Eğitim Sisteminde Ölçme, Ölçüt Ve Değerlendirmenin Kavramsal Temelleri Neler?

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Doç. Dr. Güçlü ŞEKERCİOĞLU

1.1. EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMENİN YERİ: Günlük yaşamda “eğitim sistemi” terimini sık kullanırız. Eğitimin gerçekten bir sistem olup olmadığını değerlendirelim ancak öncelikle sistemin ne olduğuna bir bakalım: Sistem, en az bir hedefi gerçekleştirmek üzere uygun ve değişik ögelerden oluşan dirik1 bir örüntüdür2. Bir bütüne sistem diyebilmek için girdi, süreç ve çıktı ögelerinin olması gerekir. Eğitim de bir sistemdir çünkü birincisi gerçekleştirmek istediği hedefler bulunmaktadır. Hedefler şu biçimde tanımlanabilir:

1. Uzak hedefler: Devletlerin hedefleridir, bazı ülkelerde çerçevesi anayasa ile güvenceye alınmıştır.

2. Genel hedefler: Daha işevuruk hedeflerdir. Kurumların (MEB, MEB genel müdürlükleri, il millî eğitim müdürlükleri, okul yönetimleri vb.) hedefleri vb. 3. Özel hedefler: Dersin hedefleridir, bir dersin kazanımlarını kapsar.

Eğitimin bir sistem olmasının ikinci nedeni, bu hedefleri gerçekleştirmek için farklı ögelerden oluşmasıdır:

1. Girdi: Eğitim-öğretim için gerekli her şey eğitim sisteminin girdisini oluşturur. Örneğin öğrenci, öğretmen, okul, çalışanlar, yönetim, eğitim programı vb.

2. Süreç: Girdilerin hedefler doğrultusunda bir araya getirildiği, dersin hedeflerinin öğrenciye kazandırıldığı eğitim durumlarını kapsar. Süreç, öğretmenler, okul yönetimi, il yöneticileri ülke genelinde belirli aralıklarla kontrol edilmektedir. Kontrollerin sonucu olumlu ise süreç devam etmekte değilse sürece müdahale edilmektedir.

3. Çıktı: Öğrencilerin sahip olduğu niteliklerdir. Eğitim sistemi için çıktılar, dar anlamda öğrencinin bir dersin sonunda ulaştığı hedefler ve kazanımları ifade ederken geniş anlamda öğrencinin öğretim sürecinin başlangıcından sonuna kadar sahip olduğu bilgi beceri ve yetkinlik anlarını ifade etmektedir. Yönetimler girdiyi kontrol ederler. Eğitim sisteminde öğrenci hazırbulunuşlukları da dar anlamda eğitim sisteminin girdilerini oluşturur ve öğretmenler hazırbulunuşluk girdisini ölçerek kontrol etmektedirler. Çıktılar hedeflerle tutarlı mı diye kontrol edilmektedir. Çıktılar hedeflerle tutarlı ise eğitim sistemi doğru bir şekilde işliyor demektir. Eğer çıktılar hedeflerle tutarlı değilse eğitim sisteminde bir şeyler aksıyor demektir.

Eğitimde kontrol (denetleme) ölçme ve değerlendirme ile mümkündür. Gözlenmeyen

süreçler ve ürün değerlendirilemez. Diğer taraftan içinde bulunduğumuz yüzyıl ile birlikte eğitimde ve dolayısıyla ölçme ve değerlendirmede bir paradigma değişimi söz konusudur.

1.2. YİRMİ BİRİNCİ YÜZYIL DEĞİŞEN EĞİTİM PARADİGMASI:

20. yüzyıla hâkim olan kültürel iklim, sanayileşme idi ve dolasıyla eğitim bu iklimle uyumlu biçimde şekillenmişti. Özellikle ABD’de 1930-1950’lerde okullardan “eğitim fabrikaları” olarak söz ediliyor, eğitim de bu anlayışa uygun biçimde kurgulanıyordu. Ülkemizde de o yıllarda benzer bir anlayışın olduğunu söylemek olanaklı. Atatürk’ün ortaya koyduğu «muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak» Türkiye’nin hedefi ve bir nevi eğitimin de uzak hedefi ol

Eğitimin genel hedefi de pek çok ülkede kabaca “toplumun bireylerden beklediği görev ve sorumluluklar doğrultusunda gerekli bilgi ve donanıma sahip olma” olarak tanımlandı.

Geçtiğimiz yüzyılın özellikle son çeyreğinde bilgi ve iletişim teknolojisinin önemininartması toplumlarda, üretimde ve eğitimde bir paradigma değişimine yol açtı. Artık sanayi toplumlarından bilgi toplumlarına hızlı bir dönüşüm baş gösterdi. Değişen tanımlamalar ve kavramlar Tablo 1’de verilmiştir.

Değişen üretim paradigması

Sanayi Paradigması Bilgi ve İletişim Teknolojisi Paradigması

Enerji yoğun Bilgi yoğun

Çizim bürolarında yapılan tasarım ve mühendislik Bilgisayar destekli tasarım

Ardışık tasarım ve üretim Eş zamanlı mühendislik

Standart tasarım Sipariş üzerine tasarım

Tahsis edilmiş tesis donanım Esnek üretim sistemleri

Otomasyon Sistemasyon

Tek firma Ağ yapı

Hiyerarşik yapılar Düz yapılar

Bölünmüş Bütünleşik

Servisi olan üretim Ürünleri olan servis

Merkezî yapı Dağılmış yapı

Özgün beceri Çoklu beceri

Hükûmet kontrolü Hükûmetin bilgi, eş güdüm ve üretimi yönlendirmesi

Planlama Vizyon

Üretimde yaşanan bu değişim eğitim-öğretim ortamlarına da yansımaya başladı. Değişen tanımlamalar ve kavramlar Tablo 2’de verilmiştir. Tablo 2. Değişen üretim paradigması

Sanayi Paradigması Bilgi ve İletişim Teknolojisi Paradigması

Sınıflarda eğitim Bireysel araştırma

Pasif öğrenme Yaparak-yaşayarak öğrenme

Bireysel çalışma Grupla çalışma

Her şeyi bilen öğretmen Rehberlik eden öğretmen

Sabit içerik Esnek içerik

Homojen Heterojen

Diğer taraftan beşerî bilimler ve özelinde eğitim bilimlerinde bilişsel, duyuşsal vedevinimsel (psikomotor) olarak üç boyutta tanımlanan insan davranışları, birbirinden ayrı kümelermiş gibi ele alındı, araştırıldı, hakkında bilgi üretilmeye çalışıldı. Hâlbuki insan bu parçaların toplamından daha anlamlı bir varlıktı.

20. yüzyılın son çeyreğinde ve özellikle 21. yüzyılda ekonomi çevreleri veekonomistler eğitime yoğun bir ilgi göstermeye başladı. Makro ekonomiyi ve gelecek ekonomi perspektiflerini ele alan değerlendirmelerde eğitime vurgu yapmayan ekonomist pek kalmadı. Ekonomistler son yıllarda eğitime neden daha çok vurgu yapıyorlar? Araştırmalar, paradigma değişimine uygun insan gücü kaynağının ancak nitelikli eğitimle gerçekleşebileceğini ortaya koymakta. Niteliğin ölçülmesi çok zor ancak nicel veriler açısından değerlendirdiğimizde bir ülkede ortalama eğitim bir birim arttığında, ekonomik büyüme %0,7 artmakta. Bu büyümenin

yarısı doğrudan eğitimin katkısı iken diğer yarısı eğitim ve ekonomi arasındaki etkileşimden kaynaklanmakta. Dikkat edilirse PISA, TIMSS ve PIRLS gibi dünyanın en geniş çaplı uluslararası eğitim araştırmalarını yapan örgütler ya doğrudan ekonomi ya da yine siyasiekonomik politikaların üretildiği örgütler.

Anahtar Kelimeler:
ÖlçmeÖLÇÜT VE DEĞERLENDİRMENİN KAVRAMSAL TEMELLERİ?ÖLÇÜT VE DEĞERLENDİRMENİN KAVRAMSAL TEMELLERİÖlçme Ve Değerlendirmeölçüt Ve Değerlendirmeölçme Ve ölçüt Değerlendirmeölçüt Değerlendirmesinin Temel Kavramlarıölçme Ve ölçüt Değerlendirmede KavramlarÖlçme Ve Değerlendirmede Temel KavramlarEğitimSistemEğitim SistemiKavramsal Temellerölçüt Ve Değerlendirmede Kavramsal Temellerölçme Ve ölçütte Kavramsal TemellerÖlçmenin Temel ögeleri Nelerdir?Ölçmenin Temel ögeleri NelerdirEğitimde ölçme Ve Değerlendirme ölçme Nedir?Eğitimde ölçme Ve Değerlendirme ölçme NedirÖlçmenin Temel Kavramları Nelerdir?Ölçmenin Temel Kavramları NelerdirÖlçme Ve Değerlendirme Türleri Nelerdir?Ölçme Ve Değerlendirme Türleri NelerdirÖLÇMENİN TEMEL KAVRAMLARIölçmenin Temel Kavramları NelerEğitim Sisteminde ÖlçmeÖlçüt Ve Değerlendirmenin Kavramsal Temelleri Nelerölçmenin Temel Kavramıölçütün Temel KavramıÖlçme Değerlendİrmenin Temel KavramlarıEĞİTİMDE ÖLÇME DEĞERLENDİRMENİN YERİÖlçme Ve Değerlendi̇rmede Temel KavramlarÖlçme DeğerlendirmeÖlçme Ve Değerlendirme Temel KavramlarUzman öğretmenlikEğitimdeUzman öğretmenlikte ölçüt Ve ölçmeÖlçme Değerlendirme Temel Kavramlar SoruSomut Olarak Göremediğimiz Fakat Varlığı Bilinen Ve DerecesiÖlçme Ve Değerlendirme Temel Kavramlar Çıkmış SorularEğitimde Ölçme Ve Değerlendirme Temel Kavramlar KPSS Çıkmış SorularÖlçme Ve Değerlendirme Temel Kavramlar Soru çözümüEğitimde Ölçme Ve DEĞERLENDİRME Ders NotlarıÖLÇME Ve DEĞERLENDİRME Temel Kavramlar SlaytEğitimde Ölçme Ve DeğerlendirmeEğitimde ölçme Ve Değerlendirme Pdf

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

#Uzman öğretmenlik #Telegram #Başöğretmenlik #Deneme sınavı #Çalışma kağıdı #Soru cevap #Örnek sorular #Meb #Öğretmen #Uzman öğretmenlik soruları #Başöğretmenlik sorular #UZMAN ÖĞRETMENLİK DENEME #Öğretmenlik Deneme Sınavları Tüm Modüller İçin #Ölçme Ve Değerlendirme Soru Föyleri – Denemeleri #Öğrenme Ve Öğretme Süreçleri Mini Denemeler #2022 Uzman Öğretmenlik Deneme Sınavı PDF #2022 Uzman Öğretmenlik Deneme Sınavı PDF Indir #ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DENEME VE FÖYLERİ #ÖĞRENME VE ÖĞRETMEN SÜREÇLERİ DENEME VE FÖYLERİ #Uzman Öğretmenlik 12. Modül Föy Ve Denemeler #Uzman Öğretmenlik 11. Modül Föy Ve Denemeler #Uzman Öğretmenlik 10. Modül Föy Ve Denemeler #Uzman Öğretmenlik 9. Modül Föy Ve Denemeler #Uzman Öğretmenlik 8. Modül Föy Ve Denemeler #Uzman Öğretmenlik 7. Modül Föy Ve Denemeler #Uzman Öğretmenlik 6. Modül Föy Ve Denemeler #Uzman Öğretmenlik 5. Modül Föy Ve Denemeler #Uzman Öğretmenlik 4. Modül Föy Ve Denemeler #Uzman Öğretmenlik 3. Modül Föy Ve Denemeler #Uzman Öğretmenlik 2. Modül Föy Ve Denemeler #Uzman Öğretmenlik 1. Modül Föy Ve Denemeler #Uzman Öğretmenlik 4. Modül Föy Ve Denemeler #Uzman Öğretmenlik 3. Modül Föy Ve Denemeler #Uzman Öğretmenlik 2. Modül Föy Ve Denemeler #Uzman Öğretmenlik 1. Modül Föy Ve Denemeler #Uzman Öğretmenlik Deneme Sınavları Tüm Modüller İçin #Uzman Öğretmenlik Deneme Sınavları #Uzman Öğretmenlik Deneme Sınavı