Uzman Öğretmenlik Ders Notları

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Örgün eğitim, okul öncesi eğitimi, ilköğretim, orta öğretim ve yüksek öğretim kurumlarını kapsar.
Yaygın eğitim, örgün eğitim yanında veya dışında düzenlenen eğitim faaliyetlerinin tümünü kapsar. » Yaygın eğitimin özel amacı, milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak, örgün eğitim sistemine hiç girmemiş yahut, herhangi bir kademesinde bulunan veya bu kademeden çıkmış vatandaşlara, örgün eğitimin yanında veya dışında,
1. Okuma - yazma öğretmek, eksik eğitimlerini tamamlamaları için sürekli eğitim imkanları hazırlamak,
2. Çağımızın bilimsel, teknolojik, iktisadi, sosyal ve kültürel gelişmelerine uymalarını sağlayıcı eğitim imkanları hazırlamak,
3. Milli kültür değerlerimizi koruyucu, geliştirici, tanıtıcı, benimsetici nitelikte eğitim yapmak,
4. Toplu yaşama, dayanışma, yardımlaşma, birlikte çalışma ve örgütlenme anlayış ve alışkanlıkları kazandırmak,
5. İktisadi gücün arttırılması için gerekli beslenme ve sağlıklı yaşama şekil ve usullerini benimsetmek,
6. Boş zamanları iyi bir şekilde değerlendirme ve kullanma alışkanlıkları kazandırmak,
7. Kısa süreli ve kademeli eğitim uygulayarak ekonomimizin gelişmesi doğrultusunda ve istihdam politikasına uygun meslekleri edinmelerini sağlayıcı imkanlar hazırlamak,
8. Çeşitli mesleklerde çalışmakta olanların hizmet içinde ve mesleklerinde gelişmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

.Çoklu zeka teoremine göre Prof Gardner,  8 çeşit zeka olduğunu söylemiştir. 
Bunlar:

  1. 1. Sözsel
  2. » Mantıksal
  3. » Görsel
  4. » Bedensel ( kinestetik)
  5. » Müziksel
  6. » Sosyal
  7. » İçsel
  8. 8 Doğacı
  9. Öğretim yöntemleri:

» Öğretmen merkezli yöntemde aktif olan öğretmendir. Öğretmen bilgiyi aktarır, öğrenci dinler ve öğrenmeye çalıĢır. Öğrenci pasiftir ve alıcı durumundadır. Öğretmenin derste çok soru sorması ve öğrencilerin derse katılımını sağlaması, onlardan aldığı cevapları toparlayıp özetleyerek sonuca gitmesi dersi öğrenci merkezli hale getirmez. Bu durumda ders yine öğretmen merkezli bir derstir. Düzanlatım ve soru cevap yöntemi öğretmen merkezli yöntemlerdir.
» Öğrenci merkezli yöntemlerde ise öğrenciler hazırlanmıĢ bulunan öğretim ortamlarında bilgiyi kendileri üretirler. Öğretmene sorular sorar ondan yardım alırlar, ancak bu sorular
öğrencilerin kendi ihtiyaçlarından doğan sorulardır. Öğretmenin konumu sorulan sorulara cevap vermek, öğrencilerin bir güçlükle karĢılaĢmaları halinde onlara yol göstermektir.
» Buluş yolu, senaryo ile öğretim, deneysel yöntem ve oyunlarla öğretim öğrenci merkezli yöntemlerdir.
» Buluş yoluyla öğrenme, öğrencinin kendisinin üretmesi veya bilgiye ulaĢması esasına dayanır. Öğretmenin görevi, gerekli öğrenme ortamını sağlamak suretiyle öğrenciye yardım etmek, öğrenme etkinlikleri sırasında öğrencileri yönlendirmek, ihtiyaç duydukları takdirde onlara yardım etmektir. Bu yöntem en çok kavram bilgisinin ve genelleme bilgisinin kazandırılmasında kullanılır

PSİKOLOJİK REHBERLİK 

Çağdaş Eğitim anlayışı; öğrenciyi bir bütün olarak ele alıp, her yönüyle gelişmesine ve uyumuna önem verir. Her birey tek ve benzersizdir. Kendine özgüdür.
Çağdaş okulun yapısında üç temel hizmet grubu vardır. ( Çağdaş örgün Eğitim )
1. öğretim
2. öğrenci kişilik hizmetleri
3. yönetim
Öğrenci Kişilik Hizmetleri ( ökh) : Çağdaş örgün eğitimin bölünmez bir parçası, öğretim ve yönetim faaliyetlerinden ayrı ancak, onlara paralel olarak fonksiyon gösteren bir hizmetler grubudur.
Ö.K.H.!nin amacı: Öğrenciye kendisini geliĢtirmesi için en uygun ortamı hazırlamaktır.

ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ BÖLÜMLERİ
 

1. sağlık hizmetleri
2. sosyal yardım hizmetleri
3. rehberlik hizmetleri
4. özel yetiĢtirme hizmetleri
5. sosyal ve kültürel hizmetler

Kaynak: Webdeöğren.com

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Grubumuza Üye olarak Tüm Gelişmelerden Haberdar Olabilirsiniz 
 

En güncel gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

vozol 10000 Likit

Bosna Hersekde Üniversite Okumak

backlink al