Farklılaştırılmış Öğretimde Kullanılan Yöntem ve Teknikler Nelerdir?

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!


1- İstasyon: İstasyonlar aynı ortamdadır. 
Farklı konular farklı istasyonlarda yer alır. Öğrenciler kendi tercihlerine göre istasyonlarda yer alabilirler.
2- Merkezler: İstasyonlar gibi aynı ortamdadırlar. Fakat merkezlerde aynı konunun farklı yollarla öğrenilmesi amaçlanır. Bu istasyonlardan ayrılan yönüdür.
3- Öğrenme Ajandaları: Her Öğrenci için farklı görevler verilir. Her öğrencinin ajandası vardır. Bu stratejinin amacı derse destek olmaktır.
4- Karmaşık Öğretim: Bir Grup uygulamasıdır. Farklı özelliklere sahip çocuklarla oluşturulur. Her öğrencinin farklı yönleriyle katkı sunması hedeflenir.
5- Yörünge Çalışmaları: Proje yönteminin bireysel uygulanan şeklidir. Yörünge ismi hazırlanan projelerin işlenen konunun yörüngesi etrafında seçilmesinden gelir. Yörünge = proje diyebiliriz. Öğrenci kendi projesini kendi seçer 3-6 haftalık sürede tamamlar.  Amaç derse destek olmaktır.
6- Giriş Noktaları: Üst Bilişssel öğrenme kuramlarına dayanır. Öğrencilere aynı anda farklı giriş noktalarından başlama imkanı sunulur. Çoklu zeka alanlarına göre giriş noktaları belirlenir.
7- Öğrenme sözleşmesi: Öğretmen ve öğrenci arasındaki anlaşmadır. Amaç öğrencilerin bağımsız çalışma alışkanlığı kazanması ve kendi öğrenmelerinden sorumlu olmalarını sağlamaktır.
8- Katlı Öğretim: Bireysel farklılıklara göre öğrenme süreci oluşturmaktır. Örnek 
Düşük, orta, yüksek ön öğrenmesi olan öğrencilere göre konun kademelendirilmesidir. Farklı öğrenme ihtiyaçlarına sahip öğrencilerin aynı konu üzerinde fakat farklı karmaşıklık ve soyutluluk düzeyinde çalışmasını sağlar. 
Farklılaştırılmış Öğretimde 
Değerlendirme teknikleri:
Değerlendirme süreci

1. Öğretimin Başında
2. Öğretim sırasında
3. Öğretim sonunda yapılır.
➢ Öğretim Öncesinde Kullanılan Teknikler
1. Köşe Kapmaca:
Öğrencilerin ders konusuna hazır bulunuşluluk düzeylerini ölçmek için yapılıyor diyebiliriz. Sınıf köşelerine “neredeyse hiç, bazen, sıklıkla ve kesinlikle ifadelerinin yazılı olduğu yazılar asılır. 
Öğrenci kendi seviyesine göre köşesine gider.
2. Kutu Yapma: Ö
ğrenci iç içe iki kutu çizer. Dıştaki kutuya ne biliyorum, içteki kuttuya ne bilmeliyim yazar ve soruları cevaplar.
3. Evet-hayır kartları: kartın bir yüzüne evet diğer yüzüne hayır yazılır. Öğrenciler öğretmenin sorularına kartlarının uygun olan yüzünü göstererek cevaplandırır. 
➢ Öğretim sırasında kullanılan teknikler
1. Parmakla işaretleme:
Başparmak kullanılarak öğrenmenin ne aşamada olduğu belirlenir. çok şey biliyorum Biraz bilgim var 
Çok az bilgim var
2. Yumruk yapma: Parmak sayısına göre öğrenme düzeyi tespit edilir.
5 Parmak : Birisine açıklayacak kadar çok biliyorum
4 Parmak : Yalnız başıma yapabilecek kadar biliyorum
3 Parmak : Biraz yardıma ihtiyacım var
2 Parmak : Daha fazla pratiğe ihtiyacım var
1 Parmak : Henüz öğrenmenin başındayım.

3. Gerçekle Yüzleşme: Öğrenciler bilgi düzeylerini duyguyla cevaplar. Öğrencilere üç Kart dağıtılır mutlu, sakin ve üzgün ifadeleri kartlara çizilir. Sorulan sorulara göre kartlar kaldırılır. Böylece hem bilgi seviyeleri hem de duyguları ölçülmüş olur.
➢ Öğretim sonrasında kullanılan değerlendirme teknikleri
1. Sarmal Oluşturma:
Öğrencilere konu ile ilgili sorular sorulur. Cevaplar kâğıda yazılır. Bir daire oluşturarak sıra ile öğrenciler cevaplarını okur.
2. Simit Tekniği: Öğretmen tahtaya bir simit çizer (iç içe geçmiş 2 daire) dış tarafına öğreniyorum iç tarafına biliyorum yazılır. Gelen cevaplara göre eşleştirme yapılır.
3. Konuşma halkası: Bir Grup çalışmasıdır. Öğrenciler A B C şeklinde 3 gruba ayrılır. A ile başlayan ve verilen işaretlerle gruplar arasında geçişler yapılarak öğrencilerin konu hakkında konuşmaları sağlanır. 
Konuşacak bir şey kalmayıncaya kadar döngü devam ettirilir. Böylece öğrencilerin konu hakkında ne kadar bilgi sahibi olduğu ölçülür.
4. Döngüsel Yansıma:
Sınıfın farklı yerlerine üzerinde konuların yazılı olduğu kağıtlar asılır. Gruplara ayrılan öğrenciler öğretmenin işareti ile döngüsel olarak konu 
ile ilgili bildiklerini kağıtlara yazarlar. En sonunda işaretle gruplar yazılan kağıtları alarak cevapları okuyup tartışırlar.
5. Portfolyo: Anlayabileceğimiz şekilde ifade edecek olursak öğrenilen konularla ilgili yapılan çalışmalardır. Öğrenciler konu ile ilgili çalışmalarını internet ortamında e portfolyo şeklinde de yapabilir. Yani Portfolyo bir konu ile ilgili pano çalışması olarak da ifade edilebilir. Yada Ürün  dosyası çalışması da portfolyoya örnektir.
 Portfolyonun aşamaları:
➢ 1. Aşama Ürünlerin toplanması aşaması:
Yıl boyunca yapılan tüm çalışmalar biriktirilir
➢ 2. Şama Ürünlerin seçimi aşaması: Belirlenen kriterlere göre biriktirilen çalışmalar arasından seçimler yapılır.
➢ 3. Aşama : Seçilen ürünlerin neden seçildiği  ve kriterlerin sağlanıp sağlanmadığı  açıklanır.
➢ 4. Aşama : Öğrenciler bir sonraki sefer ne yapacaklarına nelere dikkat edeceklerine  vb. karar verebilirler.

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Grubumuza Üye olarak Tüm Gelişmelerden Haberdar Olabilirsiniz 
 

En güncel gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Anahtar Kelimeler:
Farklılaştırılmış öğretim PDFFarklılaştırılmış öğretim Yöntem Ve Teknikleri SorularıFarklılaştırılmış Öğretimin Kuramsal TemelleriFarklılaştırılmış öğretim EtkinlikleriFarklılaştırılmış Eğitim örnekleriFarklılaştırılmış öğretimde Kullanılan Yöntem Ve Teknikler WordFarklılaştırılmış öğretimde Kullanılan Yöntem Ve Teknikler Test PdfFarklılaştırılmış öğretimde Kullanılan Yöntem Ve Teknikler PDFFarklılaştırılmış öğretimde Kullanılan Yöntem Ve Teknikler TestFarklılaştırılmış Öğretim Yöntemi NelerFarklılaştırılmış Öğretim YöntemiFarklılaştırılmış öğretim NedirFarklılaştırılmış öğretim Nedir?Farklılaştırılmış Öğretimde Kullanılan Yöntem Ve TekniklerFarklılaştırılmış öğretim Yöntemleri NelerdirFarklılaştırılmış öğretim Yöntemleri Nelerdir?Farklılaştırılmış öğretim Ne DemektirFarklılaştırılmış öğretim Ne Demektir?Katlı öğretim Yöntemi NedirKatlı öğretim Yöntemi Nedir?Dersin Farklılaştırması Ne DemekDersin Farklılaştırması Ne Demek?Örneklerle Farklılaştırılmış Öğretim Teknikleriöğretmenlerin Farklılaştırılmış Eğitimine örneklerÖğretmenlerin Farklılaştırılmış Öğretim Uygulama Pratikleri NelerÖğretmenlerin Farklılaştırılmış Öğretim Uygulama PratikleriFarklılaştırılmış Öğretim Nasıl YapılırFarklılaştırılmış Öğretim Nasıl Yapılır?Farklılaştırılmış öğretime örneklerFarkılılaştırılmış öğretimde Yöntem Ve Tekniklere örneklerFarklılaştırılmış öğretimde YöntemlerFarklılaştırılmış öğretimFarklılaştırılmış Öğretimde Kullanılan Yöntem Ve Teknikler NelerdirFarklılaştırılmış Öğretimde Kullanılan Yöntem Ve Teknikler Nelerdir?

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

#Uzman öğretmenlik #Telegram #Başöğretmenlik #Deneme sınavı #Çalışma kağıdı #Soru cevap #Örnek sorular #Meb #Öğretmen #Uzman öğretmenlik soruları #Başöğretmenlik sorular #UZMAN ÖĞRETMENLİK DENEME #Öğretmenlik Deneme Sınavları Tüm Modüller İçin #Ölçme Ve Değerlendirme Soru Föyleri – Denemeleri #Öğrenme Ve Öğretme Süreçleri Mini Denemeler #2022 Uzman Öğretmenlik Deneme Sınavı PDF #2022 Uzman Öğretmenlik Deneme Sınavı PDF Indir #ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DENEME VE FÖYLERİ #ÖĞRENME VE ÖĞRETMEN SÜREÇLERİ DENEME VE FÖYLERİ #Uzman Öğretmenlik 12. Modül Föy Ve Denemeler #Uzman Öğretmenlik 11. Modül Föy Ve Denemeler #Uzman Öğretmenlik 10. Modül Föy Ve Denemeler #Uzman Öğretmenlik 9. Modül Föy Ve Denemeler #Uzman Öğretmenlik 8. Modül Föy Ve Denemeler #Uzman Öğretmenlik 7. Modül Föy Ve Denemeler #Uzman Öğretmenlik 6. Modül Föy Ve Denemeler #Uzman Öğretmenlik 5. Modül Föy Ve Denemeler #Uzman Öğretmenlik 4. Modül Föy Ve Denemeler #Uzman Öğretmenlik 3. Modül Föy Ve Denemeler #Uzman Öğretmenlik 2. Modül Föy Ve Denemeler #Uzman Öğretmenlik 1. Modül Föy Ve Denemeler #Uzman Öğretmenlik 4. Modül Föy Ve Denemeler #Uzman Öğretmenlik 3. Modül Föy Ve Denemeler #Uzman Öğretmenlik 2. Modül Föy Ve Denemeler #Uzman Öğretmenlik 1. Modül Föy Ve Denemeler #Uzman Öğretmenlik Deneme Sınavları Tüm Modüller İçin #Uzman Öğretmenlik Deneme Sınavları #Uzman Öğretmenlik Deneme Sınavı