UZMAN ÖĞRETMENLİK MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI TABLOSU

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Eğitim Öğretim ve Rehberlik Çalışmaları Yönetime Katılım Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları
1- Destek eğitim odasında fiilen ders okutmuş olmak.
2- Evde veya hastanede eğitim hizmetleri kapsamında fiilen ders okutmuş olmak
3- İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) kapsamında fiilen ders okutmuş olmak.
4- Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) kapsamında fiilen ders okutmuş olmak.
5- Özel okullarda görev yapan öğretmenler bakımından takviye kurslarında fiilen ders okutmuş olmak.
6- Örgün eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler bakımından yaygın eğitim kursları kapsamında fiilen ders okutmuş olmak.
7- Ders dışı eğitim çalışmalarında öğretmen olarak fiilen görev yapmış olmak.
8- Okulca/kurumca yapılacak görevlendirme kapsamında tercih danışmanlığı yapmış olmak.
9- Çocuk kulüpleri çalışmasında görev almış olmak.
10- Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği kapsamında; gezi, öğrenci kulübü, yarışmalar ve toplum hizmeti çalışmasına katılmış olmak.
11- Pansiyonlu eğitim kurumlarında en az bir dönem belleticilik görevi yapmış olmak veya yatılı özel eğitim okullarında grup gözetimi ve eğitimi görevini fiilen yürütmüş olmak.
12- İlçe ya da il düzeyinde; bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif, yetenek ve beceri alanlarında yapılan etkinliklere öğrenci/kursiyer hazırlamış olmak.
13- Aday öğretmenlerin adaylık sürecinde, danışman öğretmenolarak görev almış olmak.
14- Hayat boyu öğrenmeye katılım oranının artırılması ve farkındalığın oluşturulması için yapılan faaliyetlerde görev almış olmak.
15- Açık öğretim öğrencilerine eğitim ve öğretim faaliyetleri ile ilgili rehberlik yapmış olmak.
16- Okuma-yazma oranının artırılması çalışmalarında bulunmuş olmak.
17- İHL meslek dersleri öğretmenleri için öğrencilerin mesleki uygulama programı çalışmaları kapsamında fiilen rehberlik

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

1- Yöneticilik görevinde bulunmuş olmak.
2- Alan/bölüm, Atölye ve Laboratuvar Şefliği yapmış olmak.
3- Birim/bölüm başkanlığı yapmış olmak.
4- Okul/kurum zümre başkanlığı /koordinatör rehber öğretmen/ psikolojik danışman olarak görev yapmış olmak.
5- İlgili mevzuatına göre oluşturulan kurul ve komisyonlarda görev almış olmak.
6- Okul/kurum düzeyinde eylem/gelişim planı veya stratejik planlama vb. çalışmaların hazırlanmasında ve yürütülmesinde
görev almış olmak.
7- Okulun/kurumun geliştirilmesine yönelik kurul, komisyon, ekip vb. iş birliği içerisinde yürütülen çalışmalarda görev almış olmak.
8- Bakanlık/valilik/kaymakamlık veya il millî eğitim/ilçe millî eğitim müdürlüğü bünyesinde yürütülen çalışmalarda görev almış olmak.
9- Merkezî/mahallî hizmet içi eğitim faaliyetlerinde eğitim yöneticisi olarak görev yapmış olmak.
10- Bakanlığın e-Sınav uygulamalarında e-Sınav merkez görevlisi olarak görev almış olmak.
11- BEP Geliştirme Biriminde fiilen görev yapmış olmak.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

1- Yüksek lisans eğitimini tamamlamış olmak.
2- İlçe, il, ulusal ya da uluslararası düzeyde yürütülen projelerde görev almış olmak.
3- Ulusal ya da uluslararası kongrelerin düzenleme kurullarında görev
almış olmak.
4- Sanat, spor veya mesleki alanda yeni bir beceri ya da yeterlik kazandığını gösterir belge, sertifika ya da lisans sahibi olmak.
5- Bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif, yetenek veya beceri alanlarında il, bölge, ulusal veya uluslararası düzeyde düzenlenen yarışmalarda derece yapmış olmak ya da sergilenmeye değer çalışması bulunmak.
6- Araştırma ve geliştirme alanına yönelik; kurul, komisyon, ekip ve iş birliği çalışmalarında görev almış olmak.
7- YDS veya eşdeğerliğe sahip bir sınavdan D (60) düzeyi ve üzerinde puan almış olmak.
8- ISBN sistemine girmiş kitap künyesinde ismi yer almış olmak.
9- Ders kitabı/eğitim aracı/eğitim materyali hazırlama ve yazma veya inceleme sürecinde görev almış olmak.
10- Okulda/kurumda çıkarılan dergi, gazete, duvar gazetesi, kitap, yıllık ve benzeri yayınların hazırlanmasında danışman/koordinatör/editör olarak görev yapmış olmak.
11- Okullarda/kurumlarda döner sermaye kapsamında üretim sürecinde görev almış olmak.
12-Okul veya kurumlarda Millî Eğitim Bakanlığı Belgelendirme Hizmetleri Yönergesi kapsamında yürütülen çalışmalarda görev almış olmak.
13- Ulusal veya uluslararası izleme ve değerlendirme çalışmalarında görev yapmış olmak.
14- Bakanlık bilişim projelerinin geliştirilmesinde görev almış olmak. 1yapmış olmak.
18- Rehberlik ve araştırma merkezlerinde görev yapan öğretmenlerin, özel eğitim ile rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri kapsamında, sorumluluk bölgelerinde bulunan okullarda fiilen müşavirlik hizmeti sunmuş olmak.
19- Tam gün tam yıl eğitim kapsamında görev yapmış olmak.
20- Yabancı uyruklu çocuklar ile dezavantajlı çocukların eğitime katılmalarına yönelik çalışma yapmış olmak.
21- Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik erken çocukluk dönemi eğitim hizmetlerinde, tamamlayıcı eğitim faaliyetlerinde veya grup eğitimine hazırlık uygulamalarından herhangi birinde fiilen görev almış olmak.
22- Okulda/kurumda planlanmış veli eğitimlerinde görev almış olmak.
23- İl/ilçe düzeyinde özel eğitim ihtiyacı olan bireyler veya ailelerine yönelik sosyal kabul ve farkındalık kazandırılması amacıyla çalışmalar yürütmek (Kurs/seminer/toplantı vb.).
AÇIKLAMALAR
Uzman öğretmen unvanı için başvuruda bulunacak öğretmenlerde aranan şartlardan biri olan mesleki gelişim çalışmaları, Eğitim Öğretim ve Rehberlik
Çalışmaları, Yönetime Katılım ve Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları olmak üzere üç alan olarak “alan değerlendirmesi” yöntemiyle değerlendirilmektedir.
Buna göre alanların her birinden bir görevin yapılması o alandaki görevin tamamlanması anlamına gelmektedir. Mesleki gelişim çalışmaları, tüm branş/alan
öğretmenlerinin her bir alandaki görevlerden en az birini yapabilecekleri şekilde belirlenmiştir.
Buna göre uzman öğretmen unvanı için başvuruda bulunacak öğretmenlerin, “Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmaları Tablosu’nda yer alan üç
alandan en az ikisinden birer çalışma yapmış olmaları gerekmektedir. Ayrıca; birden fazla çalışma alanında değerlendirilebilecek mesleki gelişim
çalışmaları, yalnızca bir çalışma alanında değerlendirilir.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol