1. Sınıf Okuma Metni

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

e-E- l L- el- ele- le- elle-

EL ELE
El ele.
El ele ele.
  el ele.
El ele ele.
  el ele.
El ele ele.

EL
El el el.
Ele ele ele.
Elle elle elle. 
El ele el ele.


ELE
El ele el ele.
  ele el ele.
El ele el ele.
  ele el ele.

EL ELE
El ele el ele.
Lale el ele. 
El ele el ele. 
Ela el ele.
El ele el ele.

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
a-A-al ala- la- alla- Ela lale-
al-la

ala-ela-lale-alla

Lale ala lale al.
Lale ele   al.
Ela, ele    al.
    ele.
  el ele.
Ele   ele.
Elle   ele.
    elle.


AL
Ela  al.
Al Ela al.
Lale   al.
Al Ela al.

al   al.
   al.
  al.
 ala   al.
  2   al
3   al ele
  al.
Ele   ele.
Elle   ele.
  al.
  al.
3   al.
ala   al.
ela lale al.
al ela lale al.
lale   al.


AL
Al al al.
Ela al. 
Al Ela al. 
Ela, lale al.
Al Ela al. 
Ela lale al.

LALE 
Al al al.
Lale al. 
Al Lale al.
Lale lale al.
Al Lale al.
Lale 2 lale al.

EL ELE 
El ele.
Lale, Ela el ele. 
El ele. el ele. 
Ela, Lale el ele.
Lale. lale al. 
Ela, lale al. 
El ele al.

Al
Ela lale elle.
Lale al elle.
Ela   elle. 
 al elle.  
Elle Ela elle.

ELA
Ela   al.
Ela  al. 
Al Ela al.
Ela   al.

Ela al.
Ela lale al.
Ela Lale el ele 
Lale. lale al.
Ela lale elle.

Lale, ala lale al.
Lale elle.
Al Lale al.
Lale al elle.
Ela, Lale el ele.


AL
Lale al.
Ela al.
Ela, lale al.
Ela Lale el ele.

ELLE
Lale ele lale al.
Ela elle lale al.
Lale elle
Ela elle.

ELA

Ela lale al 
Ela  al
Ela    al
Ela    al

LALE 
Lale   al
Lale   al.

Al Lale al.
Lale elle lale al.
Elle Lale elle.
Elle Lale elle


EL ELE
Lale   ele.
Ele Lale ele.
Lale   ele.
Ela. Lale el el


ALA
Lale, ala  elle. 
Lale, elle.
Ela ala   elle.
Elle Lale. 
elle Ela


Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
ak- ek- ka-ke- lek-lak-kel-kalk-kek-kale-elek-ekle-leke-kelek-elekle-
kal Lale kal.
Kalk Ela kalk.
Ak lale ek.
Lale   ekle.
Ela kale al.

Nail ekin ek. 
Nail nane ek.
Ek Nail ek. 
Nane ek.
Ninen ile ek.
Elekle nane ele.
Anne kelek ne ?

KALK
Kalk Ela kalk.
Ela lale ek.
Kalk Lale kalk.
Lale elek al.
Lale kalk   ele.
Lale elekle   ele.

KEK
Ela kek al.
Al Ela al.
Ela kek al.
Ela, Lale el ele. 
El ele, el ele.


EK
Lale ek.
Ek Lale ek.
  ek.
Ela lale ek.
Ek Ela, lale ek.


KEK AL 
Ela kek al.
Al Ela kek al.
1 kek al.
1 keke 1 kek ekle. 
Ela 2 kek al.

Ela kek al
Ela   al.
Al Ela al.
Lale kek al.
Lale   al.
Al Lale al.

ELEK
Elek al.
Ela elek al.
Elek al elekle ele.
Ele Ela ele elekle ele.
Elek al.
Lale elek al.
Elek al elekle ele.
Ele Lale ele elekle ele.

KAL
Kal kal kal.
Kal Ela kal.
El ele kal.
Kal  Lale kal.
El ele kal.


KALE
Ela kale lekeli.
Kale ala lekeli. 
Lale kale lekeli.
Kale ak lekeli. 
Lekeli lekeli lekeli.
Kale ala lekeli. 
Kale ak lekeli.

KEK
Kek al.
Ela kek al.
Al Ela al kek al.
Lale kek al.
Al Lale kek al.
Lale kek al.
Ela kek al.

EK
Ela lale ek.
Ela 1 lale ek.
Ek Ela ek.
Lale ek ek.
Ela 1 lale 1   ek.
1 lale 1   ek.


KALK
Ela kalk.
Kalk Ela kalk. 
Lale kalk.
Kalk Lale kalk. 
Ela kalk.
Lale kalk.

Kek kek kekle.
Al ele elle.
Lek lek kelek.
Al ele elek.

Lale kek al
Lale  al
Ela, lale ek.
Lale   ek ek.
 
Ela keke   el
Lale keke  ekle
Lale, lale ek. Ela al.
Al Lale al.

Lale   ele.
Ela, Lale el ele.
Ela, lale al.
Ela kek al.
Ela keke elle.
 Keke   ekle.
  ele elekle.


KEK
Lale keke   al.
Al Lale al.
Keke   al.
Keke  ekle.
Elek al keke   ele 
Lale keke   ele.

EK
Ela lale ek. 
Ek Ela ek.
Kalk Lale kalk. 
Kalk lale ek.
Lale ek
Ela, Lale el ele.

İiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
İl-ik-li- ki-ekli-Ali-iki-kil-ilk-kal-ille-ilikle-ekili-ilkeli
Ekle-leke-ekli-lekeli-İlke-ilik-iki-kekik-ekili-elli-lila-aile
Ali elli kek al.
Ela lila lale al.
İlk iki keki al.
Lale iki elek al.
Ali ile İlke aile.
İkili ikili inin.
Lale ile Ela ikili.
Ali ile İlke.
İlke kek al.    
Ali kek al.
Al ilke al. 
Ali ile kek al.
İlke iki kek al.


EK
Ali elli lale ek.
Ek Ali ek.
Elli lale ek. ilke ile ek.
İlke ile elli lale ek.
Ali. ilke elli lale ek.

KEKLİK
Ali keklik al.
 Elli keklik al.
 Ak keklik al. 
Ala keklik al. 
Al Ali al. 
Keklik al.

EK
Ali lale ek.
Ela ile ek.
İlke ile ek.
Ek. Ali lale ek.
Ek. Ela lale ek. 
Ek. ilke lale ek.

ELE
Ali elek al.
İki elek al.
  al ile  ele.
İki elekle ele.
iki elek      ele.


İlke iki lale al.
Lila lale al.
Al lale al.
Al ile lila lale al.
Lila lale al.
Al lale al.

ALİ
Al al al.
Al Ali al.    
Annene kekik al.
Ali ninene iki inek al.
Annene kek ile kekik al.

ALİ İLE İLKE

ALİL İLE İİLKE
Ali ile İlke el ele.
Ali ile İlke ikili.
El ele Ali el el.
El ele İlke el ele. 
İlke ile Ali el ele.

İKİLİ
Ali ile Ela aile.
Ela ile Ali el ele.
İlke ile Lale aile.
Lale ile İlke el ele. 
İki aile el ele.

İKİ
İlke iki   al.
Al İlke al.
Ali iki kek al.
Al Ali al.
Kek ile    al.

NALAN

Ela lale al.
Annene iki lale al 
Nalana iki   al.
İkili ikili al.
1 eline lale al.
1 eline   al.

KEKLİK
Ali keklik al.
İki keklik al.
Al Ali al.
Kel keklik al. 
İki kel keklik al.
Ali al.

LALE
İlke lale ek.
İki lale ek.
İlke iki lale ek. 
Ali lale al.
İki lale al.
Ali iki lale al.

KEL KEKLİK
  keklik kel.
Kel keklik kel.
Ali keklik lekeli.
Lekeli   lekeli.
Kel keklik lekeli.

ELEKLE ELE
Kaan ile Ekin el ele. 
Kaan elekle   ele. 
Nalan ile Nil el ele. 
Nalan elekle   ele
Ekin ile Nil el ele.
Ekin elekle ele.


Ali elli   al.
İlke ikili   al.
İlke. Ali el ele.
Elek ile   ele 
Ela iki elek al.
Elek ile   ele
Lale, el ile ele.
İlke  ele.
Ali elli kek al. 
İlke iki elek al.

İlke kekik al ele. 
Keklik ile  el ele. 
İlke ile Lale el ele.
İlke elekle kekik ele. 
İlke ile Ali el ele.
Ali, elli iki al. 
İlke ile Ali el ele.
İlke keklik al.
Ela ile Ali aile.
Lale keklik lekeli.

EK
Ek Ali ek.
İki  ek
Ela ile ek.
Ela ile   ek.


Kalk Ali kalk.
Ela ek. Ali ek

ALİ İLE LALE
El ele el ele.
Ali ile Lale el ele. Lale iki kek al.
Ali iki kelek   al. 
Al Ali al.
İki kelek   al.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn-an-en-in-na -ne ni -nal -nine-inek-İnal-keklik-ilan-
Nail-Nil-Kenan-Ekin-inek-anla-inan-Nalan-ninni-anneni-ninene-inle-nek-enik


Ali nal al.
Nine kekik ek.
Ali ine al.
İnal nane ek.
Nail inek al.
Kenan iki nal al.
Ali elinle nane ek.
Nil naneli kek al.
Nine inek al.
Nalan ekin ekin
Kenan nane ek.
Anla ana anla.

Ninene Al
Nalan ninene al. 
Al Kenan ninene al.
Nalan nane al. 
Kenan inek al.


NİL
Nil ekin ek.
Nalan ile ekin ek. 
Ninen ile nane ek.
Ek Nil ek.
Nalanla ninenle ek. 
Ninene nane ek.

EKİN
Ekin nane al. 
Ninene nane.
Annene nane. 
Al Ekin al. 
Elli nane al.
İki elinle al.

İNEK
Ekin inek al. 
Annene inek al.
Ala inek al.
Ak inek al.
Al Ekin al.
Annene ala inek al.


NİNE

İnan ile Kenan kanka.
Nine iki kek al.
1 kek İnan’a  kek Kenan’a
Nalan ile kaaan kanka
Anne iki   al.
Nalan’a   al. 
 

NANE 
Ek anne ek.
Anne nane ek. 
Al Kenan al. 
Annen ile nane ek.
Ek Kenan ek.
Annen ile nane ek.
Kenan annene nane al.
Annen ile nane ek.


NALAN

Nalan nane al.
Nil nane al.
Nalan annene nane al. 
Nil ninene nane al.
Nalan, Nil ile nane al. 
Nalan, Nil ile el ele nane al.


EKLE

Ela lale al. 
Annene lale al. 
Eline iki lale al. 
Lalene lale ekle. 
İki lale 1 eline.
İki lale 1 eline al.
 

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Grubumuza Üye olarak Tüm Gelişmelerden Haberdar Olabilirsiniz 
 

En güncel gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner13