Öğrenme Öğretme Süreçleri Deneme Sınavı

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!


• Farklılaştırılmış eğitimin teorik çerçevesini oluşturmuştur.
• Sosyal etkileşim öğrenmeyi teşvik eder.
• Etkili öğrenme görevlerde ulaşılabilirlik ve
rehberlikle mümkündür.
Yukarıda yer alan ilkelerden bahseden Sosyal
Gelişim Yapılandırmacı Öğrenme teorisini öne
sunan kişi hangisidir?
A) Piaget B) Gardner C) Vygotsky
 D) Bloom E) Skinner
2- Hangisi farklılaştırılmış öğretimde kullanılan karmaşık öğretim yöntemindeki uygulama esaslarından biri değildir?
A) Proje süresi 3-6 hafta olarak belirlenir.
B) Bu uygulama ile öğrenciler birbirlerinin
olumlu yönlerinin farkına varmış olur.
C) Küçük grup uygulamasıdır.
D) Öğretmenler zamanla öğrencilerine kendi
öğrenme sorumluluğunu yüklemiş olurlar.
E) Özellik açısından birbirinden faklı öğrenci
gruplarıyla yürütülür.
3- Farklılaştırılmış öğretimin değerlendirilmesi için düzenlenen etkinliklerden hangisi öğretim öncesinde uygulanabilecek bir değerlendirme etkinliğidir?
A) Simit tekniği
B) Sarmal oluşturma
C) Döngüsel yansıma
D) Konuşma halkası
E) Kutu Kapma
4- Portfolyo çalışmasında sürecin ikinci aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
A) Toplama B) Sonuç C) Seçme
D) Yansıtma E) İyileştirme
5- Farklılaştırılmanın temel ögeleri arasında yer ala, “Öğretim sürecinin girdisi” olarak da adlandırılan öge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ürün B) İçerik C) Süreç
D) Öğrenme ortamı E) Öğrenci
6- Eğitim programının temel sorunları üzerine değinen ve bu konuyla ilgili 1918 yılında ilk kitabı yazan kimdir?
A) Bobbit B) Hunkins C) Posner
D) Tyler E) Ornstein
7- Aşağıdaki öğrencilerden hangisi öğretim faaliyetlerine diğerlerinden daha kolay yanıt verebilir?
A) Korku içerisinde yaşayan öğrenci
B) Zorbalığa uğrayan öğrenci
C) Görme kaybı olan öğrenci
D) Kaygı bozukluğu yaşayan öğrenci
E) Otizm bozukluğu olan öğrenci
8- Ödüller ve cezalar, öz güdülenme şansını ve öğrenmeyi bir ödül olarak görmeyi azaltır.
Aşağıdakilerden hangisi ödülleri
kullanmanın işlevsel alternatiflerinden
değildir?
A) Geri bildirimi azaltmak
B) Tehdidi ortadan kaldırmak
C) Güçlü bir olumlu iklim yaratmak
D) Hedefleri belirlemek
E) Olumlu duyguları harekete geçirmek ve
bunlara ilgi uyandırmaktır.
9- Kemal Öğretmen yeni okulunda ilk dersine başlarken şu konuşmayı yapmıştır:
“Karşımda birbirinden farklı özelliklerle donatılmış öğrenciler olduğunun farkındayım ve sizi tanımak için sabırsızlanıyorum. Başarılı bir süreç geçirmek için bana düşen görevi yapacak ve sizden de çok çalışmanızı isteyeceğim. Bu süreçte başarısız hissettiğiniz anlar olabilir ama bunu değiştirmek için ben desteğiniz olacağım. Birbirimizden öğrenmeye açık olmalı ve daha etkili bir öğrenme için elimizden geleni yapmalıyız.”

Aşağıdakilerden hangisi Kemal Öğretmen’in
ilettiği mesajlardan biri değildir?
A) Davet mesajı
B) Yatırım mesajı
C) Kalıcılık mesajı
D) Fırsat mesajı
E) Düşünme mesajı
10- Program değerlendirmede anahtar sözcük aşağıdakilerden hangisidir?
A) Veri toplama
B) Analiz etme
C) Karar verme
D) Tanımlama
E) Kalıcı olma
11- Yukarıda farklılaştırılmış öğretimin planlanma aşamaları karışık olarak verilmiştir. Aşamaların doğru şekilde sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) II- III- V - I- IV
B) II - III- I - IV - V
C) IV - V- III- I - II
D) III - I- V- II - IV
E) III- II- V- I – IV
12- “(1) Son günlerdeki gayretinizin farkındayım. (2)

Bu zor konunun altından kalkabileceğine dair
şüphelerim vardı. (3) Görevlerinizi tamamlamak
için çok uğraştınız. (4) Birbirinizle dayanışma
içinde süreci tamamladınız. (5) Bu çabanızdan ve
başarınızdan dolayı çok mutlu oldum.”
Fulya Öğretmen olumlu bir sınıf iklimi
yakalamıştır. Fulya Öğretmen’in yukarıda
verilen konuşmasındaki kaç numaralı cümle
sınıftaki olumlu iklime zarar verir niteliktedir?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
13- Aşağıdaki ifadelerden hangisi program kavramıyla ilgili olarak yapılan bir yorum değildir?
A) Hizmet etmekte olduğu toplum ve
kültürünün bir yansımasıdır.
B) Okulda alınan tüm derslerdir.
C) Siyasi bir araçtır.
D) Toplumsal etkinliklerden bağımsız bir
yansımadır.
E) Öğretme ve öğrenmeyi aydınlığa kavuşturan
yapıdır.
14- “Okul, eğitim programında neyin öğretilmesi gerektiğini önerir ve anayasa ile ilgili yasalar temel alınarak bu program oluşturulur.” diyen Hewitt hangi program türünden bahsetmektedir?
A) Örtük program
B) Ekstra program
C) Uygulamadaki program
D) Resmî program
E) Önerilen program
15- Etkili program geliştirmeyle ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bilimsel bir etkinliktir.
B) Araştırmaya dayalıdır.
C) Nasıl bir yolun izlenmesi gerektiği
konusunda kılavuzluk eder.
D) Programı oluşturan felsefeyi, amaçları,
hedefleri, öğrenme deneyimlerini, öğretim
kaynaklarını ve değerlendirmeleri
yansıtmalıdır.
E) Döngüsel bir anlayış içermez.
16- Muharrem Öğretmen sınıfında uyguladığı programın sonunda “Eğitim programı başarılı oldu mu?” sorusundan hareketle bir toplam değerlendirme yapmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi Muharrem Öğretmen’in uyguladığı değerlendirme düzeylerinden biri değildir?

A) Değerlendirmenin odağına uygun analiz tekniği
seçme
B) Öğrencilerin programa tepkilerini
değerlendirme
C) Hedef ve kazanımların öğrenme düzeyi üzerine
veri toplama
D) Programı deneyimleyen kişilerin görüş ve
tutumlarını belirlemeye yönelik sorular sorma
E) Programın sonuçlarına ulaşma
17- Deniz Öğretmen çevre ve iklim konulu bir hizmet içi eğitime katılmıştır. Eğitim sonunda eğitimle ilgili bir değerlendirme formu  doldurmuştur.
Deniz Öğretmen’in katıldığı değerlendirme faaliyeti hangi değerlendirme yaklaşımıyla hazırlanmıştır?

A) Hedefe dayalı değerlendirme
B) Uzman odaklı değerlendirme
C) Tüketici/Yararlanıcı odaklı değerlendirme
D) Yönetime dayalı değerlendirme
E) Katılımcı odaklı değerlendirme
I. Öğrencilerin öğrenmeleri gereken
bilgi ve beceriler ile bunları
kazanmaları için neler gerektiğini
belirlenir.
II. İçerik, bilgi ve becerileri bütüncül bir
şekilde kazandıracak şekilde
yapılandırılır.
III. Dersin kazanımlarını göz önünde
bulundurarak temel standartları
belirlenir.
IV. Öğrencilerin bildiklerini
göstermelerine fırsat sağlanır.
V. Öğrencilerin neyi bildikleri ve neleri
öğrenmeleri gerektiği belirlenir.
18- “Nesnelerin veya olayların ortak özelliklerini kapsayan ve bir ortak ad altında toplayan genel tasarım.” Türk Dil Kurumu tarafından yapılan bu tanımlama aşağıdaki sözcüklerden hangisine aittir?
A) Kavram B) Desen C) İçerik
 D)Yetişek E) Program
19- Selen Öğretmen 1. sınıf öğrencilerine matematik dersinde örüntüler konusunu işlerken, önce
örüntü kavramı hakkında bilgi vermiş ve kavramın anlamını tahtaya yazmıştır. Farklı geometrik şekillerle örüntü modelleri oluşturmaları için öğrencilerine araçlar vermiştir. Örnekler vererek içlerinden örüntü olmayanları belirlemiş ve nedeni açıklamıştır.
Son olarak örüntü kuralı belirleme ve kurala uygun örüntü oluşturma etkinlikleri düzenlemiştir.

Yukarıdaki bilgiye göre Selen Öğretmen kavram
geliştirme süreçlerini hangi sıralamayla vermiştir?
A) Tanımlama- Ayrım- Tümevarım- Tümdengelim
B) Tanımlama- Tümevarım- Ayrım- Genelleme
C) Genelleme- Tümdengelim- Ayrım- Tümevarım
D) Genelleme- Ayrım- Tümevarım- Tanımlama
E) Ayrım- Genelleme- Tümdengelim- Tanımlama
20- Joseph D. Novak tarafından Ausubel’in anlamlı öğrenme kuramına dayalı olarak 70’li yılların başında Cornell Üniversitesinde geliştirilen kavram
öğrenme aracı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zihin haritaları
B) Kavram karikatürleri
C) Analojiler
D) Kavram haritaları
E) İki/üç aşamalı testle
21- Ömer Öğretmen öğrencileriyle birlikte öğrenme kavramı üzerine yukarıda verilmiş araçla çalışmıştır. Ömer Öğretmen’in kullandığı bu araç ilk olarak kim tarafından geliştirilmiştir?
A) J. D. Novak B) Tony Buzan C) D. Bob Gowin
D) Ausubel E) Posner
22- Sınıfta akran öğretimi uygulaması yapan bir öğretmen kavram testine verilen cevapları değerlendirdi. Doğru cevap yüzdesinin %55 olduğunu tespit etti. Bu aşamada öğretmenin ne yapması gerekir?
A) Konuya geri dönerek anlatımını
detaylandırmalıdır.
B) Cevabı kısaca açıklamalıdır ve öğrencilere yeni
test uygulamalıdır.
C) Yeni konuya ya da kavrama geçiş yapmalıdır.
D) Grupların birbirlerini ikna etmeleri için
tartışma ortamı oluşturmalıdır.
E) Diğer soruyu öğrencilere yöneltmelidir.
23- Okul dışı öğrenme ne zaman yapılmalıdır?
A) Öğrenciler ihtiyaç hissettiği zaman
B) Yıl sonunda velilerin de katılımı sağlandığında
C) Öğretim dönemlerinin başında kazanımlar
planlanırken
D) Öğretim programında ilgili kazanım ne zaman
işlenecekse o zaman
E) Öğretim programı değerlendirme çalışmaları
yapılırken
24- Kurtuluş Mücadelesi konusunu işleyen İsmail Öğretmen, Kayseri Lisesi son sınıf öğrencilerinin tamamının 1921 yılında Sakarya Savaşı’na
katılarak şehit olduğunu, bu sebeple Lise’nin o yıl mezun veremediğini öğrencilerine anlatmıştır.
Kayseri Lisesi Millî Mücadele Müzesi’ne bir ziyaret etkinliği planlayan İsmail Öğretmen hazırlık aşamasında aşağıdakilerden hangisini yapmamıştır?

A) Organizasyon kurallarını öğrencilerine
duyurmuştur.
B) Gidiş dönüş ulaşımını planlamıştır.
C) Zaman, akış planı hazırlamıştır.
D) Ortamdaki materyalleri tespit etmiştir.
E) Velileri bilgilendirmiştir.
25- Aşağıdakilerden hangisi öğrenme sürecinin belirleyici unsurlarından biridir?
A) Öğrenmenin en önemli itici gücü araştırmaktır.
B) En geniş tabanlı öğrenme sunuş yoluyla
öğrenmedir.
C) Hatalar öğrenme sürecinin önemli
deneyimleridir.
D) Öğretim tüm öğrencilere tek düzey üzerinden
yapılmalıdır.
E) Geri bildirim süreci öğrencinin pasif olduğu
süreçtir.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

fen bilimleri vozol 10000 Likit

Bosna Hersekde Üniversite Okumak

backlink al