Evde ve Okulda Öğrenmeyi Birleştirme Yöntemleri?

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

• Haber bültenleri, tartışmalar, sınıf toplantıları vb. aracılığıyla ailelerin okulun ihtiyaçlarını ve verdikleri değerleri bilmeleri sağlanabilir. Ebeveynlerin ve ailelerin, çocuklarının okuldaki öğrenmelerini teşvik etmesinin ve desteklemesinin nasıl sağlanacağı belirlenebilir.
• Sınıf etkinliklerine aile katılımını sağlamak için seçeneklerin ne olduğu araştırılabilir. Evdeki okuryazarlık/matematiksel beceri öğrenme fırsatları araştırılabilir.
• Öğrencilerin ev ortamlarını tanıtan sınıf etkinlikleri belirlenebilir ve evden ya da daha geniş bir topluluktan kültürel kapsayıcılığı dâhil eden metinler ve diğer etkinlikler kullanılabilir.
• Okulun ev ödevi politikası, ebeveyn desteğine rehberlik etmek için tasarlanmış “ev ödevi rehberi” ebeveynler ile birlikte gözden geçirilebilir. 
• Her yıl seviyesinde öğrencilerin ihtiyaç duyduğu beceriler hakkında ailelere bilgi sağlanabilir. 
Ev ve okul arasındaki öğrenci gelişimi hakkındaki tartışmalar için ek fırsatlar sağlanabilir. 
Topluluk ve Kimlik Oluşturma
• Okulun yetişkinlere yönelik öğrenme ve topluluk toplantıları için bir topluluk kaynağı hâline gelebileceği yollar düşünülebilir. Okulun potansiyel ebeveynlerinin ve potansiyel öğrencilerinin katılabileceği erken okuryazarlık, sağlık hizmetleri vb. gibi programlar planlanabilir.
• Daha geniş topluluktaki insanlar ve yerel diğer kuruluşlar, okula danışmanlık yapmak ve sınıflarda konuşmak gibi çeşitli yollarla okula dâhil edilebilir.
• Müfredattaki değerlerin tasarımına katılımcı ve kapsayıcı yaklaşımlar geliştirilebilir.
Ailenin Rolünü Tanıma
• Aileler ve okul arasındaki iş birliği için gerçekleştirilen okul düzenlemelerinin iyi uygulamalar olup olmadığı değerlendirebilir. İhtiyaçlarını ve önceliklerini belirlemek için ebeveynler, aileler ve toplumun üyeleri araştırılabilir.
• Okul topluluğuna danışılarak, aile-okul ortaklıkları hakkında yazılı bir politika geliştirilebilir. 
Toplantı sonuçlarını diğer ebeveynlere sunmak için belirli ebeveynler/ebeveyn grupları belirlenebilir.
Ortak Karar Verme Süreçleri Oluşturma
• Değerlendirme, raporlama ve müfredat değişiklikleri gibi yeni okul politikaları üzerine danışılması ve görüş alınması için okul topluluğuna başvurulabilir. Okula ve okul yönetimine resmî ebeveyn katılımı teşvik edilebilir. Okuldaki tüm etnik, sosyo-ekonomik, engel grupları ve diğer gruplardan ebeveyn temsilcileri karar verme süreçlerine dâhil edilebilir.
• Karar verme gruplarına öğrenciler (ebeveynlerle birlikte) dâhil edilebilir. Ebeveyn liderlerine 
eğitim ve destek sunulabilir ve tüm aileleri bu liderlere bağlamak için ağlar kurulabilir.
Okulun Dışında da İş Birliği Yapma
• Toplum sağlığı, kültür, eğlence, sosyal destek, diğer programlar veya hizmetler ve öğrencilere yönelik yaz programları da dâhil olmak üzere, öğrenme becerileri ve yeteneklerine dayanan topluluk etkinlikleri hakkında bilgi sağlanabilir.
• Rehberlik ve iş ortaklıkları gibi programlar için aileler bilgilendirilebilir. Yeni öğrenciler için mezun olmuş öğrenciler okul etkinliklerine katılmaya davet edilebilir.
• Okullar ve aileler tarafından geri dönüşüm, müzikal performanslar, yaşlılarla ilgili gönüllü etkinlikler ve kültürel faaliyetler gibi çalışmalar ile topluma hizmet uygulamaları yapılabilir.
Okul-aile-toplum iş birliğini geliştirme konusunda yukarıda belirtilen stratejilerin yanı sıra aşağıdaki hususlar da göz önünde bulundurulmalıdır:
• Aileleri eğitimleriyle yakından ilgilendiklerinde çocuklar okulda daha başarılı olurlar. Bazı ebeveynler müdahalede bulundukları düşünülmesin diye ya da daha önce kötü deneyimler yaşadıkları için öğretmenle iletişim kurma konusunda isteksiz olabilirler. 

• Bazı ebeveynler okul ile ilgili etkinliklere katılma konusunda diğerlerinden daha istekli olabilirler. Öğretmenlerin istekli ebeveynlerle etkin çalışması, diğer ebeveynler için bir model ve teşvik edici bir durum olmasını sağlayacaktır.
• Ebeveynler özel ihtiyaçları olan çocukları için bireysel eğitim planının hazırlanmasında yer alabilirler. Çocukların ilerlemesine ilişkin raporlar her dönem ebeveynlere gönderilebilir.
• Öğretmenler öğrencilerini evde ziyaret etmeye istekli olmalıdırlar, böylece çocuğun evdeki ortamını öğrenebilirler. Ebeveynler, çocuklarının sınıfını ziyaret etmeye davet edilebilir, böylece sınıfta kullanılan öğretim yöntemlerini görebilirler.
• Ebeveynler, okula danışarak, kendi kültürlerinde yer alan özel etkinlikleri ve festivalleri düzenleyerek okul içindeki kültürel ve etnik çeşitliliği zenginleştirebilirler.
• Ebeveynler için kısa eğitim kursları düzenlenebilir. Bu kurslarda; okulda ebeveynlerin katılabileceği ve özellikle çocuklarının yeni beceriler kazanmasına yönelik sosyal ve bilimsel 
etkinlikler düzenlenebilir. 
Okul-Aile İş Birliğini Değerlendirme
Okul-aile iş birliğinin önündeki engeller konusunda yapılan araştırmalar sorunların üç başlık altında kaynaklandığını ortaya koymaktadır.
Eğitici/Öğretmen Kaynaklı 
• Ebeveyn katılımına yönelik olumsuz ön yargılar, öğrencilerle ve onların okul performansları ile ilgili olumsuz ifadelerin kullanılması, ailelerle çatışma korkusu, eğitimciler için aile iş
birliğinin nasıl yapılacağı konusunda eğitim eksikliği başlıca sorunlar olarak görülmektedir.
Aile Kaynaklı 
• Eğitimi okula bırakarak pasif bir rol benimseme, dil ve kültürel farklılıklar nedeniyle okullara yönelik bilgi eksikliği ve yaklaşım farklılığı, destekleyici çevre ve kaynak eksikliği (örneğin, yoksulluk, hizmetlere sınırlı erişim), zaman kısıtlamaları, gereksinimlerine cevap bulamama,ekonomik nedenler başlıca aile kaynaklı etmenler arasında yer almaktadır.
İş Birliği Eksikliği 
• Sadece sorunlar ortaya çıktığında iletişim kurulması, çocukların performansıyla ilgili farklı bakış açıları, rutin bir iletişim sisteminin olmaması, aileler ve okul arasındaki önceki olumsuz etkileşimler ve deneyimler, iletişim için sınırlı zaman ve anlamlı diyalog kurulamaması başlıca sorun alanları olarak değerlendirilebilir.

Ülkemizde Kapsayıcı Eğitimin Görünümü
Eğitsel Bağlam

Sizce, Türkiye özelinde bakıldığında hangi öğrenciler dezavantajlı gruplar arasında yer alır? 
Sınıfınızda/okulunuzda bu dezavantajların yoğun olarak hissedildiği öğrenci grubunuz hangileri? 
Türkiye özelinde bakıldığında, engelli çocuklar, ruhsal ve davranışsal bozukluğu olan çocuklar, istismara maruz kalan çocuklar, az gelişmiş bölgelerdeki/kırsal kesimdeki çocuklar ve gençler, okula gitmeyen/okulu terk eden çocuklar, yoksul kent/mahallelerdeki çocuklar ve gençler, 
Romanlar, çatışma ortamındaki çocuklar ve gençlere ek olarak anadili Türkçe olmayan çocuklar ve uluslararası göçmenler de dezavantajlı gruplar arasında gösterilmektedir. Bu değerlendirme bir sınıflamaya tabi tutulacak olur ise aşağıdaki gruplandırma örneği ortaya çıkacaktır:
• Erişim sınırlıkları (mülteciler, coğrafi dağılım)
• Dil bariyeri (mülteci ve göçmenler, anadili farklı çocuklar)
• Düzey çeşitliliği (hazır bulunuşluk, okul öncesi eğitimde okullaşma)
• Öğrenme kayıpları (mevsimlik tarım işçiliği, mücbir sebebler)
• Sosyal duygusal gelişim sınırlıkları (mülteciler-dönemsel farklılıklar)
• Fiziki sınırlıklar (özel eğitim gereksinimi olan bireyler)

Anahtar Kelimeler:
Evde Ve Okulda Öğrenmeyi BirleştirmeEvde Ve Okulda Öğrenmeyi Birleştirme Yönetmleri?Evde Ve Okulda Öğrenmeyi Birleştirme Yöntemleri?Evde Ve Okulda Öğrenmeyi Birleştirme Yöntemleriöğrenmeyi BirleştirmeEvde Ve Okulda öğrenmeyi Birleştirme YollarıOkulda Öğrenmeyi Birleştirme YöntemleriOkulda öğrenmeyi BirleştirmeEvde öğrenmeyi BirleştirmeÇocuğa Kolay Okuma Yazma Öğretme TeknikleriÖĞRENMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLEREvde Okuma Yazma Nasıl öğretilir?Evde Okuma Yazma Nasıl ÖğretilirÇözümleme Yöntemi Nedir?Çözümleme Yöntemi NedirBa Yöntemi Ile Okuma Yazma Nasıl Yapılır?Ba Yöntemi Ile Okuma Yazma Nasıl YapılırIlkokuma Yazma öğretimi Yöntemleri Nelerdir?Ilkokuma Yazma öğretimi Yöntemleri NelerdirOkulEVDE OKULDA ÖĞRENMEYİ BİRLEŞTİRME YÖNTEMLERİ?EVDE OKULDA ÖĞRENMEYİ BİRLEŞTİRME YÖNTEMLERİEVDE OKULDA ÖĞRENMEYİ BİRLEŞTİRME YÖNTEMLERİ PDFEVDE OKULDA ÖĞRENMEYİ BİRLEŞTİRME YÖNTEMLERİ WORDEvde Okulda öğrenmeyi Pekiştirme KonularıEvde Okulda öğrenmeyi Birleştirme PdfEvde Ve Okulda öğrenmeyi Birleştirme Konu AnlatımıEvde Ve Okulda öğrenmeyi Birleştirme WordTam öğrenme ModeliEğitimde Yeni Trend Mikro Okul AnlayışıÖzel Öğrenme Güçlüğü Nedir1.sınıf Kolay Okuma TeknikleriHarfleri Birleştirme Sorunu5 Yaşındaki çocuğa Okuma Yazma Nasıl öğretilirKolay Okuma YazmaHarfleri Birleştirme Nasıl öğretilirOkuma Yazma öğretme Teknikleri1 Ayda Okuma Yazma Öğretimi Nasıl öğretilirIlk Okuma Yazma öğretimi AşamalarıöğrenmeOkulda öğrenmeUzman öğretmenlikUzman öğretmenlik Eğitim Konuları PdfUzman öğretmenlik Eğitim Konuları Neler

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner13