MEB Müfettiş Yardımcılığı Sınav Konuları

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Mevzuat
1) 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
2) İdare Hukuku, (genel esaslar, idari yargı, Türkiye’nin yönetim yapısı)
3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
4) 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu.
 

Millî Eğitim Bakanlığı Mevzuatı
1) 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yer alan Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri,
2) 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin Millî Eğitim Bakanlığı ile ilgili bölümleri,
3) 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,
4) 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu,
5) 439 sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanun,
6) 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu,
7) Bakanlığın eğitim-öğretim, yönetim ve döner sermaye iş ve işlemleri ile ilgili yönetmelikleri.

Mali ve Adli Mevzuat
1) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla
Mücadele Kanunu,
2) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun,
3) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu,
4) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,
5) 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,
6) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu.
 

1) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

2) Öğretmenlik Meslek Bilgisi, (Program Geliştirme, Öğretim Yöntem
ve Teknikleri, Ölçme ve Değerlendirme, Gelişim Psikolojisi,
Öğrenme Psikolojisi, Rehberlik ve Özel Eğitim),

3) Genel Kültür. 25

Toplam 100 Soru

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol