Ücretli Öğretmen DYK Ek Dersi Artırımlı Ödenir mi?

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenlerden resmi görevi bulunmayanlara, destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında fiilen okuttukları derslere bağlı olarak her 5 saat ders için eğitim öğretime destek görevi karşılığında ayrıca ödenecek olan 1 saat ek ders ücretinin gündüz öğretimi için öngörülen gösterge üzerinden ve %100 artırımlı ödenip ödenemeyeceğine ilişkin ilgi (a) yazı ve ekleri incelenmiştir.Bilindiği gibi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176'ncı maddesinde; "Bu Kanunun 89 uncu maddesine göre kendilerine ders görevi verilenlere, ders saati başına gündüz öğretimi için 140, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00'den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için 150 gösterge rakamının bu Kanuna göre belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenir.
Bu ücretler, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere %25, Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve
Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlere %100 fazlasıyla ödenir." denilmektedir. Bu doğrultuda daha önce bir örneği de Valiliğinize gönderilen ilgi (b) yazıda, Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında öğretmen yetersizliği nedeniyle ek ders ücreti karşılığında görevlendirilenlerin ek ders ücretlerinin %100 fazlasıyla ödenmesine yönelik yargı kararının uygulanması gerektiği belirtilmişti.
Diğer taraftan Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine
İlişkin Kararın 4'üncü maddesinin (g) bendinde; "Gündüz öğretimi dışında kalan öğretim: Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatilleri ile cumartesi ve pazar günleri yapılan yüz yüze eğitim ile diğer günlerde saat 18.00'den sonra başlayan yüz yüze eğitimi,", (n) bendinde ise "Yüz yüze eğitim: İşletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamında yapılan ders görevleri hariç olmak üzere, ilgili mevzuatı çerçevesinde belirlenen müfredat kapsamında öngörülen teorik ve uygulamalı derslerin eğitiminin derslik, bölüm, atölye ve laboratuvar gibi eğitim ortamlarında öğretmen-öğrenci bütünlüğünde yapılmasını… ifade eder." hükümlerine yer verilmiştir.
Aynı Kararın 9'uncu maddesinde de; "(1) Öğretmen sayısının yetersiz olması hâlinde;
a) Yüksek öğrenimli olmak koşuluyla;
1) Bu Karar kapsamındaki yönetici ve öğretmenler dışındaki resmi görevliler ile sınıf öğretmenlerine ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saate,
2) Resmî görevi bulunmayanlar ile emeklilere okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumları ile yabancı uyrukluların eğitim gördüğü geçici eğitim merkezlerinde haftada 30 saate, kadar ek ders görevi verilebilir.
b) İlgili mevzuatında belirtilen esaslara göre uzman ve usta öğretici olarak nitelendirilenlerden;
1) Resmî görevi bulunanlara haftada 10 saate,
2) Resmî görevi bulunmayanlara haftada 40 saate, kadar okul öncesi, meslekî ve teknik orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders görevi verilebilir.
(2) Bu madde kapsamında ders görevi verilenlerden resmi görevi bulunmayanlara, fiilen okuttukları her 5 saat ders için 1 saat daha eğitim öğretime destek görevi karşılığında ayrıca ek ders ücreti ödenir." hükmüne yer verilmiştir.
Ayrıca yine bir örneği Valiliğinize gönderilen ilgi (c) Genelgenin birinci maddesinde ise; "…Yapılan bu tanımlardan da anlaşılacağı üzere; yüz yüze eğitim dışında kalan işletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamındaki görevler ile hazırlık ve planlama, planlama ve bakım-onarım, öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri, sınav, belleticilik ve benzeri görevler karşılığında ödenecek ek ders ücretleri, bu görevlerin ne zaman yapılmış olduğuna bakılmaksızın gündüz öğretimi için öngörülen gösterge üzerinden ödenecektir. Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatilleri ile cumartesi ve pazar günleri yapılan yüz yüze eğitim ile diğer günlerde saat 18.00'dan sonra başlayan yüz yüze eğitim karşılığında ödenecek ek ders ücretleri ise gündüz öğretimi dışında kalan öğretim için öngörülen gösterge üzerinden ödenecektir." açıklamasına yer verilmiştir.
Bu çerçevede;
1- Destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında eğitim öğretime destek görevi karşılığında ödenecek ek ders ücretlerinin, bu görevlerin ne zaman yapılmış olduğuna bakılmaksızın gündüz öğretimi için öngörülen gösterge üzerinden ödenmesi,
2- Eğitim öğretime destek görevi karşılığı ek ders ücretinin tamamının destekleme ve yetiştirme kursu kapsamında okutulan dersler üzerinden belirlenmiş olması (1 saati rutin müfredat, 4 saati destekleme ve yetiştirme kursu kapsamında okutulan dersler için belirlenen eğitim öğretime destek görevi karşılığı ek ders ücreti de hariç olmak üzere) şartıyla, bu kapsamda ödenecek ek ders ücretinin %100 fazlasıyla ödenmesi, gerektiği değerlendirilmektedir.
Bilgilerini rica ederim.
Ahmet AYTAÇ
Bakan a.
Daire Başkanı

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

vozol 10000 Likit

Bosna Hersekde Üniversite Okumak

backlink al