİ: ZihİN Haritaları

GoWin: V Diyagramları

GARDNER GELECEK İÇİN 5 ZİHİN

ESSAY veya AYSES

Alan bilgisinde zihin,

Sentezleyen zih.

Yaratıcı zih.

Saygı duyan zih.

Etik zih.

FRYER 21. YY. BECERİLERİ

PaTaTeS Ye

Eleştirel düşünme

Problem çözme

Takım çalışması

Teknoloji okuryazarlığı

Sürekli öğrenme ve gelişim

Yenilikçilik

KAPSAYICI OKULUN GENEL ÖZELLİKLERİ

FOBiLİ

Liderlik

Bireysel farklılıklar

Okul kültürü

Farklılaştırılmış öğretim

İlkeler

AYRIMCILIK TÜRLERİ

SECDE

Etnik köken ayrımcılığı

Dini inanç a.

Cinsiyet a.

Sosyo- ekonomik düzey

Engellilik ve özel gereksinimleri

BEŞ ANA BİLEŞEN:

BAY DiGi

İleri teknoloji ve inovasyon

Dijital dönüşüm ve sanayi hamlesi

Girişimcilik

Beşeri sermaye

Altyapı

PATENTİN DÖRT ÖZELLİĞİ

Yeni Buluş Sanayide Korundu

Yenilik

Buluş basamağı

Sanayiye uygulanabilirlik

Koruma süresi

BLOOMUN TAKSONOMİSİ

HaKa Uy SEN De

Hatırlama

Kavrama

Uygulama

Analiz

Sentez

Değerlendirme

KAPSAYICI EĞİTİMİN TEMEL KAVRAMLARI

HAKÇA

Hak

Adalet

Katılım

Çeşitlilik

Aidiyet

KAPSAYICI EĞİTİM:

Mikro: sınıf

Mezo: okul

Makro: sistem

EKOLOJİK SİSTEM:

Mikro: okul, aile, akran

Mezo: aile-okul veya aile-akran ilişkisi

Ekzo: ebeveyn işyeri, eğitim sistemleri, sosyal medya

Makro: kültür, din

Krono: zaman dilimi (savaş, kriz, salgın)

Milli Eğitim Bakanlığı diyorsa: MEV

Ülkemizdeki yetenekli çocuklar diyorsa: TEV (ülkemiz Türkiye)

Atatürk diyorsa: TED

Okul dışı eğitim diyorsa: TEGV

Koruncuk / Çocuk köyü diyorsa: KORUNCUK

Alternatif okul modeli diyorsa: BBOM

FENOMENOLOJİK ARAŞTIRMA AŞAMALARI:

SOBe

Görüngünün sezilmesi ve algılanması

Görüngüye odaklanılması

Görüngünün betimlenmesi

PISA: matematik + Fen + Okuma becerileri ( 2000de yapıldı 2003te katıldık, OECD)

TIMSS: Matematik + Fen (4 ve 8. Sınıf, 1999dan beri katılıyoruz, son döngü 2019, IEA)

PIRLS: Okuma becerileri ( 2001de girdik bir daha 2021de girdik, IEA)

Sınıf Rehberlik Planı: Güçlü, KAS lı bireyler yetiştirmek ister.

Kariyer

Akademik

Sosyal duyusal

ÜÇLÜ HALKA KURAMI:

Ortalama üstü yetenek

Yaratıcılık

Motivasyon

BEŞGEN KURAMI:

Mükemmel insanlar Nadirdir, Kanıtı Ürettikleri Değerlerdir.

BULANIK KURAMI:

Etkileşim

Uyarıcı koşul

Yatkınlık

GELİŞİMSEL VE ÖNLEYİCİ HİZMETLER

Bireyi tanıma çalışmaları

Bilgi verme çal.

Yöneltme ve izleme çal.

İYİLEŞTİRİCİ HİZMETLER:

PSİKOSOSYAL DESTEK HİZMETLERİ KAPSAMINDA- akademik ve kariyer gelişimlerinin desteklenmesi- hakkında danışmanlık tedbir kararı verilen çocuğa- RAM yönlendirme

DESTEK HİZMETLER:

Müşavirlik ve program çalışmaları

E- Rehberlik sistemi

 • Cümle içinde;
 • ORTALAMA varsa: iklim
 • GENİŞ ÖLÇEK varsa: iklim değişikliği
 • STANDART SAPMA varsa: iklimsel değişiklik

 • Rotasyon: kendi etrafında / 24 saat/ gece gündüz
 • Revolusyon: Güneş çevresinde/ 1 yıl/ mevsimlerin oluşumu
 • Presesyon: topaç gibi yalpalayarak dönme

OKUL İKLİMİ:

Açık: olması gereken, işler kolay, katılım yüksek, kurmay lider

Özerk (otonom): idareci çalışanlardan uzak

İdareci: yönetici işi kendisi yapar

Samimi: arkadaşça ilişkiler, görüş bildirirler

Babacan: yönetici sürekli kontrol edici görevde

Kapalı: yönetici çalışanlarıyla ilgisiz, başarı minimum

DEĞERLENDİRME ÇEŞİTLERİ:

DeFanS

Diyagnostik (başta)

Formatif (ortada)

Summatif (sonda)

SANAYİ DEVRİMİNİ

Bu İBO yaptı

 1. Buhar gücü
 2. İçten yanmalı motor ve elektrik
 3. Bilişim teknolojileri
 4. Otonom sistemler

MERKEZİ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ

ArMeM

Aritmetik ortalama

Medyan

Mod

DEĞİŞKENLİK ÖLÇÜLERİ

Çeyrek SaVaR

Çeyrek sapma

Standart sapma

Varyans

Ranj (dizi genişliği)

İLETİŞİMİN TOPLUMSAL İŞLEVLERİ

Sosyal PAS

Sosyalleşme

Paylaşma (bilginin paylaşılması)

Aktarma (bilginin aktarılması)

Sağlama (bilgi sağlama)

TARAMA ARAŞTIRMALARI

Geç BAK

(Geçmişe dönük, boylamsal, anlık, kesitsel)

ARAŞTIRMA FİKRİNİN KAYNAKLARI

GUGUK

Günlük yaşam

Uygulama

Geçmiş araştırmalar

Kuramlar

Xxx   Nedir diyorsa: betimsel

          Etkisi diyorsa: deneysel

          İlişkisi/fark diyorsa: korelasyonel

BARIŞYAPICILIK

4 aşamadan oluşur.  (KaTMAn)

1.Kavganın sonlanması ve tarafların sakinleşmesi

2.Tarafların barışyapıcılık desteği almaya karar vermeleri

3.Müzakere basamaklarının kolaylaştırılması

4.Anlaşmanın imzalanması

Xxx Güvenli diyorsa: blok zincir

        Algoritma diyorsa: yapay zeka

        Robot süpürge/ akıllı ev diyorsa: nesnelerin interneti

        Her yerden ulaşma diyorsa: bulut

XXX“ÖZ”e vurgu varsa fenomenoloji

(bireysel deneyimleri genele yayma)

Bağlam, meslek varsa eylem

Derin betimleme varsa durum

Grup davranışı varsa etnografi

Hayat hikayesi varsa anlatı.

BİLİMSEL YÖNTEMİN AŞAMALARI

FAzla TAkılma Çayırda, Ayağında Var KARınca

Problemin FARK edilmesi

Problemin TANIMlanması

ÇÖZÜM önerilerinin tahmini

ARAŞTIRMA yönteminin geliştirilmesi

VERİlerin toplanması ve analiz

KARAR verme ve yorumlama

WEB ARAÇLARI

KAHoot: içindeki A ve H harfinden anlayabilirsiniz. (Anlama ve Hatırlama)

FormAtivE: Ayrıntılı geri bildirim ve Etkileşim

Socrative: baştaki S harfinden seçmeli sınav, doğru yanlış vb.

Edmodo: ev modu (evdeyken sanki sınıftaymış gibi, sanal sınıf)

Google Drive: Google a yazınca her bilgi var. Google Drive da her şey var.

REHBERLİK HİZMETLERİ

DOĞRUDAN HİZ.                           DOLAYLI HİZ.

Psikolojik Danışma                           Okul PDR programını hazırlama

Oryantasyon                                      Müşavirlik

Öğrenciyi tanıma                               Çevre ve ilişkiler

Bilgi toplama ve yayma                    Araştırma ve değerlendirme

Yöneltme ve yerleştirme

KİŞİSEL VERİLER (KVKK)

6698 SAYILI KANUN /2016 YILI

Vatandaşlık / Kimlik numarası

Ad / Soyad

IBAN bilgisi

e-posta adresi

Araç plaka bilgisi

Ehliyet bilgisi

Fiziksel özellikler

Öğrencinin not bilgisi

Öğrencinin aldığı burs miktarı

Öğrencinin kaldığı yurt

XXX   Bu konuyu düşünmem için zaman ver diyorsa kendinden emin                  erteleme

            İşim var zamanım yok diyorsa sislendirme

            Sürekli aynı şeyi tekrarlıyorsa kırık plak

XXX Sanayi öncesi döneme göre artış: 1.2 C

          Kırmızı alarm: 1.5 C

          Yüzyıl sonuna kadar kabul edilebilir seviye: 2 C

ÜSTÜN YETENEKLİLER

HAİn BEKar

Hacettepe Üniv.

Anadolu Üniv.

İnönü Üniv.

Bülent Ecevit Üniv.

Ege Üniv.

Karabük Üniv.

XXX   Güvenirlik: 0 ile 1 arası (0.70 ideal)

            Geçerlilik: -1 ile +1 arası

            Korelasyon -1 ile +1 arası

            0’a yaklaştıkça ilişki azalır

            0 mükemmel ilişkisizlik

            Madde güçlük indeksi: 0 ile 1 arası

            Ortalama güçlük 0.50

            1’e yaklaştıkça kolaylaşır

            0’a yaklaştıkça zorlaşır

            Madde ayırt edicilik indeksi: -1 ile +1 arası

            0.30 ve üzeri kabul edilebilir.

İLETİŞİM BECERİLERİ

E BEbEK

Empati

Ben dili

Etkin katılımlı dinleme

Ego geliştirici dil

Kendini tanıma ve gerçekleştirme

XXX Erişilebilirlik : engelli bir bireysiniz, okula giriyorsunuz, merdivenler, engelli rampasına bakıyorsunuz, sınıfıma erişebilirim diyorsunuz. (sınıfa ulaşmak için)

          Erişim: sınıfa girince oh be eriş(t)im diyorsunuz. (sınıf içi)

          Erişim: fiziksel düzenlemeler

          Katılım: öğretimsel düzenlemeler

          Destek: hizmetiçi eğitim

XXX Kapsayıcı Eğitim İLK KEZ gündeme geldiği belge : Salamanca Bildirgesi

Kapsayıcı eğitim hakkını dile getiren ve yasal bağlayıcılığı olan ULUSLAR ARASI İLK belge: BM Engelli Hakları Sözleşmesi (2006)

Kapsayıcı eğitimle ilgili ÜLKEMİZDEKİ İLK YASA: Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Yasası (1983)

YAYIN ETİĞİ İHLALLERİ

Uydurma: bir araştırmanın olmayan verilerini üretmek

Çarpıtma: sonuçları, materyalleri değiştirmek

Aşırma: başkasının ürünlerini atıf yapmadan kullanmak

Dublikasyon: aynı çalışmayı başka yerlerde yayımlamak

Dilimleme: bütününü parça parça yayın haline getirmek

TEST TÜRLERİ

Testin ölçtüğü niteliğe göre: hız testleri, güç testleri

(Nitelikli hız güçlüdür)

Veri toplama tekniğine göre: performans testleri, kağıt kalem testleri

(Performansım için Kağıt Kalem verin)

Hazırlanış biçimine göre: standart testler, öğretmen yapımı testler

(Öğretmenin Standardına göre hazırlanıyorum)

XXX Grup derse: işbirlikli öğrenme

          Öznel bilgiye kendi ulaşır derse: yapılandırmacı yak.

          5 duyu organı/ bireysellik derse: beyin temelli öğrenme

          Ürün derse: proje temelli

          Farklı alan derse: çoklu zeka

DİGCOMPEDU Öğretmenler için Dijital Yeterlikler 6 Seviyede Değerl.

Yeni gelen (A1): öğretmen, dijital teknolojilerin öğretimi, mesleki uygulamaları iyileştirme potansiyelinin farkındadır.

Keşfedici (A2): öğretmen, dijital teknolojilerin öğretimleri ve mesleğini iyileştirmek için potansiyellerini deneme ve keşfetme aşamasındadır.

Birleştirici (B1): öğretmen, dijital teknolojileri farklı amaçlarda ve farklı bağlamlarda mesleki uygulamalarına entegre eder.

Uzman (B2): öğretmen, dijital teknolojileri kendinden emin, yaratıcı ve iyileştirme önerileri verecek derecede uzman olarak kullanır. Bilişim tek. ve eğt uygulamalarının güçlü ve zayıf yönleri hakkında yorum yapar.

Lider (C1): dijital tek. eğitimde ve mesleki uygulmlrda kullanımları konusunda tutarlı ve geniş bir yaklaşıma sahiptir. Elindeki duruma çözüm üretebilmesi için birçok dijital aracın ve stra. değ., seçer ve kullanır.

Öncü (C2): dijital teknolojilerinin ve yeterliliğin sorgulamasını yapar. Yeniliklerin yayılmasında lider rolü alarak genç eğitimcilere rol model olur.

BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEMEL ETİK İLKELERİ

Temel’e DaYaK AZ

Dürüstlük

Yararlılık

Kişiye saygı

Adalet ve bütünlük

Zarar vermeme

BİLİMSEL RAPORLARDA YAZIM KURALLARI

Tezlerde 1,5, bilimsel raporlarda çift satır aralığı

Ondalıklı sayılar için İngilizcede nokta, Türkçede virgül

Satır sonunda kelime bölünmemeli

O ve 0 birbiri yerine kullanılmamalı

Kenar boşlukları 2.54 cm.

BİLİMSEL RAPORUN  BÖLÜMLERİ

BAŞLIK: çalışma hakkında okuyucuya bilgi verir.

ÖZET: okuyucuların ilk incelediği bölümdür ve çalışma hakkında fikir verir. 120 kelimeyi geçmemeli.

GİRİŞ: araştırmaya ilişkin alt yapı oluşturur, çalışmanın problemi sunulur tanıtılır.

YÖNTEM: araştırmanın nasıl yürütüldüğüne ilişkin detaylar yer alır.

BULGULAR: sonuç kısmını destekleyecek şekilde, gereksiz ayrıntılara girmeden istatistiksel sonuçlar özetlenir.

TARTIŞMA: çalışmanın soruları/ hipotezleriyle ilgili değerlendirme ve yorumlar yapılır.

KAYNAKLAR: çalışmada kullanılan kaynakların tamamı yer almalı, kaynaklar listesindeki kaynaklara da metin içerisinde atıf yapılmalı.

EKLER: bir materyalin, çalışmanın gövde kısmında detaylı olarak verilmesinin uygun olmayacağı, dikkat dağıtacağı drumlarda kullanılan blm

YAZAR NOTU: her bir yazara ilişkin; kuramsal bilginin, finansal desteğin kaynağının belirtildiği, çalışmaya destek veren meslektaşların yer aldığı bölüm.

DİLİN KULLANILMASIYLA ORTAYA ÇIKAN ENGELLER

Emir Vermek, Yönlendirmek, Yönetmek: korku ya da aktif direnç

 Uyarmak, Gözdağı Vermek: gücenme, kızgınlık, isyankarlık

Ahlak Dersi Vermek: zorunluluk ya da suçluluk

Öğüt Vermek, Çözüm ve Öneri Getirmek: bağımlılık / direnme

Öğretmek, Nutuk Çekmek: bıkkınlık /nefret

Yargılamak, Eleştirmek, Suçlamak: benlik saygısını azaltır

Ad Takmak, Alay etmek: karşılık vermeye iter.

Yorumlamak, Analiz etmek, Tanı Koymak: yanlış anlaşılma korkusuyla iletişim kesilebilir.

Övmek, Aynı Düşüncede Olmak, olumlu değerlendirmeler yapmak: övgü yokluğu eleştiri olarak algılanır.

Avutmak, Teselli Etmek: zor görevlerde ben de aynı hissederdim.

Sorgulamak, Sınamak, Sorguya Çekmek: köşeye sıkıştırılmış hisseder

Alacı Davranmak, Konuyu Saptırmak: kendisiyle ilgilenilmediğini kendisine saygı duyulmadığını düşünür.

XXX: Sola çarpık dağılım: öğretim yeterlidir, öğrenme düzeyi yüksektir, test kolaydır. Eğitim verildikten sonra uygulanacak testin puan dağılımının sola çarpık olması beklenir yoksa eğitim işe yaramamıştır. (negatif kayışlı)

Sağa çarpık dağılım: test zordur, başarı düşüktür, öğrenme düzeyi düşüktür. (pozitif kayışlı)

XXX Yetkinlik: üst düzey beceriler, konuşma hakkına sahip, yargılama yetkili olma.

Yeterlik: bir işi yapmayı sağlayan bilgi, ne öğretmeliyiz / öğrenmeliyiz?

XXX İlk kez resmi bir kararla kömür kullanımının devre dışı bırakılması hükmü: Glasgow İklim Paktı.

İKLİMLE İLGİLİ DÜZENLEMELER

RaKiP Geldi

Rio, Kyoto, Paris + Glasgow

Amaçlar:

R…….: durdurmak

K…….: azaltmak (durmadı bari azalsın)

P……..: belli bir yerde sınırlama, savaşma (hiçbirşey olmadı bari kendimizi ve geleceğimizi koruyalım, güvenli sınırda tutalım.)

Glasgow: bunun için önlemleri arttıralım.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

Ormanları koruyup geliştirmek çok önemli bir iklim değişikliği savaşımı politikasıdır. Yükümlülükleri: gelişmiş ülkelerin antropojen sera gazı salımlarını 2000 yılına kadar 1990 yılı düzeyinde tutmalarıdır.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Haziran 1992 Brezilya Rio’da BM Çevre ve Kalkınma Kom. (UNCED) imzaya açılan sözleşme, 166 ülke ve AT (Avrupa Toplulukları) imzaladı. 21 Mart 1994’te yürürlüğe girdi. Türkiye Orta ve Doğu Avrupa ülkeleriyle birlikte Ek1 e OECD ülkeleriyle Ek2 ye alındı. Türkiye, BMİDÇS’yi Rio’da imzalamadı. Daha sonra Ek2 den çıkıp Ek1 ülkesi olmuştur. Katılmamızı uygun bulan kanun tasarısı TBMM Genel Komisyonu uygun bularak 21 Ekim 2003’te RGde yayımlandı.

BMİDÇS’ye göre taraf ülkelerden her biri, insan kaynaklı sera gazı salımlarını sınırlandırarak ve sera gazı yutak ve haznelerini koruyarak iklim değişikliğini azaltmak için ulusal politikalar benimseyecek ve uygun önlemler alacaktır.

BMİDÇS amaç: atmosferdeki sera gazı birikimlerini durdurmak

BMİDÇS KYOTO PROTOKOLÜ

Ülkeler, sera gazı seviyelerini 1990 seviyesinin en az %5 altına çekmek zorunda. Yasal kurallar çerçevesi 2001’de Bonn Antlaşmasıyla çizildi. Ana politik uzlaşma konuları Marakeş Uzlaşmalarıyla yasal metinlere dönüştürüldü. Katılmamızı uygun bulan karar TBMMde 5 Şubat 2009da kabul edildi.

X küresel düzeydeki insan kaynaklı sera gazı salınımlarını 2000 sonrasında azaltmaya yönelik yasal yükümlülükleri düzenler.

BMİDÇS PARİS ANTLAŞMASI

196 ülke katılımıyla 4 Kasım 2016’da yürürlüğe girdi.

Amacı: küresel sıcaklık artışının sanayi öncesi düzeyinin 2 derece altına çekmek ya da olanaklıysa 1.5 derecede sınırlandırmanın yanı sıra sırasıyla düşük sera gazı salımlı ve iklim direngen bir toplum ve kalkınma yoluyla uyumlu finansman akışının sağlanmasıdır.

Uzun süreli hedefi, taraf ülkelerin ana amacı olarak belirlenen en kısa sürede insan kaynaklı CO2 salımlarının küresel tepe noktasından yüzyılın ortasına kadar iklimin dengeli olduğu bir yerküre amacına uygun bir hızla azaltılmasıdır.

Parisin Kyotodan farkı: gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler olarak ayrılmamış olması yani gönüllü katkı alınmış olması.

Türkiye 10 Kasım 2021de Paris Ant. Resmi olarak taraf oldu. Sera gazı salınımını 2030da %21 kadar azaltmalı; daha sonra bu hedefi 2035te %45 olarak değiştirdi.

GLASGOW İKLİM PAKTI

Çok ilerleme sağlanamadı. Uluslar arası Enerji Ajansı (IEA) Dünya Enerji Görünümü 2021 raporuna göre 2050ye yatırım yapılması gereken alanlar: bataryalar (piller), açık deniz rüzgar enerjisi ve yakıt hücresi. (BAY BAY)

İklim değişikliği savaşımının yanı sıra, iklim değişikliğine uyum için iklim direngen toplum ve sektörler oluşturmak ve etkilenebilirlikleri azaltmak için ivedi ve güçlü adımlar atmak yaşamsaldır.

BMİDÇS: sera gazı salınımını belirli bir yıl düzeyinde tutma ya da belirlenen bir yıla kadar istenen oranda azaltma girişimlerinin en önemlisidir.

OYUN BAĞIMLILIĞI

Oyuncak BİDOnu

Başlama isteği

İlginin artması

Düşünceler

Oyun bağımlılığı

TARAMA ARAŞTIRMALARI SÜRECİ

Ev Ödevi Veririm Ama Genelde yapılmaz

Evrenin tanımlanması

Örneklemin seçimi

Verilerin toplanması

Analiz (verilerin analizi)

Genelleme (evrene genelleme)

XXX PARMAKLA İŞARETLEME:

Çok şey biliyorum (başparmak yukarda)

Biraz bilgim var (başparmak yanda)

Çok az bilgim var (başparmak aşağıda)

XXX YUMRUK YAPMA:

Birisine açıklayabilecek kadar iyi biliyorum (5 parmak)

Yalnız başıma yapabilecek kadar biliyorum (4 parmak)

Biraz yardıma ihtiyacım var (3 parmak)

Daha fazla pratik yapmaya ihtiyacım var (2 parmak)

Henüz öğrenmenin başındayım. (1 parmak)

EKOLOJİK SİSTEM

Mikro: okul, aile, akran

Mezo: aile-okul veya aile-akran ilişkisi

Egzo: ebeveyn işyeri, eğitim sistemleri, sosyal medya, yasalar

Makro: kültürel değerler, din, ırksal yaklaşımlar

Krono: zaman dilimi (savaş, kriz, salgın)

XXX Genellik ve eşitlik: herkesin aynı kalitede okullarda aynı kalitede öğretmenlerle hiçbir ayrım gözetmeksizin eğitim alabilmesi (ırk, din, cinsiyet farkı yok)  ……. 1982 Anayasası madde 10

XXX Fırsat ve imkan eşitliği: diğer öğrencilerle yarışamayacak durumda olan öğrencilerin engelli ya da fakir öğrencilerin diğerleriyle aynı seviyeye getirilmesi. ……….1982 Anayasası madde 42

XXX Karbon salımlarının;

% 25’inin elektrik ve ısı üretimi,

% 24’ü tarım, ormancılık ve diğer arazi kullanımları,

% 21’i sanayi,

% 14’ü ulaştırma,

% 6’sı binalar,

% 10’unun diğer enerji etkinlik ve süreçleri.

XXX Buğday, pirinç, pamuk, soya fasulyesi, şeker pancarı ve patates vb.: C3 bitkileri

        Mısır, şeker kamışı ve birçok tropikal çayırı: C4 bitkileri

XXX 1972’de Stockholm‘de gerçekleştirilen BM İnsan Çevresi Konferansı’nda sosyo-ekonomik yapıları ve gelişme düzeyleri farklı olan birçok ülke “çevre”konusunda ilk defa bir araya gelmiş ve BM İnsan Çevresi Bildirisi kabul edilmiştir.

Sürdürülebilir kalkınma kavramı ilk kez, 1987 yılında Dünya Çevre ve

Kalkınma Komisyonu’nca hazırlanan Brundtland (Ortak Geleceğimiz) Raporu’nda “Bugünün gereksinimlerini, gelecek kuşakların gereksinimlerini karşılama yeteneğinden ödün vermeden karşılayan kalkınma” olarak tanımlanmıştır.

XXX 2000 yılında toplanan Bin Yıl Zirvesi’nde ilan edilen BM Binyıl Kalkınma Hedefleri’nin temel amacı aşırı yoksulluğu ve açlığı ortadan kaldırmak olmuştur.

Ayrıca cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kadınların güçlendirilmesi, çevresel

sürdürülebilirliğin sağlanması ve kalkınma için ortak hareket etme gibi hedefler belirlenmiştir.

2012’de Rio + 20 Zirvesi olarak da anılan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde, sürdürülebilir yaşama engel oluşturan sorunlar ele alınmış ve görüşmeler 2015 yılına kadar sürmüştür.

XXX Eylül 2015'te Dünya hükümetleri, 2030 yılına kadar Dünya’nın 17 başlık altında toplanan büyük sorunlarını çözmek ve ülkelerin sürdürülebilir gelişmesine katkıda bulunmak üzere anlaşmaya varmıştır.

BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (BM SKA) 17 Amaç;

1. Amaç – Yoksulluğa Son

2. Amaç – Açlığa Son

3. Amaç – Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam

4. Amaç – Nitelikli Eğitim

5. Amaç – Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

6. Amaç – Temiz Su ve Sanitasyon

7. Amaç – Erişilebilir ve Temiz Enerji

8. Amaç – İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

9. Amaç – Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı

10. Amaç – Eşitsizliklerin Azaltılması

11. Amaç-Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar

12. Amaç – Sorumlu Üretim ve Tüketim

13. Amaç – İklim Eylemi

14. Amaç – Sudaki Yaşam

15. Amaç – Karasal Yaşam

16. Amaç – Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

17. Amaç – Amaçlar İçin Ortaklıklar

Ekonomik boyutu 8, 9, 10 ve 12 numaralı amaçları,

Sosyal boyutu; 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11 ve 16 numaralı amaçları,

Çevresel boyutu, 6, 13, 14 ve 15 numaralı amaçları kapsar.

XXX BM 2021-2030 dönemini Uluslararası Okyanus Bilimleri On Yılı olarak ilan etmiştir.

XXX Havadaki karbondioksiti yakalama kabiliyeti açısından toprak; okyanuslardan sonra en büyük ikinci doğal karbon yutağıdır.

XXX Johan Rockström öncülüğünde bir grup bilim insanının 2009 yılında

yayımladığı “Gezegenin Sınırları: İnsanlık İçin Güvenli Alanı Araştırmak” isimli bilimsel makale, gezegenimizde yaşamın sürmesi için 9 kritik eşik belirlemiştir;

Biyolojik çeşitlilik,

İklim değişikliği,

Yeni kimyasallar,

Ozonun incelmesi,

Atmosferik aeresol yükselmesi,

Denizlerin asitlenmesi,

Biyojeokimyasal döngüler,

Tatlı su kullanımı,

Arazi kullanımı.

ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ

Sağlık hizmetleri

Sosyal yardım hizmetleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hiz.

Özel Eğitim ve Özel Yetiştirme Hiz.

Sosyo-kültürel Hiz.

ZOR KİŞİLİKLERDE TAKINILACAK TAVIRLAR

Saldırgan: kibar davranmaya kalkışmayın, adlarıyla hitap edip dikkatlerini çekin, oturtmaya çalışıun ve göz teması kurun, söylediklerini tartışmayın.

Sürekli yakınanlar: sabrınız taşsa da dinleyin, suçlama-savunma- karşı suçlama kısır döngüsüne düşmeyin, özgün açık uçlu sorularla kendisini sorunu çözmeye yönlendirin.

Suskun tepkisizler: konuşturmaya çalışın, açık uçlu sorular sorun, yanıtı sabırla bekleyin, olayla ve konuyla ilgili yorumunuzu yapın, eğer konuşmaya başlarsa yorum yapmadan dinlemeye devam edin.

Kötümserler: kendinizi ve ekibinizi koruyun, kötümserliklerini size de bulaştırabilirler. Geçmişte benzer durumların nasıl başarıyla aşıldığını, iyimser ama gerçekçi bir dille anlatın.

Çok bilmişler: dayanılmaz bir mantık silsilesi ve bilgilerine olan güvenleriyle sizi aptal beceriksiz konumuna düşüren ve savunmaya zorlayan kişilerdir. Önceden düşüncelerinizi sıraya koyun, ele alacağınızı konuyla ilgili hazırlık yapın.

XXX Havadaki Co2 yi azaltan etmenler;

 1. Silikat
 2. Ormanlar
 3. Okyanuslar

XXX İklimi oluşturan meteorolojik olaylar;

 1. Sıcaklık
 2. Nem
 3. Basınç
 4. Rüzgar
 5. Yağış

XXX Oy TOMBULUM TOMBULUM ( Tam= Bloom)

PİDE yesene (pekiştireç, ipucu, dönüt, etkin katılım)

XXX Katmanlar:

AH KaLBim

Atmosfer (hava küre)

Hidrosfer (su küre)

Krayosfer (buz küre)

Litosfer (taş küre)

Biyosfer (yaşam küre)

XXX Program geliştirme süreci:

Plastik Top Denizin Dibinde Patladı

 1. Planlama
 2. Tasarım
 3. Deneme
 4. Değerlendirme
 5. Programa süreklilik kazandırma

XXX Karma araştırmalarda çeşitleme türleri: VAYK

 1. Veri
 2. Araştırmacı
 3. Yöntem
 4. Kuram

XXX 2025 yılında sahip olunması gereken nitelikler (TEKE ALYa)

 1. Teknoloji kullanımı
 2. Etkin öğrenme
 3. Karmaşık problem çözme
 4. Eleştirel düşünme
 5. Analitik düşünme
 6. Liderlik
 7. Yaratıcılık

GELİŞEN TEKNOLOJİLERİN 5 TEMEL NİTELİĞİ

 1. Radikal yenilik
 2. Hızlı büyüme
 3. Tutarlılık
 4. Belirgin etki
 5. Belirsizlik / muğlaklık

XXX   (MEFEÖ) Mebbis 2007

            E devlet 2008

            Fatih 2010

            Eba 2012

            Öba 2022

BİLİMSEL YÖNTEMİN AŞAMALARI:

a) Problemin fark edilmesi,

b) Problemin tanımlanması,

c) Çözüm önerilerinin tahmini,

d) Araştırma yönteminin geliştirilmesi,

e) Verilerin toplanması ve analizi,

f) Karar verme ve yorumlama.

BAĞIMSIZ DEĞİŞKENLER 4 BAŞLIKTA SINIFLANDIRILIRLAR:

Değiştirilebilen: Araştırmacının müdahale ettiği, değiştirdiği bağımsız değişkendir. Nitel bir değişkendir. Öğretim yönetimi, Tedavi türü

Seçilmiş: Araştırmacının müdahale etmediği, ortamda var olan, seçilen bağımsız değişkendir. Nitel veya nicel olabilir. Cinsiyet, Yaş, Okula devam durumu

Düzenleyici: Bağımlı değişken ve bağımsız değişken arasındaki ilişkiyi düzenleyen veya etkileyen değişkendir. İkinci düzey bağımsız değişken de denir. Sınav kaygısının sınav performansına olan etkisinin incelendiği çalışmada sınav deneyimi

Dışsal(Kontrol): Bağımlı değişkenle ilişkisi olan ancak araştırmada etkisi test edilmeyen değişkendir. Çevrim içi destekli eğitimin başarıya etkisinin incelendiği çalışmada SED

Abdulla ve Cramond Yaratıcı Problem Bulma Hiyerarşisi;

KaFasına göre Otu Boku TANIMlıyor

Problemi keşfetme,

Problem formülasyonu,

Problem oluşturma,

Problem betimleme,

Problemi tanımlama.

OSBORN-PARNES YARATICI PROBLEM ÇÖZME SÜRECİ;

Nagihan GERÇEK PROBLEMİni FİKRİ ÇÖZÜMe ulaşınca Duydu

1. Problemin alanını tanımlama aşaması olan nesnede bulma

2. Veri elde etme aşaması olan gerçeği bulma

3. Problemi doğru tanımlama aşaması olan problemi bulma

4. Problemdeki çözümlerin genelleştirilmesi aşaması olan fikir bulma

5. Olası tüm çöz. değrl. ve aral. seçim yapılma aş. olan çözümü bulma

6. Seçilen fikirlerin uygulanma aşaması olan kabulü doğru bulma

NİTEL ARAŞTIRMALARIN AŞAMALARI:

Çalışılacak olan konunun saptanması,

Çalışmadaki katılımcıların belirlenmesi,

Hipotezlerin üretilmesi,

Verilerin toplanması,

Verilerin analizi,

Analizin yorumlanması.

BAŞLICA ÇEVRİM İÇİ PROJE YÖNETİM ARAÇLARI:

ClickUp, Wrike, monday.com, Kissflow Project, nTask Manager, Zoho

Projects, MeisterTask, Freedcamp ActiveCollab MsProject.

KARMA DESEN TÜRLERİ;

Zenginleştirilmiş desen

Açıklayıcı desenler

Keşfe yönelik/keşfedici desen

Gömülü desen

BAŞARILI BİR PROJE İÇİN:

Paydaşları iyi belirlemek,

İhtiyaçlarını tanımlamak,

Bu ihtiyaçları etkili bir şekilde yönetmeye çalışmak gerekir.

PROJE YÖNETİMİ SÜRECİNDEKİ BİLGİ SAHALARI:

Temel Bilgi Sahaları             Destekleyici Bilgi Sahaları

Kapsam Yönetimi                              İnsan Kaynakları Yönetimi

Zaman Yönetimi                                Kalite Yönetimi

Maliyet Yönetimi                              Tedarik Yönetimi

Risk Yönetimi

Entegrasyon Yönetimi

İletişim Yönetimi

TELİF HAKLARI;

Fikir emeği üzerindeki hukuki haklardır.

Tescile gerek yoktur.

Eser üretilince kendiliğinden doğar.

Soyuttur.

Maddi olmayan malları ifade eder.

Ülkesellik ilkesi geçerlidir.

Kişinin yaşamı +70 yılı kapsar.

ÖĞRETİMİN PLANLANMASINDA YETERLİKLER;

Bilgi/beceri tipleri ve seviyelerini belirlemede,

Ders içeriklerini oluşturmada,

Okul müfredatlarını oluşturmada,

Öğretmen adaylarını yetiştirmede,

Öğretmen mesleki gelişim programlarını oluşturmada yol göstericidir.

UNESCO TARAFINDAN ÖĞRETMEN YETERLİKLERİNİ GELİŞTİRMEK İÇİN ORTAYA KONMUŞ DEĞERLER;

Temel mesleki bilgilerde yetkin olma

Kapsayıcı eğitim kültürünü yaygınlaştırma

İnsani becerileri kazandırma

Öğrenme topluluğu ve öğrenen organizasyon olma

ZOR KİŞİLİKLERLE ARAYA MESAFE KOYMADA UYGULAYABİLECEĞİNİZ YÖNTEMLER

Kırık plak: Dikkatle düşünüp kendinize bir “kırık plak” cümlesi hazırlayın. Zor kişinize kendisini duyduğunuzu belirtip bu kırık plak cümlesini üst üste tekrarlayın.

Örneğin: “Söylediklerini duydum ve bugün konuşacak durumda değilim.”

Konunun içeriğini bırakıp ilişkiyi tanımlama: Zor kişiniz alışılmış davranışları sergilemeye başladığında söylediklerine aldırmayıp yaptığına işaret etmek.

Örneğin: “Konuşmayı bu şekilde sürdürürsek nereye gideceğimize karar veremeyeceğiz.”

Ortam değişinceye kadar konuşmaya ara verme: Karşıdaki kişinin öfkesinin, dırdırının ya da suskunluğunun nedenini tümüyle göz ardı edip konuşmayı ertelemek.

Örneğin: “Gördüğüm kadarıyla şu anda çok öfkelisin. En iyisi bu konuyu öğleden sonra ele alalım.”

Kendinden emin erteleme: Zor kişinize göstereceğiniz tepkiyi sizin daha sakin ve kafanızın daha duru olduğu bir zamana bırakmak. Örneğin: “Şu anda bu konuyu konuşmaya hazır değilim.”

Sislendirme: Karşınızdaki kişinin isteğini ve görüşlerini kendi sözlerinizle

kısaca özetlemek(böylece onu dinlediğinizi ve anladığınızı göstermiş olursunuz) ve kendi düşündüğünüz şekilde tutum almak.

Örneğin: “Bu konunun sizin için çok önemli olduğunu anlıyorum. Maalesef şimdi işe gitmek zorundayım.”

KÖPPEN İKLİM SINIFLANDIRMA SİSTEMİNE GÖRE TÜRKİYE’DE;

İç Anadolu Bölgesi’nin orta bölümü ve Doğu Anadolu’nun en doğusunda  Van-Iğdır bölümü orta enlem yarıkurak step (BSk),

Marmara kıyı bölümü dışında Karadeniz kıyı kuşağı nemli orta enlem (ılıman) iklimlerin kurak mevsimi olmayan yazı sıcak ve çok sıcak nemli subtropikal (Cfb, Cfa),

Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile İç Anadolu’nun batı ve güney bölümleri yazı kurak sıcak ve çok sıcak subtropikal Akdeniz (Csb, Csa),

İç ve Doğu Anadolu bölgelerinin genel olarak orta-kuzey bölümlerinde uzanan geniş bir kuşak yazı kurak nemli karasal (soğuk) (Ds),

Kuzeydoğu Anadolu’nun (Erzurum-Kars Bölümü) ve İç Anadolu’nun kuzeyindeki görece dar bir alan ise kurak mevsimi olmayan nemli karasal (soğuk) (Df) iklim sınıfında yer alır.

İKLİMDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLERİN TEMEL SEBEPLERİ;

Milankovitch döngüleri,

Güneş’ten gelen enerji miktarındaki değişimler,

Okyanusal ve atmosferik süreçler,

Volkanik püskürmeler,

İnsan etkinliklerinden kaynaklanan sera gazlarının artışları.

ÜLKEMİZDE ZORBALIK DAVRANIŞLARININ DAĞILIMI;

Yüzde 30 oranında lakap takma,

Yüzde 24 oranında söylenti yayma,

Yüzde 17 oranında göz ardı etme, gruba katılmasına izin vermeme ve gruptan atma,

Yüzde 14 oranında vurma veya itme

KAPSAYICI EĞİTİME YÖNELİK ULUSLARARASI DÜZENLEMELER:

Tarihsel yolculuğu ile ilgili uluslararası alanda dört temel süreç;

1. İnsan Hakları Temelli Süreç (1948 ve Sonrası)

2. Özel Gereksinimli Çocuklara Yönelik Süreç (1990 ve Sonrası)

3. Dezavantajlı Gruplara Yönelik Süreç (2000 ve Sonrası)

4. Eğitim Sistemlerinin Dönüşümü (2005 ve Sonrası)

İnsan Hakları Temelli Sürece İlişkin Gelişmeler:

1948 BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

1952 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

1960 UNESCO Eğitimde Ayrımcılığa Karşı Sözleşme

1966 Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi

1971 BM Zihinsel Engelli Bireylerin Hakları Bildirisi

1975 BM Engelli Hakları Bildirgesi

1981 UNESCO Sundberg Bildirgesi

1982 BM Engelliler İçin Dünya Eylem Programı

1989 BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme

Özel Gereksinimli Çocuklara Yönelik Sürece İlişkin Gelişmeler:

1990 Herkes İçin Eğitim Dünya Konferansı

1993 BM Engelliler İçin Fırsat Eşitliği ve Standart Kurallar

1994 UNESCO Salamanca Bildirgesi ve Eylem Çerçevesi

1996 BM Engellilik Strateji Belgesi

Dezavantajlı Gruplara Yönelik Sürece İlişkin Gelişmeler:

2000 UNESCO Dünya Eğitim Forumu ve Dakar Eylem Çerçevesi; Avrupa Komisyonu Engelsiz Avrupa Tebliği

2003 BM Engellilik İçin Fırsat Eşitliği 2004-2010 Avrupa Komisyonu Engellilik Eylem Planı

Eğitim Sistemlerinin Dönüşümüne Yönelik Gelişmeler:

2005 UNESCO Kapsayıcılık Rehberi: Herkes İçin Eğitime İlişkin Erişilebilirliği Sağlama

2006 BM Engelli Hakları Sözleşmesi

2006-2015 Avrupa Konseyi Engellilik Eylem Planı

2008 UNESCO Kapsayıcılığa Yönelik Politika Rehberi

2010-2020 AB Engellilik Stratejisi; UNESCO Herkes İçin Eğitim İzleme Raporu

2012 UNESCO Eğitimde Dışlanma: Daha Kapsayıcı ve Adil Toplumlar İçin Eğitim Sistemlerini Değerlendirme Rehberi

2015 UNESCO Eğitim 2030 Eylem Çerçevesi

2017 UNESCO Eğitimde Kapsayıcılık ve Eşitliği Sağlama

2019-2030 Her Çocuk Öğrenebilir: UNICEF Eğitim Stratejisi

2020 UNESCO Salamanca Bildirgesi’nden 25 Yıl Sonra Eğitimde Kapsayıcılık: Mevcut Durum, Eğilimler ve Zorluklar; Küresel Eğitim İzleme Raporu: Eğitimde Kapsayıcılık

2021-2030 AB Engelli Haklarına Yönelik Strateji Belgesi

MEB 2010-2014 Stratejik Planı’nda, özel gereksinimli öğrencilerin eğitimi

alanında görev yapan öğretmenlerin nitelik ve sayı bakımından geliştirilmesi gerektiğine ve iyi eğitimli, yüksek düzeyde motive edilmiş öğretmenlerin, kaliteli eğitimin en önemli unsuru olduğuna vurgu yapılmıştır.

MEB 2015-2019 Stratejik Planı’nda, yönetici ve öğretmenlerin kapsayıcı

eğitimin amaçları ve önemi hakkında bilgilendirilmelerinin sağlanması gerektiği açıklanmıştır.

MEB 2023 Eğitim Vizyon Belgesi’nde ise eğitimde adalet temelli bir

yaklaşımı güçlendirmenin, fiziksel ve dezavantajlı bireylere sahip çıkmanın ve özel gereksinimli bireylerin akranları ile birlikte yaşama kültürünü destekleyen yaklaşımın önemine vurgu yapılmakta, kaynaştırma eğitimi olanaklarını geliştirmek için sınıf öğretmenlerine ve farklı branşlardan öğretmenlere özel eğitim konularında hizmet içi eğitimin verilmesinin önemine vurgu yapılmaktadır.

Rehberlik Hizmetleri Yürütme Komisyonu (RHYK):

Müdür (veya görevlendireceği yardımcısı)

Psikolojik danışman

Her sınıf düzeyinden birer sınıf rehber öğretmeni

Ödül ve disiplin kurulu temsilcisi

Okul aile birliği başkanı ve öğrenci temsilcisi,

Eğer okulda psik. danışman yoksa RAM’dan müşavirlik hizmeti alınır.

Okul Psikososyal Destek Ekipleri:

Okul müdürü veya görevlendiği bir müdür yardımcısı başkanlığında

Varsa rehber öğretmenler/psikolojik danışmanlar

Rehberlik hizmetleri yürütme komisyonu üyesi her sınıf düzeyinden

en az bir sınıf rehber öğretmeni

Testlerin Özellikleri:

İyi bir testin sahip olması gereken 4 özellik:

Geçerlik: Ölçmeyi amaçladığı şeyi eksiksiz, tam olarak ölçmesidir.

Güvenirlik: Ölçmek istediği şeyi hatasız ve doğru olarak ölçmesidir.

Kullanışlılık: Ölçme aracının kullanılmasının kolay olmasıdır.

Ekonomiklik: Ölçme aracının ekonomik olmasıdır.

Test Dışı Teknikler

Gözleme Dayalı     Kendini Anlatma       Başkalarının Kanılarına Dayalı

Gözlem kayıt list.    Otobiyografi                   Sosyometri

Özellik kayıt list.     Arzu listesi                     Kimdir bu tekniği

Anekdot kaydı         Zaman cetveli                Sosyal uzaklık ölç.

Derecelend. ölç.       Problem tarama lis.

                                 Soru list./Anket

Etkileşime Dayalı

Görüşme

Ev ziyaretleri

Drama ve oyun

Ebeveynlik Tarzları

Demokratik anne-baba: Bağımsız olmaya teşvik eder ama yine de eylemlerine sınırlar ve kontroller getirirler.

Otoriter anne-baba: Kontrol ederler ancak onları dinlemezler, bazen soğuk ve katı olurlar, ceza ve emir verirler.

İzin verici anne-baba: Yakından ilgilenir ancak onlardan pek bir şey istemezler, kural koymazlar, cezalandırmadan kaçınırlar.

İhmalkâr anne-baba: Çocuklarının yaşamıyla son derece ilgisizdirler.

Temel İlkeler:

Yetkinlik: Psikolojik danışmanların sınırlılıklarını bilmeleri demektir.

Dürüstlük: Dürüstlüğü, doğruluğu ve gerçekçiliği ilke edinirler.

Duyarlık ve Hoşgörü: Danışanların zarar görmemeleri için çalışırlar ve gerekli tüm önlemleri alırlar. Psikolojik danışmanlar yansızlığı benimserler.

Toplumsal sorumluluk: RPD temelde insana yönelik bir hizmetler bütünüdür. Dolayısıyla, toplumsal sorumluluğu vardır.

Mesleki ve bilimsel sorumluluk: Etik standartlara bağlı olma, görev ve

rollerine uygun davranma sorumluluğu altındadırlar.

Etik Kurallar: Psikolojik danışma, ölçme ve değerlendirme, araştırma ve

yayın, müşavirlik hizmetleri için geçerlidir.

Yetkinlik sınırları: Sadece eğitim gördükleri ve gerekli formasyona sahip

oldukları uygulama ve etkinlikleri yapabilirler.

Sürekli gelişim: RPD alanındaki yeni gelişmeleri takip ederler.

Başkalarına zarar vermeme: Öğrencilerine, araştırmaya katılanlara,

danışanlarına zarar vermekten ve güçlük çıkarmaktan kaçınırlar.

Gizli bilgilerin muhafaza edilmesi: Danışanlarına ilişkin bilgileri korumakla

yükümlüdürler.

Profesyonel kimlik: Kimliklerini, çalıştıkları yeri, statülerini ve durumlarını

olduğu gibi tanıtırlar.

Rehberlikte Etik ve Bilgilerin Saklanması: Bireylere ait bilgilerin elde edilmesi sırasında dikkatli olunması, bazı kurallara uyulması gerekir. Bilgileri elde etmek bir “iş”tir ve önemli bir iştir. Onun kadar önemli olan diğer bir iş de toplanan bilgilere sahip olmaktır.

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Grubumuza Üye olarak Tüm Gelişmelerden Haberdar Olabilirsiniz 
 

En güncel gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Anahtar Kelimeler:
Uzman Öğretmenlik Mini Kodlama ÖrnekleriMini Kodlama ÖrnekleriUzman Öğretmenlik Kısa Konu ÖzetRehberlikRehberlik HedefleriHİZMETLER MODELİSÜREÇ MODELİKAPSAMLI PDR PROGRAMLARIİÇTEN DIŞA DOĞRU SIRALANIŞDİJİTAL YETERLİK:GARDNER GELECEK İÇİN 5 ZİHİNFRYER 21. YY. BECERİLERİKAPSAYICI OKULUN GENEL ÖZELLİKLERİAYRIMCILIK TÜRLERİBEŞ ANA BİLEŞENPATENTİN DÖRT ÖZELLİĞİBloomun TaksonomisiKapsayıcı Eğitimin Temel KavramlarıKapsayıcı EğitimEKOLOJİK SİSTEMFENOMENOLOJİK ARAŞTIRMA AŞAMALARIÜÇLÜ HALKA KURAMIBEŞGEN KURAMIGELİŞİMSEL VE ÖNLEYİCİ HİZMETLERDESTEK HİZMETLEROKUL İKLİMİDEĞERLENDİRME ÇEŞİTLERİSANAYİ DEVRİMİNİMERKEZİ EĞİLİM ÖLÇÜLERİDEĞİŞKENLİK ÖLÇÜLERİİLETİŞİMİN TOPLUMSAL İŞLEVLERİTARAMA ARAŞTIRMALARIARAŞTIRMA FİKRİNİN KAYNAKLARIBARIŞYAPICILIKBİLİMSEL YÖNTEMİN AŞAMALARIWEB ARAÇLARIRehberlik HizmetleriÜSTÜN YETENEKLİLERİletişim BecerileriYAYIN ETİĞİ İHLALLERİBİLİMSEL ARAŞTIRMA TEMEL ETİK İLKELERİBİLİMSEL RAPORLARDA YAZIM KURALLARITEST TÜRLERİBİLİMSEL RAPORUN BÖLÜMLERİDİLİN KULLANILMASIYLA ORTAYA ÇIKAN ENGELLERİKLİMLE İLGİLİ DÜZENLEMELERBİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİBMİDÇS KYOTO PROTOKOLÜBMİDÇSKYOTO PROTOKOLÜBMİDÇS PARİS ANTLAŞMASIGLASGOW İKLİM PAKTIOyun BağımlılığıTARAMA ARAŞTIRMALARI SÜRECİParmakla İşaretlemeYumruk YapmaEKOLOJİK SİSTEM NedirÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİZOR KİŞİLİKLERDE TAKINILACAK TAVIRLARHavadaki Co2 Yi Azaltan Etmenlerİklimi Oluşturan Meteorolojik OlaylarKatmanlarBİLİMSEL YÖNTEMİN AŞAMALARI NelerdirBAĞIMSIZ DEĞİŞKENLER 4 BAŞLIKTA SINIFLANDIRILIRLARNİTEL ARAŞTIRMALARIN AŞAMALARIBAŞLICA ÇEVRİM İÇİ PROJE YÖNETİM ARAÇLARIKARMA DESEN TÜRLERİBAŞARILI BİR PROJE İÇİNPROJE YÖNETİMİ SÜRECİNDEKİ BİLGİ SAHALARITELİF HAKLARIÖĞRETİMİN PLANLANMASINDA YETERLİKLERUNESCO TARAFINDAN ÖĞRETMEN YETERLİKLERİNİ GELİŞTİRMEK İÇİN ORTAYA KONMUŞ DEĞERLERZOR KİŞİLİKLERLE ARAYA MESAFE KOYMADA UYGULAYABİLECEĞİNİZ YÖNTEMLERKÖPPEN İKLİM SINIFLANDIRMA SİSTEMİNE GÖRE TÜRKİYE’DEİKLİMDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLERİN TEMEL SEBEPLERİÜLKEMİZDE ZORBALIK DAVRANIŞLARININ DAĞILIMIKAPSAYICI EĞİTİME YÖNELİK ULUSLARARASI DÜZENLEMELERİnsan Hakları Temelli Sürece İlişkin GelişmelerÖzel Gereksinimli Çocuklara Yönelik Sürece İlişkin GelişmelerDezavantajlı Gruplara Yönelik Sürece İlişkin GelişmelerEğitim Sistemlerinin Dönüşümüne Yönelik GelişmelerRehberlik Hizmetleri Yürütme Komisyonu (RHYKOkul Psikososyal Destek Ekipleri

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol