EKYS Çıkmış Mülakat Soruları

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

1- Tbmm Üye Sayısının 1/5’i Boşaldığında Ne Kadar Süre İçinde Seçim Yapılır? 3 Ay
2- Osmanlı Devletinin Avrupa Devleti Sayıldığı Anlaşma Hangisidir? Paris Antlaşması
3- 5018 Sayılı Kanuna Göre Usulüne Uygun Olarak Düzenlenmiş Sözleşme Esaslarına Veya Kanun Veya
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine Dayanılarak İş Yaptırılması, Mal Veya Hizmet Alınması
Karşılığında Geleceğe Yönelik Ödeme Yükümlülüğüne Girilmesine Ne Ad Verilir? Yüklenme
4- 1 Nolu Cb Kararnamesine Göre Film Video Ve Benzeri İçerik Üreten Müdürlük Hangisidir? Yeğitek
– Yeniliik Ve Eğtiim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
5- Kamu Görevlileri Hakem Heyeti Kaç Üyeden Oluşur? 11
6- M. Kemal Atatürk’ün Gelibolu Savaşındaki Rütbesi Nedir? Kurmay Başkanı
7- Yalnızca Yabancıöğrencilerin Eğitim Gördüğüözel Eğitim Kurumlarına Ne Denir? Milletlerarası
Özel Öğretim Okulları
8- Milli Mücadelenin Başlangıç Bildirgesi Nedir? Havza
9- Kahvehane, Kıraathane, Meyhane, İçkili Yerler Ve Alkollü İçki Satışı Yapılan Yerlerin Okula En Az
Kaç Metre Uzaklıkta Bulunması Gerekir? 100 M
10- Başkomutanlık Yasasının Temel Özelliği Nedir? Tüm Yetkileri Elinde Bulundurması
11- 222 Sayılı Kanuna Göre Bir Ders Yılı Hangi Süreyi Kapsar ? Bir Öğretim Yılı, Okulda, Derslerin
Başlamasından Bir Hafta Önceki Tarihten, Son Sınıf Sınavlarının Bittiği Güne Kadarki Süredir.
12- Lozan Barış Antlaşması Kaç Yılında İmzalanmıştır? 1923
13- İlk Siyasetname Özelliği Gösteren Eserin Adı? Kutadgu Bilig
14- Kalkınma Planları Ve Programlarda Yer Alan Politika Ve Hedefler Doğrultusunda Kamu
Kaynaklarının Etkili, Ekonomik Ve Verimli Bir Şekilde Elde Edilmesi Ve Kullanılmasını, Hesap
Verebilirliği Ve Malî Saydamlığı Sağlamak Üzere, Kamu Malî Yönetiminin Yapısını Ve İşleyişini, Kamu
Bütçelerinin Hazırlanmasını, Uygulanmasını, Tüm Malî İşlemlerin Muhasebeleştirilmesini,
Raporlanmasını Ve Malî Kontrolü Düzenlemek Hangi Kanun Amacıdır? 5018 Sayılı Kanun
15- Osmanlı'da Savaş Meydanında Vefat Eden İlk Osmanlı Padişahı? 1. Murat
16- Sendika Disiplin Kurulu Kaç Üyeden Oluşur? En Az 3 En Çok 5
17- Türk Hukuk Sistemi İlk Kez Hangi Devlet Zamanında Yazılı Hale Getirildi? Uygurlar
18- Bilgisayarın Her Türlü Elektronik Aksamına Ne Ad Verilir? Donanım
19- 222 Sayılı Kanuna Göre Uygulama Bahçesi Ne Kadar Olmalısır? 2-10 Dekar
20- Mali Denetimleri Tbmm Adına Kim Yapar? Sayıştay
21- Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası Kaç Yıl Sonra Silinir? 10 Yıl
22- Sivas Kongresinde Cemiyetlerle İlgili Hangi Kararlar Alınmıştır? Bütün Müdâfaa-İ Hukuk
Cemiyetleri Birleştirilerek Anadolu Ve Rumeli Müdâfaa-İ Hukuk Cemiyeti Kuruldu.
23- Sendika Kuruluşundan Sonra Valilik, Tüzük Ve Kurucuların Listesini Hangi Kuruma Gönderir?
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına
24- Dünya'nın En Büyük Şelalesi Olan Angel Şelalesi Nerededir? Venezuela
25- Günümüz Sanayi Devriminin Adı Nedir? Endüstri 4.0
26- Mobil Uygulama Uzantısı Nedir? Apk
27- Sendika Eğitim Giderleri Oranı Nedir? Yüzde 10
28- Dünyaya En Yakın Gezegen Hangisidir? Venüs
29- Dilekçe Konusyla İlgili Olmayan Bir Kuruma Verilirse Ne Yapılır? Bu Makam Tarafından Yetkili
Makama Gönderilir Ve Dilekçe Sahibine De Bilgi Verilir.
30- Süleymaniye Camii, Şehzade Camii Ve Mostar Köprüsünü Yapan Mimarlar Kimlerdir? Süleymaniye
Camii - Mimar Sinan, Şehzade Camii - Mimar Sinan, Mostar Köprüsü - Mimar Hayreddin
31- Avrupaya İlk Defa Ögrenci Hangi Padişah Zamaninda Gönderildi? 2. Mahmut
32- Birleştirilmiş Sınıflar Dahil Olmak Üzere Bir Sınıfta Max Kaç Öğrenci Olabilir? 40
33- 31 Mart Olayını Hangi Güç Bastırmıştır? Hareket Ordusu
34- Talim Terbiye Kurulu Üyleri Kaç Yıllığına Seçilir? Dört
35- Anayasaya Göre Siyasi Parti Gruplarında Hangi Konu Görüşülemez? Siyasî Parti Meclis
Gruplarında Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasıyla İlgili Görüşme Yapılamaz Ve Karar
Alınamaz
36- Fes Takma Zorunluluğu Getiren Padişah Kimdir? 2. Mahmut
37- 657 Sayılı Dmk’ya Göre Memur Kaç Gün Sonra Çekilmiş Sayılır? 10 Gün
38- Irak Cephesinde İngilizlere Karşı Kazanılan Zafer Hangisidir? Kut’ül Amare
39- Tüylü Toplarla Oynanan Oyun Hangisidir? Badminton
40- 1917 Yılında M.Kemal Atatürk Kiminle Almanya Gezisine Çıkmıştır? Vahdettin
41- Atmosferin İlk Tabakası Hangisidir? Troposfer
42- Cennet Ve Cehennem Mağaraları Hangi İlimizdedir? Mersin
43- 29 Ekim’in Cumhuriyet Bayramı Olarak Kutlanması Hangi Yıl Yasalaşmıştır? 1925
44- Fatih Projesinin Açılımı Nedir? Fırsatları Artırma Ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi
45- Manası Allah’a Lafı Hz Muhammede Ait Olan Hadislere Ne Denir? Hadis-İ Kutsi
46- Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine Göre Ders Saatine Bakılmaksızın Her Dersten En Az Kaç
Sınav Yapılır? İki
47- Milletvekilliği Düşürülen Kişi Nereye İtiraz Edebilir? Anayasa Mahkemesine
48- Kadınlara Seçme Ve Seçilme Hakkı Hangi Yıl Anayasaya Girmiştir? 1934
49- Sendika Genel Merkez Kurulu Acil Durumlarda Kaç Gün İçerisinde Toplanır? 60 Gün
50- Siyasi Partiya Ait Ya Da Yasaklanmış Yayınları Okula Getiren Asan Dağıtan Memura Verilecek Ceza
Nedir? Memuriyetten Çıkarma
51- Altın Işık Kimin Eseridir? Ziya Gökalp
52- 1917 Yılında İngilizler Nereye Baskın Yapmıştır? 11 Mart 1917'de General Maude Yönetimindeki Britanya
Birlikleri Bağdat'a Girerken Halil Paşa'nın Komutasındaki Osmanlı Askerleri Bağdat'ı Boşalttı.Osmanlı
Kuvvetlerinin Bağdat'ı Geri Alma Teşebbüsü Başarılı Olamadı. Samerra'yı Da Ele Geçiren Britanya Ordusu, Musul'a
Doğru İlerlemeye Başladı
53- Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşında Dış Devletlere Nereyi Kapatmıştır? Boğazları
54- İl Encümen Kurulu Kaç Günde Bir Toplanır? Haftada En Az Bir Defa Olmak Üzere Toplanır
55- İlçe İdare Kurul Kararları İçin Nereye İtiraz Edilir? İl İdare Kurulu
56- İlk Köy Romanı? Karabibik
57- İlçe İdaresinin En Üst Amiri Kimdir? Kaymakam
58- Expo 2023 Hangi İlimizde Yapılacaktır? Kahramanmaraş
59- İzmir İktisat Kongresinin Atatürk’ün Ekonomi Politikasına Etkisi Nasıl Olmuştur? İktisadî
Düşünceleri, Benimsediği İktisadî Prensipler, Çağdaş Kalkınma Politikası Ve Stratejilerine Yön
Vermiş, Ayrıca Gelişmekte Olan Ülkelerin Örnek Alabileceği Önemli Bir Ekonomik Model
Oluşturmuştur.
60- Türkiye’nin İlk Yeni Gözlem Uydusu Hangisidir? Rasat
61- 657 Sayılı Dmk’ya Göre Soruşturma Açılan Bir Devlet Memuruna Soruşturma İle İlgili Herhangi
Bir İşlem Yapılmazsa Ne Kadar Süre İçinde Zaman Aşımına Uğrar? A) Uyarma, Kınama, Aylıktan
Kesme Ve Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezalarında B İr Ay İçinde
Disiplin Soruşturmasına, Başlanmazsa; B) Memurluktan Çıkarma Cezasında Altı Ay İçinde
Disiplin Kovuşturmasına, Başlanamzsa Disiplin Cezası Verme Yetkisi Zamanaşımına Uğrar.
Disiplin Cezasını Gerektiren Fiil Ve Hallerin İşlendiği Tarihten İtibaren Nihayet İki Yıl İçinde
Disiplin Cezası Verilmediği Takdirde Ceza Verme Yetkisi Zamanaşımına Uğrar.
62- Prof. Dr. Aziz Sancar Hangi Alanda Nobel Ödülü Almıştır? Kimya
63- İzmirin Eski Adı Nedir? Smyrna
64- Kadın Memura Doğum Sonrası Ne Kadar Süt İzni Verilir? 6 Ay 3 Saat, Sonraki Altı Ay 1,5 Saat
65- Osmanlı Devletinde Padişahın Yetkileri İlk Kez Ne Zaman Kısıtlanmıştır? Senedi İttifak
66- Deniz Seviyesinden En Yüksekteki Gölümüz Hangisidir? Ağrı'daki Balık Gölü
67- Nato’nun Merkezi Nerededir? Brüksel
68- Cumhurbaşkanının Ölümü Veya Yurtdışına Çıkması Durumunda Yerine Kim Vekalet Eder?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı
69- Doğu Sınırımızı Kesinleştiren Anlaşma Hangisidir? Kars Antlaşması
70- Avrupa Birliği Çevre Ödülünü Alan İlk Türk Firma Hangisidir? Eczacıbaşı
71- Germinal Eserinin Yazarı Kimdir? Emile Zola
72- Marifetname Adlı Eserin Ve “Mevlam Görelim Neyler, Neylerse Güzel Eyler” Sözünün Sahibi Kimdir?
Erzurumlu İbrahim Hakkı
73- 657 Sayılı Kanuna Göre Uyarma, Kınama Ve Aylıktan Kesme Cezalarını Kim Verebilir? Uyarma,
Kınama Ve Aylıktan Kesme Cezaları Disiplin Amirleri Tarafından Verilir.
74- Unıcef’in Kuruluş Amacı Nedir? Unıcef Türkiye’de Ortakları İle Birlikte En Güç Durumdaki
Çocukların Eğitim, Çocuk Koruma, Sosyal Koruma Hizmetlerine Ulaşmaları Ve Sağlıklı Bir
Şekilde Yaşamlarını Sürdürmeleri İçin Çalışmaktadır.
75- Anayasa Mahkemesi Hangi Davalara Bakar? 1- Kanunların Ve Tbmm İçtüzükleri’nin
Anayasa’ya“Şekil Ve Esas” Bakımından Uygunluğunu Denetleme Görevi 2- Görevleriyle İlgili
Suçlardan Dolayı Anayasa’da Sayılan Kişileri Yüce Divan Sıfatıyla Yargılamak, 3- Siyasi
Partilerin Kapatılması Hakkındaki Davalara Bakmak, Siyasi Partilerin Gelir Kaynakları İle
Giderlerine İlişkin Hesapları İncelemek Ve Anayasa İle Verilen Diğer Görevleri Yerine Getirmekle
De Yetkili Kılınmıştır.
76- Devlet Araç Ve Gereçlerini Kendi İşi İçin Kullanan Memura Verilen Ceza Hangisidir? Kınama
77- 31 Mart Vakası Neye Karşı Yapılmıştır? Meşrutiyet'in İlanından Sonra İstanbul'da Yönetime Karşı
78- Çevre Ve Şehircilik Bakanımızın Adı Nedir? Murat Kurum
79- Kurtuluş Savaşını Konu Alan İlk Roman Hangisidir? Ateşten Gömlek
80- Yeni Sistem Askerlikte Temel Eğitim Süresi Ne Kadardır? 30 Gün
81- Devlet Memuruna Verilen Babalık İzni Kaç Gündür? 10 Gün
82- Grev Ve Lokavtın Ertelenme Sürecinde Yaşanan Uyuşmazlıklarda Hangi Merciye Başvurulur?
Yüksek Hakem Kurulu
83- 657 Sayılı Dmk’ya Göre Devlet Memurunun Atatürke Hakaretinin Cezası Nedir? Memuriyetten
Çıkarma
84- İlk Osmanlı Donanması Hangi Padişah Tarafından Kurulmuştur? Orhan Bey
85- 222 Sayılı Kanuna Göre Nüfüsa Kaydı Olmayan Çocukların Okula Kaydı Nasıl Yapılır? Çocukların
Yaşları, Çocuklar Görülmek Suretiyle, İhtiyar Kurullarınca Tayin Ve Tesbit Olunarak Mecburi
Öğrenim Çağında Olanlar Çizelgesine Yazılırlar.
86- Halide Edip Adıvar Hangi Cemiyetin Kurulmasını Desteklemiştir? Wilson Prensipleri Cemiyeti
87- 4483 Sayılı Kanuna Göre Kaymakama Hazırlık Soruşturması Kim Tarafından Açılır? Kaymakamlar
İle İlgili Hazırlık Soruşturması İse İl Cumhuriyet Başsavcısı Veya Başsavcıvekili Tarafından
Yapılır.
88- Valilerin Yzışmalarını Kim Yapar? Vali Yardımcısı
89- 3 Defa Başarı Belgesi Alan Memura Hangi Belge Verilir? Üstün Başarı Belgesi
90- Osmanlı Devletinin Kuzey Afrikada Toprak Kaybettiği Son Antlaşma Hangisidir? Uşi Antlaşması
91- Nasanın Organize Ettiği Marsa İsmini Gönder Projesine En Çok Katılım Hangi Ülkeden Olmuştur?
Türkiye
92- 3071 Sayılı Kanuna Göre Dilekçe Hakkı Nedir? Türk Vatandaşları Kendileriyle Veya Kamu İle İlgili
Dilek Ve Şikayetleri Hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisine Ve Yetkili Makamlara Yazı İle
Başvurma Hakkı Türkiye’de İkamet Eden Yabancılar Karşılıklılık Esası Gözetilmek Ve
Dilekçelerinin Türkçe Yazılması Kaydıyla Bu Haktan Yararlanabilirler.
93- Kamu Kurumunda Huzuru Bozan Memura Hangi Ceza Verilir? Kınama
94- Eğitim Ve Öğretimi Birleştiren Kanun Hangisidir? Tevhidi Tedrisat Kanunu
95- Sadece Çocuklar İçin Yazılan Şermin Adlı Şiir Kitabı Kime Aittir? Tevfik Fikret
96- En Uzun Süre Tahtta Kalan Tayland Kralı Kimdir? Bhumibol
97- Siyasi Partiya Üye Olan Memura Verilecek Ceza Nedir? Memuriyetten Çıkarma
98- İstanbulun Fahri Hemşiresi Olan Fransız Yazar Kimdir? Pierre Loti
99- 657 Sayılı Dmk’ya Göre Personelin Özlük Ve Emeklilik İşlemlerini Kim Yapar? Personel Genel
Müdürlüğü
100- Hsyk Kaç Üyeden Oluşur Ve Üyeler Kaç Yıllığına Görev Yaparlar? 13 Üye – 4 Yıl
101- Atatürk Dönemindeki 1. İzmir İktisat Kongresi Ne Zaman Başlamıştır? 17 Şubat 1923

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Threads beğeni satın al

backlink Spor haberleri fen bilimleri vozol 10000 Likit

Bosna Hersekde Üniversite Okumak